Förfäder Lucia Svensdotter.   Född i Bäck, Skellefteå lfs. Död i Östra Falmark, Skellefteå lfs. Gift med Nils Nilsson. Bonde i Falmark, Skellefteå lfs.
Ägare 1539-1561 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå lfs. [1]
Bar på Buresläktens Y-DNA. [2]
1 Karin Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs.
1 Nils Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Bonde i Falmark.
Ägare 1562-1585 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå lfs. [1]
Nämnd som unge Nils 1571 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå lfs. [1]
Nämndeman från 1570 till 1582.
Gift med .
  2 Olof Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Bonde i Östra Falmark 10.
Hade tre barn.
Ägare 1586-1596 i Falmark 10 Östra Falmark, Skellefteå lfs. [1]
Gift med .
    3 Erik Olofsson.   Bonde i Östra Falmark 10.
Bonde mellan 15.. och 1606 i Östra Falmark 10, Skellefteå lfs.
Gift med .
      4 Olof Eriksson.   Bonde mellan 1606 och 1630 i Östra Falmark 10, Skellefteå lfs.
Gift med .
Ättlingar
  2 Elin Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. [3] Ägare som änka 1609 i Hedensbyn 9, Skellefteå lfs. [1]
Gift med Olof Nilsson. Länsman och bonde i Byn (Hedensbyn, Skellefteå). [4]
Född i Burträsk, Skellefteå (Västerbotten). [4]
Haec omnia relatia. [4]
Johan Bure skriver: haec omnia retulit. Det bör innebära att Olof Nilsson var en av Johan Bures uppgiftslämnare vid hans resa i Västerbotten 1600-1601. Troligen har han lämnat uppgifterna på den sida där det står, dvs om ättlingarna till Olof Olofsson i Bure. På den sidan framgår inte Olof Nilssons bostadsort, giftermål eller barn.
Ägare från 1589 till 1609 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Västerbotten). [1]
Länsman från 1587 till 1606. [1]
    3 Nils Olofsson.   Ägare 1611-1642 i Hedensbyn 9, Skellefteå lfs. [1]
Gift med .
      4 Jöns Nilsson.   Född i Hedensbyn 9, Skellefteå (Västerbotten). [5] Död 1681 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Västerbotten). [5] Bonde från 1643 till 1681 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Västerbotten). [5]
Gift med Kälug Jakobsdotter. Född omkring 1630 i Tjärn 4, Skellefteå (Västerbotten). [5]
Nämnd från 1682 till 1693 i Hedensbyn 9, Skellefteå (Västerbotten). [5]
Ättlingar
  2 Ingeborg Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs.
  2 Margareta Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Gift till Stockholm.
  2 Nils Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Blas dundis? dr gift i Stockholm (Johan Bure).
  2 Filip Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå lfs.
1 Mariet Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Gift med Olof Eriksson. Bonde från 1561 i Lappvattnet, Burträsk, Skellefteå lfs. [6]
Nämnd 1570-1580 i Burträsk, Skellefteå lfs. [7]
Nämnd 1585-1590 i Lappvattnet, Burträsk. [7]
I Lappvattnet vid Burträsk fanns ett hemman år 1539 vilket ägdes av Erik Olsson som var bonde på gården 1539-1561. De allra flesta åren redovisas han under den stora byn Burträsk som omfattade all bebyggelse runt sjön Burträsket, dvs. Åbyn, Gammelbyn, Moren, Bodbyn, Kvarnriset och Lappvattnet. Gården hade 1543, 14 spannland åker, 2,2 hektar samt 20 lass äng. Erik Olsson var nämndeman på tinget 1539-1549. År 1553 hade han ett fjällträskfiske i Lappselet som ligger i Risåns dalgång. År 1548 delades hemmanet och sonen Holger Eriksson blev ägare till halva hemmanet. Hemmanet redovisades 1558 under Ytterbyn som var en benämning på Bodbyn samt bosättningarna i