Förfäder Laurentius Honterus.   Regementspastor, kyrkoherde i Alunda (Uppland).
Gift med .
1 Laurentius Honterus.   universitetsmatrikeln för 1686-87 namnen på Laurentius, Isacus och Jacobus Hontherus. De imma- trikulerades då med anteckningen "Uplandi sub praec.", vilket anger att dessa Hontherar hade informator med sig. (Torbjörn Lindkvist)
1 Jakob Honterus.  
1 Isak Honterus.  
1 Samuel Honterus.   Född. [1] Död 1738-02-02 i Öja, Gotland. [2] Skolmästare på Gotland.
Enligt Curt Carlsson sonson till Johannes Honterus, möjligen son till Laurentius eller Johan Honterus. Kom att hamna på Gotland som skolmästare genom förmedling av Petrus Stjernman, sonson till Nicolaus Bothniensis (Curt Carlsson).

"Anno 1699 den 8 Octobris war Högwyrdige Hr Biskopen Doctor Israel Kolmodin tillika medh Probsten i Södra Tredingen Ährewyrdige Hr Mag: Georgis Oxenwaldt och Kyrckioherrden i Hablingbo Ährew: Hr Niels Steenman, på en ransakning uti Öija Kyrckia... 4. Blef Samuel Honterus satter till Skolmäsare uthi Öija och Hambra; men Moses Pährsson blev afsatter. Då Adam Lang morrade och sade: Skola wij nu ock taga Skolmästare ifrån Swerige". (Torbjörn Lindkvist)

"1679 d. 5 Martij. Samuel Laur. Hontherus Upl." (Uppsala universitets matrikel för åren 1595-1700, Torbjörn Lindkvist)
Gift med .

  2 Elsa Samuelsdotter Hontera.   Född 1702 i Öja, Gotland. [3] Gift [3] med Jöns Jönsson Steen. Skomakargesäll.
Född 1683 i Visby, Gotland. [3]
Inflyttad till Mjölhatte, Öja, Gotland. [3]
    3 Dorotea Jönsdotter Steen.   Född 1744-03-14 i Mjölhatte, Öja, Gotland. [3] Död 1807-12-08 i Mjölhatte, Öja, Gotland. [3] Gift 1763-11-10 i Öja, Gotland [3] med Rasmus Larsson. Född i Stora Sindarve, Hamra, Gotland. [3]
Död i Mjölhatte, Öja, Gotland. [3]
Gift 1771 [3] med Anders Jacobsson. Född 1744-10-11 i Allmunde, När, Gotland. [3]
Död 1825 i Sles, Grötlingbo, Gotland. [3]
Inflyttad till Mjölhatte, Öja, Gotland. [3]
Inflyttad till dottern i Sles, Grötlingbo, Gotland. [3]
1 Elsa Hontera.   Född. [2] Gift [2] med Johannes Baazius. Ärkebiskop. [2]

Källor

  1. Curt Carlsson
  2. Torbjörn Lindkvist
  3. Lotte Jensen

Personregister       Ortsregister