Förfäder Mariet Andersdotter.   Född i Yttervik, Skellefteå lfs. Gift med Per . Herr Peder, präst i Vada, norr om Vallentuna i Uppland.

Av Stig Rådahl i Anbytarforum tisdag den 25 april 2000 - 16.35: I ärkestiftets herdaminne(Fast/Låstbom, 1842) står vid Vada följande: 6. PETRUS. 1593. Protoc. s.år: "Emellan Hr Pehr i Wada och den djeknen, som på honom klagade om sitt arf efter sin fader i Wada, det han djeknens arf ej troligen förestått, och ifrån sig lemnat hafver, vardt så beslutit, att förb:de D. Petrus skulle på någon tid stå från sitt prestekall, och vinnlägga sig på det skickligaste derom, att förberörde Nicolaus Marci må kunna bekomma en god räkenskap och saken dem emellan kunna vänligen blifva föredragen." Hans sockneboer intercederade väl sedan för honom, men domen gick likafullt i verkställighet. Skall varit mycket bedagad, när han drunknade i Brunnsviken, ej långt från Åhlkistan, hvilket ställe i långliga tider, efter denna olycka, blivit kallad Prest-udden. Var Præpositus 1550.
Gift med Lars Hansson. Bonde i Storkåge 18.
Ägare från 1546 till 1568 i Storkåge 18, Skellefteå lfs. [1]

