Förfäder Jakob Jakobsson Grubb.   Född 1642-03-11. [1] Död av svår köld 1702-11-29. [2] Landskapten. [1]
Löjtnant. [3]
Bosatt från 1683 till 1702 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [4]
Underlagmannen Jakob Jakobsson Grubbs äldste son från första äktenskapet med Karin Larsdotter Nerbelia, Jakob Jakobsson Grubb, föddes 11/3 1642 och dog av svår köld 29/11 1702 (Nils Burmans släktbok, sida 61). Denne blev som sagt landskapten och bosatt i Klabböle i Umeå lfs åren 1683-1702 (mtl). Därefter noterades hans änka i mtl åren 1703-1705 samt 1707-1708, och bar namnet Margareta Orm (1707:års mtl). Hon dog år 1741 i Klabböle vid 80 års ålder och begravdes den 13/9. Makarna fick fyra söner: Jakob, Anders, Axel och Lars de två sistnämnda döda i Dünamünde år 1710. Sonen Jakob Jakobsson (Grubb) noterades i mtl åren 1706-1741, och jag känner ännu inte till hans dödsår. Jakob gifte sig antingen 1712 eller 1713 med Kerstin Andersdotter, som kom från en svårtydd ort i Bygdeå sn och som dog 27/5 1758 i Klabböle vid 81 års ålder (C:3 sida 14, nr 51). (Constantinus Lindfors 2015-10-21 Anbytarforum)
Gift med Margareta Axelsdotter Orm. Död vid 80 års ålder 1741 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [1]
Begravd 1741-09-13 i Umeå landsförs (Västerbotten). [1]
Januari 1700: "Landz Capitein Jacob Jacobson Grubb beswärade sigh öfwer Sahl. Regementzskrifwaren Oluff Swänssons Sterbhuus för några resterande löner för dess framledne Swärfader Regementzfaldtskären Master Axel Orm (...) " Källa: RA, Svea hovrätts arkiv, Renoverad dombok, Jämtlands län 1700-1701, vol. 3, laga ting i Skellefteå socken 1700 22-26/1, nr 11, fol. 358v. (Constantinus Lindfors 2015-10-20 Anbytarforum)
Bosatt från 1703 till 1708 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [4]
1 Jakob Jakobsson Grubb.   Bonde från 1706 till 1741 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [4]
Gift omkring 1712 [1] med Kerstin Andersdotter. Född i Bygdeå (Västerbotten). [1]
Död vid 81 års ålder 1758-05-27 i Klabböle, Umeå landsförs (Västerbotten). [5]
1 Anders Jakobsson Grubb.  
1 Axel Jakobsson Grubb.   Död 1710 i Dünamünde. [1]
1 Lars Jakobsson Grubb.   Död 1710 i Dünamünde. [1]

Källor

  1. Constantinus Lindfors
  2. Constantinus Lindfors: Nils Burmans släktbok, sida 61
  3. Agneta Olofsson
  4. Constantinus Lindfors: mantalslängder
  5. Constantinus Lindfors: C:3 sida 14, nr 51

Personregister       Ortsregister