Förfäder Brita Ilsbodina.   Född. [1] Död 1650/1653 i Härnösand. [1] Gift 1635-09-21 [2] med Petrus Steuchius. Superintendent från 1647 till 1683 i Härnösand. [3]
Född 1605-05-08 på Speteby, Lerbo, Södermanland. [3]
Död 1683-12-16 i Härnösand. [4]
1 Anna Steuchia.   Född 1636. [2] Begravd 1662-05-25 i Piteå lfs. [5] Gift med Olaus Stephani Graan. Prost i Piteå.
Född 1618. [6]
Kyrkoherde 1656-1689 i Piteå socken. [6]
  2 Brita Gran.   Född 1653. [7] Död 1735-01-17 i Gammelstad, Luleå lfs. [8] Gift med Petter Isaksson Loffman. Kaptenlöjtnant i Gamla staden, Luleå landsförsamling.
Gift med Erik Eriksson Höijer. Komminister i Luleå lfs 1691-1734.
Född 1655-05-25 i Gammelstad, Luleå lfs. [7]
Död 1734-12-06 i Gammelstad, Luleå lfs. [7]
Luleå tingslags häradsrätt FII:1 (1731-1756) sid 7:

År 1737 d 13 och 21 Septemb. infunno sig undertecknade uti aflna Comministerns Wördiga och Wällärda hr Eric Höjers sterbhuus, till at, efter anmodan, upteckna och wärdera des och des i likamåtto aflna k. hustrus, dygdesamma Brita Grans efterlåtna ägendom, af hwilka, som kyrkioboken utwisar, den förra aflidit d 6 December 1734, den senare åter d 17 näst derpå fölljande Januarie; närwarande, så wida bemta Comminister utan bröstarfwingar aflidit, hans bröders och systrars barn, dels sielfwa, dels ock genom sina fullmächtiga, såsom å aflna broderns Jan Höjers barns, hr Rådmannen Anders Höjers och des systers fru Sophia Höjers wägnar, item å aflna broderns Jöns Höjers dotters, hustru Helena Höjers wägnar, hwilken sidstbenämndes arfwslått bemta hr Rådman Höjer sig förwärfwat igenom hustru Helena Höjers under d 4 sidstafwekna Julii afgifna och nu upwista transport, hr Befattningsmannen wälbetda Lars Wallman, å ägna wägnar, merbemta Comministers systers, Helena Höjers, efterlåtna enda dotter, dygdesamma hustru Elisabetta Thurdin, men å afl. systrans Catharina Höjers barns wägnar, Rådmannen Jacob Isaacsson, handelsmannen Nils Isaacsson och dygdesamma hustru Catharina Isaacsdotter, item såsom dessa sidstbendas systers, dygdesamma hustru Elisabetta Isaacsdotters rätto innehaf wara, såwida hon efter Comministern Höjer aflidit, hännes barn Johan och Clara Grape, alla igenom benta Johan Grape, enligt deras till den ändan uthändigade fullmachten af d 1 och 3 uti innewarande månad; ytterligare aflna hustru Brita Grans barn och bröstarfwingar, hr handelsmannen Olof Loffman och änkefrun, fru Christina Loffman; blifwandes härwid uptadt att öfwer detta sterbhus ägendom d 10 Martii 1735 uprättadt inventarii Instrument, undertecknadt af Interessenterne, bemta fru Loffman, handelsmannen Loffman, Rådmännerna Höjer och Eric Kråka, samt Sergeanten mannhaftig Olof Wijkman.

I tillfullo hwaraf, efterfrågat blef, om och huruwida derwid wore något at påminna, eftersom i enlig händelse, onödigt wara syntes, at sig med ägendomens ...

