Förfäder Margareta Andersdotter Grubb.   Död 1698. [1] Hustru Margareta nämnd 1662-1671 i Västerhiske, Umeå lfs. [2]
Gift med Jonas Nicolai Buscherus. Komminister från 1649 till 1657 i Umeå stad. [1]
Född i Byske, Skellefteå lfs. [1]
Död 1657 i Umeå stad. [1]
1 Nicolaus Buscherus.   Född 1645-11-27. [1] Död 1703-12-18 i Skellefteå lfs. [1] Prost och kyrkoherde från 1697 till 1703 i Skellefteå lfs. [1]
Gift 1677-06-08 i Nordingrå [1] med Brita Bozaea.
1 Buschera.   I Uleåborgs rådstugurätts dombok för år 1706 förekommer en ”ung dreng” Jonas Andersson Diurman. Ubg r.r. 24.10.1706 s.231-234; 27.10.1706 s. 234-235; 17.11.1706 s. 236-237; 21.11.1706 s. 237-241och s. 264. Det framgår att han är född i Umeå och 24 år gammal (född ca 1682). Fadern var guldsmedsmästaren Anders Diurman bosatt i Jakobstad. Jonas hade i några år tjänat hos regementspastorn vid Kongl. Maijts garde, sedermera prosten och kyrkoherden i Karlshamn magister Olaus Orstadius. Därefter i fyra års tid hos rådmannen Johan Sterner i Piteå. Till denna tjänst hade han blivit rekommenderad av sin morbror prosten i Skellefteå magister Buscherus. Han hade slutat hos Sterner sommaren 1706 i Stockholm. Från Stockholm hade han fått följa med Matts Uhlander till Uleåborg för att sedan kunna resa vidare till sin far i Jakobstad. Han hade blivit bekant med Uhlander i Piteå. Uhlander var son till Matts Henrikssons änka Catharina Lithovius. I Uleåborg hade han bott en tid hos Catharina Lithovius men sedan hade han fått tjänst som skrivare hos befallningsmannen Esajas Groop. Natten den 22.10.1706 hade han begått en ansenlig tjuvnad. Han hade brutit in sig igenom taket i en bod som tillhörde Claes Jenderjahns änka. I boden förvarades egendom som tillhörde Catharina Lihtovius och en köpmans son från Stockholm Carl Fagerholm. Det stulna värderades till 773 dlr 19 ½ öre kmt. Jonas erkände stölden. I brev från Umeå och Piteå meddelades att han ej var tidigare straffad och att det fanns blott gott att säga om honom. Jonas dömdes till att mista livet. Domen sändes till Kungliga hovrätten för att behandlas. Av ovanstående kan man sluta sig att guldsmeden Anders Mattson Diurman har varit gift med en syster till kyrkoherden i Skellefteå Nicolaus Buscherus (1645-1703) och således dotter till kyrkoherden i Umeå Jonas Nicolai Buscherus. Död 1657 i Umeå. I Vasa mantalslängd finner man: 1700 Anders Diurman + hustru Margeta, 2 personer 9224:1520v I Jakobstads mantalslängder finner man: 1702 Anders Diurman + hustru, 2 personer 9230:1452v 1703 Anders Diurman, 1 person 2924:2552v (kan vara hustrun) 1705 Anders Diurmans hustru Margretha, 1 person 2940b:2028v 1706 Anders Diurmans hustru Margretha, 1 person 2943:1979v 1707 finns ej Anders Diurman Kristian Stockmann i Anbytarforum 2014-02-15

Kristian: Vilka spännande upplysningar! Svågerskapet mellan borgarna Anders Mattson Diurman och Jakob Hansson Fällman förklaras alltså med att Diurmans hustru (Margareta?) Buschera och Fällmans hustru Elisabet Jonsdotter Grubb var kusiner. (Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2014-02-15)

