Förfäder Johan Andersson Burman.   Död 1691. [1] Rådman mm i Piteå.
Inskriven vid Uppsala Universitet 1660. [1]
Inskriven vid revisionskammarkollegium i Stockholm. [1]
Handelsman i Piteå.
Burskap 1672-05-17. [2]
Uppmanades flera gånger att flytta till staden från Skellefteå mellan 1675 och 1680. [1]
Rådman åtminstone mellan 1682-11-08 och 1688-12-03. [1]
Gift 1680 [1] Lysning 1680-01-11 i Piteå lfs. [3] Johan Burman och Sofia Noraea var femmänningar (Elisabeth Sundh). med Sofia Noraea. Död 1728-07-20 i Piteå stad. [1]
1 Anders Johansson.   Född 1681-09-27 i Piteå stad. [1] Död senast 1684. [1]
1 Erik Burmarck.   Född 1682-11-20 i Piteå stad. [1] Död 1746-09-02. [1] Kyrkoherde i Landskrona, häradsprost.
Gift, en dotter, se vidare G Carlquist, Lunds stifts herdaminne, 2:7 (1959), s 387ff. (Carl Henrik Carlsson)
1 Johan Johansson.   Född 1684-10-12 i Piteå stad. [1] Död 1684. [1]
1 Barbro Johansdotter.   Född 1685-11-18 i Piteå stad. [1] Ej omnämnd av Nils Burman. (Carl Henrik Carlsson)
1 Catharina Burmarck.   Född 1687-02-06 i Piteå stad. Gift 1704-05-01 i Piteå stad [1] med Nils Andersson Rockman. Borgare i Piteå stad.
Född omkring 1677 i Piteå stad. [1]
Död 1715-10-18 i Piteå stad. [1]
Gift 1716-08-07 i Piteå stad [1] Hans tredje gifte. med Erik Lönnberg. Komminister i Piteå stad.
Född omkring 1659. [1]
Död 1731-06-11 i Piteå stad. [1]
1 Anders Johansson Burman.   Född 1688-01-17 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [4]

Källor

  1. Carl Henrik Carlsson
  2. Piteå stadsarkiv AIa:2, Carl Henrik Carlsson
  3. Piteanor 2000
  4. Piteanor 2011

Personregister       Ortsregister