Förfäder Jakob Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Bonde, lappfogde, landsköpman i Grubbe (Thord Bylund).
Nämnd från 1543 till 1556 i Grubbe, Umeå lfs. [2]
Landsköpman 1549 i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift med Persdotter. Född. [4]
1 Anders Jakobsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Underlagman. [5]
Bosatt i Grubbe, Umeå lfs. [6]
Nämnd 1571 i Grubbe, Umeå lfs. [7]
Underlagmansvikarie 1568. [8]
Underlagman på vintertinget 1568 i Västerbotten. [9]
Gift med Barbro Persdotter. Född. [2]
  2 Jakob Andersson Burman Grubb.   Född 1557-09-04 i Grubbe, Umeå lfs. [10] Död 1638-11-26 i Grubbe, Umeå lfs. [10] Underlagman i Västerbotten 1598-1638.
Bosatt i Grubbe, Umeå lfs. [6]
Underlagman i Västerbotten ännu 1613. [5]
Nämnd 1585-1625 i Grubbe, Umeå lfs. [11]
Gift 1593 [2] med Karin Olofsdotter. Född. [10]
    3 Vilhelm Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Död över 90 år gammal 1666. [12] Krigspräst 1620. [12]
Pastor 1630 i Norbo och Bjuråker. [12]
Gift med Kristina Nerbelia. Född i Ale 2, Norrala. [13]
Död 1674. [12]
      4 Lars Vilhelmsson Grubb.   Född 1633 i Prästgården, Norrbo sn. [14] Död 1699 i Prästgården, Arbro sn. [14] Kyrkoherde från 1682 till 1699 i Arbrå (Hälsingland). [14]
Komminister (Kaplan) från 1660 i Norrbo (Hälsingland). [14]
Komminister 1633 i Bergsjö. [12]
Kan ej ha varit komminister samma år som han föddes.

I en genealogi från 1740-talet redogör hälsingeprosten Olof Broman för hans familj och ättlingar i sin genealogi över sl äkten Grubb. [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Grubb (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 625ff] (Urban Sikeborg)
Gift med Kristina Albogia. Född. [14]

Ättlingar
      4 Katarina Vilhelmsdotter Grubb.   Född 1635. [12] Gift 1660 [12] med Rogstadius. Magister.
Född. [12]
Död 1675. [12]
      4 Olof Vilhelmsson Grubb.   Född 1637. [12] Död 1658. [12]
      4 Jakob Vilhelmsson Grubb.   Född 1639. [12] Död ung. [12]
      4 Källbjörn Vilhelmsson Grubb.   Född 1641. [12] Löjtnant vid Hälsinge Regemente (Nordin).
Student 1657. [12]
      4 Magdalena Vilhelmsdotter Grubb.   Född 1645. [12] Gift med Johan Saltenius. Pastor i Forssa.
Född. [12]
    3 Malin Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5]
    3 Per Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Borgmästare i Gävle. [12]
Borgmästare Peder Jacobsson Grubb nämnd 1663. [15]
Gift med .
      4 Katarina Persdotter Grubb.   Född. [12] Ägde 6 barn (Nordin).
Gift [12] med Olof Larsson Koijman. Rådman och postmästare i Gävle (Nordin).
Död 1688 i Gävle. [12]
Ättlingar
      4 Petrus Persson Grubb.   Född. [12]
      4 Ingrid Persdotter Grubb.   Född. [12] Gift [12] med jon Löfgren. Cannierer i Västerås (Nordin).
Född. [12]
      4 Jakob Persson Grubb.   Född. [12] Teologie lektor i Gävle samt pastor i Hilte (Nordin).
Gift med .
Ättlingar
      4 Anna Persdotter Grubb.   Född. [12]
      4 Martin Persson Grubb.   Född. [12]
      4 Elias Persson Grubb.   Född. [12]
    3 Olof Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Död ogift. [12] Regementspastor. [12]
    3 Sara Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5]
    3 Anders Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Anders Jacobsson nämnd 1640 i Grubbe, Umeå lfs. [11]
Gift med Elsa Jonsdotter Halenia. Född. [16]
      4 Olof Andersson Grubb.   Död 1670-04-10 i Umeå lfs. [17] Komminister 1652-1670 i Umeå lfs. [17]
Hade 6 söner och 6 döttrar, av vilka 4 döttrar blev vuxna.
Gift med Sara Andersdotter. Död i barnsäng 1666-09-17 i Umeå lfs. [17]
Gift [18] med Karin Hansdotter. Född i Norrfors, Umeå lfs. [18]
Ättlingar
      4 Vilhelm Andersson Grubb.   Född. [12] Död senast 1703 i Kyrkobordet, Umeå lfs. [19] Borgare, sockenskrivare i Umeå stad. [18]
Nämnd från 1655 till 1657 i Umeå stad. [18]
Vilhelm Andersson Grubb nämnd i Hiske, Umeå lfs. [20]
Wellam Grubb nämnd 1658-1660 i Västerhiske, Umeå lfs. [21]
Nämnd från 1662 till 1702 i Kyrkobordet, Umeå lfs. [18]
Gården övertogs av systern Margareta, änka efter komminister Buscherus. Därefter av Jonas Gädda.
Lantmätare Jonas Persson Gädda nämnd 1674-1684 i Västerhiske, Umeå lfs. [21]
Gift med Malin Mickelsdotter. Död 1694-04-30 i Kyrkobordet, Umeå lfs. [22]
Hade familjenamnet Bäck. [22]
Ättlingar
      4 Jakob Andersson Grubb.   Född. [12] Begravd 1668-05-05 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland). [23] Kassör. [23]
Gift [23] med Karin Johansdotter. Begravd möjligen 1667-10-26 i Tyska Sankta Gertrud, Stockholm (Uppland). [23]
Ättlingar
      4 Jonas Andersson Grubb.   Född. [12] Nämnd i mantalslängder från 1651 till 1663 i Umeå stad. [18]
Jag antar att du efterfrågar belägg för släktskapet. Det finns i protokoll från Umeå rådstugurätt den 30/12 1705. Där framgår det att Jon Andersson Grubb, "en av de äldsta och första borgarna i Umeå", var svärfar till Jacob Hansson Fällman. Vidare att Fällmans svärfaders systers man var Daniel Plantin. Jonas Andersson Grubb förekommer i stadens mantalslängder 1651-1663 och hans änka Elisabet har jag noterat spridda år från 1665 till 1682. Därefter endast notering för dottern Elisabet 1683-1686 varefter Jakob Hansson Fällman övertar den platsen i mantalslängden. (Staffan Bengtsson)
Gift med Elisabet . Nämnd i mantalslängder spridda år från 1665 till 1682 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [18]
Ättlingar
      4 Elisabet Andersdotter Grubb.   Född. [12]
      4 Katarina Andersdotter Grubb.   Född. [12] Gift med Peter Hudvikius. Pastor i Arbrå (Nordin).
Enligt Nordin gift med denna Katarina Grubb, enligt Bygdén gift med Katarina, dotter till Andreas Petri Grubb, kyrkoherde i Luleå lfs.
