Förfäder Anna Mosesdotter.   Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [1] Gift med Lars Andersson. Bonde i Viken, Skellefteå. [2]
Länsman i Skellefteå (Västerbotten). [2]
I nämnden (af ett bref) 1561. [2]
Ägare från 1551 till 1596 i Yttervik 2, Skellefteå (Västerbotten). [3]
1 Olaus Laurentii.   Född i Yttervik 2, Skellefteå (Västerbotten). [2] Död 1614 i Nora (Uppland). [4] Kyrkoherde i Nora (Ångermanland). [2]
Sedan kyrkoherde i Uppland. [2]
Från honom stammar troligen en släkt Bure/Burman (Carlsson sid 49, Sikeborg 1990 sid 193f).
Kyrkoherde 1579-1588 i Nora (Ångermanland). [5]
Kyrkoherde 1588-1613 i Nora, Fjärdhundra, Uppland. [3]
Jag utgår från att den som avses är kyrkoherden Olof/Olaus Laurentii i Nora i Ångermanland, vars hustru hette Ursila Kristofersdotter. Första gången han är omnämnd i källorna är 1579 då han skrivs pastor i Nora. Födelseåren 1528 och 1541 kan således betraktas som fria fantasier. Tidsmässigt skulle han alltså troligen vara född på 1540/50-talet. Ska man spekulera kan omkring 1548 vara en bra gissning, eftersom han skattar fullt enligt en hjonelagslängd från 1608 men har fritt året efter. Skattefrihet i de sammanhangen inträder efter 60 års ålder. Han byter 1588 pastorat till ett annat Nora, i Uppland, där han avlider troligen 1614 eftersom bara hans sigill utan underskrift återfinns det året under tiondelängden. Tillnamnet Bure är också fritt uppfunnet eftersom han själv skrev sig Olaus Laurentii och hans sigill enbart innehöll bokstäverna O L. Källor: Bygdén - Hernösands stifts herdaminne del II sid 291, Berg/Norrman - Uppsala stifts herdaminne del II:7, sid 578. Om hustrun Ursila vet man bara att paret gifte sig före 1587, då en daterad son är född. Således varken något födelse- eller dödsår. Fantasier här också, alltså. Hon lever ännu 1615 som "pastoris änka". Dottern Anna gifter sig före 1605 med Olofs efterträdare i Nora (Uppland) Johannes Olai Balck och får sedan ett antal barn där två stycken är daterade som födda 1607 och 1619. Av det kan man gissa sig till att Anna borde vara född på 1580-talet. Hon skrivs som avliden 1652. Jag har inget belägg på att hon skrev sig Bure. Även Annas föregivna födelseår är alltså påhittat. (Carl Szabad 2013-12-12 Anbytarforum Bureätten Olaus Laurentii) Som källor här ovanför glömde jag nämna mitt eget supplement till Bygdéns herdaminne, publicerat i Släktforskarnas årsbok '01 (2001). Där framgår bland annat att Olof aldrig kallade sig Bure. (Carl Szabad 2013-12-13 Anbytarforum Bureätten Olaus Laurentii)
Gift med Ursilla Kristoffersdotter. Född. [5]
  2 Karl Olofsson.   Född. [2] Mönsterskrivare i en Ryttarfana (Johan Bure). [2]
Sist faktor vid kronans gevärsfaktori i Söderhamn. [5]
Enligt Martin Bergman: Karl Olofsson Burman, faktor och borgmästare, död 1623.
Gift [6] med Margareta Larsdotter. Född. [6]
    3 Karl Karlsson Burman.   Född i Söderhamn. [6] Död 1671 i Sunnersta, Boteå. [6] Underlagman i Ångermanland. [6]
Gift [6] med Margareta Wålt. Född. [6]
Död 1651. [6]
Gift 1655 [6] med Sara Olofsdotter Krok. Född. [6]
      4 Katarina Burman.   Född i Sunnersta, Boteå. [6] Gift [6] med Nils Sternelius. Född i Härnösand. [6]
Död 1684 i Boteå (Ångermanland). [6]
Ättlingar
      4 Margareta Burman.   Född i Sunnersta, Boteå. [6] Gift [6] med Söderberg. Född. [6]
Ättlingar
      4 Malin Burman.   Född i Sunnersta 1, Boteå (Ångermanland). [7] Begravd 1696-06-28 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [8] Nämnd som hustru Magdalena 1673 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [9]
Gift med König Olofsson Kuut. Länsman i Anundsjö, sedan lappfogde i södra lappmarken.