    3 Olof Loffman.   Född 1678-12-18 i Piteå prästgård. [9] Död 1742-06-10 i Luleå stadsförsamling. [9] Handelsman i Luleå stadsförsamling. [9]
    3 Kristina Loffman.  
    3 Johan Eriksson Höijer.   Född 1697-05-.. i Gammelstad, Luleå lfs. [7]
    3 Petrus Eriksson Höijer.   Född 1699-04-24 i Gammelstad, Luleå lfs. [7]
  2 Petrus Olai Graan.   Född 1654 i Härnösand. [10] Död 1693-08-27 i Piteå lfs. [10] Gift med Margareta Jurvelia. Född 1661-05-.. i Uleå, Finland. [10]
Död 1715-02-09 i Luleå. [10]
1 Margareta Steuchia.   Född 1638. [2] Gift med Jakob Holst. Lektor, prost i Brunflo.
Död 1669 i Brunflo (Jämtland). [11]
Gift 1670 i Brunflo (Jämtland) [11] med Petrus Lang. Prost.
Död 1702. [12]
  2 Petrus Holst.   Född 1655 i Brunflo (Jämtland). [11] Död 1687 i Bygdeå (Västerbotten). [11] Komminister i Bygdeå.
Gift med Sigrid Salin. Född 1660 i Lövånger (Västerbotten). [11]
Född 1660. [5]
Död 1743 i Luleå landsförsamling. [11]
Död 1743-11-06. [5]
    3 Margareta Holst.   Född 1686-07-21. [5] Gift med Zackarias Plantin. Kyrkoherde i Umeå.
Född 1680-10-06 i Själevad. [5]
Död 1733-12-05 i Umeå lfs. [5]
      4 Karl Plantin.   Döpt 1710-12-20 i Nederkalix. [13]
      4 Barbro Magdalena Plantin.   Född 1721 i Nederkalix (Norrbotten). [11] Död 1777 i Lövånger (Västerbotten). [11] Gift 1744 i Luleå landsförsamling [11] med Jonas Erik Levin. Född 1713 i Lövånger (Västerbotten). [11]
Död 1785 i Skellefteå (Västerbotten). [11]
      4 Maria Plantin.   Född 1723-01-16. [5] Gift med Hans Nordmark. Förste komminister i Luleå socken.
      4 Zackarias Plantin.   Född 1727-05-29 i Lövånger. [14] Död 1799-09-20 på Gurresta gård, Vassunda socken, Uppland. [14] Inspektör över mått, mål och vikt.
Gift med Christina Catharina Sund. Född 1748-10-21 i Härnösand. [14]
Död 1818-02-06 i Stockholm. [14]
      4 Elisabet Plantin.   Född 1730 i Umeå. [7] Död 1797 i Gammelstad, Luleå lfs. [15] Gift 1756 [7] med Johan Bergman. Komminister i Luleå lfs 1762-1797.
Född 1720-05-05 i Luleå. [7]
Död 1797-03-03 i Luleå. [7]
1 Brita Steuchia.   Född 1640 i Fogdö (Södermanland). [2] Död 1664. [2] Gift 1657-10-25 i Härnösand [11] med Jakob Abrahamsson Eurenius. Prost i Nora (Ångermanland). [2]
Född 1625-07-23 i Ödsgård, Edsele. [11]
Död 1714-12-20 i Inholm, Bjärtrå. [11]
1 Christina Steuchia.   Född 1642. [2] Död i Sollefteå. [5] Gift med Nils Plantin. Prost i Luleå lfs.
Född 1629 i Umeå lfs. [7]
Gift med Esaias Stephani Graan. Kyrkoherde i Luleå socken 1686-1695.
Född omkring 1620 i Uppland. [5]
Död 1695-04-23 i Luleå socken. [5]
  2 Magdalena Plantin.   Född 1662. [5] Begravd 1717-05-07 i Sollefteå. [5] Gift 1683-08-19 i Luleå [5] med Olof Rozelius. Scholemästare, lektor i Härnösand.