      4 Anders Andersson Grubb.   Född 1635 i Umeå. [24] Död 1680-07-08 i Uppsala. [24] Professor i Uppsala.
Gift med Kristina Rudbeckia. Döpt 1652-12-27 i Västerås. [24]
Död efter 1706. [24]
Ättlingar
      4 Margareta Andersdotter Grubb.   Död 1698. [25] Hustru Margareta nämnd 1662-1671 i Västerhiske, Umeå lfs. [21]
Gift med Jonas Nicolai Buscherus. Komminister från 1649 till 1657 i Umeå stad. [25]
Född i Byske, Skellefteå lfs. [25]
Död 1657 i Umeå stad. [25]
Ättlingar
      4 Anna Andersdotter Grubb.   Gift med Daniel Plantin. Tullnär i Umeå 1681, räntmästare i Viborg.
Död 1711 i Stockholm. [26]
    3 Jakob Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. Död 1684-05-.. i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [27] Ej nämnd av Johan Bure.
Underlagman i Västerbotten från 1639-10-31 till 1672. [8]
Nämnd 1645-1650 i Grubbe, Umeå lfs. [11]
Jakob Jakobsson nämnd 1654-1678 i Grubbe, Umeå lfs. [21]
Underlagman Jakob Grubb nämnd 1679-1684 i Grubbe, Umeå lfs. [21]
Dmb55 11/6: Lagman Jacob Jacobsson Grubb …tid haver besuttit sin faders hemman .. sins syskon överens det inlösa.. med sina bröder Anders Jacobsson, Per Jacobsson och ..Hr Wilhelm Grubb i Närbo som deras underskrifter anno 1653 den 15 okt intyga….Lagmans brorson Jon Andersson Grubb fullmäktiggjord av sin broder Jacob Andersson Grubb i Stockholm Dmb75 juli: Jacob J Grubb….sig och sin förrige skrivare och svåger Landssekr Anders Olofsson Holm… Dmb83 20/3: JJ Grubbs son leutnanten Jacob G, dess måg reg. Fältskär Erik Lekånger… Dmb86 /8: Soldaten Erik Svensson Lax anklagar Leutn Jacob Grubb för att ha haft lönskaläge med sin tjänste piga Karin i Böleå…. Dmb87 /9 anklagas JJ Grubb ha haft olovlig beblandelse med sin tjänstepiga Malin Andersdotter ifr Kusmark i Skl. Båda svär sig fria. Dmb89 /1:underlagman JJ Grubbs änka hu Kerstin Hallenia lät uppbjuda den andel som landscapt Jacob Grubb å sitt fäderne ägt i Grubbe hemmanet o gården samt andra underliggande ägor som han till bemälte sin styvmoder Hallenia försålt Dmb1701 /2: hört sal lagman Jacob Jacobssons farfaders hemman till i Grubbe och när han dödde, bekom sonen Jacob Jacobsson 2/3 och systern Barbro 1/3 vilken 1/3 sedan genom arv är kommen till Carl Carlssons hemman… (Agneta Olofsson: Umeå lands byar och gårdar)
Underlagmannen Jakob Jakobsson Grubb höll ting i Torneå socken den 10 och 14 juli 1651. Han undertecknar protokollet med förnamn och patronymikon på ömse sidor om sigillavtryck, och under sigillavtrycket släktnamn. Jacob (Sigill, borta) Jacobßon Búræús Grúbb Källa: SRA Svea hovrätts arkiv, Renoverad dombok, Gävleborgs län 1650-1652, vol. 3, laga ting i Torneå socken 1651 10/7 och 14/7, fol. 552-554. (Peder Andersson i Anbytarforum 2013-05-02 Grubb)
Underlagmansänka Kerstin Hall(enia) nämnd 1686-1695 i Grubbe, Umeå lfs. [21]
Kerstin Halenia var möjligen sondotter till Jon Östensson och Anna Kenicia.
Gift 1641-06-06 [28] med Karin Larsdotter Nerbelia. Gift 1652 [28] med Kerstin Hallenia.
      4 Jakob Jakobsson Grubb.   Född 1642-03-11. [23] Död av svår köld 1702-11-29. [29] Landskapten. [23]
Löjtnant. [27]
Bosatt från 1683 till 1702 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [30]
Underlagmannen Jakob Jakobsson Grubbs äldste son från första äktenskapet med Karin Larsdotter Nerbelia, Jakob Jakobsson Grubb, föddes 11/3 1642 och dog av svår köld 29/11 1702 (Nils Burmans släktbok, sida 61). Denne blev som sagt landskapten och bosatt i Klabböle i Umeå lfs åren 1683-1702 (mtl). Därefter noterades hans änka i mtl åren 1703-1705 samt 1707-1708, och bar namnet Margareta Orm (1707:års mtl). Hon dog år 1741 i Klabböle vid 80 års ålder och begravdes den 13/9. Makarna fick fyra söner: Jakob, Anders, Axel och Lars – de två sistnämnda döda i Dünamünde år 1710. Sonen Jakob Jakobsson (Grubb) noterades i mtl åren 1706-1741, och jag känner ännu inte till hans dödsår. Jakob gifte sig antingen 1712 eller 1713 med Kerstin Andersdotter, som kom från en svårtydd ort i Bygdeå sn och som dog 27/5 1758 i Klabböle vid 81 års ålder (C:3 sida 14, nr 51). (Constantinus Lindfors 2015-10-21 Anbytarforum)
Gift med Margareta Axelsdotter Orm. Död vid 80 års ålder 1741 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [23]
Begravd 1741-09-13 i Umeå landsförs (Västerbotten). [23]
Januari 1700: "Landz Capitein Jacob Jacobson Grubb beswärade sigh öfwer Sahl. Regementzskrifwaren Oluff Swänssons Sterbhuus för några resterande löner för dess framledne Swärfader Regementzfaldtskären Master Axel Orm (...) " Källa: RA, Svea hovrätts arkiv, Renoverad dombok, Jämtlands län 1700-1701, vol. 3, laga ting i Skellefteå socken 1700 22-26/1, nr 11, fol. 358v. (Constantinus Lindfors 2015-10-20 Anbytarforum)
Bosatt från 1703 till 1708 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [30]
Ättlingar
      4 Brita Grubb.   Född 1645 i Umeå landsförs (Västerbotten). [28] Gift med Anders Persson Avander. Född omkring 1640 i Avan, Lövånger (Västerbotten). [28]
Död före 1701 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [28]
1674 Anders Pedersson Avander har fordringar på Christier Olsson i Wallen. 1675 Rådman Avander inprotokollerar fordran hos notarien Lars Jakobsson Grubb i Stockholm. Avlämnar också hos honom deponerade skrifter mot kyrkoherde Plantin. 1679 Har fordran på Östen Simonsson för tobak. Är samma år delaktig i en begäran om kvarnstad på hustru Anna Trasts egendom i staden till säkerhet för borgensförbindelse. 1680 Handelsmannen Daniel Nilsson har fordringar på Avander. Avander skaffade sig samma år ett hemman i Västerhiske, vilket såldes av förmyndaren för salig mäster Axel Orms (tab 6670) barn i trångmål. 1682 Olof Eriksson Bäck har fordran på rådmannen Avander. 1684 Inlämnar käremål till häradshövdingen Lars Jakobsson Grubb om något arv efter deras salig mor och svärmoder hustru Karin Larsdotter Nerbelia. 1685 Har fordran på Olof Andersson i Lappvattnet. 1701 Figurerar rådman Anders Pärsson Avanders sterbhus. Enligt okontrollerad källa ska han ha dött 1689. (Christer Wikström)