Bonde i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [7]
Bonde från 1653 till 1670 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [9]
Befallningsman enligt Nätra dombok 1711 vt 27. [7]
Ur Anbytarforum Kuuth: Constantinus Lindfors Postat tisdagen 05 april 2011 - 14:10 -------------------------------------------------------------------------------- I artikeln 'Ångermanlands präster i äldre tider' (finns i herdaminnets supplementband) framgår på sida 194 att Könik Kuuth är bonde i Bredbyn 1652-1672 och att han dog det sistnämnda året. Könik Kuuths dotter Margareta gifte sig före 1680 med Ullånger-komministern Petrus Christophori Hornaeus i hans första äktenskap (sida 225). Per Sundin (Per_sundin) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 07:23 -------------------------------------------------------------------------------- Oj, detta hade jag inte uppmärksammat. Alla Petrus barn verkar i alla fall vara födda i äktenskapet med Helena Gropman med början 1678 eftersom namnet Helena går igen bland barnbarnen. Som källa har Carl Szabad angett Ådb 9/5 1680. Jag har domböckerna på mikrofilm men efter Nordingråtinget 1680 23/3 har jag inget i maj vare sig i Norra eller Södra Ångermanlands domböcker. Märkligt att hon skulle heta Burman, dvs. moderns namn. Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat onsdagen 06 april 2011 - 09:45 -------------------------------------------------------------------------------- Per, det får du nog ta upp med Carl Szabad om. Det verkar ju ha blivit något fel! Carl Szabad (Carl) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 11:48 -------------------------------------------------------------------------------- När jag tittar i mina anteckningar ser jag att jag noterat följande: På vårtinget 1711 27 påstås att Peter Horneus 1680 9/5 uppbär arv efter König Kuut i Anundsjö på sin hustrus, Margareta Burman, vägnar. Källa Anna-Greta Näslund (). Ärendet är tydligen också omnämnt i "Från bygd och vildmark" (Luleå stifts årsbok) 1985. Jag har inte kollat tingsprotokollet själv, då jag inte har så sena domböcker på mikrokort. Jag beklagar om det smugit sig in något fel. Per Sundin (Per_sundin) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 12:42 -------------------------------------------------------------------------------- Jo, där står det. Det är en redogörelse hur Malin Burmans senare man Erich Olofsson Bring kom att äga och råda Könich Olsson Kuuths hemman i Bredbyn. Fädernet (efter Kuuth) hade kvitterats av Könich och Carl Kuuth 1690, h Anna Kuuth gm sin man Carl Göransson Falck 1683, och slutligen Margeta och Carin Kuuth 1684 (bör alltså ha varit ogifta då). Mödernet efter Malins död 1696 28/6 hade kvitterats av Nils Jacobsson Flur, både på sin hustrus och Könichs vägnar, 1699, Carl hade dött barnlös i Holland men kvtterat mödernet dessförinnan, Anna Kuuths dotter Magdalena Falcks förmyndare kvitterat 1704. Slutligen hade Peter Hornaeus kvitterat sin hustrus arv så i löst som fast redan 1680 9/5. Möjligen kan Margareta vara fel, och att det ska stå Magdalena som dog ogift 1696 20/11. De 84 dlr 16 öre kmt som Peter kvitterade 1680 9/5 bör vara i samband med omgifte och kanske både möderne och fäderne, men vad Peters hustru heter tycker jag inte framgår. (Meddelandet ändrat av Per Sundin 2011-04-06 12:53)

