Förfäder Anders Jakobsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Underlagman. [2]
Bosatt i Grubbe, Umeå lfs. [3]
Nämnd 1571 i Grubbe, Umeå lfs. [4]
Underlagmansvikarie 1568. [5]
Underlagman på vintertinget 1568 i Västerbotten. [6]
Gift med Barbro Persdotter. Född. [7]
1 Jakob Andersson Burman Grubb.   Född 1557-09-04 i Grubbe, Umeå lfs. [8] Död 1638-11-26 i Grubbe, Umeå lfs. [8] Underlagman i Västerbotten 1598-1638.
Bosatt i Grubbe, Umeå lfs. [3]
Underlagman i Västerbotten ännu 1613. [2]
Nämnd 1585-1625 i Grubbe, Umeå lfs. [9]
Gift 1593 [7] med Karin Olofsdotter. Född. [8]
  2 Vilhelm Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Död över 90 år gammal 1666. [10] Krigspräst 1620. [10]
Pastor 1630 i Norbo och Bjuråker. [10]
Gift med Kristina Nerbelia. Född i Ale 2, Norrala. [11]
Död 1674. [10]
    3 Lars Vilhelmsson Grubb.   Född 1633 i Prästgården, Norrbo sn. [12] Död 1699 i Prästgården, Arbro sn. [12] Kyrkoherde från 1682 till 1699 i Arbrå (Hälsingland). [12]
Komminister (Kaplan) från 1660 i Norrbo (Hälsingland). [12]
Komminister 1633 i Bergsjö. [10]
Kan ej ha varit komminister samma år som han föddes.

I en genealogi från 1740-talet redogör hälsingeprosten Olof Broman för hans familj och ättlingar i sin genealogi över sl äkten Grubb. [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Grubb (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 625ff] (Urban Sikeborg)
Gift med Kristina Albogia. Född. [12]

      4 Katarina Larsdotter Grubb.   Född 1662 i Norrbo (Hälsingland). [12] Gift 1684 [12] med Hans Hansius Vik. Kyrkoherde i Skog (Hälsingland). [11]
Född i Jättendal (Hälsingland). [11]
Död 1720 i Prästgården, Skog, Hälsingland. [11]
Ättlingar
      4 Kristina Larsdotter Grubb.   Född. [10] Gift [10] med Jonas Waldner. Född. [10]
      4 Olof Larsson Grubb.   Född. [10]
      4 Vilhelm Larsson Grubb.   Född. [10] Kapellan i Harmånger (Nordin).
      4 Margareta Larsdotter Grubb.   Född. [10]
      4 Johan Larsson Grubb.   Född. [10] Kapten vid Hälsinge regemente (Nordin).
Gift [10] med Kristina Eriksdotter Wahlman. Född. [10]
Ättlingar
      4 Maria Larsdotter Grubb.   Född. [10] Gift med Göran Backman. Pastor i Arbrå (Nordin).
Född. [10]
    3 Katarina Vilhelmsdotter Grubb.   Född 1635. [10] Gift 1660 [10] med Rogstadius. Magister.
Född. [10]
Död 1675. [10]
    3 Olof Vilhelmsson Grubb.   Född 1637. [10] Död 1658. [10]
    3 Jakob Vilhelmsson Grubb.   Född 1639. [10] Död ung. [10]
    3 Källbjörn Vilhelmsson Grubb.   Född 1641. [10] Löjtnant vid Hälsinge Regemente (Nordin).
Student 1657. [10]
    3 Magdalena Vilhelmsdotter Grubb.   Född 1645. [10] Gift med Johan Saltenius. Pastor i Forssa.
Född. [10]
  2 Malin Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2]
  2 Per Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Borgmästare i Gävle. [10]
Borgmästare Peder Jacobsson Grubb nämnd 1663. [13]
Gift med .
    3 Katarina Persdotter Grubb.   Född. [10] Ägde 6 barn (Nordin).
Gift [10] med Olof Larsson Koijman. Rådman och postmästare i Gävle (Nordin).