Lappvattnet och Kvarnriset. Erik Olssons hemman var 1559 på 6 markland, dvs något större än Holger Erikssons hemman. Sonen Olof Ersson tog över fadershemmanet 1561. På vintertinget 1570 fick Olof Ersson böta 10 mark för att han hade gjort ett "förfiske" som låg ovanför kungens fiske och där han fått lite ål. Fisket låg troligen i Bureälven. Vid Älvsborgs lösen 1571 ägde han 20 lod silver, 60 mark i pengar, 2 skålpund koppar, 11 kor, 4 stutar om 2 år, 3 kvigor om 1 år, 32 får och getter, 4 svin samt 2 hästar för 22 mark. Egendomen värderades till 350 mark. Olof Ersson var birkarl 1590, dvs han hade rätt att handla med samerna. År 1599 hade han som en förgångsförmån 100 lod i silver. Lappvattnet är en intressant plats på 1500-talet med en familj där huvudmannen är birkarl. Eftersom byn ligger vid den långsträckta åsen som sträcker sig från trakten av Sorsele ner till havet vid Ånäset verkar samerna ha passerat byn under vintern. På den här tiden hade inte samerna tama renhjordar utan de kom troligen ner till kusten för att jaga och fiska. Gården hade sitt fjällträskfiske vid Lappselet vid Risån vilket också antyder att samerna vistats där. Barnen till Olof Ersson gifter sig med bönder och handelsmän som bor vid andra åsar såsom Olof Jönsson i Avan i Lövångers socken som bodde nära samma ås som passerar Lappvattnet. En annan dotter var gift med Per Svensson i Lappvik vilken ligger nära den ås som passerar Bureå. Det är kanske ingen tillfällighet att ordet lapp- även ingår i detta bynamn. Släkten var förmögen och tydligen inflytelserik. Ett tecken på detta är att barn gifter sig i andra socknar såsom Lövånger, Bygdeå och Piteå. Sonen Sven Djäken som tydligen hade en utbildning bodde i Uppsala. Lappvattnet tycks alltså på 1500-talet ha varit en kontaktpunkt mellan kustens bönder och inlandets samer. Sannolikt har samerna färdats efter åssträckningarna. (Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
  2 Margareta Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Per Svenssons änka nämnd 1600 i Bjurön, Lövånger. [7]
Gift med Per Svensson. Bonde i Lappvik (Johan Bure).
Nämnd 1585 i Lappviken, Lövånger. [7]
Nämnd 1595 i Bjurön, Lövånger. [7]
    3 Rådgjärd Persdotter.   Född i Lappviken, Lövånger. [3]
    3 Karin Persdotter.   Född i Lappviken, Lövånger. [3]
    3 Sven Persson.   Född i Lappviken, Lövånger. [3] Nämnd 1605-1625 i Bjurön, Lövånger. [7]
Nämnd möjligen 1631 i Önnesmark, Lövånger. [7]
Gift med .
      4 Nils Svensson.   Nämnd 1645 i Bjurön 1 Lappviken, Lövånger. [8]
Troligen son till Sven Persson.
    3 Olof Persson.   Född i Lappviken, Lövånger. [3]
    3 Nils Persson.   Född i Lappviken, Lövånger. [3]
    3 Jakob Persson.   Född i Lappviken, Lövånger. [3] Nämnd 1615-1625 i Bjurön, Lövånger. [7]
Nämnd möjligen 1631-1635 i Önnesmark, Lövånger. [7]
  2 Karin Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Gift med Torfast Olofsson. Bonde i Svensbyn, Piteå lfs.
Nämnd 1600 i Svensbyn, Piteå lfs. [7]
    3 Johan Torfastsson.   Född i Svensbyn, Piteå lfs. [3]
    3 Margareta Torfastsdotter.   Född i Svensbyn, Piteå lfs. [3]
  2 Kerstin Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död i Öndebyn, Bygdeå. Gift med Erik Eriksson. Bonde i Öndebyn, Bygdeå.
Ägare 1592 i Öndebyn, Bygdeå. [1]
Erik Eriksson nämnd 1585-1625 i Öndebyn, Bygdeå. [7]
    3 Kerstin Eriksdotter.   Född i Öndebyn, Bygdeå.
    3 Erik Eriksson.   Född i Öndebyn, Bygdeå. [3]
    3 Per Eriksson.   Bonde i Öndebyn 2, Bygdeå. [9]
Son till Erik Eriksson. [9]
Gift med .