      4 Lars Grubb.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [27] Häradshövding över Lappmarken. [27]
      4 Kerstin Grubb.   Född i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [27]
      4 Anna Jakobsdotter Grubb.   Född. [23] Möjligen dotter till Jakob Jakobsson Grubb.
Gift med Hans Jonsson Degerman. Född. [23]
Ättlingar
    3 Lars Jakobsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. Ej nämnd av Johan Bure.
Häradshövding i Västerbotten från 1680 till 1697. [8]
Gift [12] med Maria Stack. Född. [12]
Hade fem barn. [12]
      4 Katarina Larsdotter Grubb.   Död 1743. [12] Barnlös. [12]
Gift [12] med Klas Kraft. Fältväbel.
Född. [12]
  2 Barbro Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Gift med Karl Unesson. Bonde i Grubbe.
Född i Böle, Umeå landsförs (Västerbotten).
Nämnd 1600-1625 i Grubbe, Umeå lfs. [11]
Jacob Larsson gift med Carl Unessons syster i Böle, Umeå landsförs (Västerbotten). [31]
    3 Anders Karlsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6] Död ung. [12]
    3 Dordi Karlsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6] Död ung. [12]
    3 Karl Karlsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6] Nämnd 1640-1650 i Grubbe, Umeå lfs. [11]
    3 Dordi Karlsdotter Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6]
    3 Aron Karlsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6] Död ung.
    3 Anders Karlsson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6] Död ung. [12]
    3 Aron Karlsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6]
    3 Malin Karlsdotter Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6]
    3 Anders Karlsson Grubb.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [6]
  2 Markus Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Gift med .
    3 Andreas Marci Grubb.   Andreas Marci Grubb, en sonson till underlagmannen Anders Jakobsson Grubb i Umeå lfs, förordnades till predikant i Lule lappmark 1671. Det står en hel del om honom i Härnösands stifts herdaminne, som dock saknar uppgift om Kerstin Andersdotters frånfälle. Hon var i alla fall avliden före 19/2 1694 enligt ett brev från superintendenten Mattias Steuchius i Härnösand [Bergskollegii arkiv: Brev och suppliker 1694, del I; sida 516. RA.] Av mantalslängderna att döma hade makarna minst tre döttrar: a/ Barbro Andersdotter Grubb, död (bg. 17/4) 1713 i Jokkmokk. Gift före 14/2 1680 (mtl) med Nils Andersson Lundius, död (bg. 25/9) 1726 i Jokkmokk. Han var ursprungligen hjälppräst åt sin svärfar men blev avsatt 1685 efter att ha fått barn med pigan Malin Nilsdotter från Persön i Luleå socken. Nils blev senare klockare och nybyggare i Vaikijaur. b/ Margareta Andersdotter Grubb, dömd 1685 för lönskaläge med gifte mannen Per Olofsson Smed i Purkijaur. c/ Kerstin Andersdotter Grubb, enligt nätuppgift. (Constantinus Lindfors 2014-03-31 Anbytarforum)
Gift med Kerstin Andersdotter.
      4 Barbro Andersdotter Grubb.   Gift med Nils Andersson Lundius.
      4 Margareta Andersdotter Grubb.  
      4 Kerstin Andersdotter Grubb.  
      4 Malin Andersdotter Grubb.   Kyrkoherde Andreas Marci Grubb hade en ytterligare dotter, Malin Andersdotter Grubb, som trolovade sig omkring 1677-1678 med Erik Jönsson från Harads i Luleå landsförsamling (en bror till bonden Lars Jönsson därstädes). Paret hann dock inte ingå giftermål innan Malin avled i barnsäng, och även Erik blev så småningom död. De efterlämnade en son vid namn Jonas Eriksson, som morfadern såg till att uppgraderas till ”äkta född” på tinget i Jokkmokk den 30/1 1683. Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3470 (1683-1683) Bild 6710 / sid 662 (AID: v423995.b6710.s662, NAD: SE/RA/42042202) (Constantinus Lindfors 2017-01-06 Anbytarforum)
Gift Trolovad omkring 1677. [23] med Erik Jönsson. i Harads, Luleå landsförsamling.
Ättlingar
  2 Karin Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Tres filias, enligt Johan Bure.
Gift med Per . Herr i Hudiksvall.
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Gift med Hans Persson. i Kopo i Pargas, Åbo.
    3 Märta Hansdotter.  
    3 Malin Hansdotter.  
    3 Margareta Hansdotter.  
  2 Per Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5]
  2 Hans Andersson.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [5] Köpsven (Johan Bure).
Rådman i Gävle. [12]
Gift med .
    3 Magdalena Hansdotter Grubb.   Född. [12]
    3 Vilhelm Hansson Grubb.   Född. [12]
    3 Margareta Hansdotter Grubb.   Född. [12]
    3 Sara Hansdotter Grubb.   Född. [12]
    3 Kristina Hansdotter Grubb.   Född. [12]
    3 Anders Hansson Grubb.   Född. [12]
    3 Jakob Hansson Grubb.   Född. [12]
1 Malin Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Gift med Bertil Larsson. Borgare, skeppsägare och borgmästare i Gävle.
Borgmästare åtminstone från 1573 till 1597 i Gävle. [32]
  2 Jakob Bertilsson.   Borgmästare i Gävle från 1606 och ännu 1621.
Gift med Brita Olofsdotter. Född. [5]
    3 Olof Jakobsson.  
    3 Gölin Jakobsdotter.   Gift med Olaus Andreae. Rector scholae i Gävle, sedan kyrkoherde i Bollnäs (Roger Larsson).
Prost i Bollnäs (far till Sara Helsing).
