Förfäder Anders Gertsson (Gertzonius).   Död 1700-02-.. i Umeå. Stadsskrivare, borgmästare, postmästare i Umeå.
Förekommer 1667-1699 i Umeå stad. [1]
Gift med Anna Eriksdotter Forselia. Förekommer 1701-1708 i Umeå stad. [1]
1 Anders Gertzonius.   Död 1734-05-20 i Burträsk. [2] Komminister i Burträsk.
Gift 1717-12-03 [2] med Elisabet Fluur. Född i Skellefteå. [2]
Död i Burträsk. [2]
1 Brita Gertzonia.   Född 1660. [3] Död 1744 i Umeå lfs. [4] Gift med Hans Fluur. Född 1654-05-.. i Njurunda.
Döpt 1654-05-21 i Njurunda.
Död 1708-04-04 i Burträsk.
Komminister i Löfånger-Burträsk-Skellefteå-Burträsk.
Kyrkoherde i Burträsk.
Student i apr 1669, prästv 1679 till adj åt khden Ol. Salin i Löfånger, komm i Burträsk 1680-85, komm i Skellefteå fr 1685, till dess han tilltr. ss khde i Burträsk i maj 1706.
Gift med Jacob Rysell. Handlande i Piteå.
Gift med Lars Staf. Änkeman vid giftermål med Brita Gerzonia.
  2 Erik Johansson Fluur.   Född 1697-11-11 i Skellefteå förs. [5] Död 1757-02-11 i Umeå lfs. [5] Kyrkoherde i Umeå lfs.
Gift 1730-03-23 [5] med Anna Burman. Född 1704-12-12 i Piteå stad. [6]
Död 1757-06-.. i Umeå lfs. [5]
Av barnen, 6 söner och 6 döttrar, avled 7 före fadern.
    3 Brita Kajsa Fluur.   Född 1732. [7] Troligen dotter till Erik Fluur.
Nämnd som dopvittne 1750-1753. [7]
Levde som hustru 1773 i Grubbe, Umeå socken. [7]
Gift 1757 [7] med C Borglund. Av Gun Jonsson torsdag den 07 dec 2006 kl. 21.55: För ganska precis 1 år sedan den 16/12, skrev jag här ovanför att jag inte hittat Erik Fluurs barn i något husförhör. I Herdaminnet nämns inte heller någon dotter Brita Katarina. Men i domboken (Umeå Tlg Hr) 1759 vid ht i samband med att Fluurs dotter Eva Maria fått en förmyndare tillsatt, så nämns bland söner och mågar postiljon Nils Berglund. Saken togs även upp vid vt samma år.
    3 Emanuel Fluur.   Född 1733 i Umeå lfs. [8] Död 1809-02-28 i Luleå lfs. [8] Borgmästare i Luleå.
Blef 1760 borgmästare i Luleå, men lämnade sin tjänst och rymde till Norge, återfördes därifrån af sin hustru 1776 och köpte sig ett hemman i Luleå socken (Leonard Bygdén).
Dopvittne 1766-11-09 med sin fru Hedvig Lung till Per Nilssons i Ersnäs son Henrik.
Gift med Hedvig Lung. Född 1747-08-09 i Luleå stadsförsamling. [9]
    3 Anna Margareta Fluur.   Född 1735 i Umeå lfs. [10] Död som änka 1782-10-28. [10] Gift med Carl Renmark. Kollega i Piteå trivialskola.
Född 1724-10-19 i Härnösand. [10]
Död 1773-09-18. [10]
    3 Christian Fluur.   Född 1737-10-23 i Umeå lfs. [5] Död i vattusot 1779-08-10 i Umeå lfs. [5] Förste komminister i Umeå lfs 1768-1779.
Gift 1759 [5] med Maria Christina Granlund. Född 1737 i Sorsele. [11]
Döpt 1737-04-.. i Sorsele. [11]
Död 1776. [5]
Gift med Sara Qvist. Död 92 år gammal 1841-09-23 i Umeå. [5]
      4 Anna Katarina Fluur.   Född 1760-04-28 i Västerhiske, Umeå lfs. [12] Död 1836-08-27 i Nederluleå. [13] Gift 1783-02-27 i Luleå lfs med Carl Jacob Boström. Kronobefallningsman, häradsskrivare.
Född 1756-06-12 i Avan 1, Lövånger. [14]
Död 1836-04-20 i Luleå lfs. [14]
Skrivare från 1776 i Böle, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [15]
      4 Gabriel Fluur.   Född 1762-06-08 i Västerhiske, Umeå landsförs (Västerbotten). [16] Död 1801-12-08 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [16] Inspektor vid Strömsnäs glasbruk i Umeå socken.
DÖDSNOTIS: Gabriel Fluur, Inspector på Strömbäcks glasbruk, warit en gång gift, lämnat efter sig hustru och 5. barn, dog af en skada i hand, halsfluss jämte slag 49.-- (Sven-Erik Johansson 2010-12-08 i Anbytarforum Umeå landsförsamling)
Gift 1791 [7] med Kristina Elisabet Jurvelius.
      4 Emanuel Fluur.   Handelsbokhållare.
      4 Brita Christina Fluur.   Gift med Jonas Bergsten. Rektor vid Vasa skola.
      4 Carolina Lovisa Fluur.   Född 1778 i Umeå lfs. [17] Död av feber 1827-08-01 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [17] Gift med Esaias Bergman. Klockare i Gammelstad.
Född 1771-01-24 i Gammelstad, Luleå lfs (BD). [17]
Död 1845-12-23 i Stadsön, Luleå lfs (BD). [17]
      4 Margareta Christiana Fluur.   Död 75 år 2 m 17 d 1853-01-19 i Gammelbyn, Burträsk. [5] Gift 1801 [7] med Anders Falesson. Adjunkt i Burträsk.
Gift med Johan Nordström. Vaktmästare.
Född 1789-11-18. [18]
    3 Eva Maria Fluur.   Född 1742-06-10 i Umeå lfs. [4] Död av ålder 1827-04-22 i Lycksele. [11]