Född 1650. [5]
Död 1687. [5]
Hans son adlades med namnet Rosenheim. [5]
Gift 1689-01-06 i Härnösand [5] med Jonas Erici Öman. Prost i Luleå.
    3 Magdalena Öman.   Född 1697-03-21 i Gammelstad, Luleå lfs. [5] Död som barn. [5]
    3 Jonas Öman.   Född tvilling 1700-06-26 i Gammelstad, Luleå lfs. [5] Handlande i Luleå, slutligen soldat.
Student 1726. [5]
Gift [9] med Catharina Ruuth. Född 1698-01-25 i Luleå stad. [9]
    3 Rebecka Öman.   Född tvilling 1700-06-26 i Gammelstad, Luleå lfs. [5] Gift med Daniel Boding. Kyrkoherde i Nätra.
Gift med Erik Schäder. Komminister i Själevad.
    3 Maria Öman.   Född omkring 1705. Död av ålderdomsbräcklighet 86 år gammal 1791-09-17 i Gammelstad, Luleå lfs. Troligen dotter till kyrkoherde Jonas Öman.
Gift 1724-12-04 i Luleå lfs med Petter Olofsson Engström. Förare.
Född omkring 1689 i Ängesbyn 2, Luleå lfs. [16]
Död i frossan 1755-05-08 i Gammelstad, Luleå lfs. [17]

Hade tio barn med sin hustru Maria Öman (Albert Nordberg).
Gift 1757-08-28 i Luleå lfs med Johan Ekman. Slottsmed från 1721 till 1730 i Svartsjö slott, Sånga (Uppland). [9]
Mästersmed i Ängesbyn och Gammelstad.
Född 1697-07-09 i Svartsjö slott, Sånga (Uppland). [9]

      4 Johannes Engström.   Född 1726-02-05 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18] Länsman i Råneå (Norrbotten). [19]
      4 Anna Maria Engström.   Född 1729-12-29 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18]
      4 Olof Engström.   Född 1731-12-26 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18]
      4 Helena Engström.   Född 1734-09-20 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18]
      4 Petrus Engström.   Född 1737-02-14. [18]
      4 Margareta Engström.   Född 1739-09-04 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18] Död 18 veckor gammal 1740-02-08. [20]
      4 Lars Engström.   Född 1743-10-24 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18] Död 4 1/2 år gammal 1744-03-06 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [17]
      4 Elisabet Katarina Engström.   Född 1748-07-28 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18]
      4 Magdalena Engström.   Född 1753-03-07 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [18]
  2 Anna Plantin.   Gift med Mårten Hackzell. Kronofogde i Luleå.
Död 1725. [14]
    3 Nicolaus Hackzell.   Född 1703-12-11 i Gammelstad, Luleå lfs. [14] Död 1755-04-28. [14] Kyrkoherde i Råneå.
Gift 1744-05-22 [14] med Elisabeth Klockhoff. Död 1770-05-05 i Råneå. [14]
    3 Anders Hackzell.   Kronofogde i Luleå.
Gift med Anna Katarina Plantin.
      4 Anna Margareta Hackzell.   Född 1749 i Luleå. [21] Död 1795-04-22 i Jukkasjärvi (Lappland). [21] Gift med Per Grape. Pastor från 1804 till 1810 i Jukkasjärvi (Lappland). [21]
Född 1752-01-09 i Jukkasjärvi (Lappland). [21]
Död 1810-12-07 i Jukkasjärvi (Lappland). [21]
  2 Brita Plantin.   Död 1757-12-29. [5] Gift med Simon Aquilonius. Kyrkoherde i Håslöf.
Gift 1714 [5] med Nils Sylvan. Kyrkoherde i Håslöf.
Gift med Olof Örnberg. Kyrkoherde i Dalköping.
  2 Olof Plantin.   Född 1666. [5] Död 1701. [5] Lektor i Härnösand.
  2 Petrus Plantinus.   Född 1667 i Härnösand. [22] Död som kyrkoherde 1709 i Klagstorp, Tygelsjö (Skåne). [22] Andre komminister i Luleå socken 1692-1696, komminister i Lövånger.
