Förfäder Anna Andersdotter.   Född i Grubbe, Umeå lfs. [1] Död 1559. Gift med Lars Olofsson. Ståthållare.
Död 1572.

Gubernatoris i Nordlanden, som sal. k. Göstaf emoot Juten, Lagman i Westerbotten år 1560. (Johan Bure)

Enligt Peder Svart kom Lasse Olsson på vintern 1521 till Mora och rådde dalkarlarna att återkalla den flyktande Gustaf Eriksson (Vasa) och gav därmed upphov till det första Vasaloppet (Jan Liedgren: Plock ur min farfars antavla, Släktforskarnas årsbok 1996).

(Björnram) Lars Olofsson, krigare, fogde, död troligen 1572. Framträder i Peder Swarts krönika som betrodd medhjälpare till Gustav Vasa. Säges ha gett dalaalmogen de råd som fick dem att återkalla honom efter att ha nekat honom sitt bistånd. 1521 hövitsman för hälften av GV:s här, deltog verksamt i erövringen av Västerås. Svårt sårad i Stockholm, därför fick han ny befattning i den lokala förvaltningen. Fogde i Norrbotten och Ångermanland till 1526, därefter i Dalarna, 1531-39 i Korsholms län, Österbotten. Senare bosatte han sig i Umeå som underlagsman i Västerbotten. Befallningsman i Västerås. 1555-56 fogde i Västerbotten. Verksam inom rättsskippning, tillhörde Erik XIV:s högste nämnd 1563-67. Gift 1. möjl. Margareta Andersdotter Bärens eller Bure, 2. Anna Andersdotter Grubb. (Svenska män och kvinnor, huvudredaktör Nils Bohman (Sthlm 1942))

Urban Sikeborg börjar med att skriva om den stora förvirring som råder om vem som var Lasse Olssons hustru. Det finns en mängd olika uppgifter. Urban litar på Johan Bure som anger att han var gift med Anna, dotter till Anders Persson i Grubbe och hans hustru Mariet Jakobsdotter från Bure, Skellefteå. Anna Andersdotter avled senast 1559 och Lasse Olsson gifte om sig i Stockholm med Margareta, änka efter Stockholmsborgaren Klemet Kock. (Släktforskarnas årsbok 1997, s.104-106)
Underlagman i Västerbotten 1543-1550. [2]

1 Hans Larsson Björnram.   Född. [3] Guvernör i Finland.
Kansliskrivare 1544-1554. [4]
Adlad Björnram 1561. [4]
(Björnram) Hans Larsson, ämbetsman, krigare, död våren 1571 i Viborg, son till 2 i hans första gifte. B:s kännedom om Finland gjorde honom extra lämpad för uppdrag där. Från 1554 befallningsman över Helsingfors och arbetade ivrigt för stärkande av försvaret mot Ryssland. Var Klas Kristersson Horns medhjälpare i beskickningen till Reval 1561 som ledde till stadens underkastelse under Sverige. Adlades efter hemkomsten. Somrarna 1562-63 uppträdde han som amiral i de narviska farvattnen för att blockera Narva och dirigera trafiken till Reval. Befälhavare på Åbo slott. Avsändes till Moskva 1564 och 1566, vid andra besöket krävde tsar Ivan att Katarina Jagellonica skulle utlämnas och påstod att B var ansvarig för denna begäran. Ståthållare över Finland 1568 (ev. 1567). 1568 befäl över Viborg. I Hans karaktär framträder prövad energi, begåvning och utpräglad omtanke om den egna ekonomin. Gift 1. Anna Persdotter (Ållongren), 2. Ingrid (Ingeborg) Boije. (Svenska män och kvinnor, huvudredaktör Nils Bohman (Sthlm 1942))
Gift med hustru . på Isnäs.
Gift med Ingeborg Nilsdotter.
  2 Margareta Hansdotter.   Född. [3] 5 barn (Johan Bure).
Gift med Mårten Boye. i Gonnerby?.
    3 Brita Boye.   Född. [3]
    3 Nils Boye.   Född. [3]
  2 Anna Hansdotter.   Född. [3] 3 barn (Johan Bure).
Gift med Arvid Tönnesson. till Tiurstraby?.
    3 Brita Arvidsdotter.   Född. [3]
    3 Ingeborg Arvidsdotter.   Född. [3]
  2 Brita Hansdotter.   Född. [3] 10 barn (Johan Bure).
Gift med Jöran Horn. till Uterntaka? (Johan Bure).
Död omkring 1601. [5]
    3 Klas Horn.   Född. [3]
    3 Elin Horn.   Född. [3]
    3 Arvid Horn.   Född. [3]
    3 Anna Horn.   Född. [3]
    3 Hans Horn.   Född. [3]
    3 Karin Horn.   Född. [3]
    3 Karl Horn.   Född. [3]
    3 Henrik Horn.   Född. [3]
    3 Ingeborg Horn.   Född. [3] Död. [3]
1 Andreas Björnram.   Död 1591. Ärkebiskop.
M. Andreas Bureus Archiep. Upsal: Kallade sig sedan han wardt adlat Biörnram (Johan Bure).