Eva Maria beskrivs som en mild och själfull kvinna, bildad och skrivkunnig och älskad av alla. (Margareta Lindgren)


Gift 1769-01-15 i Umeå stad [11] med Anders Alenius. Kyrkoherde i Lycksele.
Född 1743-02-27 i Sorsele.
Död 1820-05-10 i Lycksele. [4]

Anders Alenius föddes den 27 februari 1743 i Sorsele, där hans far var adjunkt innan han senare blev kyrkoherde i Arvidsjaur. Modern, Brita Granlund var dotter till komminister König Granlund i Lycksele-Sorsele. Anders Alenius gick i skola i Piteå och Härnösand varefter han skrevs in som student i Uppsala för att sedan prästvigas i Härnösand 1768. Han blev därefter kapellpredikant i Degerfors där han "under skiftande öden, under fattigdom och sinnessvaghet framlevde 21 år". (L Bygdén, Hernösands Stifts Herdaminne II, sid 135). Sedan blev han skolmästare i Lycksele och utnämnd till kyrkoherde där år 1801. Anders Alenius var känd för att ha stora anlag för läkekonsten; speciellt skicklig var han när det gällde att bota ögonsjukdomar. "Han förhjälpte åtskilliga blinda till seende eller ledsyn". Tidvis led han av svårmod men var nitisk och from.

Han avled den 10 maj 1820.

Ingegerd Stenström

Anders prästvigdes i Härnösand, han skulle ha haft ett utmärkt gott huvud och genom otroliga försakelser kom han igenom skola och universitet varpå han prästvigdes den 24/4 1768, endast 25 år gammal, Efter endast några dagar erhöll han fullmakt som kapellpredikant i Degerfors förs. där han med skiftande öden, framlevde i 21 år. När hans bror dog fick han befattning som skolmästare i Lycksele och utnämndes till kyrkoherde i församlingen den 19/12 1801, där han uppehöll tjänsten fram till sin död. Pastor Alenius lär ha haft ovanliga anlag för läkekonsten, särskilt ögonsjukdomar, men när höga vederbörande från Stockholm ville att han skulle förklara hur han bar sig åt, kunde han inte ge ett tillfredställande svar. Han sägs tidvis varit lite svårmodig men en nitisk och from man, som efterlämnade ett aktat minne. Makarna firade sitt guldbröllop 1819, varvid pastorn med ren och stadig stämma skulle ha sjungit för de sina, ackompanjerande sig på det sällsynta instrumentet cymbal. Till minne av dagen skänkte guldbröllopsparet en mässkrud till Lycksele kyrka, som ännu finns att beskåda i kyrkan. (Margareta Lindgren)