Flyttade 1696 från Luleå lfs till Lövånger. [22]
  2 Nicolaus Plantin.   Född 1668-08-21 i Själevad. [5] Död som student 1691-11-14 i Uppsala. [5]
  2 Maria Plantin.   Död 1754. [5] Gift 1706-08-21 [5] med Olaus Andersson Sund. Kyrkoherde i Sollefteå.
Född 1674.
Död 1728-04-29. [9]
Gift med Gustaf Sundius. Kyrkoherde i Sollefteå.
    3 Nicolaus Olai Sund.   Född 1708-09-15 i Torneå. [14] Död 1787-04-02 i Umeå lfs. [14] Kyrkoherde i Umeå lfs 1759-1787.
Gift 1742-06-24 [14] med Magdalena Lochnaea. Född 1725. [14]
Död 1790-03-17. [14]
      4 Christina Catharina Sund.   Född 1748-10-21 i Härnösand. [14] Död 1818-02-06 i Stockholm. [14] Gift med Zackarias Plantin. Inspektör över mått, mål och vikt.
Född 1727-05-29 i Lövånger. [14]
Död 1799-09-20 på Gurresta gård, Vassunda socken, Uppland. [14]
  2 Christina Plantin.   Född 1675-04-24 i Själevad. [5] Död 1738-07-20 i Nordmaling. [5] Gift 1692-08-21 [5] med Hans Renhorn. Befallningsman över lappmarken.
Befallningsman, inspektor vid Luleå silvergruva, kronofogde.
Född 1659-10-11 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [23]
Död 1725-11-25 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [24]
Död 66 år 5 veckor 5 dagar gammal 1725-11-25 i Luleå lfs. [25]
Ägde från 1694 till 1695 i Gäddvik 1, Luleå landsförsamling. [26]
  2 Zackarias Plantin.   Född 1680-10-06 i Själevad. [5] Död 1733-12-05 i Umeå lfs. [5] Kyrkoherde i Umeå.
Gift med Margareta Holst. Född 1686-07-21. [5]
    3 Karl Plantin.   Döpt 1710-12-20 i Nederkalix. [13] Upprepning
    3 Barbro Magdalena Plantin.   Född 1721 i Nederkalix (Norrbotten). [11] Död 1777 i Lövånger (Västerbotten). [11] Gift 1744 i Luleå landsförsamling [11] med Jonas Erik Levin. Född 1713 i Lövånger (Västerbotten). [11]
Död 1785 i Skellefteå (Västerbotten). [11]
Upprepning
    3 Maria Plantin.   Född 1723-01-16. [5] Gift med Hans Nordmark. Förste komminister i Luleå socken.
Upprepning
    3 Zackarias Plantin.   Född 1727-05-29 i Lövånger. [14] Död 1799-09-20 på Gurresta gård, Vassunda socken, Uppland. [14] Inspektör över mått, mål och vikt.
Gift med Christina Catharina Sund. Född 1748-10-21 i Härnösand. [14]
Död 1818-02-06 i Stockholm. [14]
Upprepning
    3 Elisabet Plantin.   Född 1730 i Umeå. [7] Död 1797 i Gammelstad, Luleå lfs. [15] Gift 1756 [7] med Johan Bergman. Komminister i Luleå lfs 1762-1797.
Född 1720-05-05 i Luleå. [7]
Död 1797-03-03 i Luleå. [7]
Upprepning
  2 Erik Plantin.   Född 1680. [5] Död 1717. [5] Präst, regementspastor.
Fil. mag. 1710. [5]
Gift 1714-11-.. i Stockholm [5] med Margareta Westman.
