Förfäder Zackarias Plantin.   Död våren 1688 i Offerdal. [1] Prost och kyrkoherde i Offerdal.
Gift med Anna Maria Pihl. Gift med Margareta Flodalin. Död 1692-10-20. [2]
1 Olof Julius Plantin.   Begravd 1696-01-03. [1] Fil. mag., rektor i Landskrona 1687, kyrkoherde i Gerdslöf och Önnerup, Skåne, 1689 (Leonard Bygdén).
1 Maria Magdalena Plantin.   Född. [1] Gift med Olof Trangius. Kapellan i Alsen.
Gift med P. Randklef. Kapellan i Alsen.
1 Gertrud (Gertken) Plantin.   Född 1668. [1] Död 1740-04-26. [1] Gift 1693-11-01 [1] med Gabriel Falck. Löjtnant.
Död 1701. [1]
1 Elisabet Plantin.   Född 1670-09-.. i Härnösand. [2] Död långfredagen 1740-04-04 på Åberg i Alsen. [2] Gift 1690-02-24 [2] med Abraham Burman. Prost och kyrkoherde (1689-1737) i Offerdal.
Född 1656-11-07 i Bygdeå. [2]
Död 1737-08-04 i Offerdal. [2]
  2 Katarina Burman.   Född 1691-01-19 i Offerdal. [2] Gift 1714-03-09 [2] med Nils Sundius. Prost i Nora.
  2 Anna Maria Burman.   Född 1692-10-14 i Offerdal. [2] Gift 1711-02-02 [2] med Erik Lundman. Kapten vid Hälsinge regemente.
    3 Katarina Lundman.   Född 1725-01-02 i Offerdal (Jämtland). [3] Gift 1748-08-03 i Näskott (Jämtland) [3] med Alexander Johan Planting Bergloo. Född 1688-03-02 i Eltnäset, Berg (Jämtland). [3]
Död 1758-03-31 i Kingsta Mo, Näskott (Jämtland). [3]
      4 Ulrika Planting Bergloo.   Född 1750-08-24 i Kingsta Mo, Näskott (Jämtland). [3] Död 1838-03-13 i Graf, Näskott (Jämtland). [3] Gift 1766-12-01 i Näskott (Jämtland) [3] med Lars Kjellsson Staverfelt. Förare. [3]
Född 1738-12-03 i Stavre, Revsund (Jämtland). [3]
Död 1817-11-21 i Graf, Näskott (Jämtland). [3]
  2 Elisabet Burman.   Född 1694-07-29 i Offerdal. [2] Gift med Johan Granqvist. Regementspastor vid Österbottens regemente.
Gift 1732-01-30 [2] med Per Frisk. Dragon.
  2 Abraham Burman.   Född 1696-06-04 i Offerdal. [2] Död 1750-10-16 i Torps prästgård. [2] Kyrkoherde i Offerdal 1738-1750.
Gift 1727-02-05 [2] med Susanna Magdalena Wargentin. Död i barnsäng 1734-09-25. [2]
Gift 1736-01-14 [2] med Maria Magdalena Stridsberg. Född 1714-04-18. [2]
Död 1785-06-01 på Kungsnäs i Jämtland. [2]
    3 Abraham Vilhelm Burman.   Född 1728-01-04 i Offerdal. [2] Död 1791-01-06. [2] Borgmästare i Västernorrland.
    3 Jakob Burman.   Född 1729-02-05 i Offerdal. [2] Död som student 1749-04-06 i Älvkarleby. [2]
    3 Elisabet Burman.   Född 1730-04-14 i Offerdal. [2] Död 1743-10-27 i Offerdal. [2]
    3 Lars Burman.   Född 1732-01-22 i Offerdal. [2] Död 1790-05-11 i Undersåker. [2] Lantmätare.
Gift 1762-09-29 [2] med Elisabet Justina Burman. Född 1738-07-28 i Uppsala. [2]
Död 1765-05-05 på Alsens prästbord. [2]
    3 Susanna Kristina Burman.   Född 1733-09-12 i Offerdal. [2] Död 1733-10-14 i Offerdal. [2]
    3 Olaus Burman.   Född 1734-09-25 i Offerdal. [2] Död 14 dagar efter födelsen. [2]
    3 Benonius Burman.   Född 1734-09-25 i Offerdal. [2] Död 14 dagar efter födelsen. [2]
  2 Zackarias Burman.   Född 1698-11-01 i Offerdal. [2] Död 1698-12-08 i Offerdal. [2]
  2 Magdalena Burman.   Född 1700-01-18 i Offerdal. [2] Gift 1720-02-09 [2] med Jean Frese. Häradshövding i Karelen.
  2 Kristina Burman.   Född 1701-09-21 i Offerdal. [2] Död hos sin måg prosten Erik Rehn 1778-09-15 i Piteå. [2] Gift 1719-01-06 [2] med Anders Gädda. Kyrkoherde i Malax, Österbotten.
Gift med Erik Frosterus. Prost i Kemi.
Gift med Kristina Burman i fjärde gifte.
    3 Elisabet Catharina Gedda.   Född 1723-02-21 i Malax, Finland. [4] Gift 1740-07-15 [4] med Erik Rehn. Kyrkoherde i Älvkarleby 1745-1762, Piteå socken 1763-1765.
Född 1704-03-27 i Piteå lfs.
Gift 1768 [4] med Axel Örnberg. Kyrkoherde i Burträsk.
      4 Samuel Rehn.   Född 1746-06-04 i Älvkarleby. [5] Död 1798-03-20. [5] Skolmästare vid Gysinge bruk, Fernebo sn.
Upprepning
      4 Abraham Rehn.   Född 1748-03-18 i Älvkarleby. [5] Död 1808-03-13. [5] Kyrkoherde i Fasta i ärkestiftet.
Upprepning
      4 Anna Christina Rehn.   Född 1750-02-24 i Älvkarleby. [5] Gift 1768-01-31 i Piteå landsförs (Norrbotten) [6] med Jonas Olofsson Hollsten. Prost i Luleå lfs.
Född 1717-04-04 i Hållborgen, Revsund, Jämtland. [7]
Upprepning
      4 Erik Rehn.   Född 1751-11-16 i Älvkarleby. [2] Död 1811-07-30 i Nätra. [2] Pastor i Åsele.