Död 1688 i Gävle. [10]
      4 Ingrid Olofsdotter Koiman.   Född. [10]
      4 Petrus Olofsson Koiman.   Född. [10] Död ung. [10]
      4 Karin Olofsdotter Koiman.   Född. [10] Död ung. [10]
      4 Greta Olofsdotter Koiman.   Född. [10] Död ogift. [10]
      4 Lars Olofsson Koiman.   Född. [10] Död ogift. [10]
      4 Kerstin Olofsdotter Koiman.   Född. [10] Död ogift. [10]
    3 Petrus Persson Grubb.   Född. [10]
    3 Ingrid Persdotter Grubb.   Född. [10] Gift [10] med jon Löfgren. Cannierer i Västerås (Nordin).
Född. [10]
    3 Jakob Persson Grubb.   Född. [10] Teologie lektor i Gävle samt pastor i Hilte (Nordin).
Gift med .
      4 Petrus Jakobsson Grubb.   Död 4 år gammal. [10]
    3 Anna Persdotter Grubb.   Född. [10]
    3 Martin Persson Grubb.   Född. [10]
    3 Elias Persson Grubb.   Född. [10]
  2 Olof Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Död ogift. [10] Regementspastor. [10]
  2 Sara Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2]
  2 Anders Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Anders Jacobsson nämnd 1640 i Grubbe, Umeå lfs. [9]
Gift med Elsa Jonsdotter Halenia. Född. [14]
    3 Olof Andersson Grubb.   Död 1670-04-10 i Umeå lfs. [15] Komminister 1652-1670 i Umeå lfs. [15]
Hade 6 söner och 6 döttrar, av vilka 4 döttrar blev vuxna.
Gift med Sara Andersdotter. Död i barnsäng 1666-09-17 i Umeå lfs. [15]
Gift [16] med Karin Hansdotter. Född i Norrfors, Umeå lfs. [16]
Upprepning
    3 Vilhelm Andersson Grubb.   Född. [10] Död senast 1703 i Kyrkobordet, Umeå lfs. [17] Borgare, sockenskrivare i Umeå stad. [16]
Nämnd från 1655 till 1657 i Umeå stad. [16]
Vilhelm Andersson Grubb nämnd i Hiske, Umeå lfs. [18]
Wellam Grubb nämnd 1658-1660 i Västerhiske, Umeå lfs. [19]
Nämnd från 1662 till 1702 i Kyrkobordet, Umeå lfs. [16]
Gården övertogs av systern Margareta, änka efter komminister Buscherus. Därefter av Jonas Gädda.
Lantmätare Jonas Persson Gädda nämnd 1674-1684 i Västerhiske, Umeå lfs. [19]
Gift med Malin Mickelsdotter. Död 1694-04-30 i Kyrkobordet, Umeå lfs. [20]
Hade familjenamnet Bäck. [20]
Upprepning
    3 Jakob Andersson Grubb.   Född. [10] Begravd 1668-05-05 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland). [21] Kassör. [21]
Gift [21] med Karin Johansdotter. Begravd möjligen 1667-10-26 i Tyska Sankta Gertrud, Stockholm (Uppland). [21]
Upprepning
    3 Jonas Andersson Grubb.   Född. [10] Nämnd i mantalslängder från 1651 till 1663 i Umeå stad. [16]
Jag antar att du efterfrågar belägg för släktskapet. Det finns i protokoll från Umeå rådstugurätt den 30/12 1705. Där framgår det att Jon Andersson Grubb, "en av de äldsta och första borgarna i Umeå", var svärfar till Jacob Hansson Fällman. Vidare att Fällmans svärfaders systers man var Daniel Plantin. Jonas Andersson Grubb förekommer i stadens mantalslängder 1651-1663 och hans änka Elisabet har jag noterat spridda år från 1665 till 1682. Därefter endast notering för dottern Elisabet 1683-1686 varefter Jakob Hansson Fällman övertar den platsen i mantalslängden. (Staffan Bengtsson)
Gift med Elisabet . Nämnd i mantalslängder spridda år från 1665 till 1682 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [16]
Upprepning
    3 Elisabet Andersdotter Grubb.   Född. [10] Upprepning
    3 Katarina Andersdotter Grubb.   Född. [10] Gift med Peter Hudvikius. Pastor i Arbrå (Nordin).
Enligt Nordin gift med denna Katarina Grubb, enligt Bygdén gift med Katarina, dotter till Andreas Petri Grubb, kyrkoherde i Luleå lfs.
