Förfäder Anna Gertsdotter.   Änkan Anna nämns från 1679 till 1687 i Luleå stadsförsamling. [1]
Nämns med en son 1682-1687 och en dotter 1684 i Luleå stadsförsamling. [1]
hustru Anna Gertsdotter nämns såsom postmästaren Jöns Johanssons efterleverska i Luleå RR 4/9 1682. [1]
Av rådatan till 1697:års mantalslängd kan konstateras att Anna Gertsdotter var mor till postmästaren Anders Jönsson Fordell. Anna överlevde sin son som tycks ha avlidit året innan. (Constantinus Lindfors)
Gift 1653-02-27 i Luleå landsförsamling [2] med Jöns Johansson Fordell. Borgare med hustru från 1655 till 1678 i Luleå stadsförsamling. [3]
Postmästare i Luleå stadsförsamling. [1]
Skrev under Nederkalix mantalslängd 1660 i Nederkalix (Norrbotten). [3]
1 Anders Jönsson Fordell.   Postmästare i Luleå stad. [1]
Fanns från 1687 till 1699 i Luleå stad. [1]
Son till borgaren Jöns Johansson Fordell enligt RR 1692 31/3. [1]
Oklart vem som var hans mor.

Källor

  1. Constantinus Lindfors
  2. Nederluleå LIb:1 (1628-1680) s 198 brudvigningspengar
  3. Mantalslängder

Personregister       Ortsregister