Förfäder Elisabet Mikaelsdotter Burman.   Döpt 1654-07-27 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland). [1] Död 1707-10-02 i Piteå stad. [1] Piteå nya stad 2/10 1707 Sal. Turdins änka hustru Elisabet Burman, begr. 5/11 53 år gl.. [2]
Gift 1672-05-20 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland) [1] med Zacharias Olai Anzenius. Fältpräst vid Västerbottens regemente.
Död 1675-05-26 i Göteborg. [1]
Gift 1677 [1] Lysningspengar 1676-12-26 i Piteå lfs. med Lars Henriksson Strand. Komminister i Piteå lfs 1664-1679.
Född i Härnösand. [3]
Död 1679. [1]
Begravd 1679-12-07 i Piteå lfs. [1]
Hustru Elisabet Burman efter sahl hr Lars och två barn 1680-11-28 i Piteå lfs (BD).
Erik Holmlund (Holmlund) Registrerad användare Postat tisdagen 06 april 2010 - 20:59 -------------------------------------------------------------------------------- Jag har hittat en "ny" ättling till familjen Rhen i Piteå. Jag sätter "ny" inom citationstecken eftersom jag inte har sett honom uppräknad i någon Rhensk barnaskara någonstans. Dock är han lite svårplacerad. Enligt CDn Piteanor 2008 finns i Piteås födelsebok en Samuel som föds 1662 i januari. Hans föräldrar nämns inte vid namn, men där står istället 'Hr Samuels dotterson'. Hr Samuel bör utan tvekan vara komministern i Piteå, Samuel Edvardi Rhen(d.1680 i Råneå), härefter kallad SER. Av SER:s döttrar så som de är uppgivna i herdaminnet, ser jag bara följande två som kan vara moderskandidater, men ingen av dem passar in riktigt bra: 1) Birgitta Samuelsdotter Rhen, som var gift med SER:s efterträdare Lars Henriksson Strand. Enligt herdaminnet har de bl.a. en son Henrik, född 1661 och en icke namngiven dotter född 1663-01-25. Det tycks väl tajt att få in en son Samuel däremellan även om det är teoretisk möjligt. 2) Margareta Samuelsdotter Rhen, som var gift med borgaren i Luleå, Jöns Jönsson Sund. Enligt webbsidan 'Luleå Stad åren 1690-1780' av Constantinus Lindfors, hade paret en son Samuel. Han dyker dock upp som son i mtl först år 1687, vilket pekar på att han var född ca 1669-73 och alltså för ung för att vara den Samuel som föddes 1662-01. Jöns Jönsson Sund nämns i mtl från 1669 och parets äldsta kända barn är Margareta f.1669. Var paret verkligen gifta så pass tidigt som 1661? Vem var mor till Samuel, född 1662 i januari? Någon av de ovanstående? Eller kan det månne finnas någon hittills okänd Samuelsdotter, dotter till Samuel Edvardi Rhen, som inte räknas upp i herdaminnet? Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat onsdagen 07 april 2010 - 06:54 -------------------------------------------------------------------------------- Hej Erik, Det var ett intressant fynd som du gjort. Tänka sig att ingen annan forskare observerat detta tidigare...! Kollat mantalslängder för åren 1659-1663; i dessa har Hr. Samuel (Rehn) 0 döttrar 1659, 1 dotter 1660, 2 döttrar 1662 och 1 dotter 1663. I samma längder har Hr. Lars (Strand) ingen hustru 1659-1662 och en hustru 1663. Det lystes emellertid för Lars redan 1657 13/12 (källa: Piteå lfs LI:1). Lars Strand har inte återfunnits i mtl för 1658. Jag konstaterar då att Henrik Strand (som var gymnasist redan 1677) antingen kommer från faderns ev. första äktenskap - i så fall född redan 1658. Eller så hann pojken hitta ut innan föräldrarnas vigsel under året 1662 och därmed är notisen utformad som den gör i dopboken. Brita Rehn bör ha varit i 18-årsåldern (hennes föräldrar gifte sig 1643). En Jöns Jönsson i Sunderbyn erlägger visserligen lysningspengar i april 1663 (källa: Nederluleå lfs LIB:1) men han var son till Jöns Hansson i Sunderbyn, som får en sonhustru uppförd i mtl. Jöns Jönsson Sunds far Jöns Jönsson (d. 1670) i samma by har inga sonhustrur i längderna. Mvh / Constantinus Erik Holmlund (Holmlund) Registrerad användare Postat söndagen 18 april 2010 - 20:53 -------------------------------------------------------------------------------- Constantinus> Intressanta observationer från MTL! Märkligt att Lars Strand lyses 1657-12-13 men står utan hustru 1659. Första hustrun måste ha dött. Eller ja, det kanske man inte tvärsäkert kan säga. Det som krånglar till det litegrann är ju att Lars Strand senare efterträder Samuel Edvardi Rhen. Kan möjligen Lars Strand som inflyttad från Härnösand ha hamnat som inneboende hos sin svärfar? Och att hans hustru skrivs som dotter till Hr Samuel ist.f. som hustru åt mågen? Själva dopnotisen är ju märklig också. Varför står