Undrar om inte Horneus är felläst eller felskrivet. Jag hittade en bouppteckniing 1691 efter en Sophia Königsdr Kuuth som i ett tidigare gifte var gift med höraren Peter Hernaeus (Sthlm RR F1A:43 s 753). (Per Sundin 2017-01-05) Per Sundin (Per_sundin) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 12:51 -------------------------------------------------------------------------------- Såg förresten att Petrus Hornaeus inte hade några döttrar i mtl förrän 1696. Det kan då vara så att hans äldsta dotter Elisabeth inte är född 1678 som är framräknat från angiven ålder i bb, utan 1680 och kan alltså vara född i Petrus andra äktenskap med Helena Gropman. Det finns i så fall inga kända barn i första äktenskapet med Könich Kuuths dotter. Carl Szabad (Carl) Föreningsmedlem Postat onsdagen 06 april 2011 - 13:13 -------------------------------------------------------------------------------- Jag ser f ö att jag angett fel dödsår för Könik Kuut. Han avlider 1675, inte 1672 (Anundsjö LI:1 SVAR-ID C0032614_00029). Korrigering! Den ovanstående uppgiften avser testamente efter maken som normalt lämnas i samband med begravningen, men redan i 1673 års mantalslängd står Malin noterad som änka. Erik Holmlund Postat torsdagen 04 augusti 2011 - 04:03 -------------------------------------------------------------------------------- Några ytterligare kompletteringar om Könik Kuuth. Kiönich Olofsson Kuuth tituleras befallningsman respektive lappfogde i Åsele lappmarks Db 1662-01-05, Db 1663-01-03, Db 1664-01-03, Db 1665-01-04, Db 1666-01-04, Db 1667-01- 04, Db 1668-01-04, Db 1669-01-04. Så nog går det bekräfta att han verkligen var lappfogde. Han omnämns som en av tingets ledamöter, som utgjordes av underlagmannen, befallningsmannen samt nämndemännen. Troligen är han även vid tinget i Åsele Db 1671-01- 08, men där står ej namnet utskrivet utan istället "Underlagman och befallningsman som förut". I Db 1673 står det "I befallningsmans ställe: Nils Andersson Grubb", varför man kan anta att Kuuth av någon anledning inte kan närvara. I Db 1674 har Aegidius Otto tagit över som befallningsman över Åsele lappmark. Också noterbart är att Carl Carlsson Burman är underlagman vid Åseletinget samtliga år som Kuuth omnämns som befallningsman där. De två lät ju gifta ihop barn. I domböckerna före 1662 är det andra personer som omnämns som befallningsmän vid Åseletingen, men Kiönich Kuut har uppenbarligen uppehållit sig i lappmarken även före sin lappfogdetjänst: I Åsele Db 1658-01-08 6 stämmer Kiönich Olofsson wapstlänsmannens son Peder Jacobsson om ansvar för falsk beskyllning mot Kiönich för lägersmål med lappigan Lucia Andersdotter. Huruvida något barn blev avlat vet jag inte, men man kan ju anta att det ofta var så lägersmål kom i dagen. I vilket fall som helst så tycks det ha funnits uppfattningar i Vapstens lappby företrädd av sonen till byns betrodde ordningsman, att Kiönich Olofsson lägrat en av byns pigor. Märkligheterna fortsätter i Åsele Db 1659-01-03: 1 Wapstlänsmannen Jacob Pedersson anmäler att hans son Peder Jacobsson har blivit rånmördad av Enar Andersson av Grans lappby i Ume lappmark. 3 Rannsakning om Kiönich Olofssons horsbrott mot lappigan Lucia Andersdotter. Uppenbarligen har rannsakningen mot Könik Kuuth fortgått över två ting, men vid tillfället för det andra tinget så finns inte personen som leder anklagelserna mot Kuuth närvarande, för han har just gått och blivit mördad. Vilket märkligt sammanträffande. Måhända fanns det någon halvlappsk person NN Königsdotter/Königsson av oäkta börd i Vapstens lappby. Långsökt är det i vart fall inte. En lägring som mynnar ut i en oäkting torde ha rört upp mer känslor, och dragit upp brottet till ytan, mer än en lägring som aldrig resulterat i något barn. Könik Kuuth förekommer också vid ett tillfälle i domböckerna för Umeå lappmark. Ume lappmarks Db 1666-01-10 5 handlar om Siul Jonssons i Wapsten besvär över lappfogden i Ångermanland, Kiönich Kuuth att han försöker slå under sig kronouppbörden för från Wapsten, oaktat icke Kuuthen utan Aegidius Otto vore rätter uppbördsman. M.a.o. försökte Kuuth driva in skatt från Vapstens lappby, trots att den byn hörde till Umeå lappmark och till dess lappfogde.
