Förfäder Anna Andersdotter.   Född i Kåge, Skellefteå lfs. [1] Hade tio barn.
Gift med Anders Olofsson. Kyrkoherde i Skellefteå.
Född 1512 i Uppsala.
Död 1569-03-03 i Skellefteå. [2]
Nämnd 1550-1569 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [3]
1 Karin Andersdotter.   Född. [2] Horum relatrix 1601 (Johan Bure). Hon wardt nkt? äcktat, ty fadern renuit (Johan Bure).
Gift med Anders Silboers. Tuvan, Skellefteå.
Anders Olsson Silbo ägare 1557-1584 i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [3]
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] 5 döda barn, dessa 7 levde 1601 (Johan Bure). Hon wart intet äcktad, ty fadern renuit (Johan Bure).
Gift med Jon Jonsson. Bonde i Ursviken, Skellefteå lfs.
Nämnd 1571, 1578-1608 i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [3]
    3 Per Jonsson.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2]
    3 Josef Jonsson.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2]
    3 Anders Jonsson.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2]
    3 Maria Jonsdotter.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2]
    3 Abraham Jonsson.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2] Nämnd 1607-1649 i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [3]
    3 Olof Jonsson.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2]
    3 Anders Jonsson.   Född i Innerursviken 2, Skellefteå lfs. [2]
  2 Anna Andersdotter.   Född i Tuvan, Skellefteå lfs. [2] Död 1603. [2] Gift med Sven Olofsson. Rådman i Uppsala.
Född i Yttervik 7, Skellefteå lfs.
Död 1603 i Uppsala. [2]
    3 Malin Svensdotter.   Gift med Per Olofsson. Uppsala.
      4 Karin Persdotter.   Född i Uppsala.
      4 Olof Persson.   Född i Uppsala. Död i Uppsala. [2]
      4 Sara Persdotter.   Född i Uppsala. Död i Uppsala. [2]
    3 Margareta Svensdotter.   Gift med Erik Persson. Uppsala.
      4 Per Eriksson.   Född i Uppsala.
      4 Zakarias Eriksson.   Född i Uppsala.
      4 Abraham Eriksson.   Född i Uppsala.
      4 Johan Eriksson.   Född i Uppsala. Död i Uppsala. [2]
      4 Sven Eriksson.   Född i Uppsala. [2] Död i Uppsala. [2]
    3 Anna Svensdotter.   Gift med Johan Larsson. I lantzelystän.. 1613 (Johan Bure).
  2 Elisabet Andersdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] 10 barn (Johan Bure).
Gift med Per Jakobsson. Bonde i Bergsbyn.
Ägare 1585-1620 i Bergsbyn 4, Skellefteå lfs. [3]
    3 Anders Persson.   Född i Bergsbyn, Skellefteå lfs. [2]
    3 Olof Persson.   Född 1581 i Bergsbyn, Skellefteå lfs. [4] Ägare 1610-1649 i Bergsbyn 4, Skellefteå lfs. [3]
    3 Anna Persdotter.   Född i Bergsbyn, Skellefteå lfs. [2]
  2 Olof Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Bonde i Tuvan 3, Skellefteå.
Nämnd 1585-1632 i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [3]
Gift med .
    3 Anna Olofsdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skelelfteå lfs. [2]
    3 Brita Olofsdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skelelfteå lfs. [2]
    3 Karin Olofsdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skelelfteå lfs. [2]
    3 Anders Olofsson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skelelfteå lfs. [2]
    3 Brita Olofsdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skelelfteå lfs. [2]
  2 Lars Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Bonde i Bergsbyn.
2 barn (Johan Bure).
  2 Josef Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Guldsmedsdräng (Johan Bure).
  2 Abraham Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Guldsmed i Uppsala.
Gift med Anna Larsdotter.
  2 Anders Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2]
  2 Per Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Död. [2]
  2 Hans Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2]
  2 Malin Andersdotter.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Gift med Herman Olofsson. Av Bureätt (Johan Bure).