1 Lars Persson.   Död ung. [2]
1 Mariet Persdotter.   Död ung. [2]
1 Karin Persdotter.   Död ung. [2]
1 Ursula Persdotter.   3 söner och 7 döttrar (Johan Bure).
Gift med Lars Persson Bod. Bonde i Hjoggböle 3.
Ägare från 1559 till 1601 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1]
Nämndeman från 1578 till 1586. [1]
Köpman 1599. [1]
  2 Sigrid Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå lfs. 2 kullar (Johan Bure). Osäkert vem som är far till de uppräknade barnen. Enligt en osäker uppgift hade hon 7 barn.
Gift med Olof Persson. Bonde i Ostvik.
Ägare 1580-1597 i Östanbäck 8, Skellefteå lfs. [1]
Gift med Olof Mårtensson. Bonde i Ostvik.
Ägare 1598-1625 i Östanbäck 8, Skellefteå lfs. [1]
    3 Per Olofsson.  
    3 Anders Olofsson.  
    3 Herman Olofsson.  
    3 Hans Olofsson.  
  2 Karin Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå lfs. Gift med Olof Larsson. Bonde i Vallen, Lövånger.
Nämnd 1600-1620 i Vallen, Lövånger. [3]
    3 Per Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger. Nämnd 1625-1635 i Vallen, Lövånger. [3]
    3 Nils Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger.
    3 Lars Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger.
    3 Anders Olofsson.   Född i Vallen, Lövånger.
    3 Kälug Olofsdotter.   Född i Vallen, Lövånger.
  2 Elisabet Larsdotter.   Född i Hjoggböle, Skellefteå lfs. Gift med Olof Svensson. Bonde i Skråmträsk.
Ägare 1595-1619 i Skråmträsk 7, Skellefteå lfs. [1]
    3 Däli? (Göli?) Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå lfs.
    3 Karl Olofsson.   Född i Skråmträsk, Skellefteå lfs.
    3 Kristina Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå lfs.
    3 Sven Olofsson.   Född i Skråmträsk, Skellefteå lfs.
    3 Sara Olofsdotter.   Född i Skråmträsk, Skellefteå lfs.
  2 Anna Larsdotter.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. Död 1648. [1] Gift med Björn Olofsson. Bonde i Bure 7.
Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [2]
Död 1648 i Bure 7, Skellefteå lfs. [1]
Nämnd i diverse skattelängder mellan 1601 och 1630 i Bure 7, Skellefteå lfs. [4]
Uppgiften att han skulle ha varit gästgivare och sockenskrivare har ej kunant verifieras i det samtida källmaterialet. Hans hemman uppstod genom delning med brodern Carl och innehades sedan av Östen Eriksson, måhända gift med en av Björn Olofssons döttrar. (Carl Henrik Carlsson)
    3 Brita Björnsdotter.   Född i Bure 7, Skellefteå lfs. [2] Upprepning
    3 Anna Björnsdotter.   Född i Bure 7, Skellefteå lfs. [2] Upprepning
    3 Olof Björnsson.   Född i Bure 7, Skellefteå lfs. [2] Sannolikt identisk med den Olof Björnsson i Bure, som omnämns i RoU mm 1621 (som landsknekt), 1623 och 1627. Står för Björn Olofssons hemman i 1622 års tl, 1623 års bol samt 1627 års bol. Han eller någon av hans bröder sannolikt död 1631 då Björn Olofsson i Bure gav testamentespengar efter sin son. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
    3 Carl Björnsson.   Född i Bure 7, Skellefteå lfs. [2] Upprepning
    3 Moses Björnsson.   Född i Bure 7, Skellefteå lfs. [2] Sannolikt identisk med den Moses Björnsson i Bure, som omnämns i 1621 års RoU, och som 1627 var soldat i kapten Göran Timmermans kompani, Vb reg. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
    3 Lars Björnsson Burman.   Född 1607. [4] Död 1685-07-05. [4] Kontraktsprost.
Inskriven vid Uppsala Universitet 1626. [4]
Kyrkoherde 1652-1685 i Bygdeå. [5]
Sist kyrkoherde och kontraktsprost i Bygdeå, Vb Gift två gånger, elva barn nämnda. Se vidare Hsands hm 1, s 195f, SBL, bd 6 mm. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med Catharina Olofsdotter Löja. Gift med Anna Stecksenia. Upprepning
    3 Mikael Björnsson Burman.   Död 1674. [4] Handelsman (linkrämare) i Stockholm.
Gift 1636-01-07 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland) [4] med Kerstin Olofsdotter. Född omkring 1616. [4]
Död 1704-04-20 i Piteå stad. [4]
Upprepning
  2 Per Larsson.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. Bonde från 1602 till 1628 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1]
Gift med .
    3 Jon Persson.   Född 1588. [1] Död 1676 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1] Bonde från 1628 till 1671 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1]
Gift med Holgersdotter. Född i Lappvattnet, Burträsk.
Död 1679 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1]
Död före 1677-10-09 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Västerbotten). [6]
Lite förenklat, "vad anbelangar Holger Perssons hemman i Lappvattnet om ett helt mantal, det hans dotterbarn sins emellan har delat i så måtto Olof Nilsson haver därav en halvpart, och de andra arvingarna Johan Jonsson i Hjoggböle, Per Jonsson i samma by, Olof Danielssons moder i Storkåge, och Mårten Matssons hustru i Piteå den andra halvan, vilken Olof Nilssons dotter Brita med sin nuvarande man Anders Nilsson begärer sig lösa in efter syskonköpet...." etc. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3160 (1677-1677) Bild 5030 / sid 790 (AID: v421954.b5030.s790, NAD: SE/RA/42042202) Det finns fler domboksutdrag som berör släktförhållandena i Lappvattnet, men kort kan jag säga att Brita Olofsdotter är mamma till brofogden mm Olof Andersson Fattenborg i Kräkånger, vars släkt breder ut sig över både Väster, Norr och Österbotten och som är en ana jag härstammar tvåfaldigt ifrån, därav mitt intresse. (Tommy Andersson 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

Tommy: Tack, nu har jag kikat i domboken och gör den tolkningen att Olof Nilssons fyra medarvingar var syskon (Holger Perssons dotterbarn) som efter deras moders bortgång fått ärva hemmanets andra halva. I boken "Skellefteå socken 1650-1790" på sida 538 under Hjoggböle 3: "Jon Persson (1588- 1676) var ägare till gården 1628-71. Han var gift och hustrun dog 1679. Hon var en dotter till Nils Holgersson i Lappvattnet i Burträsk socken. Makarna hade barnen Johan (1622-1685) och Per." Här konstaterar jag två felaktigheter: Jon Perssons hustru var dotter till Holger Persson, och hon var död senast oktober 1677 (tinget 9-11/10). Mårten Mattssons hustru Karin i Piteå var alltså dotter till Jon Persson i Hjoggböle, och samtidigt förklaras bakgrunden till Jonas Melanders dopnamn! (Constantinus Lindfors 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)

