Förfäder Sofia Noraea.   Död 1728-07-20 i Piteå stad. [1] Gift 1680 [1] Lysning 1680-01-11 i Piteå lfs. [2] Johan Burman och Sofia Noraea var femmänningar (Elisabeth Sundh). med Johan Andersson Burman. Rådman mm i Piteå.
Död 1691. [1]
Begravd omkring 1691-06-17 i Stockholm, Maria. [1]
Inskriven vid Uppsala Universitet 1660. [1]
Inskriven vid revisionskammarkollegium i Stockholm. [1]
Handelsman i Piteå.
Burskap 1672-05-17. [3]
Uppmanades flera gånger att flytta till staden från Skellefteå mellan 1675 och 1680. [1]
Rådman åtminstone mellan 1682-11-08 och 1688-12-03. [1]
Gift 1691 eller 1692 [1] med Abraham Nilsson Touscher. Råd- och handelsman i Piteå, riksdagsman.
Född omkring 1666.
Död 1725-08-09 i Piteå stad.
1 Anders Johansson.   Född 1681-09-27 i Piteå stad. [1] Död senast 1684. [1] Upprepning
1 Erik Burmarck.   Född 1682-11-20 i Piteå stad. [1] Död 1746-09-02. [1] Kyrkoherde i Landskrona, häradsprost.
Gift, en dotter, se vidare G Carlquist, Lunds stifts herdaminne, 2:7 (1959), s 387ff. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
1 Johan Johansson.   Född 1684-10-12 i Piteå stad. [1] Död 1684. [1] Upprepning
1 Barbro Johansdotter.   Född 1685-11-18 i Piteå stad. [1] Ej omnämnd av Nils Burman. (Carl Henrik Carlsson)
Upprepning
1 Catharina Burmarck.   Född 1687-02-06 i Piteå stad. Gift 1704-05-01 i Piteå stad [1] med Nils Andersson Rockman. Borgare i Piteå stad.
Född omkring 1677 i Piteå stad. [1]
Död 1715-10-18 i Piteå stad. [1]
Gift 1716-08-07 i Piteå stad [1] Hans tredje gifte. med Erik Lönnberg. Komminister i Piteå stad.
Född omkring 1659. [1]
Död 1731-06-11 i Piteå stad. [1]
Upprepning
1 Anders Johansson Burman.   Född 1688-01-17 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [4] Upprepning
1 Barbro Touscher.   Född 169.. [5] Gift 1726 [5] med Petter Burström. Borgare i Piteå. [5]
Upprepning
1 Sofia Abrahamsdotter Touschea.   Född 1701 i Piteå stad. [6] Död 1743. [5] Gift 1718-10-28 i Piteå stad [2] med Erik Eriksson Glasmästare Häggman. Skeppare, rådman, glasmästare och handlande i Piteå stad.
Född 1667 i Piteå stad. [6]
Död 1734-1735. [6]
Borgare från 1688 till 1734 i Piteå stad. [6]
Gift 1741 [5] med Nils Persson Hamnberg. Upprepning
1 Margareta Touscher.   Född omkring 1702. [5] Död 1781. [5] Gift 1720 [5] med Lars Fahlberg. Sergeant.
Född 1688. [5]
Död 1739. [5]
Upprepning

Källor

  1. Carl Henrik Carlsson
  2. Piteanor 2000
  3. Piteå stadsarkiv AIa:2, Carl Henrik Carlsson
  4. Piteanor 2011
  5. Svenska ättartal 1898
  6. Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001

Personregister       Ortsregister