    3 Gabriel Hermansson.  
    3 Olof Hermansson.  
    3 Karin Hermansdotter.  
  2 Daniel Andersson.   Född i Tuvan 3 Hällom, Skellefteå lfs. [2] Borta vid Pernau (Johan Bure).
1 Brita Andersdotter.   Född 1538-10-05 i Skellefteå. [2] Död 1565-09-13 i Skellefteå. [2] Gift med Mickel . Herr Mickel i Skånela.
Gift med Mats . Död 1564-05-27. [2]
Herr Mats i Ärentuna.
  2 Lars .   Född. [2] Herr Lars i Ärentuna.
Ordinatus 1588-09-29. [2]
Nactus est Arch 1597-05-27. [2]
Gift 1590-02-21 [2] med .
    3 Brita Larsdotter.   Född 1590-08-25 i Ärentuna. [2] Gift med Gynte . Herr Gynte i Söderby.
      4 Olof .  
    3 Natanael Larsson.   Dödfödd 1592-12-10 i Ärentuna. [2]
    3 Anna Larsdotter.   Dödfödd 1595-03-15 i Ärentuna. [2]
    3 Johannes Larsson.   Dödfödd 1597-12-10 i Ärentuna. [2]
    3 Elisabet Larsdotter.   Född 1601-04-21 i Ärentuna. [2]
    3 Andreas Larsson.   Född 1603-10-30 i Ärentuna. [2]
    3 Sara Larsdotter.   Född 1606-11-12 i Ärentuna. [2]
    3 Margareta Larsdotter.   Född 1608-04-14 i Ärentuna. [2]
  2 Jakob .   Född. [2]
  2 Anders Matsson.   Född. [2] Död 1608 i Uppsala. [2] Stads?skrivare i Uppsala (Johan Bure).
Gift med .
    3 Margareta Andersdotter.   Född. [2] Död. [2]
    3 Mats Andersson.   Född 1596-09-25 i Uppsala. [2]
    3 Brita Andersdotter.   Född i Uppsala. [2] Död i Uppsala. [2]
    3 Abraham Andersson.   Född i Uppsala. [2] Död i Uppsala. [2]
  2 Kerstin .   Född. [2]
1 Malin Andersdotter.   Född 1541-01-29 i Uppsala. [3] Desponsat 1555-04-21. [2]
M... 1555-05-17. [2]
Gift med Tomas Matsson. Kyrkoherde i Åkerby, Uppland.
Född 1541-01-29 i Uppsala. [2]
Död 1580-09-27 i Vadsundra. [2]
Jag tolkar Johan Bures text som att födelse- och dödsdatum gäller Tomas Matsson, efter hans namn står inom parentes som var född osv. I övriga fall gäller födelsedatum troligen Malins syskon.
Gift med Olof Jonae. Herr Olof i Vassunda.
  2 Kristina Tomasdotter.   Född 1557-04-03 i Kåge, Skellefteå lfs. [2]
  2 Brita Tomasdotter.   Född 1559-05-14 i Stockholm. [2] Död 1588 i Stockholm. [2] Gift med Henrik Hansson. Borgare i Stockholm.
    3 Margareta Henriksdotter.   Född 1587-03-05. [2] Död i barnsäng. [2] Gift med Nils .
    3 Lukas Henriksson.   Född. [2]
    3 Urbanus Henriksson.   Född. [2]
    3 Franciscus Henriksson.   Född. [2]
  2 Margareta Tomasdotter.   Född 1565. [2] Död möjligen (svårläst) 1588. [2]
  2 Sara Tomasdotter.   Född 1565-08-... [5] Död 1565-10-25. [5]
  2 Johan Bure.   Född 1568-03-25 i Åkerby. [2] Död 1652. Riksantikvarie.
Författare till Johan Bures släktbok. (Collector hapis libri)
Gift 1590-08-22 [2] med Margareta Martini.