      4 Per Jonsson.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1] Bonde från 1672 till 1701 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1]
Gift 1665 [1] med Kälug Persdotter. Född 1638 i Storkågeträsk 3, Skellefteå lfs. [1]
Död 1729 i Hjoggböle 3, Skellefteå lfs. [1]
Ättlingar
      4 Johan Jonsson.   Född 1622 i Hjoggböle 3, Skellefteå (Västerbotten). [7] Död 1685 i Lappvattnet 4, Burträsk (Västerbotten). [1] Bonde från 1662 till 1675 i Lappvattnet 4, Burträsk (Västerbotten). [8]
      4 Karin Jonsdotter.   Född i Hjoggböle 3, Skellefteå (Västerbotten). [8] Död 1686 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [8] Gift med Mårten Matsson. Borgare från 1651 till 1683 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [8]
Bonde från 1653 till 1680 i Öjebyn 22 Svartnäs, Piteå landsförs (Norrbotten). [8]
Död 1683 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [8]
Makarna hade sju barn, av vilka fem är kända med namn. [8]
Ättlingar
  2 Per Larsson.   Född i Hjoggböle, Skellefteå lfs. Bonde i Hjoggböle 3.
Enligt Elof Lindmark övertog han hemmanet nr 3 i Hjoggböle efter sin syster Sigrid, som blev änka före år 1543. Hon flyttar till Ostvik efter sitt andra giftermål. Min kommentar är att den här Per Larsson inte kan ha varit född så tidigt som 1543.
1 Lars Persson.  
1 Margareta Persdotter.   "Kallas Nyckelpigan i Skellefteå." Ej nämnd av Johan Bureus.
1 Kälug Persdotter.   Ej nämnd av Johan Bureus.
1 Kerstin Persdotter.   Ej nämnd av Johan Bureus.
1 Nikolai Petri.   Stockholm.
Ej nämnd av Johan Bureus.
1 Olof Larsson.   Född i Storkåge 18, Skellefteå lfs.
1 Brita Larsdotter.   Född i Storkåge 18, Skellefteå lfs. Gift med Jakob Olofsson. Bonde i Sjulnäs, Piteå lfs.
Nämnd 1590-1595 i Sjulnäs, Piteå lfs. [3]
Landsköpman från 1586 till 1588 i Sjulnäs, Piteå lfs. [9]
  2 Per Jakobsson.   Nämnd 1600 i Sjulnäs, Piteå lfs. [3]
  2 Vibbe Jakobsson.   Nämnd 1615 i Sjulnäs, Piteå lfs. [3]
  2 Olof Jakobsson.   Nämnd 1620-1640 i Sjulnäs, Piteå lfs. [3]
1 Mariet Larsdotter.   Född i Storkåge 18, Skellefteå lfs. Osäkert vem som är far till barnen.
Gift med Lars Svensson. Nämnd 1590 i Burträsk, Skellefteå lfs. [3]
Gift med Nils Nilsson. Bonde i Burträsk.
Nämnd 1595-1605 i Burträsk, Skellefteå lfs. [3]
Nämnd 1615-1620 i Lappvattnet, Burträsk. [3]
Nämnd 1625-1632 i Bodbyn, Burträsk. [3]
  2 Östen .   Född i Burträsk, Skellefteå lfs. [2]
  2 Lars .   Född i Burträsk, Skellefteå lfs. [2]
  2 Nils .   Född i Burträsk, Skellefteå lfs. [2]
  2 Anders .   Född i Burträsk, Skellefteå lfs. [2]
  2 Kerstin .   Född i Burträsk, Skellefteå lfs. [2]

Källor

  1. Ulf Lundström
  2. Johan Bure
  3. Skattelängder
  4. Carl Henrik Carlsson
  5. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  6. Peder Andersson
  7. Constantinus Lindfors; Ulf Lundström
  8. Constantinus Lindfors
  9. Västerbottens landskapshandlingar

Personregister       Ortsregister