      4 Elisabet Persdotter.   Född i Öndebyn 2, Bygdeå. [9] Gift med Olof Larsson. Bonde i Öndebyn 2, Bygdeå. [9]
Född omkring 1592. [9]
Ättlingar
  2 Hångerd Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. [3] Holger Olofsson nämnd 1570-1605 i Burträsk, Skellefteå lfs. [7]
Nämnd 1610-1625 i Lappvattnet, Burträsk. [7]
Sonen Holger Olsson ägde hemmanet från 1599 då han hade 10 tunnors utsäde, 14 kor, en kviga, 25 får, 10 unga får, 2 risbitar (unga getter), 13 getter, 5 gamla svin, 6 unga svin, 2 hästar, ett sto samt 60 lod silver. I skatt fick han betala 2 daler, 3 mark, 5 öre samt 6 penningar. En av hans hästar var "utgammal". År 1606 ägde Nils Ersson en del av hemmanet så att det fanns 3 gårdar i Lappvattnet.

(Skellefteå lokalhistoriska portal http://lokalhistoria.skelleftea.org/kultur01.htm)
Gift med Brita Tomasdotter. Född i Bygdeträsk, Burträsk.
Testamentespengar efter Nils Holgerssons mor 1649 i Lappvattnet 2, Burträsk. [10]

    3 Lars Holgersson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död som liten.
    3 Sven Holgersson.   Född i Lappvattnet, Burträsk.
    3 Moses Holgersson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död som liten.
    3 Nils Holgersson.   Född omkring 1597 i Lappvattnet, Burträsk. [11] Bonde från 1626 till 1655 i Lappvattnet 2, Burträsk (Västerbotten). [5]
Nämnd 1605-1610 i Burträsk. [7]
Nämnd 1615-1620 i Bursiljum, Burträsk. [7]
Nämnd 1620 i Svarttjärn, Burträsk. [7]
Nämnd 1630 i Lappvattnet 2, Burträsk. [10]
Nämnd från 1630 i Lappvattnet, Burträsk. [7]
Nämnd från 1635 i Gammelbyn, Burträsk. [7]
Gift med .
      4 Holger Nilsson.   Född. [10]
      4 Elsa Nilsdotter.   Född. [10] Gift med . Ättlingar
      4 Olof Nilsson.   Född. [10]
      4 Nilsdotter.   Född. [10] Gift [10] med Mårten Mått. Piteå. [10]
      4 Nilsdotter.   Gift med Nils Månsson. Nämnd 1635-1640 i Lappvattnet, Burträsk. [7]
      4 Nilsdotter.   Född i Lappvattnet 2, Burträsk. [10] Gift med Per Nilsson. Bonde från 1656 till 1667 i Lappvattnet 2, Burträsk (Västerbotten). [5]
      4 Anna Nilsdotter.   Född i Lappvattnet 2, Burträsk (Västerbotten). [10] Nämnd som hustru Anna från 1679 till 1682 i Lappvattnet 2, Burträsk (Västerbotten). [5]
Gift med Östen Andersson. Bonde från 1669 till 1678 i Lappvattnet 2, Burträsk (Västerbotten). [5]
Jakob och Lars var söner till Anders Åsvidsson, gifta med var sin dotter till Östen Andersson. Anna ledsnade på Jakob och drog, tror det är rätt ovanligt med en beskrivning av hur en person ser ut, men hon fick en sorts efterlysning på tinget när hon stuckit, står "liten, med blå ögon" etc. Jakob ansökte om skilsmässa efter det. 1670, Skelleftetinget s59 gästgivaren Nils Perssons fader Per Nilsson hade på sin avlidna hustrus vägnar ägt en tredjedel i Lappvattnet, och hans svåger Östen Andersson den andra tredjedelen. Den tredje är förpantad. Beslöts att Sven Larsson (i Bodbyn) brukar den tredjedelen. Nils Persson ska till nästa ting av sina styvsyskon (?) inhämta besked huruvida de vill inbörda tredjedelen eller inte. 1673 s 66 Östen Andersson i Lappvattnet berättar att under hans svärfar Nils Holgerssons hemman ibm ska åtskilliga ägor vara förpantade, en tredjedel eller 4 tunnors skatt till Sven Larsson i Bodbyn och hans andre svågers eller systerman gästgivaren sal. fader Per Nilsson anno 1669 försålde... begärde ägorna åter. Gästgivaren Nils Persson invände att hans fader igenlöst hmn ur oskylda händer och har ej bekommit i arv med sina svågrar. Bestäms att en tredjedel till Östen, en tredjedel till Per Nilsson, en tredjedel till omyndige barn i Sthlm på sin mors vägnar... var den sista systertredjedelen.. 1678 s 121 visar Håkan Andersson i Renbergsvattnet upp ett lagmansdombrev från 1650-11-18 köpt nåt som heter "Lundänget liggandes i Lappbacken" av Nils Holgersson. Talas också om Nils Holgerssons döttrar i den notisen (Tommy Andersson 2013-07-08 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