Död 1649. [32]
      4 Sara Helsing.   Gift med Erik Eriksson Niure. Lantmätare i Öster- och Västerbotten 1657-1661, hade dåliga affärer (Leonard Bygdén).
    3 Anders Jakobsson.  
    3 Martin Jakobsson.  
    3 Malin Jakobsdotter.  
    3 Bertil Jakobsson.  
    3 Karin Jakobsdotter.  
    3 Ingrid Jakobsdotter.  
  2 Barbro Bertilsdotter.   Gift med Johannes Petri (Helsing). M Hanses i Vendel (Johan Bure).
Magister och kyrkoherde i Vendels sn, Uppland. [32]
    3 Per Hansson.  
    3 Malin Hansdotter.  
    3 Bertil Hansson.  
    3 Johan Hansson.  
  2 Lars Bertilsson.   Borgare i Gävle, sedan hemmansägare i Sätra (Roger Larsson).
Gift med Jacob Grelssons ? (Johan Bure).
Gift med Jakobsdotter. Gift med Ingrid Olofsdotter. Född. [5]
Ingrid henne beddes? Lars Bertilssons i Gefle (Johan Bure, sida X).
    3 dotter .   Johan Bure skriver Bertilsd.
    3 Bertil Larsson.  
  2 Malin Bertilsdotter.   Gift med Måns Clemetsson (Olivblad). till Haga.
Adelsman, fogde i Ångermanland, i Haga sn, Stockholm och Vårby. (Johan Winblad von Walter)
    3 Bertil Månsson.  
    3 Olof Månsson.  
    3 Clemet Månsson.  
  2 Hans Bertilsson.   Borgare och handlande i Gävle (Roger Larsson).
Gift med .
    3 Bertil Hansson.  
    3 Malin Hansdotter.  
    3 Sara Hansdotter.  
    3 Margareta Hansdotter.  
1 Sara Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Ytterligare ett barn nämns, men suddigt foto. [33]
Gift [1] med Willem Markusson. Borgare i Gävle. [1]
Borgare i Gävle. [33]
  2 Johan Wilhelmsson.   Född i Gävle. [1] Gift [1] med Marina Kristoffersdotter. Född. [1]
Född. [33]
1 Margareta Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Postat fredagen 21 juli 2000 - 12:36 -------------------------------------------------------------------------------- "Erik Broddesson, rådman 1595, 1598 borgmästere 1600-1605. Var föreståndare för hospitalet 1602-1604 och kvitterade i denna egenskap de 24 tunnor kronotionde, som voro anslagna till hospitalet. Erik Broddesson var gift med Margareta Jakobsdotter (Grubb) och sålunda svåger till borgmästaren Bertil Larsson. Hon hade i ett föregående gifte med Per Ångerman, borgare i Gefle, flera barn, af hvilka Dordi Persdotter blev gift med Karl Henriksson, rådman i Gefle 1595, 1596 och Margreta Persdotter gift med handlanden i Gefle Daniel Kröger. Erik Broddesson var fullmäktig vid riksdagen i Norrköping 1604." "Joen Michelsson Behm blef d. 4 maj 1631 vald till borgmästare jämte Hans Jonsson Falland och afträdde från detta embete d. 29 april 1635. Hos Hülphers i dess Gestriklands beskrifning nämnes han såsom borgmästare redan 1611. Lefde annu 1640. Släkten är tysk. Äldste stamfadren i Sverige Michael Behm lefde i senare delen af 1500:talet, var bergsman i Falun och bodde på Grufriset. (Svensk släktkalender 1886, sid. 87). En Isak Behm var skeppskapten, då han erhöll i förläning de hemman på Ön i Valbo, som sekreteraren Sigfrid Hindersson förut innehaft (kam.-ark. Handl.) Samme man blef kapten öfver de efter danska krigets slut sammanslagna resterna af Gestriklands, Helsinglands, Medelpads, Ångermanlands och Norrbottens fotknektar (Hallenberg, Gustaf II Adolfs historia). Erhöll 1612 två kronohemman i Uppland till evärdelig egendom under frälserätt (anf. arb.). Skref sig sedan till Riisberga (Gestr. domb.) Jon Michelsson Behm var gift med Anna Kröger, dotter af Daniel Kröger och Margareta Persdotter Ångerman och blef med henne stamfader för denna vid utspridda släkt. Deras barn voro: Daniel Behm, född 1611, adlad Behmer, professor i Uppsala, slutligen Hofråd; Michael Behm, löjtnant vid skeppsflottan; Jonas Behm, handlande i Gefle, men måste för åtskilligt öfvervåld rymma staden 1651, sedan anstäld i krigstjenst. Var kapten, då han för nya våldsamheter 1661 måste begifva sig till Norge, hvarest han dog; Lars Behm, handlande i Gefle 1649; Bertil Behm; Nils Behm; Albrekt Behm, assessor i bergskollegium, ägare af Tolfors, Forsbacka och Axmars bruk samt Hilleviks masugn; Hans Behm, faktor vid gevärsfabriken i Söderhamn och borgmästare därsammastädes; Petter Behm; Margreta Behm g.m. borgaren i Gefle orgelbyggaren Per Hansson Tehl." Källa: "Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening" (1902). M.v.h. Anders Lindström, Gävle. (Anbytarforum)
Det framgår inte vem som är far till vilka barn i Johan Bures släktbok, så några av barnen är möjligen barn till Erik Brudtsson.
Gift med Per Ångerman. Född. [33]
Gift [1] med Erik Broddesson. Andra make till hustru Sara Jakobsdotter. [1]
Andra make till Margareta Jakobsdotter. [33]
Rådman 1595, 1598 i Gävle. [34]
Borgmästare 1600-1605 i Gävle. [34]
Var föreståndare för hospitalet 1602-1604 i Gävle. [34]
Gift med Knut Ingelsson. i Gävle. [1]
i Gävle. [35]
Nämnd 1567 i Böle, Umeå landsförs (Västerbotten). [36]
  2 Dordi Persdotter.   Född. [33] Gift [1] med Karl Henriksson. Född. [1]
Rådman 1595, 1596 i Gävle. [34]
    3 Anders Karlsson.   Född. [1]
    3 Henrik Karlsson.   Född. [1]
    3 Margareta Karlsdotter.   Född. [1] Gift med Östen . Herr i Skellefteå. [1]
      4 Måns Östensson.   Född. [1]
    3 Karin Karlsdotter.   Född. [5] Gift med Nils Jonsson. Född. [1]
      4 Karin Nilsdotter.   Född. [1]
    3 Lisbet Karlsdotter.   Född. [1]
    3 Kerstin Karlsdotter.   Född. [1]
    3 Pelle Karlsson.   Född. [1] Drunknat. [1]
    3 Sara Karlsdotter.   Född. [1]
    3 Lasse Karlsson.   Född. [1]
  2 Lars Persson.   Född. [33] Kung Johans kapellan. [1]
  2 Kerstin Persdotter.   Född. [33] Gift [1] med Olof . Född. [1]
  2 Malin Persdotter.   Född. [33] Gift [1] med Olof Olofsson. i Björke i Hille. [1]
    3 Kerstin Olofsdotter.   Född. [1] Gift med Erik Persson. Borgare i Gävle. [1]
    3 Margareta Olofsdotter.   Född. [1]
    3 Sara Olofsdotter.   Född. [1]
    3 Annika Olofsdotter.   Född. [1]
    3 Lasse Olofsson.   Född. [1]
  2 Margareta Persdotter.   Född. [33] Gift [1] med Daniel Kröger. Borgare i Gävle. [1]
Död 1618-02-02 i Gävle. [37]
Handlande i Gävle.