Upprepning
    3 Anders Andersson Grubb.   Född 1635 i Umeå. [22] Död 1680-07-08 i Uppsala. [22] Professor i Uppsala.
Gift med Kristina Rudbeckia. Döpt 1652-12-27 i Västerås. [22]
Död efter 1706. [22]
Upprepning
    3 Margareta Andersdotter Grubb.   Död 1698. [23] Hustru Margareta nämnd 1662-1671 i Västerhiske, Umeå lfs. [19]
Gift med Jonas Nicolai Buscherus. Komminister från 1649 till 1657 i Umeå stad. [23]
Född i Byske, Skellefteå lfs. [23]
Död 1657 i Umeå stad. [23]
Upprepning
    3 Anna Andersdotter Grubb.   Gift med Daniel Plantin. Tullnär i Umeå 1681, räntmästare i Viborg.
Död 1711 i Stockholm. [24]
Upprepning
  2 Jakob Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. Död 1684-05-.. i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [25] Ej nämnd av Johan Bure.
Underlagman i Västerbotten från 1639-10-31 till 1672. [5]
Nämnd 1645-1650 i Grubbe, Umeå lfs. [9]
Jakob Jakobsson nämnd 1654-1678 i Grubbe, Umeå lfs. [19]
Underlagman Jakob Grubb nämnd 1679-1684 i Grubbe, Umeå lfs. [19]
Dmb55 11/6: Lagman Jacob Jacobsson Grubb …tid haver besuttit sin faders hemman .. sins syskon överens det inlösa.. med sina bröder Anders Jacobsson, Per Jacobsson och ..Hr Wilhelm Grubb i Närbo som deras underskrifter anno 1653 den 15 okt intyga….Lagmans brorson Jon Andersson Grubb fullmäktiggjord av sin broder Jacob Andersson Grubb i Stockholm Dmb75 juli: Jacob J Grubb….sig och sin förrige skrivare och svåger Landssekr Anders Olofsson Holm… Dmb83 20/3: JJ Grubbs son leutnanten Jacob G, dess måg reg. Fältskär Erik Lekånger… Dmb86 /8: Soldaten Erik Svensson Lax anklagar Leutn Jacob Grubb för att ha haft lönskaläge med sin tjänste piga Karin i Böleå…. Dmb87 /9 anklagas JJ Grubb ha haft olovlig beblandelse med sin tjänstepiga Malin Andersdotter ifr Kusmark i Skl. Båda svär sig fria. Dmb89 /1:underlagman JJ Grubbs änka hu Kerstin Hallenia lät uppbjuda den andel som landscapt Jacob Grubb å sitt fäderne ägt i Grubbe hemmanet o gården samt andra underliggande ägor som han till bemälte sin styvmoder Hallenia försålt Dmb1701 /2: hört sal lagman Jacob Jacobssons farfaders hemman till i Grubbe och när han dödde, bekom sonen Jacob Jacobsson 2/3 och systern Barbro 1/3 vilken 1/3 sedan genom arv är kommen till Carl Carlssons hemman… (Agneta Olofsson: Umeå lands byar och gårdar)
Underlagmannen Jakob Jakobsson Grubb höll ting i Torneå socken den 10 och 14 juli 1651. Han undertecknar protokollet med förnamn och patronymikon på ömse sidor om sigillavtryck, och under sigillavtrycket släktnamn. Jacob (Sigill, borta) Jacobßon Búræús Grúbb Källa: SRA Svea hovrätts arkiv, Renoverad dombok, Gävleborgs län 1650-1652, vol. 3, laga ting i Torneå socken 1651 10/7 och 14/7, fol. 552-554. (Peder Andersson i Anbytarforum 2013-05-02 Grubb)
Underlagmansänka Kerstin Hall(enia) nämnd 1686-1695 i Grubbe, Umeå lfs. [19]
Kerstin Halenia var möjligen sondotter till Jon Östensson och Anna Kenicia.