Gift med Erik Olofsson Bring. Länsman från 1679 till 1708 i Bredbyn 3, Anundsjö (Ångermanland). [9]

Ättlingar
  2 Mårten Olofsson.   Född. [2] Död. [2]
  2 Moses Olofsson.   Född. [2] Död. [2]
  2 Kristoffer Olofsson.   Född. [2] Studerar. [2]
Skrivare. [5]
  2 Ingebrekt Olofsson.   Född. [2] Studerar. [2]
Notarie i Uppsala. [5]
Herr Ingebrikt. [2]
  2 Roland Olai Bure.   Född. [2] Död 1670-04-09 i Nora (Uppland). [5] Notarie i Uppsala. [2]
Kyrkoherde från 1633 till 1670 i Nora (Uppland). [4]
Herr Roland. [2]
Gift med Katarina Björnsdotter. Född. [10]
Död 1637 i Nora (Uppland). [4]
    3 Olof Rolandsson.   Död 1697-05-27 i Sunnersberg. [10] Befallningsman på Läckö slott, Otterstad.
Student 1645. [10]
Gift med Kristina Lechander.
      4 Katarina Bure.   Född. [11] Gift med Johan Bruno. Befallningsman på Traneberg, Otterstad.
Levde 1701. [11]
Var död 1704. [11]
Gift med Anders Loftman. Gästgivare på Örslösa.
      4 Margareta Bure.   Gift 1688 i Otterstad (Västergötland) [12] med Magnus Svensson Ek. Häradsskrivare. [13]
    3 Anna Rolandsdotter.   Född omkring 1635 i Nora (Uppland). [4] Död 1721-12-04 i Ingebo, Enåker, Uppland. [4] Gift 1654 [4] med Per Svensson Printz. Auditör, mantalskommissarie, brukspatron. [4]
Död 1680. [4]
      4 Abraham Printz.   Född 1672. [4] Död 1745. [4] Kyrkoherde och prost från 1706 till 1745 i Västerlövsta. [4]
  2 Lars Olofsson.   Född. [2] I Amsterdam. [2]
  2 Ingrid Olofsdotter.   Född. [5] Gift [5] med Hans Grass. Befallningsman i Österunda (Uppland). [5]
  2 Anna Olofsdotter.   Född. [5] Gift [5] med Johan Olofsson Balck. Kyrkoherde i Nora (Uppland). [14]
Död 1633 i Nora (Uppland). [14]
  2 Beata Olofsdotter.   Född. [5] Gift [5] med Olof Björn. Akademifogde i Uppsala. [5]
1 Mariet Larsdotter.   Född i Yttervik 2, Skellefteå lfs. [15] Gift med Nils Hansson. Bonde i Ostvik. [2]
Ägare 1564-1592 i Östanbäck 10, Skellefteå lfs. [3]
Gift med Olof Persson. Bonde i Karleby socken i Österbotten, Finland. [2]
  2 Hans Nilsson.   Född. [15] Bonde i Ostvik.
Ägare 1593-1640 i Östanbäck 10, Skellefteå lfs. [3]
Gift med .