Kristian Stockmans uppgifter stämmer bra med vad som uppges i Umeå stads dombok 1707 5/4, nämligen att Anders Mattsson Diurman var svåger till salige Mag. Nils Buscherus. (Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2014-02-27)
Gift omkring 1678 [3] med Anders Matsson Diurman. Guldsmed.
Död omkring 1709. [4]
Nämnd från 1678 till 1696 i Umeå stad. [4]
Boende 1706 i Jakobstad, Österbotten, Finland. [4]
Han var svåger till borgaren Jacob Hansson Fällman som var gift med Elisabet Jonsdotter Grubb. (Staffan Bengtsson)
Anders Mattson Diurman finns i Umeå stads längder 1678-1696. Från 1679 finns notering i hustrukolumnen. Jag har dock ingen uppgift om vad hon hette. Han var dock svåger till borgaren Jacob Hansson Fällman som var gift med Elisabet Jonsdotter Grubb. Anders flyttar till Österbotten och han finns omnämnd i Umeå stads domböcker som boende i Jakobstad 1706. I finsk genealogisk litteratur finns några förbryllande uppgifter om att han först skall ha varit bosatt i Vasa och gift sig där 1695 med Elisabet Hansdotter Bergman. Hon skall ha gift om sig i Vasa 1700 med en Jacob Johansson och Anders han skall ha drunknat 1705 (!) 36 år gammal. Förmodligen rör det sig om två olika personer vilket det faktum att denne guldsmed Anders Diurman ibland bär patronymikonet Adamsson talar för. Anders Mattson Diurman dör ca 1709. Det året betalas, enligt länsräkenskaperna för Västerbotten, för klockor och bårkläder för guldsmeden Anders Mattsson i Umeå stad. Anders var son till Matts Tomasson, borgare i Umeå stad 1644-1655, och dennes hustru Karin Nilsdotter. Matts var bördig från Obbola utanför Umeå. Så till Mattias Diurman, som finns i stadens längder 1708-1715. Om du har uppgifter om vart han tar vägen därefter tar jag tacksamt emot dem. Enligt länsräkenskaperna 1717 har han avrest söderpå. Hustrun hette Sigrid Persdotter Flarck även om det ibland i källorna ser ut som att hon skulle hetat Ingrid. Hon var dotter till borgaren Per Andersson Flarck (1676-1697 i längderna). Hans hustru hette Karin och hade tidigare varit gift med Olof Carlsson Grubb. Som namnet antyder var han från Flarken i Nysätra och son till Anders Nilsson därstädes. Sigrid dyker upp igen i stadens mantalslängder 1728-1734 och i de första husförhörslängderna hos mågen Petter Burström. 1740 omnäms hon som inhyses i Mjödvattnet i Burträsk och 1743 uppges att Petter Burströms svärmoder vistas i Burträsk. Jag har inte följt upp hennes vidare öden. (Staffan Bengtsson 1999-02-13 Anbytarforum)
5 dec 1696 dör i Vasa guldsmed Anders Jurmans barn. (Rune Forsgren 20016-03-29 Anbytarforum)
Postat lördagen 15 februari 2014 - 12:49 Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin) I Uleåborgs rådstugurätts dombok för år 1706 förekommer en ”ung dreng” Jonas Andersson Diurman. Ubg r.r. 24.10.1706 s.231–234; 27.10.1706 s. 234–235; 17.11.1706 s. 236–237; 21.11.1706 s. 237–241och s. 264. Det framgår att han är född i Umeå och 24 år gammal (född ca 1682). Fadern var guldsmedsmästaren Anders Diurman bosatt i Jakobstad. Jonas hade i några år tjänat hos regementspastorn vid Kongl. Maijts garde, sedermera prosten och kyrkoherden i Karlshamn magister Olaus Orstadius. Därefter i fyra års tid hos rådmannen Johan Sterner i Piteå. Till denna tjänst hade han blivit rekommenderad av sin morbror prosten i Skellefteå magister Buscherus. Han hade slutat hos Sterner sommaren 1706 i Stockholm. Från Stockholm hade han fått följa med Matts Uhlander till Uleåborg för att sedan kunna resa vidare till sin far i Jakobstad. Han hade blivit bekant med Uhlander i Piteå. Uhlander var son till Matts Henrikssons änka Catharina Lithovius. I Uleåborg hade han bott en tid hos Catharina Lithovius men sedan hade han fått tjänst som skrivare hos befallningsmannen Esajas Groop. Natten den 22.10.1706 hade han begått en ansenlig tjuvnad. Han hade brutit in sig igenom taket i en bod som tillhörde Claes Jenderjahns änka. I boden förvarades egendom som tillhörde Catharina Lihtovius och en köpmans son från Stockholm Carl Fagerholm. Det stulna värderades till 773 dlr 19 ½ öre kmt. Jonas erkände stölden. I brev från Umeå och Piteå meddelades att han ej var tidigare straffad och att det fanns blott gott att säga om honom. Jonas dömdes till att mista livet. Domen sändes till Kungliga hovrätten för att behandlas. Av ovanstående kan man sluta sig att guldsmeden Anders Mattson Diurman har varit gift med en syster till kyrkoherden i Skellefteå Nicolaus Buscherus (1645-1703) och således dotter till kyrkoherden i Umeå Jonas Nicolai Buscherus. Död 1657 i Umeå. I Vasa mantalslängd finner man: 1700 Anders Diurman + hustru Margeta, 2 personer 9224:1520v I Jakobstads mantalslängder finner man: 1702 Anders Diurman + hustru, 2 personer 9230:1452v 1703 Anders Diurman, 1 person 2924:2552v (kan vara hustrun) 1705 Anders Diurmans hustru Margretha, 1 person 2940b:2028v 1706 Anders Diurmans hustru Margretha, 1 person 2943:1979v 1707 finns ej Anders Diurman Kristian Stockmann (2014-02-15 Anbytarforum Diurmansläkten)