    3 Hen...as Bure.   Född 15..-09-05 i Stockholm. [2] Död 14 veckor gammal. [2]
    3 Maria Bure.   Född 159. i Stockholm. [2] Död. [2]
    3 Magdalena Bure.   Född möjligen (svårläst) 1596-04-10. [2]
    3 Kristina Bure.   Född möjligen (svårläst) 1598-08-19. [2]
    3 Katarina Bure.   Född. [2]
    3 Tomas Bure.   Född. [2]
    3 Johannes Bure.   Född. [2]
  2 Jonas Olofsson Bureus.   Död 1603. [2] War sin faders Cappelan (Johan Bure).
1 Daniel Andersson.   Född 1544-12-09 i Skellefteå. [2] Kansliskrivare. [2]
Skrivare åt herr Pontus. [6]
Honom lärde Iohannis Buraei fader skrifwa, ty han skref mächta wäl (Johan Bure).
1 Olaus Andreae.   Född 1546-05-18 i Skellefteå. [2] Död 1568-09-20. [2]
1 Dordi Andersdotter.   Född 1548-05-31 i Skellefteå. [2] Död 1591. [2] Gift med Per . Herr Peder i Almunge.
  2 Brita Persdotter.   Född. [2] Död. [2]
  2 Anna Persdotter.   Född. [2] Död. [2]
  2 Lars Persson.   Född. [2] Död. [2]
  2 Erik Persson Bureus.   Född. [2] Död in studiis i Hamburg. [2]
  2 Elin Persdotter.   Född. [2] Gift med Jöns Snickare. Snickare i Uppsala.
    3 Anders Jönsson.   Född. [2] Död. [2]
    3 Erik Jönsson.   Född. [2] Död. [2]
  2 Anna Persdotter.   Född. [2] Gift med Erik Persson. Bonde i Granby, Almunge.
  2 Henrik Persson.   Född. [2] Wart gift (Johan Bure).
  2 Olof Persson.   Född. [2] Död 1603. [2]
  2 Margareta Persdotter.   Född. [2] Död. [2]
  2 Johannes Persson.   Född. [2] Lappfogde i Kim 1612.
Gift med Svensdotter.
  2 Petrus Persson.   Född. [2] Död. [2]
1 Elisabet Andersdotter.   Född 1549-09-06 i Skellefteå. [2] Död efter sonens nedergång 1597-10-09. [2] Gift med Engelbert Laurentii. Kyrkoherde i Själevad och Luleå lfs.
Född 1542.
Död 1621.
I Säbrå, Själevad och Luleå (Johan Bure).
  2 Anders Bure.   Född 1571-08-14 i Säbrå. [2] Död 1646. Kartograf.
Sekreterare (Johan Bure).
Adlad 1624-05-10. [7]
Gift 1604-10-21 [7] med Kerstin Knutsdotter Krabbe. Levde änka 1647. [8]
    3 Andreas Bure.   Född 1606-10-02. [2] Ogift ihjälskjuten av sin löjtnant efter 1629-07-19. [7] Major i fransk tjänst.
Student 1621-10-.. i Uppsala. [7]
    3 Johannes Bure.   Född. [2] Död 1644-11-19. [7] Levde utan tjänst.
Gift 1637-01-01 [7] med Brigitta Tott af Skedebo. Född 1603. [7]
Död 1679. [7]
      4 Anders Bure.   Född 1640-10-21. [7] Död 1656-09-26 i Uppsala. [7]
      4 Erik Bure.   Död omkring 1707. [7] Major och överjägmästare.
Gift med Brita Planting-Gyllenbåga. Död 1674. [7]
Gift med Maria Hedvig Buxhövden.
Ättlingar
      4 Sofia Bure.   Möjligen dotter (Elgenstierna).
      4 Kristina Bure.   Född 1644-07-13. [7] Död 1698-11-18. [7] Gift 1660 [7] med Gustaf Hjulhammar. Överstelöjtnant och jägmästare.
Född 1630. [7]
Död 1712. [7]
  2 Lars Bure.   Född 15..-08-29. [2] Död 1612. [2] Herr i Klösterk. i Stocks..
samt och dess hustru sagda år (Johan Bure).
Gift med .