Kröger - Groop Lektor, fil.lic. BENGT UTTERSTRÖM, Västerås 1. Vem var Maria Kröger? Under 1600-talet uppträdde på olika håll i norra Finland personer med namnet Kröger. I denna tidskrifts årgång V, 1921, ha de behandlats av Heikki Impivaara, som dock endast i förbigående nämner Maria Kröger utan att försöka avslöja hennes identitet. Denna har emellertid ett visst intresse. Hennes ättlingar äro talrika, och till dem hör bl.a. presidenten K. J. Ståhlberg. Maria Kröger var gift med kronolänsmannen i Paldamo, Jeremias Andersson Hjerta, son till Per Brahes fogde i friherreskapet Kajana, Anders Eriksson och Agneta Mattsdotter. I äktenskapet föddes åtminstone två söner, Anders och Daniel. Deras födelsedata tyckas vara okända, men troligt är, att Anders var den äldre. Under 1600-talet hade man ju fasta namngivningsprinciper. Äldste sonen uppkallades i regel efter farfadern, den nästäldste efter morfadern. I de följande generationerna av släkten Cajanus, vilket namn sönerna togo, tycks principen länge ha hållits i hävd. Se vi nu på Jeremias och Marias söner, så finna vi att Anders tydligen uppkallats efter farfadern, Anders Eriksson. Man kan följaktligen antaga, att Daniel fått sitt namn efter morfadern. Denne bör alltså ha hetat Daniel Kröger. Veterligt är borgmästaren i Uleåborg Daniel Kröger den ende person i norra Finland, som vid mitten av 1600-talet bar detta namn. Han finns omnämnd på många håll i litteraturen: i Santeri Ingmans uppsats Eräs vanha pormestari-riita (Joukahainen 1897), i A. H. Virkkunens Oulun kaupungin historia, i Impivaaras förut nämnda artikel för att nämna de viktigaste. Hans bouppteckning har dessutom publicerats i denna tidskrifts årgång XXV av Alf Brenner. Ingenstädes förekommer hans hustrus namn, men man vet, att han hade flere barn: sonen Bertil och döttrarna Margareta, gift med borgaren i Uleåborg Jacob Johansson Hoffrén, och Elisabet (Lisbetha), gift med handlanden och rådmannen i Uleåborg Gabriel Vahl.[1] Brenner tycks emellertid lämna frågan öppen om borgmästaren icke kan ha haft flere barn än de nämnda. Bergholm uppger i Sukukirja, att både borgmästaren och Maria Kröger härstammade från Västerbotten, och på honom stödja sig förmodligen senare författare. Båda uppgifterna äro emellertid felaktiga, vilket framgår av - visserligen sekundära - rikssvenska källor. I slutet av 1820-talet började en släktforskare i Gävle, Erik Sehlberg, insamla material till ett stort arbete, Gefle och dess slägter. Sehlberg dog 1842 och då fortsattes arbetet av hans gode vän, rektor Selggren, som fick det färdigt 1881. Det tycks emellertid redan betydligt tidigare ha varit fullt användbart, ty när Gävle 1869 härjades av en svår eldsvåda, undgick det att förstöras, genom att det var utlånat till universitetsbiblioteket i Uppsala. Arbetet har aldrig tryckts utan existerar endast som manuskript. Originalet förvaras nu i Gävle läroverks bibliotek, men en avskrift, försedd med kompletteringar av stadsbibliotekarien Wilh. Lindeberg, äges av Gävle stadsbibliotek. Arbetet bygger på omfattande arkivforskningar och kan i huvudsak betraktas som tillförlitligt. Det innehåller åtskilliga uppgifter om släkten Kröger. Först och främst är att notera att familjen Kröger hörde till de förnämsta i Gävle. Borgmästaren i Uleåborg, Daniel Kröger, var son till borgmästaren i Gävle, Bertil Kröger, död före 1632, och hans hustru Malin, senare omgift med borgmästaren Jöns Ingevaldsson. Bertil Krögers far var Daniel Kröger d.ä. (död den 2 febr. 1616), som var stadens rikaste man och som till kyrkan donerade bl.a. en praktfull mässhake och en oblatskål av silver, försedd med gravyrer och hans, hans hustrus och barns initialer. Båda förvaras nu i Gävle stads museum. Från en av hans döttrar härstammar Emanuel Swedenborg, från en annan, gift med drottning Kristinas hovråd, Peder Andersson Grubb, den adliga ätten Lagercrantz. Daniel d.ä:s hustru hette Margareta Persdotter, dotter till borgaren i Gävle Per Ångerman och Margareta Jakobsdotter av den gamla, ansedda Grubbsläkten. Margareta Jakobsdotters far, Jakob Andersson Grubb, och farfar, Anders Persson Grubb, uppges båda ha varit underlagmän i Västerbotten men voro troligen lappfogdar och lantköpmän i Grubbe by utanför Umeå. Jakob Anderssons hustru var Maria Jakobsdotter Burea. Om Daniel Krögers hustru har det Sehlbergska manuskriptet inga direkta uppgifter utom att hon dog den 14 jan. 1697.[2] Emellertid säges det, att Kröger, som inte hade några systrar utan blott två bröder, hade en svåger vid namn Hans Neuman. Hustrun bör därför ha hetat Neuman. Hans Neuman hade inflytelserika förbindelser. Han var borgmästare i Halmstad och direktör för det av Louis De Geer stiftade Afrikanska kompaniet. Han dog f.ö. som fånge i kompaniets av holländarna erövrade koloni Cabo Corso. Han var gift med en dotter till den bekante storköpmannen Erik Larsson von der Linde och därigenom svåger till Lorentz von der Linde, som var en av Karl X Gustafs intimaste ungdomsvänner och som upphöjdes i friherrligt stånd 1653. Genom Neuman hade Kröger alltså indirekta förbindelser med hovkretsarna i Stockholm. Om Daniel Kröger d.y. har Sehlberg f.ö. följande uppgift: »Nämnes som en af de Tolff i Gefle 1649». Årtalet verkar egendomligt, ty Kröger utnämndes till borgmästare i Uleåborg redan 1647. Vidare: »Död 1657.» Uppgiften rättas i en not av följande innehåll: »Lefde ännu 1663 och erhöll då 23/3 Landsh. Carl Sparres recommendation att blifva Borgmästare i Umeå. Han var förut Borgmästare i Uleå, men ville ej längre tjena der, hade gode och förnäme Gynnare i det Kongl. Hofvet och dess Cantzliel. (Landskansliets Hdlr).» - »Gynnaren» vid hovet torde ha varit Lorentz von der Linde, »gynnaren» i kansliet Peder Andersson Grubb, make till Krögers faster. Att Kröger ville flytta från Uleåborg är förståeligt med tanke på den uppslitande strid i staden som han invecklats i (se Ingmans och Virkkunens förut nämnda arbeten!), men Sehlberg - och Sellgren - har troligen inte känt till den verkliga orsaken. Manuskriptets vederhäftighet är emellertid också på denna punkt utan vank. Kanske har Bergholm känt till Krögers förhoppningar att få flytta till Umeå och därav dragit slutsatsen att Kröger var hemma från Västerbotten. Slutligen uppger Sehlberg, att