Postat lördagen 15 februari 2014 - 14:29 Kristian: Vilka spännande upplysningar! Svågerskapet mellan borgarna Anders Mattson Diurman och Jakob Hansson Fällman förklaras alltså med att Diurmans hustru (Margareta?) Buschera och Fällmans hustru Elisabet Jonsdotter Grubb var kusiner. (Constantinus Lindfors 2014-02-15 Anbytarforum Diurmansläkten)

Kristian Stockmans uppgifter stämmer bra med vad som uppges i Umeå stads dombok 1707 5/4, nämligen att Anders Mattsson Diurman var svåger till salige Mag. Nils Buscherus. (Staffan Bengtsson 2014-02-27 Anbytarforum Diurmansläkten)

  2 Karin Andersdotter.   Född omkring 1680 i Umeå landsförs (Västerbotten). [5] Död 1740-02-24 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [5] Den Catharina Diurman, som var gift med Herman Danielsson i Röbäck, hette Andersdotter. Kan ha varit en dotter till AMD ovan. (Rune Forsgren 2001-12-21 Anbytarforum)
Gift med Herman Danielsson. Bonde i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten).
    3 Anders Hermansson.   Född 1707 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [5] Död 1791-05-16 i Flurkmark, Umeå landsförs (Västerbotten). [5] Gift 1735-10-19 i Umeå landsförs (Västerbotten) [5] med Anna Andersdotter. Född 1696 i Villvattnet 11 (4 från 1719) Åsen, Burträsk (Västerbotten). [5]
Död 1760-04-24 i Flurkmark, Umeå landsförs (Västerbotten). [5]
      4 Karin Andersdotter.   Född 1736-06-07 i Röbäck, Umeå landsförs (Västerbotten). [5] Död 1804-04-01 i Flurkmark, Umeå landsförs (Västerbotten). [5] Gift 1754-11-02 i Umeå landsförs (Västerbotten) [5] med Johan Jonsson. Född 1730-02-19 i Tjälamark, Umeå landsförs (Västerbotten). [5]
Död 1807-01-31 i Flurkmark, Umeå landsförs (Västerbotten). [5]
  2 Mattias Diurman.   Död omkring 1716 i Prästbordet, Skellefteå lfs. [6] Vice länsman från 1715 till 1716 i Prästbordet, Skellefteå lfs. [6]
Borgare från 1708 till 1715 i Umeå stad. [4]
Gift med Sigrid Persdotter Flark. Nämnd från 1717 till 1720 i Prästbordet, Skellefteå lfs. [6]
Nämnd från 1728 till 1734 i Umeå stad. [4]
Inhyses 1740 i Mjödvattnet, Burträsk. [4]
    3 Katarina Matsdotter Diurman.   Född 1712-09-01. [7] Död 1794-08-01 i Burträsk. [8] Gift 1730-10-08 i Umeå sfs [9] Vice sochne-skrifwaren i Burträsket och jungfru vid giftermål. med Anders Johansson Boström. Vice sockenskrivare, Klockare i Burträsk.
Född 1706-07-25 i Bodbyn 13, Burträsk.
Död av magsjuka 1763-11-.. i Åbyn 1, Burträsk. [10]
      4 Johan Boström.   Född 1733 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Avflyttad och död 1759. [11]
      4 Jakob Boström.   Född 1735 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Död 1817-01-25 i Norrböle 5, Skellefteå lfs. [12] Flyttade 1761 från Åbyn 1, Burträsk till Skellefteå. [11]
Dräng hos häradshövding Furtenbach (Prosten Fällström)
Ägare från 1769 till 1810 i Norrböle 5, Skellefteå lfs. [6]
Gift 1769 [12] med Katarina Jakobsdotter. Född 1742-04-25. [6]
Död 1820-10-16 i Norrböle 5, Skellefteå lfs. [12]
      4 Mattias Boström.   Född 1738 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Död 1777 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [11] Handelsbetjänt i Umeå stad.
Mats Boström som fick utomäktenskaplig dotter 1761 var handelsbef. i Piteå stad. Han är möjligen identisk med den Mattias Boström som fick fyra döttrar 1745-1751 i Piteå stad. Troligen är han istället identisk med handelsbetjänten Mattias Boström i Umeå, som härstammade från Burträsk.
Utom äktenskap med Anna Margareta Granlund. Döpt 1730-12-.. i Sorsele. [13]
Anna Margareta Granlund stämdes till tinget av drängen Lars Andersson i Gråträsk år 1753 med yrkande på "...att en redan för 5 år sedan dem emellan begynt äktenskapshandel måtte bliva fullbordad, helst som han förärat henne åtskilligt både i persedlar och penningar, och hon dessutom genom flera brev försäkrat honom om äktenskap." Rättens dom blev att Anna Greta ska ge tillbaka till Lars Andersson allt vad han gett henne. (Constantinus Lindfors)