    3 Lisbet Bure.   Född. [2] I Själevad (Johan Bure).
    3 Engelbrekt Bure.   Född. [2] Död 1603 i Värmdö. [2]
    3 Cecilia Bure.   Född. [2]
    3 Cecilia Bure.   Född i Värmdö. [2]
    3 Lars Bure.   Född. [2] Död. [2]
    3 Engelbrekt Bure.   Född 1607 i Jårf?. [2]
  2 Jonas Bure.   Född 1575-11-16 i Säbrå. [2] Död 1655-02-26 i Stockholm. [7] Riksarkivarie.
Sekreterare (Johan Bure).
mellan 5 och 6 om aftonen, döpt den 20 Nov (Johan Bure).
Adlad 1624-05-10. [7]
Gift 1614-01-02 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland) [7] med Anna Bagge af Boo. Död 1626-11-03. [7]
    3 Jonas Bure.   Född 1615-09-23. [7] Död 1686-09-08. [7] Assessor.
Gift 1649-10-10 [7] med Märta Bonde. Född 1626 på Säckestad, Trästena sn, Västergötland. [7]
Död på Burvik, Knutby sn. [7]
Begravd 1705-03-21 i Knutby kyrka. [7]
      4 Jakob Bure.   Död 1709. [7] Landshövding.
Gift med Margareta Katarina Olivecrantz. Född tvilling 1666-03-14. [7]
Död 1717-04-.. på Ulf- eller Olivehäll, nära Strängnäs. [7]
Ej rätt klock på slutet (Elgenstierna).
Ättlingar
      4 Anna Kristina Bure.   Född 1650. [7] Död 1708 i Stockholm. [7] Gift 1672-12-29 i Stockholm [7] med Hans Clerck. Kungligt råd och president; friherre.
Född 1639. [7]
Död 1711. [7]
Begravd i Vallentuna kyrka. [7]
      4 Gustaf Bure.   Född 1651. [7] Död 1728-10-22 på Burvik, Knutby sn. [7] Kapten.
Gift 1708-06-30 på Länna, Almunge sn [7] med Beata Rålamb. Född 1677-08-18 i Stockholm. [7]
Död 1716-06-05. [7]
Ättlingar
      4 Jonas Bure.   Död ogift i Stralsund, Tyskland. [7] Löjtnant vid överste Makeléers regemente.
Student 1662-10-18 i Uppsala. [7]
      4 Filip Bure.   Född 1659-09-15. [7] Sköt av våda ihjäl sig på jakt 1680-09-15. [7] till Burvik och Grundralöf.
Fänrik vid Kalmar regemente 1679. [7]
      4 Karin Bure.   Levde 1678. [7]
      4 Ingrid Bure.   Levde 1678. [7]
      4 Margareta Bure.   Född 1666-02-18. [7] Död ogift 1753-08-21 i Rasbo sn, Uppland. [7]
      4 Elisabet Bure.   Född 1660. [7] Död 1740-07-05 i Vidbo sn. [7] Gift 1684-01-06 på Burvik, Knutby sn [7] med Bengt Kafle. Död 1715. [7]
    3 Anna Bure.   Född 1620. [7] Död 1694-04-23 i Stockholm. [7] Gift 1639 [7] med Karl Silfversparre. Överste.
Född 1614. [7]
Död 1671. [7]
    3 Jakob Bure.   Död som barn. [7]
    3 Elisabet Bure.   Åtminstone 4 barn föddes i äktenskapet med Johan Graan (Ingvar Dahl i Anbytarforum 2000).
Gift omkring 1645 [9] med Johan Graan. Landshövding i Öster- och Västerbotten 1653-1679.
Död 1679. [8]
Adlad Graan till Årsta i Turinge och Stora Väsby i Almunge (Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999).
