Förfäder Malin Burman.   Född i Sunnersta 1, Boteå (Ångermanland). [1] Begravd 1696-06-28 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [2] Nämnd som hustru Magdalena 1673 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [3]
Gift med König Olofsson Kuut. Länsman i Anundsjö, sedan lappfogde i södra lappmarken.
Bonde i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [1]
Bonde från 1653 till 1670 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [3]
Befallningsman enligt Nätra dombok 1711 vt 27. [1]
Ur Anbytarforum Kuuth: Constantinus Lindfors Postat tisdagen 05 april 2011 - 14:10 -------------------------------------------------------------------------------- I artikeln 'Ångermanlands präster i äldre tider' (finns i herdaminnets supplementband) framgår på sida 194 att Könik Kuuth är bonde i Bredbyn 1652-1672 och att han dog det sistnämnda året. Könik Kuuths dotter Margareta gifte sig före 1680 med Ullånger-komministern Petrus Christophori Hornaeus i hans första äktenskap (sida 225). Per Sundin (Per_sundin) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 07:23 -------------------------------------------------------------------------------- Oj, detta hade jag inte uppmärksammat. Alla Petrus barn verkar i alla fall vara födda i äktenskapet med Helena Gropman med början 1678 eftersom namnet Helena går igen bland barnbarnen. Som källa har Carl Szabad angett Ådb 9/5 1680. Jag har domböckerna på mikrofilm men efter Nordingråtinget 1680 23/3 har jag inget i maj vare sig i Norra eller Södra Ångermanlands domböcker. Märkligt att hon skulle heta Burman, dvs. moderns namn. Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat onsdagen 06 april 2011 - 09:45 -------------------------------------------------------------------------------- Per, det får du nog ta upp med Carl Szabad om. Det verkar ju ha blivit något fel! Carl Szabad (Carl) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 11:48 -------------------------------------------------------------------------------- När jag tittar i mina anteckningar ser jag att jag noterat följande: På vårtinget 1711 27 påstås att Peter Horneus 1680 9/5 uppbär arv efter König Kuut i Anundsjö på sin hustrus, Margareta Burman, vägnar. Källa Anna-Greta Näslund (). Ärendet är tydligen också omnämnt i "Från bygd och vildmark" (Luleå stifts årsbok) 1985. Jag har inte kollat tingsprotokollet själv, då jag inte har så sena domböcker på mikrokort. Jag beklagar om det smugit sig in något fel. Per Sundin (Per_sundin) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 12:42 -------------------------------------------------------------------------------- Jo, där står det. Det är en redogörelse hur Malin Burmans senare man Erich Olofsson Bring kom att äga och råda Könich Olsson Kuuths hemman i Bredbyn. Fädernet (efter Kuuth) hade kvitterats av Könich och Carl Kuuth 1690, h Anna Kuuth gm sin man Carl Göransson Falck 1683, och slutligen Margeta och Carin Kuuth 1684 (bör alltså ha varit ogifta då). Mödernet efter Malins död 1696 28/6 hade kvitterats av Nils Jacobsson Flur, både på sin hustrus och Könichs vägnar, 1699, Carl hade dött barnlös i Holland men kvtterat mödernet dessförinnan, Anna Kuuths dotter Magdalena Falcks förmyndare kvitterat 1704. Slutligen hade Peter Hornaeus kvitterat sin hustrus arv så i löst som fast redan 1680 9/5. Möjligen kan Margareta vara fel, och att det ska stå Magdalena som dog ogift 1696 20/11. De 84 dlr 16 öre kmt som Peter kvitterade 1680 9/5 bör vara i samband med omgifte och kanske både möderne och fäderne, men vad Peters hustru heter tycker jag inte framgår. (Meddelandet ändrat av Per Sundin 2011-04-06 12:53)