      4 Catharina Charlotta Alenius.   Född 1769-10-25 i Degerfors. [11] Död 1840-10-.. i Kall, Jämtland. [4] Gift 1804-01-31 [11] med Nils Gustaf Roos. Häradsskrivare och inspektor vid Huså bruk samt inspektor vid Innlands kopparverk i Jämtland.
Född 1774-07-13. [4]
Död i tvinsot 1830-02-13 i Huså, Kall. [4]
      4 Anders Gustaf Alenius.   Född 1771-01-10 i Degerfors. [11] Död 1834-02-02 i Arvliden, Lycksele. [4] Nybyggare i Lycksele.
Anders kom så småningom till Arvliden efter att försökt vara nybyggare i Gäddträsk, Tuggen- sele, Vänjaurträsk, Långsele och Holmträsk. Barnaskaran var stor, fattigdomen likaså och hans nybyggen vanskötta. (Margareta Lindgren)
Gift 1793-10-13 i Lycksele [4] med Brita Margareta Persdotter. Född 1774-03-14 i Gäddträsk, Lycksele. [11]
Död 1830-03-15 i Arvliden, Lycksele. [4]
      4 Erik Bernhard Alenius.   Född 1772-06-01 i Degerfors. [4] Död 1809. [19] Källarmästare i Nyköping.
Gift med Ulrika Johanna Grubb.
      4 Brita Karolina Alenius.   Född 1773-12-23 i Degerfors (Västerbotten). [11] Död 1858-11-28. [4] Gift 1796 med Abraham Lindahl. Född 1760 i Sorsele (Lappland). [20]
Död 1760-02-01 i Lycksele (Lappland). [20]
Död av rötfeber 1797-03-17. [21]
Lantmäteriexamen 1784, kommissionslantmätare 1797.
Han upptog det första nybygget i Hedlunda 1793.
Gift 1802-07-04 [11] med Lorentz Svanberg. Landsfiskal i Ångermanland.
Född 1758-09-08 i Offerdal. [21]
Död 1814-05-17. [4]
      4 Anna Christina Alenius.   Född 1775-06-28 i Degerfors. [11] Död 1851-07-23 i Hedlunda, Lycksele. [4] Gift med Anders Beckelin. Instrument- och urmakarfabrikör i Stockholm. [4]
Gift med Israel Borgström. Klockare i Själevad (Ångermanland).
Född 1785 i Själevad (Ångermanland). [22]
Död 1842-07-09 i Översjäla, Själevad. [22]
      4 Eva Maria Alenius.   Född 1776-10-22 i Degerfors. [11] Död 1820-02-04 i Lycksele (Lappland). [4] Barnlös.
Gift 1796 i Umeå landsförs (Västerbotten) [22] med Per Kjellberg. Sergeant i Umeå. [4]
Född 1775 i Umeå landsförs (Västerbotten). [22]
Drunknade möjligen 1815. [4]
Gift med P Håkansson. Möjligen inte gift med Eva Maria Alenius. Möjligen samma som Per Kjellberg.
Gift 1817-04-07 i Lycksele (Lappland) [4] med Per Rådström. Skolmästare i Lycksele.
Född 1755-02-11 i Råsele, Åsele. [4]
Död 1835-09-06 i Lycksele (Lappland). [23]
Pastorsadjunkt 1779 i Åsele. [24]
Komminister från 1783 i Sorsele. [24]
Skolmästare från 1802 i Lycksele. [24]
      4 Sara Sofia Alenius.   Född 1778-08-04 i Degerfors. [11] Död 1856-12-03 i Arvliden, Lycksele. [4] Sara Sophia blev fostermor åt Sara Samuella Mattsdotter, född 1817, hon var endast 5 år vid giftermålet. (Margareta Lindgren)
Gift 1797-03-26 i Lycksele (Lappland) [4] med Anders Nilsson Holmgren. Nybyggare i Tannsele, Lycksele. [4]
Född 1770-11-02 i Mårdsele, Degerfors (Västerbotten). [4]
Död av håll och styng 1821-06-16 i Tannsele, Lycksele. [4]
Anders köper av Johan Johansson, med hans husrus råd och samtycke, stubbrättigheten av hans i Tannsele ägande krono Nybygge nr 1 af 1/8 dels mantals skatt med alla åtföljande ägor hus och åbyggnad qvarn och qvarnställe att nästkommande vår tillträda emot en överens kommen köpeskilling stor, fyra hundra åttio en Rd: 23 skr 1 1/3 rst Banco eller Sjuhundra Tjugo två Riks D: 10 sk 8 rst Riksgälds Sedlar dock emot det uttryckliga föbehåll att det ska åligga Holmgren såsom barn fullgjöra det accord Johansson med sina föräldrar ingått beståendes uti att de uti lifstid skola i förgånga njuta en tredje del af Nybygges gröda uti sådant skick det nu befinnes att denna tredjedelen af Holmgren bärgas och till dem hemföres, att