    3 Maria Hansdotter.   Född. [15]
    3 Nils Hansson.   Född. [15]
    3 Anna Hansdotter.   Född. [15]
    3 Anders Hansson.   Född. [3] Ägare 1628-1635 i Östanbäck 10, Skellefteå lfs. [3]
    3 Nils Hansson.   Född 1621. [3] Ägare 1639-1677 i Östanbäck 10, Skellefteå lfs. [3]
  2 Malin Nilsdotter.   Född. [15] Följde sin moder till Karleby (Johan Bure).
  2 Anna Nilsdotter.   Född. [15] Död med tvillingar. [15] Gift med Nils Svensson. Bonde i Flarken, Bygdeå.
    3 Maria Nilsdotter.   Född. [15] Död liten. [15]
    3 Maria Nilsdotter.   Född. [15]
  2 Mårten Nilsson.   Född. [15] Kammarskrivare.
  2 Erik Nilsson.   Född. [15] Köpman.
  2 Moses Nilsson.   Född. [15] Död i skolan i Stockholm. [15]
  2 Mariet Nilsdotter.   Född. [15] Gift med Jöns Larsson. Bonde i Ersmarken.
Ägare 1579-1601 i Ersmark 1, Skellefteå lfs. [3]
    3 Lars Jönsson.   Född i Ersmark 1, Skellefteå lfs. [15]
    3 Per Jönsson.   Född i Ersmark 1, Skellefteå lfs. [15]
    3 Nils Jönsson.   Född i Ersmark 1, Skellefteå lfs. [15]
    3 Karin Jönsdotter.   Född i Ersmark 1, Skellefteå lfs. [15]
    3 Malin Jönsdotter.   Född i Ersmark 1, Skellefteå lfs. [15]
  2 Ingeborg Nilsdotter.   Född i Ostvik, Skellefteå sn. [16] Död senast 1644. [16] Gift med Ambrosius Andersson Burman. Bonde i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [17]
Bonde, landköpman.
Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [17]
Ambros i Bure, Nils Hanssons i Ostvijk. [17]
Nämnd mellan 1586 och 1618 i Bure 3, Skellefteå lfs. [16]
Landsköpman mellan 1586 och 1590. [16]
Kallas Ambrosius Burman i en skrivelse 1590-01-15. [16]
Skrivelsen var från konungen till sin fogde i Västerbotten Karl Nilsson, där denne uppmanas att hålla efter dem som köpte upp vilt i lappmarken, i synnerhet en viss Ambrosius Burman, "som utom övriga förbrytelser även gjort sig skyldig till olovlig vilthandel på Tyskland"
Han kallas "oförmögen" och "utfattig" 1602. [16]
    3 Elin Ambrosiusdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [17]
    3 Nils Ambrosiusson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [17] Död omkring 1644. [16] Bonde i Bure efter brodern, länsman mm.
Nämnd mellan 1623 och 1637 i Bure 3, Skellefteå lfs. [16]
Skriven mellan 1638 och 1641 på Kyrkobordet, Skellefteå lfs. [16]
Bonde mellan 1642 och 1656 i Bergsholmen, Bergsbyn, Skellefteå lfs. [16]
Mantalsskriven från 1657 på Kyrkobordet, Skellefteå lfs. [16]
Hade frihet från utskrivning pga "det nya bergsbruket" mellan 1627 och 1630. [16]
Herredagsman för Västerbotten 1638. [16]
Ägde ett hemman ungefär mellan 1638 och 1643 i Tjärn, Skellefteå lfs. [16]
Brodern Anders var landbonde där då.
Mantalsskriven mellan 1642 och 1643 i Piteå stad. [16]
Mantalsskriven mellan 1645 och 1648 i Piteå stad. [16]
Sannolikt borgare där. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med Kerstin . Död sannolikt 1668. [16]
Möjligen död i början av 1669. (Carl Henrik Carlsson)
    3 Anders Ambrosiusson.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [17] Död sannolikt 1675. [16] Bonde i Bure efter fadern.
Bonde mellan 1618 och 1623 i Bure 3, Skellefteå lfs. [16]
Bonde mellan 1626 och 1638 i Yttervik, Skellefteå lfs. [16]
Landbonde mellan 1638 och 1643 i Tjärn, Skellefteå lfs. [16]
Bonde från 1643 i Bure 3, Skellefteå lfs. [16]
Hade fått tillstånd att lösa tillbaka detta sitt fädernehemman som brodern Nils sålt till en obördig. (Carl Henrik Carlsson)
Gift med .