Gift 1767-07-02 i Umeå stadsförs (Västerbotten) [11] med Katarina Hertzberg. Född 1738-10-10 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [11]
      4 Christina Boström.   Född 1741-01-13 i Gammelbyn, Burträsk, Västerbotten. [14] Död 1776-08-22. [11] Gift 1762-02-21 [11] med Zakris Persson Nordström. Furir vid Lövånger kompani.
Född 1722 i Skellefteå lfs. [11]
Död 1789-08-25 i Gammelbyn, Burträsk. [11]
      4 Margareta Andersdotter Boström.   Född 1742-11-22 i Burträsk, Västerbotten. [14] Död 1816-09-03 i Mjödvattnet, Burträsk, Västerbotten. [15] Gift 1767-01-18 i Burträsk [11] med Isak Olofsson. Bonde i Mjödvattnet.
Född 1738. [11]
Död 1805-09-07 i Mjödvattnet, Burträsk, Västerbotten. [15]
      4 Brita Boström.   Född 1744-07-08 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Död 1811-04-11 i Skellefteå (Västerbotten). [16] Gift 1763-04-06 i Burträsk [11] med Herman Tomasson Nordström. Klockare, smed.
Född 1732 i Näset, Norsjö. [11]
      4 Catharina Boström.   Född 1747-06-28 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Död 1795-12-24 i Bodbyn, Burträsk. [11] Gift 1775-10-15 i Burträsk [11] med Nils Nilsson. Född 1744-07-10 i Bodbyn, Burträsk. [11]
      4 Magdalena Boström.   Född 1749-11-06 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Död 1777-11-06 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Gift 1771-01-03 i Burträsk [11] med Lars Olofsson Sundbom. Sockenskräddare.
Född omkring 1745. [11]
      4 Elsa Boström.   Född 1753-09-07 i Åbyn 1, Burträsk. [11] Död 1785-07-24 i Bodbyn, Burträsk. [11] Gift 1779 i Burträsk [11] med Johan Nilsson Burén. Född 1753-06-17 i Bodbyn, Burträsk. [11]
Död 1807-05-18 i Ljusvattnet, Burträsk. [11]
    3 Matsdotter Diurman.   Gift [4] med Petter Burström.
    3 Margareta Matsdotter Djurman.   Född 1710 i Umeå landsförs (Västerbotten). [17] Död 1788-06-08 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [17] Gift 1727 i Burträsk (Västerbotten) [17] med Olof Larsson. Bonde i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [17]
Född 1704-08-18 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [17]
Död 1750 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [17]
      4 Karin Olofsdotter.   Född 1729 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [17] Död 1780 i Burträsk (Västerbotten). [18] Gift 1752 i Burträsk (Västerbotten) [18] med Lars Östensson. Född 1729 i Burträsk (Västerbotten). [19]
Död 1793 i Burträsk (Västerbotten). [18]
      4 Anders Olofsson.   Född 1744-06-17 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [20] Död 1826-08-28 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [21] Bonde i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [21]
Gift 1771 i Burträsk (Västerbotten) [21] med Anna Matsdotter. Född 1732. [21]
Död 1804-12-19 i Åbyn, Burträsk (Västerbotten). [21]
  2 Anders Andersson.   Född 1692 i Vallen, Lövånger (Västerbotten). [22] 1692 fick en Anders Matsson en son Anders i Lövånger (Vallen). Jag tror det rör sig om Diurman ovan, detta eftersom en av dopvittnena var Per Matsson rådman i Umeå. (Rune Forsgren 2002-10-23 Anbytarforum)

Källor

 1. Bygdén
 2. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 3. Mantalslängder
 4. Staffan Bengtsson
 5. Databas Kråken 11A
 6. Ulf Lundström
 7. Agneta Olofsson
 8. C:3, Per Olov Österlind
 9. C:1, Per Olov Österlind, Agneta Olofsson, Släktnamn i Umeå stad
 10. C:1, Per Olov Österlind
 11. Kenneth Mossberg
 12. Prosten Fällström
 13. Elisabeth Sundh
 14. Mormonernas Ancestral file
 15. Isak Grapes kyrkobok s 3
 16. Demografiska databasen Umeå Universitet
 17. Isak Grape s 104
 18. Magnar Brännström
 19. Thea Hälleberg
 20. Isak Grape s 104, 105
 21. Isak Grape s 105
 22. Rune Forsgren

Personregister       Ortsregister