det "Hr Samuels dotterson"? Man tycker ju att föräldrarna borde vara uppgivna. I dödboken för Piteå finns en Sigrid, dotter åt "Dni Samueli", som dör i april 1658. Kanske var Lars Strand gift först med en samuelsdotter, som dog. Och sen omgift med en annan samuelsdotter? Bara en spekulation... Angående Samuel E. Rhen skriver du att han gifter sig 1643. Har du månne verfierat det på nåt sätt, exempelvis genom att det är då som hustrun dyker upp i mtl? I herdaminnet uppges det något oprecisa "omkr.1643" som år för giftermålet. Det skulle ju öppna för möjligheten att de gifte sig något eller några år tidigare, dvs om det nu inte finns någon konkret källuppgift som pekar mot just 1643. Om det inte finns någon sådan uppgift som pekar på 1643, så öppnar det ju för möjligheten att Hr Samuel E.Rhen kunnat haft någon dotter i "lysningsmogen" ålder redan i dec 1657. Man skulle också kunna flika in en helt annan möjlighet, om än kanske en liten sådan, nämligen att den upptäckta dopnotisen ev. skulle kunna syfta på en helt annan Hr Samuel än Samuel E.Rhen. Den tidigare avlidne Samuel Kuuth, d.1643, komminister i Nederluleå socken, hade kopplingar till Piteå. Kuuths svärmor Margareta Rhen blev änka 1649 efter Johannes Hossius (khde i Piteå 1629-49) och hon fick skattefrihet 1650 för gården Granden i kyrkbyn, Piteå. Margareta Rhen dog 1669. Kanske dottern (med barnbarn?) som ju också blivit änka i Luleå flyttat till sin moder i Piteå som satt på en gård med skatteförmåner? En möjlighet som borde undersökas i MTL, även om jag nog tycker att dopnotisen borde syfta på den Hr Samuel som levde och verkade i Piteå vid tiden för dopnotisen. Men helt säker kanske man inte kan vara. Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat söndagen 18 april 2010 - 21:58 -------------------------------------------------------------------------------- Du har rätt, Samuel Rehn gifte sig omkr. 1643! Något säkert årtal går inte att få fram dels för att Hr. Samuel noteras i mtl först år 1646 och dels för att noteringar om lysningspengar börjar föras först år 1650. Om Samuel Kuuth hade åsyftats, tycker du inte att det skulle ha stått "Sal. Hr Samuels dotterson" i dopboken då? Han hade varit död sedan ca tjugo år tillbaka. För övrigt har jag inget mer att tillägga.
Gift [1] med Petrus Zackariae Turdin. Konrektor i Piteå.
Skolmästare från 1671 till 1674 i Luleå stadsförsamling. [4]
Död 1696. [1]
Av Staffan Bengtsson söndag den 01 aug 1999 kl. 00.15: Peder Turdin var konrektor vid Piteå kungliga trivialskola. Enligt domboken för Umeå stad år 1674 uppges han dock vara boende i Luleå. Han omnämns som svåger till, avlidne fältskären i Umeå Petter Bergmans, hustru Britta Anthelia(d t kh Olof Anthelius i Boteå). I domboken uppges också att Petter Bergman har två barn i Luleå samt att Peder Turdin har en bror vid namn Anders Zachrisson i Bygdeå. Kan någon lämna ytterligare upplysningar om personerna ovan? -------------------------------------------------------------------------------- Av Rune Forsgren torsdag den 04 nov 2004 kl. 15.14: Peter Turdins hustru hette Christina Persdotter (död i Piteå 1677). Hon torde väl ha varit syster till Peter Bergman.
1 Brita Strand.   Född 1678-03-06 i Piteå lfs. [5] Död 1720-03-16 i Piteå. [5] Enda överlevande dotter till komminister Strand enligt Eurenius likpredikan. [6]
Gift 1699-03-05 [5] med Nils Månsson Häggman. Råd- och handelsman i Piteå.
Född 1676-01-28. [6]
Död 1742-07-13. [6]
Barnen kan möjligen delvis vara Nils Eriksson Häggmans barn.
  2 Måns Häggman.   Gift 1722-01-04 i Piteå stad [7] med Birgitta Boman. Född i Bodan 1, Skellefteå lfs. [8]
Upprepning
  2 Brita Häggman.   Född 1704-05-31 i Piteå stad. [9] Upprepning
  2 Nils Häggman.   Född 1705-09-29 i Piteå stad. [9] Upprepning
  2 Kristina Häggman.   Född 1707-09-17 i Piteå stad. [9] Upprepning
  2 Andreas Häggman.   Född 1711-02-21 i Piteå stad. [9] Upprepning
  2 Jakob Häggman.   Född 1719-10-02 i Piteå stad. [9] Upprepning
1 Kerstin Strand.   Född 1679-06-17 i Piteå lfs. [5] Begravd 1680-05-08 i Piteå lfs. [5]

Källor

  1. Carl Henrik Carlsson
  2. Kristina Öberg i Anbytarforum 2004-11-06
  3. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  4. Constantinus Lindfors
  5. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  6. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 23 mars 1989
  7. Piteanor 2002
  8. Ulf Lundström
  9. Piteanor 2000

Personregister       Ortsregister