borgmästaren hade fem barn: Bertil, Margareta, Elisabet, Maria och Daniel, av vilka den sistnämnde dog 1657, samt en måg, Gabriel Wahle. Som synes stämmer detta helt med de uppgifter, som forskare i Finland meddelat, frånsett att dessa icke känt till de båda yngsta barnens existens. Det torde efter detta knappast råda något tvivel om att Maria Kröger, gift med Jeremias Andersson (Gyllenhjerta) är identisk med Daniel Krögers dotter Maria. Sehlbergs uppgift får ju stöd av det faktum att Marias och Jeremias (förmodligen) nästäldste son fick namnet Daniel. Huruvida släkten Kröger ursprungligen var tysk eller svensk lär väl inte gå att fastställa. Namnformen är visserligen tysk, men den kan ha åstadkommits genom en förtyskning av det svenska ordet krögare. En stor del av borgmästarens bibliotek var tyskspråkigt, men så starkt som det tyska inflytandet i 1600-talets Sverige var, kunna inga slutsatser därav dragas. Någon släktskap mellan borgmästar Kröger och de övriga av Impivaara nämnda personerna - utom Maria - synes icke föreligga. I varje fall nämnas de ej av Sehlberg i hans stamtavla över släkten Kröger. 2. Esaias Groops ursprung Att borgmästar Daniel Kröger härstammade från Sverige har aldrig varit en hemlighet, även om hans hemort varit okänd. Annat är förhållandet med Esaias Groop (1675-1726), som under några år på 1720-talet var verksam som borgmästare i Uleåborg. Även han har i dag talrika ättlingar. Från hans dotter Elsa härstamma såväl J. V. Snellman som presidenten K. J. Ståhlberg. Vad man hittills vetat om borgmästar Groops härstamning är, att han var son till kopparslagaren i Vasa Olof Esaiasson Groop och Elisabet Caspersdotter Martzan (hon åter en dotter till borgaren i Gamlakarleby Casper Martzan, »en skåtte», och Margareta Frosterus). Vem Olof Esaiasson egentligen var, har man icke lyckats utreda. Man har gissat att han skulle ha varit hemma från Mustasaari, där det redan i början av 1700-talet funnits ett eller två hemman med namnet Groop. Gissningen har dock betraktats som mycket osäker, bl.a. därför att bland dessa hemmansägare ingen hetat Esaias eller Olof, vilka namn åtminstone någon enligt tidens namngivningsprinciper borde ha fått. Nu kan det fastslås, att Olof Esaiasson ej alls kom från Mustasaari utan också han från Gävle. Sehlbergs manuskript Gefle och dess slägter innehåller även en släkttavla över familjen Groop. Enligt denna hette stamfadern Esaias Olofsson Groop, gift med Cecilia Jonsdotter. Han var kopparslagare i Gävle och köpte 1650 del i hammarsmedjan i Tollfors utanför Gävle. År 1656 blev han korpral vid Gävle stads borgarmilis. Han var död 1681. Äldst av hans fem barn var Olof, som blev borgare och kopparslagare. Att denne Olof är identisk med kopparslagaren i Vasa är tydligt, särskilt som Sehlberg uppger, att han hade två söner, Esaias och Casper. Esaias är borgmästaren i Uleåborg. På en punkt är emellertid Sehlberg felunderrättad. Han uppger, att Olof var gift med Margreth Larsdotter Hammar. Detta stämmer dock inte av två skäl. Dels borde - om Sehlbergs uppgift vore riktig - en av Olofs söner fått namnet Lars, dels var Margreth, såsom framgår av släkttabellen över familjen Hammar, Olofs systerdotter, och äktenskap mellan så nära anförvanter hade under 1600-talet varit något exceptionellt. Märkligt är också, att Margreth ej är nämnd i en bouppteckning, som sannolikt uppgjorts efter hennes far, Lars Ersson Hammar. Det är därför osäkert, om hon alls existerat. Enligt magistratsprotokollen i Gävle för år 1702 sökte Casper Groop befrielse från sitt burskap i Gävle, vilket han fått 1699, för att söka sådant i Vasa »i och för sin gamla mors skötsel». I Vasa dombok 29/4 1703 heter det att Caspar Groop begärde att få överskeppa spannmål men som han ej kunde bevisa att han befriats från sitt burskap i Gävle, förbjöds honom detta. Casper Groops förbindelser med Gävle äro alltså konstaterade både från Vasa och Gävle. Att han var mycket nära besläktad med borgmästaren framgår också - utom av Sehlbergs uppgift - av det förhållandet, att hans barn erhöllo namnen Elisabet, Olof och Esaias.[3] Olof Esaiassons hustru, Elisabet Caspersdotter, gifte efter mannens död 1681 om sig med kopparslagarmästaren Lars Börjesson Isberg i Vasa.[4] Sannolikt tog denne om hand den äldre sonen, Esaias, och bekostade hans utbildning, medan den yngre, Casper, uppfostrades hos släkten i Gävle, där ett par fränder voro verksamma som köpmän. Artikeln bygger - utom på Sehlbergs manuskript - i huvudsak på meddelanden av bibliotekarien i Gävle, Anna-Lisa Hillbom, rektorn, fil.lic. Erik Hellerström i Uppsala - ättling både till Daniel Kröger d.ä. och till kopparslagaren Esaias Olofsson Groop - och professor Kaarlo Teräsvuori i Helsingfors, samt på frikostig hjälp av landsarkivarien i Uleåborg A. Outakoski. Hellerströms antavla, publicerad 1954 i tidskriften Släkt och hävd, har gett mig nyckeln till lösningen av de båda problemen om Esaias Groops och Daniel och Maria Krögers härkomst. [1] Brenner uppger, att borgmästar Kröger hade barnen Per, Lisbetha, Margeta och Brita. Namnet Per i bouppteckningens text kan vara felskrivet för Bertil. Britas dotterskap synes mycket ovisst. Namnet förekommer endast i bouppteckningens text sålunda: »Swart Plijt. Kledning, Tröija och byxsor, dötterna Lijsbeta och Margeta, Tröijan, Brijta Byxsorna till widare beskedh.» Huruvida Brita var dotter, annan kvinnlig släkting, t.ex. borgmästarens kusin Brita, eller en tjänsteflicka framgår icke. Maria nämnes ej i bouppteckningen, men detta kan bero på att hon bodde i Paldamo eller Kajana och icke var närvarande vid förrättningen. [2] Det är ej fullt säkert, att uppgiften avser borgmästarens hustru. [3] Under fyra generationer förekom i släkten Groop namnet Esaias fem gånger och Olof fyra. Inom släkten Kröger bars namnet Daniel under fyra generationer av sex personer. [4] Se K. HEDMAN, Hantverkare i Vasa ... 1611 ... 1869, där Elisabet Caspersdotter dock på ett ställe fått det oriktiga namnet Isabeth Caspersdotter Massman. Genos 39(1968), s. 18-22
    3 Bertil Kröger.   Född i Gävle. [1] Död före 1632 i Gävle. [37] Borgmästare 1624 i Gävle. [37]
    3 Anna Kröger.   Född i Gävle. [1] Gift med Jon Mikaelsson Behm. Född 1611. [38]
Död 1669. [38]
Borgmästare 1631-05-04 i Gävle. [34]