(Björnram) Andreas Laurentii, ärkebiskop, född 1520, död 1 jan 1591. Son till 2 i hans andra gifte. Kallade sig först Bothniensis Bureus. Studier i Rostock. Kyrkoherde i Umeå socken 1561, Gävle 1570. Superintendent i Växjö 1576, biskop där 1577, ärkebiskop 1583, samt adlades före 1590. Vann kungens gunst för sin sympati för Johan III: liturgiska strävan vilket kan förklara hans snabba befordran. Enligt en tradition återgiven av Messenius ska B vara den förste präst i Sverige som förrättade gudstjänst efter den ”Röda boken” under en synod i Stockholm 1577. På spänd fot med hertig Karl. Nitisk stiftschef. ”Av gåvor, som Gud uti sin församling giva plägar, honom intet fattades”. Gift 1. Anna Mikaelsdotter, 2. Margareta Phase. (Svenska män och kvinnor, huvudredaktör Nils Bohman (Sthlm 1942))
Gift med Margareta Jönsdotter. Gift med Margareta Mickelsdotter. Född i Vadstena. [3]

  2 Anna Andersdotter.   Född. [3] Ägde med den förre mannen 1 son och 1 dotter och med den senare 3 söner och 1 dotter (Johan Bure).

Anna Björnram; född 1563 i Sweden, död 1.2.1603. Gift 9.3.1595 med Peder Upplänning, född 24.11.1568 i Linkoping, Ostergotland, Sweden, assessori, död 14.4.1639, son till Mattias Petri Upplänning och Anna Grubbe. Barn: 1601: Lars Grubbe (Jyri Järvenkylä)
Gift med Nicolaus Petri. Skolmästare i Linköping.
Död 1591. [6]
Nils Calmarius. [6]
Domprost i Linköping. [6]
Gift med Per Matsson. Slottsfogde i Linköping.
Tillnamn Stiernfelt. [6]

