Förfäder Barbro Andersdotter.   Född i Viken, Skellefteå. [1] 10 barn. [2]
Gift med Erik Olofsson. Bonde i Hallen, Skellefteå. [2]
Ägare från 1539 till 1560 i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [3]
1 Karin Eriksdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2]
1 Johan Eriksson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Jon Eriksson var knekt 1556 i Storkåge, Skellefteå (Västerbotten). [4]
1 Sigrid Eriksdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Blef död i söder. [2]
1 Anders Eriksson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Borgaren Anders Eriksson hade avlidit 1590 i Stockholm. [5] I Brunnsgränden i Stockholm. [2]
Gift med Brita Mickelsdotter. Ej nämnd av Johan Bure.
  2 Barbro Andersdotter.   Född i Stockholm. [2]
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Stockholm. [2]
  2 Malin Andersdotter.   Född i Stockholm. [2]
  2 Olof Andersson.   Född i Stockholm. [2] Död. [2]
  2 Olof Andersson.   Född i Stockholm. [2] Död. [2]
1 Olof Eriksson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Bonde i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2]
Min mormoders fierdmänning. [2]
Knekt 1556. [4]
Ägare från 1560 till 1610 i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [4]
Nämndeman från 1576 till 1593. [4]
1590-06-22, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. Olof Andersson i Tåme, Skellefteå, kom den 22 juni såsom fullmäktig för Olof Eriksson i Kåge och dennes syster Karin Eriksdotter i Drängsmark inför Stockholms rådhusrätt och gav tillkänna att de ingått en förlikning med hustru Brita Mickelsdotter, änka efter deras salig broder, Stockholmsborgaren Anders Eriksson. Makarna hade visserligen upprättat ett testamente enligt vilket de utsåg den överlevande till ensam arvinge i löst och fast. Anders Erikssons övriga arvingar 40 daler i penningar och i penningars värde och de i sin tur avhände sig alla framtida anspråk på arvet. (Stockholms stads tänkeböcker 1589-1591, s. 182 f, ur Sikeborg, Johan Bures släktbok)
Sålde hemmanet till person utanför släkten 1609 i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [4]
Fick för detta böta tre mark. Brottsrubriceringen var att ha sålt två tunnland jord ohemult. (Ulf Lundström).
Gift med .
  2 Erik Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2]
  2 Kerstin Olofsdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Gift med Lars Jonsson. Bonde i Kåge, Skellefteå. [2]
Lasse Jonsson kan vara identisk med den person med samma namn som enligt Johannes Bureus var gift med Kerstin Olofsdotter. [6]
Ägare från 1605 till 1661 i Storkåge 7, Skellefteå (Västerbotten). [6]
    3 Brita Larsdotter.   Född i Storkåge 7, Skellefteå (Västerbotten). [2]
    3 Anders Larsson.   Född i Storkåge 7, Skellefteå (Västerbotten). [2]
    3 Johan Larsson.   Född i Storkåge 7, Skellefteå (Västerbotten). [2] Död. [2]
  2 Barbro Olofsdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Barbro tiente i Brunsgr. i Stokholm. And. Ers.. [2]
  2 Kaisa Olofsdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7]
  2 Sven Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7]
  2 Sigrid Olofsdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Trolovad [2] med Jon Jonsson. Bonde i Böle, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [2]
Ägare från 1565 till 1605 i Böle 1 (Sörböle), Skellefteå. [3]
    3 Lars Jonsson.   Bonde från 1602 till 1627 i Böle 1 (Sörböle), Skellefteå. [3]
Gift med .
      4 Olof Larsson.   Född 1592 i Böle 1 (Sörböle), Skellefteå lfs. [3] Död 1672 i Böle 1 (Sörböle), Skellefteå lfs. [3] Bonde från 1624 till 1667 i Böle 1 (Sörböle), Skellefteå lfs. [3]
Gift med .
Ättlingar
  2 Olof Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Tjenat på Södermalm. [2]
  2 Sigrid Olofsdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7] Död som liten.
  2 Johan Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7] Död som liten.
  2 Per Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7] Död som liten.
  2 Olof Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7] Död som liten.
  2 Olof Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå lfs. [7] Död som liten.
1 Sven Olofsson.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Blef död i söder. [2]
1 Karin Eriksdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2] Gift [2] med Anders Persson. Bonde i Drängsmark, Skellefteå (Västerbotten). [2]
Ägare 1561-1571 och 1578-1584 i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [3]
  2 Jöns Andersson.   Född i Drängsmark, Skellefteå (Västerbotten). [2] Bonde i Drängsmark, Skellefteå (Västerbotten). [2]
Gift med .
    3 Anders Jönsson.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2]
    3 Brita Jönsdotter.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2]
    3 Olof Jonsson.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2] Död. [2] Ägare 1597-1627 i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [3]
  2 Malin Andersdotter.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2] Gift med Jon Andersson. Gårdsfogde vid Väsby. [2]
  2 Barbro Andersdotter.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2]
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2] Drog söderut. [2]
  2 Olof Andersson.   Född i Drängsmark 13, Skellefteå (Västerbotten). [2]
1 Ingrid Eriksdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2]
1 Gunnild Eriksdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2]
1 Brita Eriksdotter.   Född i Storkåge 15 Hallen, Skellefteå (Västerbotten). [2]

Källor

  1. Johan Bure, Släktbok s 172 (124)
  2. Johan Bure, Släktbok s 173 (126)
  3. Ulf Lundström
  4. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 99
  5. Stockholms stads tänkebok, Ulf Lundström
  6. Ulf Lundström, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s 95
  7. Johan Bure

Personregister       Ortsregister