      4 Daniel Behm.   Född 1611. [34] Professor i Uppsala, slutligen hovråd.
Adlad Behmer. [34]
      4 Mikael Behm.   Löjtnant vid skeppsflottan.
      4 Jonas Behm.   Handlande i Gävle.
      4 Lars Behm.   Död 1690. [39] Handlande i Gävle.
Handlande och bergsman i Falun, ägare till större delen av Gruvriset, bisittare i gruvrätten. (SGT 2014:1 s 52)
Gift [39] med Anna Mårtensdotter. Född. [39]
Gift [39] med Maria . Född. [39]
Ättlingar
      4 Bertil Behm.  
      4 Nils Behm.  
      4 Albrekt Behm.   Död 1679. [38] Assessor i bergskollegium.
Assessor i Bergskollegium. [38]
Gift med .
Ättlingar
      4 Hans Behm.   Faktor vid gevärsfabriken i Söderhamn, borgmästare i Söderhamn.
      4 Petter Behm.  
      4 Margareta Behm.   Gift med Per Hansson Tehl. Borgare och orgelbyggare i Gävle.
    3 Margareta Kröger.   Född i Gävle. [1] Gift med Karl Rasmusson. Född. [37]
    3 Sara Kröger.   Född i Gävle. [1] Gift med Jöran Persson. i Gävle. [37]
    3 Pelle Kröger.   Född i Gävle. [1] Död ogift i Gävle. [37] Handlande i Gävle. [37]
    3 Karl Kröger.   Född i Gävle. [1] Möjligen Engel, möjligen en dotter istället för en son, mycket svårtytt.
    3 Elisabet Kröger.   Född i Gävle. [1] Gift med Jöran Persson (Folcker). Rådman 1663-04-29 i Gävle. [40]
Född. [41]
Död omkring 1678 i Gävle. [40]
      4 Anna Jöransdotter Folcker.   Född 1634 i Gävle. [40] Död 1695. [40] Gift med Johannes Anthelius. Född i Gävle. [42]
Kyrkoherde i Luleå lfs 1656-1673.
      4 Sara Jöransdotter.   Nämnd från 1681 till 1683 i Torneå stad. [30]
Gift med Peder Johansson. Borgmästare från 1666 till 1680 i Torneå stad. [4]
Död 1680 i Torneå stad. [23]
Jag har följande info om Petter Johansson: Petter Johansson blev borgmästare i Torneå där han dog barnlös. Han gifte sig 1654 med Sara Jöransdotter som 1682 blev citerad av Petters systrar och systersöner vid Torneå RR. Efter meddelad dom inlade såväl systrarnas ombud som änkan Sara appellationspengar för att tala vidare vid hovrätten. Petter var ingen fattiglapp precis, så det var inte underligt att det blev fejd och som vanligt nämns det en hel del namn på släkten i Rätten. Den som har intresse att komplettera Ulf Lundströms uppgifter kan läsa Torneå RR originaldombok AI_23, bilderna 32-40. (Bruno) Nedanstående domnotis från Torneå överensstämmer med arvskiftet 1659 efter rådman Johan Persson i Stockholm som säger att Petter Johansson var hans son. "Den 2 mars 1663 presenterade Petter Johansson i Torneå Rådstuga en fullmakt över den gäld som sal. Johan Persson hade att fordra i Väster- och Österbotten. Fullmakten var underskriven av Arvid Gustafsson, Mickel Dubb, Jacob Grubb och Anders Grubb daterad i Stockholm den 16 feb. 1663." (Torneå RR originaldombok AI_7, bild 58h) (Ulf Holmberg i e-brev 2012-07-18)
      4 Engla Folcker.   Gift med Nils Simonsson Wolimhaus. Apotekare i Gävle. [40]
Borgare i Uppsala. [40]
Ättlingar
    3 Daniel Kröger.   Född i Gävle. [1] Död ogift i Gävle. [37] Handlande i Gävle. [37]
  2 Jon Persson.   Född. [33] Gift i Amsterdam i Holland. [1]
  2 Jakob Persson.   Född. [33]
  2 Lisbet Persdotter.   Född. [33] Levde i Baling. [1]
Gift [1] med Sverkil Sverkilsson. Född. [1]
i Bäling.
I Älvkarlbey, levde ännu 1594, möjligen son till Sverkil Simonsson (Urban Sikeborg, Släkt och Hävd 1992, s 165).
    3 Johan Sverkilsson.   Född i Älvkarleby. [43]
    3 Malin Sverkilsdotter.   Född i Älvkarleby. [43]
  2 Anna Persdotter.   Född. [33] Gift [1] med Jöns . Herr. [1]
  2 Karin Persdotter.   Född. [33] Gift [1] med Olof Guldsmed. Guldsmed i Gävle. [1]
    3 Lasse Olofsson.   Född i Gävle. [1]
  2 Per .   Född. [1] Bonde på Näs.
Oklart vem han är son till. [33]
Gift med .