    3 Brita Nilsdotter.   Född. [3]
    3 Nils Nilsson Grubb.   Född. [6] Nicolaus Nicolai var lektor vid Linköpings skola genom hertig Johans fullmakt 1615, även poenitentiarius publicus 1616; tillika kyrkoherde i Rystad 1620. Nicolaus torde, som också anges i Linköpings stifts herdaminne (1 [1915-1916], s. 273), vara född i Kalmar, där fadern sedan 1576 var rector scholæ och kvarbodde tills han 1585 utnämndes till decanus i Linköping. Nicolaus Petri var son till biskopen (ordinarius) i Linköping, tidigare kyrkoherden och superintendenten i Kalmar Petrus Caroli, som vid den i herdaminnena angivna tiden för sonen Nicolai födelse var skolmästare och domkyrkosyssloman i Linköping och tillika kyrkoherde i Landeryd. Sonen torde alltså vara född i Linköping. Det bör också påpekas att Nicolaus Petri aldrig kallats Grubb (se Gillingstam i SBL 17, s. 341), utan namnet kommer från hustruns sida och har endast använts av hennes ättlingar; Anna Björnram var dotter till ärkebiskop Andreas Laurentii, som i sin tur var dotterson till Anders Persson i Grubbe i Umeå lfs. (Bo Persson, Linköping, i Anbytarforum 2005)
  2 Barbro Andersdotter.   Född 1565. Död 1614. Gift med Nils Arvidsson (Gyllenållon). till Medhamra.
Död 1611.
Begravd under en vacker gravsten i Hagebyhöga kyrka.
    3 Margareta Nilsdotter.   Född. [3]
    3 Arvid Nilsson.   Född. [3]
    3 Anna Nilsdotter Gyllenållon.   Död 1666. Gift med Johannes Benedicti Bruzaeus. Kyrkoherde i Hagebyhöga.
Född 1600.
Död 1661.
    3 Anders Nilsson.   Född. [3]
    3 Brita Nilsdotter.   Född. [3]
    3 Karin Nilsdotter.   Född. [3]
  2 Ingrid Andersdotter.   Född. [3] Gift med Jöran Larsson. Lagläsare i Uppland (Johan Bure).
  2 Lars Björnram.   Född. [3]
  2 Sara Andersdotter.   Född. [3]
  2 Justina Andersdotter.   Född. [3]
  2 Johannes Andersson.   Född. [3]
  2 Karin Andersdotter.   Född. [3] Gift med Johan Lut. till Övernäs?.
Död 1616. [3]
  2 Kristina Andersdotter.   Född. [3]
  2 Margareta Andersdotter.   Född. [3]
  2 Elin Andersdotter.   Född. [3] Elin Chrisitna hu.... som halshöggs 1612 (Johan Bure).
  2 Beata Andersdotter.   Född. [3]
  2 Anders Andersson.   Född. [3]
  2 Elisabet Andersdotter.   Född. [3]
  2 Sigrid Andersdotter.   Född. [3]
1 Olof Larsson.   Född. [3]
1 Mårten Larsson.   Född. [3] Bonde i Svartvik, Norrala sn, Hälsingland.
War lagman i sin faders stad i Westerbotten 1562. [3]
Underlagman i Västerbotten 1567-1569. [2]
Gift med Elin Henriksdotter. Nämnd 1585. [7]
  2 Karin Mårtensdotter.   Född. [3] Gift med Daniel Danielsson Montanus [Svinhufvud i Västergötland]. Kyrkoherde från 1570 i Vika (Dalarna). [8]
Bergsman i Vika (Dalarna).
Död 1588-05-22. [8]
Daniel Danielis (Montanus) (Svinhufvud i Västergötland), kyrkoherde i Vika i Västeras Stift i Bergslagen. Daniel d. 22 maj 1588 och var son til Daniel Torkelsson, adlad Svinhufvud 1581, och Anna Margareta Jönsdotter. Daniel Danielis var gift (1) med Brita Nilsdotter (d. 1581), dotter till fogden i Åland, Nils Persson. Daniel Danielis var gift (2) med Karin/Catharina Mårtensdotter (levde ännu 1593), dotter til Mårtin Larsson och brorsdotter till ärkebiskop i Sverige Andreas Laurentii Björnram och ståthållare i Finland Hans Larsson Björnram. (John Winblad von Walter)

Källa: Min slutsatsen: "David Suinehufwud i Wiska i Bergslagen" är gamla och oläslig skrivning för "Daniel Svinhufvud i Vika i Bergslagen" Västerås stifts herdaminne (1939) Gunnar Ekström Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925- 36) Gustaf Elgenstierna Mvh, John (Winblad) von Walter (E-post 2010-05-21)
Han var kyrkoherde i Vika från 1570, och var också en av de större brukarna på Kopparberget, men bedrev också jordbruk i mindre skala. Han ägde hemmanet Grävningen och jord i Gringsbo. Bland annat i Älvsborgs lösen 1571 tecknar han sig "Daniel Montanus".