1 Erik Steuchius.   Född 1643. [2] Död 1671. [2] Kyrkoherde i Offerdal (Jämtland). [2]
1 Mattias Steuchius.   Född 1644-10-26 i Prästgården, Fogdö, Södermanland. [1] Död 1730-08-02. [1] Ärkebiskop.
Gift 1673-06-29 i Linköping (E) [1] med Anna Tersera. Född 1653-06-12 i Vaksala (C). [1]
Död 1723-04-24 i Uppsala (C). [1]
Begravd 1723-06-09 i Uppsala domkyrkoförs (C). [1]
  2 Jöns Steuchius.   Född 1676-01-03 i Härnösand. [10] Död 1742-06-21 i Uppsala. [10] Ärkebiskop.
  2 Elof Steuch.   Född 1687-09-11 i Härnösand. [1] Död 1772-06-01 på Oby, Blädinge. [1] Professor i matematik i Uppsala, kommerseråd.
Gift 1731-10-29 på Karsholm, Österslöv (Skåne) [1] med Anna Christina Juul. Döpt 1711-03-11 i Astrup, Danmark. [1]
Död 1791-12-17 på Duveke, Halmstad. [1]
    3 Sofia Elisabet Steuch.   Född 1738-05-15 på Gåvetorp, Lekaryd. [1] Död 1818-04-30 i Växjö. [1] Gift 1756-09-07 [1] med Carl Gustaf Mörner af Morlanda. Överstelöjtnant, greve.
Född 1729-05-02. [1]
Död 1784-03-19 på Oby herrgård, Blädinge socken. [27]
Begravd i Blädinge (Småland). [27]
      4 Christine Charlotte Mörner af Morlanda.   Född 1760. [28] Död 1832 i Aringsås (Småland). [28] Gift 1780 i Halmstad [28] med Axel Ture Gyllenkrook. Friherre, major.
Född 1751 i Genarp (Skåne). [28]
Död 1805 i Odarslöv (Skåne). [28]
      4 Carl Stellan Mörner af Morlanda.   Född 1761. [28] Död 1834. [28] Greve, landshövding i Kronobergs län, president. [28]
Gift 1792 [28] med Eva Karolina Leijonhufvud. Friherrinna. [28]
Född 1771. [28]
Död 1855. [28]
      4 Claes Erik Mörner af Morlanda.   Född 1766-05-04 på Gemmatorp, Lekaryd. [1] Död 1838-09-23 på Ängsö, Ängsö. [1] Hovmarskalk, greve.
Gift 1791-01-19 på Ryningsholm, Höreda [1] med Ulrika Emerentia Riddersköld. Född 1776-01-19 på Ryningsholm, Höreda. [1]
Död 1823-10-20 på Tannersfors, Linköpings Sankt Lars. [1]
  2 Margareta von Steuch.   Född 1696 i Lund. [28] Död 1770 i Sura (Västmanland). [28]
1 Johannes Steuchius.   Född 1646. [2] Död förmodligen som barn. [2]
1 Petrus Steuchius.   Född 1648 i Härnösand. [2] Död förmodligen som barn. [2]

Källor

 1. Bodil Paulsson
 2. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 7
 3. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 3
 4. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 6
 5. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 6. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925
 7. Albert Nordberg
 8. Luleå tingslags häradsrätt FII:1 (1731-1756) sid 7 (1737 13 o 21 sept)
 9. Constantinus Lindfors
 10. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 11. Jan Eurenius
 12. Gösta Bucht
 13. C:2
 14. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 15. AI:5
 16. C:3 dödsnotis
 17. C:3
 18. Eivon Renberg
 19. Albert Nordberg 1965, sid 131
 20. Luleå lfs C:2
 21. Leonard Bygdén
 22. Albert Nordberg: En gammal norrbottensbygd
 23. C:1 dödsnotis
 24. C:1
 25. Carl Henrik Carlsson
 26. Mantalslängder
 27. Sören Ewaldsson
 28. Torsten Söderberg

Personregister       Ortsregister