  2 Olof Bure.   Född 1578-09-02 i Säbrå. [2] Död 1655-12-13 i Åbo, Finland. [7] D Medicinae 1612-07-04. [2]
Adlad 1621-06-24. [7]
Gift 1612-12-08 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland) [7] Gift i hertig Johans av Östergötland hus i staden mellan broarna i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland). [7] med Elisabet Bagge af Boo. Död 1661-12-.. i Stockholm. [7]
Begravd 1662-08-24 i Stockholm. [7]
Ringning 1661-12-20 i Stockholm. [7]
    3 Elisabet Bure.   Född 1615-01-23 på Bolltorp, Skönberga sn, Östergötland. [7] Begravd 1680-10-10 i Åbo domkyrka, Finland. [7] Gift 1635 [7] med Johan Munck af Fulkila. Vice president.
Född 1614-01-19. [7]
Död 1663-05-06. [7]
      4 Elisabet Munck af Fulkila.   Född 1643-01-19 i Åbo, Finland. [7] Död 1699-02-23. [7] Gift med Bernhard Rehbinder. Överste, friherre.
Född 1639-07-04. [7]
Död 1705-07-09. [7]
Ättlingar
    3 Kristina Bure.   Född 1618. [7] Död 1695-05-08 på Gladö, Huddinge sn, Södermanland. [7] Gift 1636 [7] med Sven Svensson Svart. Kapten och häradshövding i Pikkis. [10]
Född 1606-01-13 i Gladö, Huddinge sn. [10]
Död 1688-01-27 i Gladö, Huddinge sn. [10]
      4 Maria Svart.   Född 1647-03-06 i Åbo, Finland. [10] Död 1701-07-12 i Visby. [10] Gift [10] med Gustaf Adolf von der Osten gennant Sacken. Överstelöjtnant, landshövding, friherre.
Född 1636-02-02 i Korssäter, Västra Husby sn. [10]
Död 1716-02-10 i Lagerlunda, Kärna sn. [10]
Ättlingar
    3 Maria Bure.   Född 1622. [7] Död 1682-11-13. [7] Gift 1648-10-17 [7] med Johan Andersson Lenaeus. Krigsråd, ingenjör, generalkvartersmästare.
Död 1674-02-08 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland). [10]
Adlad Wärnschöld.
      4 Jakob Wärnschöld.   Född 1664-01-17. [10] Död 1731-01-17. [10] Kornett vid Östgöta kavalleriregemente.
Gift 1692-07-12 [10] med Elisabet von der Osten gennant Sacken. Friherrinna.
Född 1671-01-21 i Fullerstad, Skönberga sn. [10]
Död 1705-05-24 i Tomtaholm, Drothems sn. [10]
Ättlingar
    3 Anna Bure.   Född 1624. [7] Död 1690-09-29. [7] Gift 1647-09-19 [7] med Johan Hulshorst. Landshövding.
Gift 1680-06-27 i Stockholm [7] med Henrik Rehbinder. Generalmajor, friherre.
Född 1604-10-08 i Livland. [7]
Död 1680-10-30. [7]
    3 Jakob Bure.   Död ung, före fadern. [7]
  2 Malin Engelbrektsdotter Bure.   Född 1581-10-01 i Säbrå. [2] I Nora och Själevad (Johan Bure).
Gift med Zackarias Jonae. Kyrkoherde i Själevad.
    3 Johannes Zackariasson Bure.   Född 1598-04-16. [2]
    3 Jonas Zackariae Bure.   Född 1599-08-16. [2] Kyrkoherde i Gudmundrå 1651-1655.
    3 Lisbet Zackariadotter Bure.   Född 1601-09-07. [2]
    3 Malin Zackariadotter Bure.   Född 1604-09-01. [2] Död 1675. [11] Gift omkring 1625 [12] med Olaus Petri Niurenius. Kyrkoherde.
Född omkring 1580 i Njurunda prästgård. [13]
Död 1645-09-24 i Umeå lfs. [13]
      4 Zackarias Plantin.   Död våren 1688 i Offerdal. [14] Prost och kyrkoherde i Offerdal.
Gift med Anna Maria Pihl. Gift med Margareta Flodalin. Död 1692-10-20. [12]
Ättlingar
      4 Margareta Olofsdotter Plantin.   Född 1627-09-30 i Umeå lfs. [13] Död 1701-05-12 i Anundsjö. [14] Gift med Petrus Jonae Linnerius. Kyrkoherde i Skellefteå.