Gift med Kerstin Hallenia.
    3 Lars Grubb.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [25] Häradshövding över Lappmarken. [25]
Upprepning
    3 Kerstin Grubb.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [25] Upprepning
    3 Jakob Grubb.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [25] Löjtnant. [25]
Upprepning
    3 Anna Jakobsdotter Grubb.   Född. [21] Möjligen dotter till Jakob Jakobsson Grubb.
Gift med Hans Jonsson Degerman. Född. [21]
Upprepning
  2 Lars Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. Ej nämnd av Johan Bure.
Häradshövding i Västerbotten från 1680 till 1697. [5]
Gift [10] med Maria Stack. Född. [10]
Hade fem barn. [10]
    3 Katarina Larsdotter Grubb.   Död 1743. [10] Barnlös. [10]
Gift [10] med Klas Kraft. Fältväbel.
Född. [10]
1 Barbro Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Gift med Karl Unesson. Bonde i Grubbe.
Nämnd 1600-1625 i Grubbe, Umeå lfs. [9]
Jacob Larsson gift med Carl Unessons syster i Böle, Umeå landsförs (Västerbotten). [26]
  2 Anders Karlsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3] Död ung. [10]
  2 Dordi Karlsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3] Död ung. [10]
  2 Karl Karlsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3] Nämnd 1640-1650 i Grubbe, Umeå lfs. [9]
  2 Dordi Karlsdotter Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3]
  2 Aron Karlsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3] Död ung.
  2 Anders Karlsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3] Död ung. [10]
  2 Aron Karlsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3]
  2 Malin Karlsdotter Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3]
  2 Anders Karlsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [3]
1 Markus Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2]
1 Karin Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Tres filias, enligt Johan Bure.
Gift med Per . Herr i Hudiksvall.
1 Margareta Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Gift med Hans Persson. i Kopo i Pargas, Åbo.
  2 Märta Hansdotter.  
  2 Malin Hansdotter.  
  2 Margareta Hansdotter.  
1 Per Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2]
1 Hans Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [2] Köpsven (Johan Bure).
Rådman i Gävle. [10]
Gift med .
  2 Magdalena Hansdotter Grubb.   Född. [10]
  2 Vilhelm Hansson Grubb.   Född. [10]
  2 Margareta Hansdotter Grubb.   Född. [10]
  2 Sara Hansdotter Grubb.   Född. [10]
  2 Kristina Hansdotter Grubb.   Född. [10]
  2 Anders Hansson Grubb.   Född. [10]
  2 Jakob Hansson Grubb.   Född. [10]

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid A
 2. Johan Bure
 3. Ulf Lundström
 4. Älvsborgs lösen
 5. Jan Erik Almquist, John von Walter
 6. Västerbottens landskapshandlingar
 7. Thord Bylund
 8. Umeå stads historia 1588-1888
 9. Skattelängder
 10. Nordin, Norrländska släkter
 11. Urban Sikeborg
 12. Aettqvisl; Urban Sikeborg
 13. Dombok Umeå råd
 14. Johan Bure, Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 15. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 16. Staffan Bengtsson
 17. mantalslängd; Staffan Bengtsson
 18. Domboksregister
 19. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 20. Klercker, Staffan Bengtsson
 21. Constantinus Lindfors
 22. Annika Lindqvist
 23. Bygdén
 24. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 25. Agneta Olofsson
 26. Johan Bure, Släktbok s 156 (100)

Personregister       Ortsregister