    3 Sara Danielsdotter.   Född 1585-02-24. [8] Död ung. [8]
    3 Gregorius Danielis.   Född 1586-05-25. [8] Kyrkoherde 1617 i Malung (Dalarna). [8]
Student 1606 i Uppsala. [8]
Prästvigd 1614. [8]
Avsatt och ej vidare omnämnd 1625. [8]
Gift men hustu okänd. [8]
    3 Mårten Danielsson.   Född 1587-12-13. [8] Död före 1594-03-15. [8]
  2 Sara Mårtensdotter.   Född. [3] Levde 1637. [7]
Gift med Hans Johannis. Herr Hans i Hamrånge i Gästrikland (Johan Bure).
Kyrkoherde i Roslags-Bro, Hudiksvall och Bergsjö pastorat (Urban Sikeborg).
Död troligen 1619. [7]
    3 Joakim Hansson.   Bonde i Svartvik, Norrala (Urban Sikeborg).
Levde 1662. [7]
    3 Johan Hansson.   Död 1629. [7] Knekt.
    3 Malin Hansdotter.   Född. [7]
    3 Abluna Hansdotter.   Född. [7]
    3 Nils Hansson.   i Bredåker, Bergsjö (Urban Sikeborg).
Levde 1625. [7]
    3 Aron Johannis Gris.   Magister i Wittenberg (Urban Sikeborg).
  2 Lars Mårtensson.   Född. [3] Landsskrivare i Hälsingland (Johan Bure).
  2 Olof Mårtensson.   Född. [3] Bonde i Svartvik.
1 Anna Larsdotter.   Född. [3] Död 1565-10-19. [9] Gift med Anders Sigfridsson. Fogde, överste, arklimästare, häradshövding.
Född 1527-06-11 i Närby 2, Norrala. [9]
Död 1581. [9]
Archlimestare i k. Eriks tid, bodde på Bro (Johan Bure).
  2 Sigfrid Andersson Rålamb.  
  2 Lars Andersson.  
  2 Anna Andersdotter.   Född. [3]
  2 Margareta Andersdotter.   Född. [3] Gift med Jakob . Herr Jakob i Delsbo i Hälsingland.
    3 Anna Jakobsdotter.   Född i Delsbo. [3] Gift med Jöns . Herr Jöns i Delsbo.
    3 Mattias Jakobsson.   Född i Delsbo. [3]
  2 Sara Andersdotter.   Född. [3] Gift med Per Eriksson. Sekreterare i Stockholm.
1 Dordi Larsdotter.   Född. [3] Gift med Olof Jonsson. Borgare i Gävle.
  2 Johan Olofsson.   Född i Gävle. [3] Archelij?skrivare uti k. Johans tijd (Johan Bure).
Gift med .
    3 Lukas Johansson.   Född. [3]
  2 Daniel Olofsson.   Född i Gävle. [3] Fick adl? gifte i Finland (Johan Bure).
  2 Anna Olofsdotter.   Född i Gävle. [3] 13 barn (Johan Bure).
Gift med Clemet Eriksson. i Öregrund.
    3 Kerstin Clemetsdotter.   Född i Öregrund. [3] Gift med Olof Jute.
    3 Margareta Clemetsdotter.   Född i Öregrund. [3] Gift med Lars . Herr Lars i Sundeå Åland.
      4 Margareta Larsdotter.   Född. [3] Gift med Mårten . Herr Mårten i Linula på Åland.
    3 Daniel Olofsson.   I Öregrund, två barn (Johan Bure). Johan Bure placerar honom som son till Clemet Larsson och hans hustru Anna i Öregrund.
  2 Barbro Olofsdotter.   Född i Gävle. [3] Gift med Hans . Herr Hans i Tyresö?.
    3 Dordi Hansdotter.   Född. [3] Gift med Markus Eriksson. Fogde på Åland.
      4 Clemet Markusson.   Född. [3]
  2 Margareta Olofsdotter.   Född i Gävle. [3] Gift med Pål . Herr Pål i Klossland?.
    3 Per Pålsson.   Född. [3] Herr Per i Wasland?.
    3 Anders Pålsson.   Född. [3] Herr Anders i Kalmar.
Gift med .
      4 Brita Andersdotter.   Född. [3]
    3 Gölug Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Dordi Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Lisbet Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Karin Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Barbro Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Sara Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Brita Pålsdotter.   Född. [3]
    3 Malin Pålsdotter.   Född. [3]
  2 Sara Olofsdotter.   Född i Gävle. [3] Barnen alla döda (Johan Bure).
Gift med Staffan Mickelsson.
  2 Karin Olofsdotter.   Född i Gävle. [3] Gift med Jakob Persson. Borgare i Gävle.
Gift med tredje make . i Sigtuna.
    3 Dordi .   Född. [3] Gift med Lars? Johansson?. i Sigtuna.
1 Barbro Larsdotter.   Född. [3] Gift med Simon Skrivare. k Ericks secreterares förer hustru, den senare war af Riddarslägt. hans sonadotter fru Kierstin Karl sår dotter lefwer än på åland, hammahad sedan Jon Westgöte Bure, sedan harald Jörnson. (Johan Bure).

Källor

  1. Johan Bure X 36 sid D
  2. Jan Erik Almquist, John von Walter
  3. Johan Bure
  4. Pontus Möller, Släkt och Hävd 1994 s 59
  5. Hans Gillingstam i Nationalencyklopedin
  6. Nordin, Norrländska släkter
  7. Urban Sikeborg
  8. John Winblad von Walter
  9. Urban Sikeborg, Släkt och Hävd 1992 s 146

Personregister       Ortsregister