    3 Petrus Persson.   Studiosus.
  2 Karl Knutsson.   Född i Gävle. [35]
1 Barbro Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Hu Barbro Per Grijses på Grijsbakka. [35]
(Oäkta såyadtr?) Per Gris på Grisbacka halvsyster (Johan Bure).
Gift med Per Jönsson Gris. Bonde från 1567 till 1600 i Grisbacka, Umeå landsförs (Västerbotten).
Troligen make till Barbro.
  2 Anders Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5] i Gävle.
Boende på stamgården i Grisbacka, Umeå lfs. [12]
Nämnd från 1601 till 1612 i Gävle. [44]
Gift [12] med Gunilla Nilsdotter Bröms. Född. [12]
    3 Dordi Gris.   Född i Gävle. [5]
    3 Nils Gris.   Född i Gävle. [5] Nämnd från 1627 till 1645. [44]
    3 Margareta Gris.   Född i Gävle. [5] Levde 1655 i Sörtjärn, Nätra. [45]
Gift med Jonas Olai Bolenius. Kyrkoherde från 1623 till 1644 i Nätra, Ångermanland. [25]
Född 1571 i Överböle, Nätra, Ångermanland. [25]
Död 1644. [25]
Johan Bolenius var gift två gånger (Carl Szabad, Anbytarforum 2001-11-04). Se släktforskarnas årsbok 2001. Även i Härnösands stifts herdaminne. Supplement.
      4 Margareta Jonsdotter.   Född omkring 1630. [45] Gift med Erik Andersson Hara. Befallningsman i Gästrikland. [45]
      4 Jonsdotter.   Född. [45] Gift med Olof Jonsson Nylander. i Gudmundrå. [45]
      4 Jonsdotter.   Född. [45] Gift med Erik Walbogaeus. Komminister i Valbo. [45]
      4 Anders Jonsson Gris.   Född omkring 1635. [45]
    3 Per Gris.   Född. [12] Nämnd 1627. [44]
    3 Barbara Gris.   Född. [12]
    3 Jakob Gris.   Född 1595. [12] Borgare i Gävle (Nordin).
Flyttade 1632 till Ulvön, Nätra. [12]
Hans svåger kyrkoherden Jöns bodde på Ulvön, Nätra (Nordin).
Nämnd från 1627 till 1673. [44]
Gift [12] med Margareta Hansdotter. Född 1622 i Vattrång, Harmånger. [12]
Död 1676. [12]
    3 Erik Gris.   Född. [12] Nämnd från 1627 till 1647. [44]
    3 Bertil Gris.   Född. [12] Död barnlös. [12]
    3 Johan Gris.   Född. [12]
  2 Enevald Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5] Gift med .
    3 Annika Gris.   Född. [5]
    3 Jakob Gris.   Född. [5]
  2 Lisbet Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5] Gift med Mickel Mårtensson. Borgare i Gävle.
Idkade fiskeri i Ulvön, Nätra. [12]
    3 Mårten Mickelsson.   Född i Gävle. [5]
    3 Henrik Mickelsson.   Född i Gävle. [5]
  2 Margareta Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5] Gift med Hans Nilsson. Bonde från 1600 till 1625 i Ytterhiske, Umeå landsförs (Västerbotten). [11]
  2 Jakob Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5]
  2 Jöns Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5] Jöns Persson nämnd 1605-1625 i Grisbacka, Umeå lfs. [11]
Nämnd från 1603 till 1631. [44]
  2 Kerstin Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5] Gift med Hans Nilsson. Bonde i Brännland, Umeå lfs.
Nämnd 1585, 1600-1605 i Brännland, Umeå lfs. [11]
    3 Johan Hansson.   Nämnd 1615 i Brännland, Umeå lfs. [11]
Ej nämnd av Johan Bure.
  2 Ingeborg Gris.   Född i Grisbacka, Umeå lfs. [5]
1 Anna Jakobsdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Gift med Mickel Duse. Handelsman i Öregrund.
  2 Per Mickelsson Duus.   Född 1565. [46] Borgare.
Gift med .
    3 Brita Persdotter Duus.   Född 1594. [46] Död 1638. [46] Gift med Mattias Ilsbodinus. Domprost i Strängnäs stift och kyrkoherde i Jäders pastorat.
Född 1578 i Berge, Ilsbo. [46]
Död 1642-03-03 i Jäder. [46]
      4 Brita Ilsbodina.   Född. [46] Död 1650/1653 i Härnösand. [46] Gift 1635-09-21 [47] med Petrus Steuchius. Superintendent från 1647 till 1683 i Härnösand. [48]
Född 1605-05-08 på Speteby, Lerbo, Södermanland. [48]
Död 1683-12-16 i Härnösand. [49]
Ättlingar
  2 Johan Mickelsson.   Född. [50]

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid A
 2. Thord Bylund
 3. Johan Nordlander
 4. Per-Olof Snell
 5. Johan Bure
 6. Ulf Lundström
 7. Älvsborgs lösen
 8. Jan Erik Almquist, John von Walter
 9. Västerbottens landskapshandlingar
 10. Umeå stads historia 1588-1888
 11. Skattelängder
 12. Nordin, Norrländska släkter
 13. Urban Sikeborg
 14. Aettqvisl; Urban Sikeborg
 15. Dombok Umeå råd
 16. Johan Bure, Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 17. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 18. Staffan Bengtsson
 19. mantalslängd; Staffan Bengtsson
 20. Domboksregister
 21. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 22. Klercker, Staffan Bengtsson
 23. Constantinus Lindfors
 24. Annika Lindqvist
 25. Bygdén
 26. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 27. Agneta Olofsson
 28. Ulrika Paulsson
 29. Constantinus Lindfors: Nils Burmans släktbok, sida 61
 30. Constantinus Lindfors: mantalslängder
 31. Johan Bure, Släktbok s 156 (100)
 32. Roger Larsson
 33. Johan Bure, Släktbok s 136-137
 34. Anders Lindström
 35. Johan Bure, Släktbok s 138-139 (68)
 36. Bågskattelängd
 37. http://www.gavledraget.se/photogallery/Kroger/57_Kroger.jpg
 38. http://www.gavledraget.se/Slakten_Behmer_Slakten_Behm..htm
 39. SGT 2014:1 s 52
 40. http://www.gavledraget.se/photogallery/FOLCKER/349_Folccker_slaktschema.jpg
 41. Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2013-03-08
 42. Lenoard Bygdén
 43. Urban Sikeborg, Släkt och Hävd 1992 s 165
 44. Christer Rosenbahr
 45. Szabad
 46. Bodil Paulsson
 47. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 7
 48. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 3
 49. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 6
 50. Johan Bure f 139, Riksarkivet Finland

Personregister       Ortsregister