Född 1616 eller 1617 i Härnösand. [14]
Död 1656-10-27 i Skellefteå lfs. [14]
Gift med Olof Zachariae Anzenius. Kyrkoherde i Anundsjö.
Född 1616 i Anundsjö. [14]
Död 1700-07-08 i Anundsjö. [14]
Ättlingar
      4 Nils Plantin.   Född 1629 i Umeå lfs. [15] Prost i Luleå lfs.
Gift med Christina Steuchia. Född 1642. [16]
Död i Sollefteå. [12]
Begravd 1718-12-... [12]
Ättlingar
      4 Andreas Plantin.   Född 1631. [14] Död 1708. [14] Auditör, häradshövding över Jämtland och Härjedalen, sist över södra Västerbotten.
      4 Erik Plantin.   Död 1688. Kyrkoherde i Umeå.
Gift med Anna Burman. Gift med Margareta Ivarsdotter Teet. Född omkring 1628. [17]
Nämnd som änka 1693. [18]
Ättlingar
      4 Magdalena Plantin.   Levde ännu 1657. [14]
Gift med Nicolaus Martini. Kyrkoherde i Skellefteå.
Ägde från 1638 till 1650 i Lund 4, Skellefteå (Västerbotten). [3]
Ättlingar
      4 Olof Plantin.   Född omkring 1640. [14] Död troligen 1689 i Nordmaling. [14] Skolmästare i Umeå stad, sedan kyrkoherde i Nordmaling.
Gift med Brita Forselia.
Ättlingar
      4 Daniel Plantin.   Död 1711 i Stockholm. [14] Tullnär i Umeå 1681, räntmästare i Viborg.
Gift med Anna Andersdotter Grubb.
    3 Margareta Zackariadotter Bure.   Född 16..-06-20. [2]
  2 Daniel Engelbrektsson.   Född 1586-07-26 i Säbrå. [2]
  2 Anna Engelbrektsdotter.   Född 1588-10-25. [2] Gift med Axel Hansson. Tullnär i Västerås.
  2 Johannes Engelbrektsson.   Född 1591-07-07 i Säbrå. [2] Död 1612. [2]
  2 Anna Engelbrektsdotter.   Född. [2] Död 1583. [2]
  2 Erik Engelbrektsson.   Född 1597-10-09 i Själevad. [2]
1 Andreas Andreae.   Född 1551-08-14 i Skellefteå. [2] Död 1589-05-... [2] Syssloman i Uppsala domkyrka.
Gift med Sara Persdotter.
1 Sara Andersdotter.   Född 1554 i Skellefteå. [2] Död 1597-04-20. [2] Gift med Olof . Herr Olof i Norrbo i Hälsingland.
Olaus Andreae var kyrkoherde från 1578 till 1628 i Norrbo, Hälsingland.
  2 Daniel Olofsson.   Född i Norrbo. [2]
  2 Anders Olofsson.   Född i Norrbo. [2]
  2 Anna Olofsdotter.   Född i Norrbo. [2] Hette Anna Olofsdotter och hade angivna föräldrar enligt Sikeborg.
Gift [2] med Olof Olofsson. Bonde i Degerbyn 5.
Född i Myckle 3, Skellefteå. [2]
Död i Degerbyn 5, Skellefteå lfs.
Nämnd från 1595 till 1621 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
    3 Lisbet Olofsdotter.   Född i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [2]
    3 Anna Olofsdotter.   Född i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [2] Gift med Mickel Eriksson. Komminister.
Död 1646 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [3]
Nämnd 1622-1640 i del av i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
Nämnd 1629-1646 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [3]
Komminister 1616-1646 i Skellefteå socken. [3]
    3 Nils Olofsson.   Född omkring 1601 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3] Död 1684 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3] Bonde från 1626 till 1673 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
Nämnd 1623-1648 i del av i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
Nämnd 1649-1669 som ägare av hela i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
Gift med .