Från 1675 finns ett mål till som behandlar Östen Anderssons del av hemmanet i Lappvattnet. Det heter bland annat att Lars Andersson i Bodbyn har 6 skälsland i underpant... Per Nilsson som tidigare bott på hemmanet... Lars Jakobsson i Bodbyn är involverad på nåt sätt, jag har svårt att avgöra vem av Östen Andersson eller Lars Jakobsson som gett upp sin bördsrätt, men sedan ångrat sig. Målet finns här: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3157 (1675-1675) Bild 8350 / sid 823 (AID: v421951.b8350.s823, NAD: SE/RA/42042202) (Tommy Andersson 2013-07-09 Anbytarforum Piteå stadsförsamling)
Ättlingar
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk.
  2 Nils Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Bonde i Hedensbyn, Skellefteå.
Ägare 1598-1604 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [1]
Gift med .
    3 Lisbet Nilsdotter.   Född i Hedensbyn, Skellefteå.
    3 Rådgerd Nilsdotter.   Född i Hedensbyn, Skellefteå.
  2 Erik Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död som barn. [3]
  2 Mats Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död som barn.
  2 Sigrid Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död som liten.
  2 Lucia Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död i Avan, Lövånger. Gift med Olof Jönsson. Bonde i Avan, Lövånger.
Nämnd 1585-1615 i Avan, Lövånger. [7]
    3 Ingrid Olofsdotter.   Född i Avan, Lövånger.
    3 Margareta Olofsdotter.   Född i Avan, Lövånger.
    3 Jöns Olofsson.   Född i Avan, Lövånger.
    3 Annika Olofsdotter.   Född i Avan, Lövånger.
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Gift med Per Persson. i Madala (Johan Bure).
    3 Östen Persson.   Död. [3]
    3 Margareta Persdotter.  
  2 Erik Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Bosatt i Västanby, Lövånger. [3]
  2 Sven Olofsson.   Född i Lappvattnet, Burträsk. Död i Uppsala. Diekne i Uppsala (Johan Bure).
1 Olof Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Död före vuxen ålder.
1 Kälug Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Nämnd 1585-1590 i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [7]
Gift med Jakob Hansson. Bonde i Ängesbyn, Luleå landsförsamling.
Nämnd 1571 i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [12]
Nämnd 1555-1584 i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [7]
Jakob Hansson hade tre barn i första giftet samt 3 söner och 2 döttrar i andra giftet med Kälug Nilsdotter (Johan Bure).
Ur En gammal Norrbottensbygd: Hans Nilsson efterträddes såsom lappfogde av sonen Jacob Hansson, som den 9 juli 1555 förordnades därtill av konungen och var fogde t.o.m. år 1559. År 1558 var "Jacob hansson lappe fougten" med vid inventering på Luleå kungsgård. (Albert Nordberg)

Ur En gammal Norrbottensbygd: Jacob Hansson var en av de sju rikaste bönderna i Luleå socken vid Älvsborgs lösen 1571. Han hade då 232 lod silver, 10 mark penningar, 6 lispund koppar, 4 lispund 12 mark tenn, 3 lispund mässing, 12 kor, 4 ungnöt, 11 får, 14 getter, 5 svin, 3 hästar. Tillsammans värt 1263 mark 2 öre. (Albert Nordberg)


  2 Jakob Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [3]
  2 Hans Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [3] Nämnd 1594-1601, 1610-1628 i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [7]
  2 Gabriel Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [3]
  2 Olof Jakobsson.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [3]
  2 Kälug Jakobsdotter.   Född i Ängesbyn, Luleå landsförsamling. [3]
1 Anna Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Gift med Tomas Jonsson. Bonde i Hiske, Umeå lfs. [3]
Nämnd från 1564 till 1600 i Västerhiske, Umeå lfs. [7]