Ur herdaminnet: Inskrefs i piteå skola 1763, student i Upsala 1768-10-25; såsom stipendiat lärde han sig åren 1769 och 1770 i Jockmock lappska språket. Prästvigd 1776-03-29 till pastorsadjunkt åt erik Lindahl i Lycksele; utnämnd till skolmästare vid lappskolan i Åsele 1782 samt fick fullmakt såsom pastor i åsele 1799-12-28 med tillträde 1800-05-01. Under sin skolmästaretid erhöll han landshöfdingens tillstånd 1784-02-16 att under namn af Kullerbacka nybruk få intaga och i 50 år inneha vissa å Åsele skolebord 1783-09-25 utsynta lägenheter. Han afled i Nätra, där han vistades för brunnsdrickning, blef ock där begrafven. (Leonard Bygdén)


Gift 1783-02-.. [2] med Sara Magdalena Forsner. Född 1766-05-16. [2]
Död av nervslag 1828-12-26 på Kullerbacka, Åsele. [2]
Upprepning

      4 Elisabeth Margareta Rehn.   Född 1754-04-24 i Älvkarleby. [5] Sjuklig och blind (Bygdén).
Gift 1786-03-30 [5] med Erik Dyhr. Rådman och tapetfabrikör i Umeå.
Upprepning
      4 Catharina Helena Rehn.   Född 1756-10-01 i Älvkarleby. [5] Död 1813-10-19 i Notvik, Luleå. [5] Gift med Lars Magnus Moritz. Kapten vid Västerbottens regemente.
Bosatt på Notviks hemman i Luleå. [5]
Upprepning
      4 Maria Agatha Rehn.   Född 1759-10-06 i Älvkarleby. [5] Död 1817-09-09. [5] Gift med Abraham Häggström. Kyrkoherde i Överkalix 1791-1810.
Född 1754-08-07. [2]
Död 1810-08-09 i Överkalix prästgård. [2]
Upprepning
  2 Lars Burman.   Född 1704-06-21 i Offerdal. [2] Död ogift 1736. [2] Tullnär i Nådendal.
  2 Margareta Burman.   Född 1707-05-26 i Offerdal. [2] Gift 1730-06-24 [2] med Johan Drake. Regementspastor.
Gift 1736 [2] med Nils Bidenius. Komminister, kyrkoherde i Anundsjö.
Kyrkoherde. [8]
Född 1702-04-30 i Kallsta, Nora (Ångermanland). [8]
Död 1780-05-17 i Anundsjö (Ångermanland). [8]
    3 Maria Margareta Bidenius.   Född 1749-12-20 i Alsen (Jämtland). [8] Död 1820-02-13 i Norrtannflo, Resele (Ångermanland). [8] Gift med Johan Kristian Westman. Kammarskrivare. [8]
Född 1741-09-16 i Åbord, Högsjö (Ångermanland). [8]
Död 1769. [8]
      4 Margareta Elisabet Westman.   Född 1767-10-14. [8]
  2 Olof Burman.   Född 1709-04-30 i Offerdal. [2] Död 1759-03-21 i Stocke. [2] Vice bibliotekarie i Uppsala, professor, kyrkoherde i Offerdal 1752-1759.
Gift 1737 [2] med Maria Justina Reftelia. Död 1774-04-.. i Offerdal. [2]
    3 Elisabet Justina Burman.   Född 1738-07-28 i Uppsala. [2] Död 1765-05-05 på Alsens prästbord. [2] Gift 1762-09-29 [2] med Lars Burman. Lantmätare.
Född 1732-01-22 i Offerdal. [2]
Död 1790-05-11 i Undersåker. [2]
    3 Susanna Maria Burman.   Född 1739-10-29 i Uppsala. [2] Begravd 1740-03-02 i Vaksala kyrka. [2]
    3 Fale Burman.   Född 1741-03-07 i Uppsala. [2] Död 1816-10-28 i Uppsala. [2] Akademifogde, stadsingenjör.
  2 Zackarias Burman.   Född 1710-12-23 i Offerdal. [2] Död utrikes. [2] Löjtnant i holländsk tjänst.
  2 Jakob Burman.   Född 1712-10-02 i Offerdal. [2] Död 1736-04-12. [2] Kammarskrivare i krigskollegiet.

Källor

  1. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
  2. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  3. Anita Berglund Eriksson
  4. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925
  5. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  6. Piteanor 2002
  7. Julius Sundström
  8. Alf Nilsson

Personregister       Ortsregister