      4 Nils Nilsson.   Nämnd 1644 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
      4 Lars Nilsson Degerman.   Född omkring 1629 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3] Död 1711 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3] Bonde från 1674 till 1701 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
Gift med .
Ättlingar
      4 Brita Nilsdotter.   Född i Degerbyn 5, Skellefteå (Västerbotten). [19] Död 1692 i Degerbyn 4, Skellefteå (Västerbotten). [19] Gift med Sven Hermansson. Bonde från 1659 till 1690 i Degerbyn 4, Skellefteå (Västerbotten). [19]
Född 1626 i Ersmark 8, Skellefteå (Västerbotten). [19]
Död 1702 i Degerbyn 4, Skellefteå (Västerbotten). [19]
Ättlingar
      4 Malin Nilsdotter.   Född 1646 i Degerbyn, Skellefteå (Västerbotten). Gift 1667 med Erik Jönsson Kämpe. Korpral i Ytterbyn, Nederkalix (Norrbotten).
Utom äktenskap med Johan Adamsson. Trumslagare. [20]
Ättlingar
    3 Daniel Olofsson.   Född 1609 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3] Nämnd från 1640 som ägare av del av i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [3]
Ägare från 1642 till 1671 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [3]
Gift med Jonsdotter. Född möjligen i Bureå 5, Skellefteå lfs. [3]
Daniel Olofssons fru var möjligen en syster till Nils Jonsson i Bureå (Ulf Lundström).
      4 Olof Danielsson.   Född 1637 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död möjligen 1727 i Storkåge 1, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Gift med Kerstin Simonsdotter. Född omkring 1637. [3]
Patronymikon enligt. [21]
Ättlingar
      4 Margareta Danielsdotter.   Född i Storkåge 1, Skellefteå lfs. Ägare från 1681 till 1684 i Tuvan 3, Skellefteå lfs. [3]
Gift [3] med Anders Persson. Bonde från 1663 till 1680 i Tuvan 3, Skellefteå lfs. [3]
Gift 1685 [3] med Jöran Larsson. Bonde från 1679 till 1709 i Tjärn 3, Skellefteå lfs. [3]
    3 Olofsdotter.   Gift med Petrus Laurentii Scrutarius. Komminister.
Nämnd 1647-1648 i Degerbyn 5, Skellefteå lfs. [3]
Komminister 1642-1685 i Skellefteå socken. [3]
1 Nils Andersson.   Född 1557-03-05 i Skellefteå. [2] Död 1596 eller 1597 i Kåge, Skellefteå lfs. [2] Bosatt i Kåge, Skellefteå lfs.
Ägare 1578-1598 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [3]
Gift med Sara . Ägare 1599-1600 i Storkåge 1, Skellefteå lfs. [2]
När Johannes Bureus besöker Skellefteå 1600-1601 får han upplysningar av hustru Sara (Ulf Lundström).
  2 Anders Nilsson.   Äldst, oäkta (Johan Bure).
  2 Malin Nilsdotter.   Född. [2] Död. [2]
  2 Nils Nilsson.   I Kåge, i Norrköping (Johan Bure).
  2 Anders Nilsson.  

Källor

 1. Johan Bure X 36 sid E, F
 2. Johan Bure
 3. Ulf Lundström
 4. Johan Bure, Ulf Lundström
 5. Johan Bure, Litt E
 6. okänd källa
 7. Elgenstierna
 8. Ingvar Dahl i Anbytarforum 1999
 9. Ingvar Dahl i Anbytarforum 2000
 10. Bo Lindwall
 11. Rune Forsgren
 12. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 13. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 14. Leonard Bygdén, Hernösands stifts herdaminne
 15. Albert Nordberg
 16. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, I, s 7
 17. Ingvar Sahlin
 18. Umeå stads dombok, Staffan Bengtsson
 19. Lundström (2001) s 404
 20. Boström (2004) s 670
 21. Olle Fahlgren i Disbyt

Personregister       Ortsregister