nödig Brännved hålles dem tillhanda även som hästhjelp så till deras åker kjörning som till skjuts ifrån kyrkan. Och som jag ovanstående summa genom Revers bekommit så afhänder jag och mig och mina arvingar all rätt uti Tannsele Nybygge och det samma nu mera Holmgren såsom dess lagfågna egendom till full ägo tillängnar, (enligt Johan Johansson). Med förestående Kjöpe avhandling förklarar jag Anders Holmgren mig till alla delar nögd då jag tillika härmed utfäster mig till pricka fullgjöra alla i denna kjöpehandling af Johan Johansson gjorda förbehåll hvilka med våra namn undertecknade uti tillkallade vittnens närvaro skiedde i Lycksele den 24 november 1804. Anders Holmgren åläggande gentemot de gamla hade han ganska svårt att hålla, han blev stämd flera gånger för summande, av att inte hålla vägarna farbara under vintern, samt att se till att de gamla fick sitt hö, sin säd o.s.v. Han blev däremot belönad för att han dödat fyra björnar. I ett utslag i rätten sägs: I målet mellan gamle nybyggaren Johan Samuelsson i Tannsele, Kärande och hans Förgångsman Nybyggaren Anders Nilsson Holmgren dersammastädes, Swarande, Öfverlade Härads Rätten om följande Utslag: Härads Rätten har wid sakens öfwervägande funnit Kärande Johan Samuelsson klagan öfwer bristande åker, wara wid förra Tinget afgjord, och att Swaranden Holmgren, som honom, då ålagde ägo.upristning wärkställt, icke är till widare answar deri än hwad bärgnings skyldigheten angår förbunden. (Margareta Lindgren)
Gift 1824 [4] med Mats Matsson. Bonde i Rusele, Lycksele.
Född 1784 i Rusele, Lycksele. [25]
      4 Carl Magnus Alenius.   Född 1779-12-28 i Degerfors. [11] Död 1780 i Degerfors (Västerbotten). [4]
      4 Carl Wilhelm Alenius.   Född 1781-10-27 i Degerfors. [11] Död 1802 i Lycksele (Lappland). [4]
      4 Lovisa Beata Alenius.   Född 1783-01-21 i Degerfors. [11] Död i barnsäng 1807-09-19 i Umeå. [4] Gift 1806-10-05 [4] med Johan Olofsson Westergren. Skomakare i Umeå.
Född 1776. [4]
  2 Anders Fluur.   Född 1699-08-19 i Skellefteå. [4] Handelsman och rådman i Piteå.
Rådman 1740 i Piteå.
Gift 1725 [26] med Brigitta Backman. Född 1688. [27]
Död 1744. [26]
    3 Hans Erik Fluur.   Född 1726. [26] Död 1726. [26]
    3 Brita Magdalena Fluur.   Född 1727. [26] Död ogift 1776. [26]
    3 Barbro Fluur.   Född 1728. [26] Död 1798. [26] Gift omkring 1754 [26] med Johan Dyhr. Häradsskrivare.
Född 1720-01-29 i Öjebyn, Piteå lfs.
Död 1765. [26]
    3 Katarina Fluur.   Född 1728. [26] Död 1728. [26]
    3 Ulrika Fluur.   Född 1729. [26] Död 1730. [26]
    3 Gabriel Fluur.   Född 1732. [26]
    3 Anders Fluur.   Född 1735. [26] Död 1790. [26] Regementsfältskär vid Österbottens regemente. [26]
Assessor. [26]

Källor

 1. Staffan Bengtsson i Anbytarforum
 2. Jan Eurenius
 3. Sten Hofvenstam
 4. Margareta Lindgren
 5. Hernösands stifts herdaminne
 6. Piteanor 2000
 7. Släktnamn i Umeå 1622-1820
 8. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 9. Constantinus Lindfors
 10. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 11. Elisabeth Sundh
 12. Per Olov Österlind
 13. Nederluleå AI:8c
 14. Agneta Olofsson
 15. Demografiska databasen Umeå Universitet
 16. Släktnamn i Umeå 1622-1820; Sven-Erik Johansson
 17. Albert Nordberg
 18. Kenneth Mossberg
 19. Elisabeth Sundh, Herdaminne
 20. Lycksele C:1 (1702-1777) s108
 21. Elisabeth Sundh, Margareta Lindgren
 22. Sven-Erik Fahlesson
 23. Eric Johansson
 24. Staffan Bengtsson
 25. Ossian Egerbladh
 26. Svenska ättartal 1898
 27. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 24 juni 1989

Personregister       Ortsregister