Förfäder Sigrid Isaksdotter.   Född i Röbäck, Umeå lfs. [1] Gift i Stöcksjö, Umeå lfs.
Gift med Erik Sibjörnsson. Bonde i Stöcksjö, Umeå lfs.
Nämnd 1543-1555 i Stöcksjö, Umeå lfs. [2]
1 Margareta Eriksdotter.   Född i Stöcksjö, Umeå lfs. [1] Gift med Erik Jonsson. Bonde i Degernäs.
Nämnd 1585-1615 i Degernäs, Umeå lfs. [2]
  2 Joan Eriksson.   Född i Degernäs, Umeå lfs. [1]
  2 Tomas Eriksson.   Född i Degernäs, Umeå lfs. [1]
  2 Maria? Eriksdotter.   Född i Degernäs, Umeå lfs. [1]
  2 Sigrid Eriksdotter.   Född i Degernäs, Umeå lfs. [1]
  2 Malin Eriksdotter.   Född i Degernäs, Umeå lfs. [1]
1 Cecilia Eriksdotter.   Född i Stöcksjö, Umeå lfs. [1] Gift med Per Staffansson. Bonde i Stöcksjö.
Nämnd 1595-1615 i Stöcksjö, Umeå lfs. [2]
  2 Margareta Persdotter.   Född i Stöcksjö, Umeå lfs. [1]
1 Sibjörn Eriksson.   Född i Stöcksjö, Umeå lfs. [1] Murmästare vid Uppsala.
Bodde 1613 vid Mörby på R?yratorpet. [1]

Källor

  1. Johan Bure
  2. Skattelängder

Personregister       Ortsregister