      4 Ambrosius Andersson.   Död 1675. [16] Bonde i Bure efter fadern.
Skriven på hemmanet mellan 1674 och 1678 i Bure 3, Skellefteå lfs. [16]
Gift med Elisabet . Står för hemmanet mellan 1679 och 1682 i Bure 3, Skellefteå lfs. [16]
Troligen hustru till Ambrosius Andersson. (Carl Henrik Carlsson)
      4 Johan Andersson Burman.   Död 1691. [16] Rådman mm i Piteå.
Inskriven vid Uppsala Universitet 1660. [16]
Inskriven vid revisionskammarkollegium i Stockholm. [16]
Handelsman i Piteå.
Burskap 1672-05-17. [18]
Uppmanades flera gånger att flytta till staden från Skellefteå mellan 1675 och 1680. [16]
Rådman åtminstone mellan 1682-11-08 och 1688-12-03. [16]
Gift 1680 [16] Lysning 1680-01-11 i Piteå lfs. [19] Johan Burman och Sofia Noraea var femmänningar (Elisabeth Sundh). med Sofia Noraea. Död 1728-07-20 i Piteå stad. [16]
Ättlingar
      4 Kerstin Andersdotter Burman.   Född i Bureå 3, Skellefteå lfs. [20] Död 1715 i Öjebyn, Piteå lfs. [21] Gift med Anders Persson Stål. Handelsman i Piteå stad.
Död 1676-08-26 i Staden, Piteå lfs. [20]
Begravd 1676-08-26 i Piteå stad. [16]
Bosatt 1648-1675 i Staden, Piteå lfs. [20]
Gift med Hans Eriksson. Bonde i Öjebyn 27.
Ättlingar
    3 Karin Ambrosiusdotter.   Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten). [17]
    3 Olof Ambrosiusson.   Född omkring 1599 i Bure 3, Skellefteå (Västerbotten). [16] Död sannolikt 1656 i Hjoggböle, Skellefteå (Västerbotten). [16] Bonde från 1631 till 1656 i Hjoggböle 1, Skellefteå (Västerbotten). [16]
Inskriven vid Uppsala Universitet 1627-05-... [16]
Troligen son till Ambrosius Andersson, ej nämnd av Johan Bure.
Troligen bärare av anlag för skelleftesjukan. [22]
Gift med Sara . Född i Skellefteå. [16]
Död hos sin son Erik 1671 i Piteå. [16]
Begravd 1671-03-01 i Piteå lfs. [23]
Möjligen dotter till Gerhard Jonae.
Troligen bärare av anlag för skelleftesjukan. [22]
      4 Olof Olofsson.   Född. [3] Upprepning
      4 Jon Olofsson.   Död senast 1686. [24] Bonde i Hjoggböle 1 efter fadern.
Ägare från 1657 till 1686 i Hjoggböle 1, Skellefteå lfs. [3]
Sexman 1681. [3]
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA. [25]
Gift 1655 [26] med Elsa Persdotter. Ägare från 1687 till 1690 i Hjoggböle 1, Skellefteå lfs. [3]
Upprepning
Ättlingar
      4 Erik Olofsson Burman.   Född i Hjoggböle 1, Skellefteå (Västerbotten). [20] Död 1686. [16] Rådman, handelsman mm i Piteå.
Bosatt 1662-1686 i Staden, Piteå lfs. [20]
Tycks ha flyttat till Piteå stad 1660 då han s å 29/8 på egen begäran kommer under stadens jurisdiktion, kallas då "ung dräng från Skellefteå".