  2 Nils Tomasson.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3]
  2 Lars Tomasson.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3]
  2 Olof Tomasson.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3] Nämnd 1605-1645 i Västerhiske, Umeå lfs. [7]
  2 Malin Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3] Gift i Stockholm (Johan Bure).
  2 Sigrid Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3] Gift med Håkan . i Hamnen (Johan Bure).
  2 Karin Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3] Gift med Sven . Bonde i Rickleå, Bygdeå.
Sven Håkansson och Sven Persson nämns 1605 i Rickleå, Bygdeå. [7]
  2 Kälug Tomasdotter.   Född i Hiske, Umeå lfs. [3]
1 Elisabet Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Ägare från 1606 till 1611 i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
Gift med Sune Clemetsson. Bonde i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs.
Nämnd från 1583 till 1605 i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
  2 Kälug Sunesdotter.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1] Gift med Anders Arvidsson. Bonde i Morön.
Ägare 1599-1620 i Morön 2, Skellefteå lfs. [1]
    3 Per Andersson.   Född i Morön 2, Skellefteå lfs. [1] Ägare 1613-1618 och 1644-1645 i Morön 2, Skellefteå lfs. [1]
    3 Nils Andersson.   Född 1592 i Morön 2, Skellefteå lfs. [1] Död 1669 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [1] Ägare 1621-1625 och 1639-1643 i Morön 2, Skellefteå lfs. [1]
Ägare från 1629 till 1662 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [1]
Ägare från 1640 till 1643 i Morön 4, Skellefteå lfs. [1]
Gift med .
      4 Benjamin Nilsson.   Död senast 1678 i i fiendeland. [13] Ägare från 1663 till 1668 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [1]
Gift omkring 1662 [14] med hustru . Död seanst 1665 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [14]
Var gift i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [1]
Gift 1668-10-18 i Nederkalix [15] med Jönsdotter. Född i Rolfs 5 vid Landet, Nederkalix.
Ättlingar
      4 Lars Nilsson.   Soldat från 1659 till 1660. [1]
      4 Johan Nilsson.   Ägare 1669 i Hedensbyn 3, Skellefteå lfs. [1]
    3 Olof Andersson.   Född 1603 i Morön 2, Skellefteå lfs. [1] Nämnd 1628-1629 och 1637 i Morön 2, Skellefteå lfs. [1]
  2 Margareta Sunesdotter.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1] 3 barn (Johan Bure).
Gift med Jon Olofsson. Bonde i Boviken.
Ägare 1599-1611 i Boviken 1, Skellefteå lfs. [1]
Ägare 1611-1617 i Lund 4, Skellefteå lfs. [1]
  2 Olof Sunesson.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1] grog? i Stockholm.
  2 Sara Sunesdotter.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
  2 Brita Sunesdotter.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
  2 Clemet Sunesson.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
  2 Nils Sunesson.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
  2 Hans Sunesson.   Född i Stämningsgården 5, Skellefteå lfs. [1]
1 Per Nilsson.   Född i Falmark, Skellefteå lfs. Bonde i Sjöbotten (Falmark 13).
Delar sannolikt hemmanet och bosätter sig i Sjöbotten. Möjligen är det vid hemmanets fäbodar han bosätter sig. (Ulf Lundström). Hade många barn. (Nog barn, enligt Johan Bure).
Ägare från 1586 till 1621 i Falmark 13 Sjöbotten, Skellefteå lfs. [1]
1 Gunilla Nilsdotter.   Född i Falmark, Skellefteå lfs.

Källor

 1. Ulf Lundström
 2. Peter Sjölund
 3. Johan Bure
 4. Johan Bure, Släktbok s 195 (168-169)
 5. Constantinus Lindfors
 6. Skellefteå lokalhistoriska portal
 7. Skattelängder
 8. Gunnar Nordlund, Bjurön och Agneta Olofsson
 9. Bengt Bergström
 10. Agneta Olofsson
 11. Roteringslängd 1637
 12. Älvsborgs lösen
 13. Domboksnotis
 14. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 15. C:1

Personregister       Ortsregister