Undrar om inte Horneus är felläst eller felskrivet. Jag hittade en bouppteckniing 1691 efter en Sophia Königsdr Kuuth som i ett tidigare gifte var gift med höraren Peter Hernaeus (Sthlm RR F1A:43 s 753). (Per Sundin 2017-01-05) Per Sundin (Per_sundin) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 12:51 -------------------------------------------------------------------------------- Såg förresten att Petrus Hornaeus inte hade några döttrar i mtl förrän 1696. Det kan då vara så att hans äldsta dotter Elisabeth inte är född 1678 som är framräknat från angiven ålder i bb, utan 1680 och kan alltså vara född i Petrus andra äktenskap med Helena Gropman. Det finns i så fall inga kända barn i första äktenskapet med Könich Kuuths dotter. Carl Szabad (Carl) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 13:13 -------------------------------------------------------------------------------- Jag ser f ö att jag angett fel dödsår för Könik Kuut. Han avlider 1675, inte 1672 (Anundsjö LI:1 SVAR-ID C0032614_00029). Korrigering! Den ovanstående uppgiften avser testamente efter maken som normalt lämnas i samband med begravningen, men redan i 1673 års mantalslängd står Malin noterad som änka. Erik Holmlund Postat torsdagen 04 augusti 2011 - 04:03 -------------------------------------------------------------------------------- Några ytterligare kompletteringar om Könik Kuuth. Kiönich Olofsson Kuuth tituleras befallningsman respektive lappfogde i Åsele lappmarks Db 1662-01-05, Db 1663-01-03, Db 1664-01-03, Db 1665-01-04, Db 1666-01-04, Db 1667-01- 04, Db 1668-01-04, Db 1669-01-04. Så nog går det bekräfta att han verkligen var lappfogde. Han omnämns som en av tingets ledamöter, som utgjordes av underlagmannen, befallningsmannen samt nämndemännen. Troligen är han även vid tinget i Åsele Db 1671-01- 08, men där står ej namnet utskrivet utan istället "Underlagman och befallningsman som förut". I Db 1673 står det "I befallningsmans ställe: Nils Andersson Grubb", varför man kan anta att Kuuth av någon anledning inte kan närvara. I Db 1674 har Aegidius Otto tagit över som befallningsman över Åsele lappmark. Också noterbart är att Carl Carlsson Burman är underlagman vid Åseletinget samtliga år som Kuuth omnämns som befallningsman där. De två lät ju gifta ihop barn. I domböckerna före 1662 är det andra personer som omnämns som befallningsmän vid Åseletingen, men Kiönich Kuut har uppenbarligen uppehållit sig i lappmarken även före sin lappfogdetjänst: I Åsele Db 1658-01-08 6 stämmer Kiönich Olofsson wapstlänsmannens son Peder Jacobsson om ansvar för falsk beskyllning mot Kiönich för lägersmål med lappigan Lucia Andersdotter. Huruvida något barn blev avlat vet jag inte, men man kan ju anta att det ofta var så lägersmål kom i dagen. I vilket fall som helst så tycks det ha funnits uppfattningar i Vapstens lappby företrädd av sonen till byns betrodde ordningsman, att Kiönich Olofsson lägrat en av byns pigor. Märkligheterna fortsätter i Åsele Db 1659-01-03: 1 Wapstlänsmannen Jacob Pedersson anmäler att hans son Peder Jacobsson har blivit rånmördad av Enar Andersson av Grans lappby i Ume lappmark. 3 Rannsakning om Kiönich Olofssons horsbrott mot lappigan Lucia Andersdotter. Uppenbarligen har rannsakningen mot Könik Kuuth fortgått över två ting, men vid tillfället för det andra tinget så finns inte personen som leder anklagelserna mot Kuuth närvarande, för han har just gått och blivit mördad. Vilket märkligt sammanträffande. Måhända fanns det någon halvlappsk person NN Königsdotter/Königsson av oäkta börd i Vapstens lappby. Långsökt är det i vart fall inte. En lägring som mynnar ut i en oäkting torde ha rört upp mer känslor, och dragit upp brottet till ytan, mer än en lägring som aldrig resulterat i något barn. Könik Kuuth förekommer också vid ett tillfälle i domböckerna för Umeå lappmark. Ume lappmarks Db 1666-01-10 5 handlar om Siul Jonssons i Wapsten besvär över lappfogden i Ångermanland, Kiönich Kuuth att han försöker slå under sig kronouppbörden för från Wapsten, oaktat icke Kuuthen utan Aegidius Otto vore rätter uppbördsman. M.a.o. försökte Kuuth driva in skatt från Vapstens lappby, trots att den byn hörde till Umeå lappmark och till dess lappfogde.
Gift med Erik Olofsson Bring. Länsman från 1679 till 1708 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [3]

1 Karin Königsdotter Kuut.   Född. [1] Död 51 år gammal 1710-09-14 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [2] Gift med Nils Jakobsson Fluur. Bildhuggare. [1]
Snickare 1719 i Arjeplog. [4]
Bosatt i Sunderbyn 16, Luleå landsförsamling.
  2 Olof Nilsson Fluur.   Möjligen son till Nils Jakobsson Fluur.
Gift 1719 i Piteå landsförs (Norrbotten) [2] med .
1 Anna Königsdotter.   Född. [1] Gift med Karl Göransson Falk. Född. [1]
Makarna Falck var bosatta i Stockholm. Anna är död senast 1689. Ur stadens bou-register: Anna Kiönicksdotter (1689:430) änkl. Falck, Carl, hattstrofferare, omg. m. Brita Larsdotter dotter: Falck, Magdalena Carlsdotter Olof Nilsson, hökare, d. 1687 (1689:427) änka Brita Larsdotter, omg. m. Falck Carl, hattstrofferare barn: Nils Olofsson, 12 år Anna Olofsdotter, 8 år (Constantinus Lindfors)
1 Margareta Königsdotter.   Margareta är omnämnd i db 1684. [1]
1 Karl Königsson.   Född. [1] Död barnlös i Holland. [1] Gick trivialskolan i Härnösand stad. [1]
1 König Königsson Kuut.   Född omkring 1666. [5] Död 1707. [5] Rektor vid trivialskolan i Reval. [1]
Inskriven vid gymnasiet från 1683 till 1686 i Härnösand stad. [5]
Gift med Helene Dunkam. Född. [2]
1 Magdalena Kuut.   Begravd 1696-11-20 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [2]

Källor

  1. Per Sundin
  2. Constantinus Lindfors
  3. Mantalslängder, Constantinus Lindfors
  4. Mantalslängd, Constantinus Lindfors
  5. Erik Holmlund

Personregister       Ortsregister