Erhöll burskap 1661-10-28 i Piteå stad. [16]
Rådman från 1668-05-01. [16]
Innehade även andra förordnanden: "Att detta år (1668) tjäna kyrkan med hoven"; kassör över tullpenningarna (1669); stadskassör (1670); gästgivare (1678) (Carl Henrik Carlsson)
Bekräftad tillhöra Buresläkten via Y-DNA. [25]
Gift troligen 1667-02-24 i Staden, Piteå lfs En Erik Olofsson gift 1668-09-20 i Staden, Piteå lfs. med Karin Jönsdotter. Död 1674. [16]
Begravd 1674-05-09 i Piteå lfs. [16]
Gift 1678 [20] med Brita . Förnamn enligt Olof Andersson 1999.
Upprepning
Ättlingar
      4 Benjamin Olofsson.   Död 1677. [16] Landsköpman i Skellefteå, borgare i Piteå.
Landsköpman 1668-06-27 i Skellefteå. [16]
Begärde att få erlägga skott (dvs skatt) i Piteå stad.
Bosatt 1669-09-03 i Hjoggböle, Skellefteå lfs. [16]
Ogift.
Upprepning
1 Malin Larsdotter.   Född i Yttervik 2, Skellefteå lfs. [15] Hade barn nog (Johan Bure).
Gift med Per Nilsson. Bonde i Böle.
Ägare 1565-1570 i Böle 12, Skellefteå lfs. [3]
  2 Per Persson.   Född i Böle 12, Skellefteå lfs. [15] Bonde i Böle.
Ägare 1589-1604 i Böle 12, Skellefteå lfs. [3]
Gift med Kerstin Jonsdotter. Född i Norrböle 5, Skellefteå lfs.
  2 Nils Persson.   Född i Böle 12, Skellefteå lfs. [15]
1 Anders Larsson.   Född i Yttervik 2, Skellefteå lfs. [15]
1 Nils Larsson.   Född i Yttervik 2, Skellefteå lfs. [15]
1 Östen Larsson.   Född i Yttervik 2, Skellefteå lfs. [15] Gift med .
  2 Cecilia Östensdotter.   Född. [15]
  2 Kerstin Östensdotter.   Född. [15] Död. [15]
  2 Anders Östensson.   Född. [15] Död. [15]
  2 Johan Östensson.   Född. [15] Död. [15]
1 Karin Larsdotter.   Född i Yttervik 2, Skellefteå lfs. [15] Gift med Johan Johansson. Stadsskrivare i Uppsala. [27]
Gift med Jon . Herr, kyrkoherde i Skuttunge och Onsala. [27]
Död 1593 i Odensala (Uppland). [28]
  2 Olof Jonsson.   Slottsskrivare 1608 i Örebro. [27]
Gift med .
    3 Jonas Olofsson.   Studiosos i Uppsala. [27]
  2 Lars Finsell.   Död 1636 i Villberga (Uppland). [28] Kyrkoherde i Villberga (Uppland). [27]
  2 Anna Jonsdotter.   Hustru. [27]
  2 Kerstin Jonsdotter.   Hustru. [27]

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid I
 2. Johan Bure, Släktbok s 154 (92)
 3. Ulf Lundström
 4. Lars-Erik Malmström
 5. Bygdén del II s 291
 6. Martin Bergman
 7. Per Sundin
 8. Constantinus Lindfors
 9. Mantalslängder, Constantinus Lindfors
 10. Carl Szabad
 11. Sven Bruno
 12. Stefan Rosén: Otterstad C:1 s 41
 13. Stefan Rosén
 14. Bygdén del II s 292
 15. Johan Bure
 16. Carl Henrik Carlsson
 17. Johan Bure, Släktbok s 198 (174, 177)
 18. Piteå stadsarkiv AIa:2, Carl Henrik Carlsson
 19. Piteanor 2000
 20. Olof Andersson 1999
 21. Kyrkoräkenskaper; Carina Bäckström i Ätt och bygd nr 40 1993
 22. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:684677/FULLTEXT01.pdf
 23. C:2, Carl Henrik Carlsson
 24. krk, Carl Henrik Carlsson
 25. Peter Sjölund
 26. Margareta Lindgren
 27. Johan Bure, Släktbok s 155 (94)
 28. Urban Sikeborg

Personregister       Ortsregister