Förfäder Persdotter.   Gift med Hans Grape. Död omkring 1666.
S Torikka i Anbytarforum 2005-08-07: I Torneå stad förekommer sporadiskt under 1660-talet borgaren och tobakshandlaren Hans Grape. Han verkar ha tydliga kopplingar till Stockholm. Är det någon som har stött på honom i något dokument? Hans Grape efterlämnar en dotter Annika Grape, vilken tydligt antyds ha "skickats till Stockholm". Detta bör ha skett 1678 eller strax därefter.

Hans Grape blev borgare i Torneå 1662 varifrån han bland annat synes ha bedrivit tobakshandel. Den 30 juni 1663 tecknade han i Stockholm en obligation på 2040 daler i samband med köp av tobak för Torneå tobakskompani. Hans Grape synes ha dött vid årsskiftet 1666 då bouppteckning efter honom gjordes i Torneå den 12 februari 1666 av Olof Swart, Jöns Karlsson och Johan Nilsson Arfman. Vid tinget i Nedertorneå den 31 juli 1678 vill befallningsmannen Arendt Grape slippa förmyndarskapet för sin brorsdotter Annika Grape då hon hade morfadern Olof Swart och sina morbröder Sigfrid och David Persson Fordell hos sig. (Genos 3, 2008)

Hans Grape blev borgare i Torneå 1662 och återfinns i borgarlängden till och med 1665. Den 30 juni 1663 köpte han i Stockholm för 2040 daler 1020 skålpund tobak att säljas i Torneå. Köpet borgades av Abraham och Jacob Momma. Den 12 februari 1666 upptecknades i Torneå av borgmästaren Olof Swart, Jöns Carlsson, och Johan Nilsson Arfman som herrarna Momma anfordrat som kontrollör, de partseler av Salig Hans Grape som inte då strax kunde föras i bodarna medan liken var osvepta. Detta antyder att hustrun avlidit samtidigt med honom. Vidare framgår att Hans Grape efterlämnat mer än ett barn då bouppteckningen bl.a. upptar sängkläderna som är följt med barnen och vaggorna: 1 stor skinnfäll, 2 små kuddar; i andra vaggan 1 liten badda, 2 små kuddar, 1 gammal backfoder, 1 liten barn påtta till barn kräker; 1 barnlakan till vaggan; 1 skrin som pojken brukar. Den 31 mars 1666 betalade sterbhuset för Sal. Hans Grape och hans hustrus skälaringning en timma samt för bårkläde. Enda kända namngivna barnet är Annika men uppenbarligen ingick även minst en pojke i syskonskaran. (Per-Olof Snell i e-brev 2011-04-23)

1 Annika Grape.   E-brev 2011-07-23 Hej Leif! Torfast Abrahamsson uppträder första gången i borgarlängden som gift 1692 vilket skulle kunna passa med att han då gift sig med Annika Grape. Uppgifterna 1718 och 1719 är hämtade från följande domböcker. Dombok Västerbottens län 16, 1717-1720. Fol. 78. Vid ordinarie ting i Torneå lappmark den 31 januari 1718 anges: I anledning av Högl. Kongl. Hovrättens universal av den 12 november 1712 blir den inteckning som Torfast Abrahamssons änka hustru Anna Grap i Torneå genom dess fullmäktige lappen Anders Mårtensson samt hennes syskonbarn (detta torde vara rätt då Annika och Salomon var kusiner) Salomon Grap vice versa gjorde angående någon skuldfordran, nu utesluten, emedan domen blivit Högl. Kongl. Hovrätten i underdånig ödmjukhet tillhanda försänder av den 21 april 1718. Dombok Torneå lappmark ordinarie lagmansting vid Jukkasjärvi tingsplats den 14 februari 1719 sid 473 a avhandlas en tvist mellan Salomon Grap som inlämnar en räkning på 89 daler 16 öre som han pretenderar av sin syster (detta torde vara en felskrivning) dygdesamma hustru Anna Grap framlidna handelsmannen Torfast Abrahamssons änka vilken nu är till Norge och Västersjön avrest. Salomon hade fått arrest på hus som hustru Anna skulle äga i Jukkasjärvi, men husen var anslagna till kronan för den rest framlidne Torfast Abrahamsson sig påsamkat den tid han vistats i staden och brukat borgerlig hantering. Salomon Grap kunde därför inte efterlåtas att tillträda husen för sin fordran. Lappen Anders Mårtensson medgav att stämningen till tinget hade kommit till Norge men hon hade inte befullmäktigat någon eller själv infunnit sig. Brev hade sänts från Anna till Salomon Grap 1717, då hon flyttade till Norge, att hon för någon gäld Salomon hade hos henne hade tagit emot 2 tunna korn à 24 daler tunnan och 12 marker humle à daler som Salomon lämnat hos henne av fruktan för fienden som härjade i trakten. 1718 är Torafst Abrahamssons änka och mågen Henrik Persson Renbäck borta från Torneå. Redan 1714 hade Torfast Abrahamsson med hustru, måg och barn försökt lämna Torneå i rädsla för ryska angrepp på staden. När de kommit upp till Övertorneå tvingades de återvända. Både Torfast Abrahamsson och Henrik Persson Renbäck drev handel vid Västersjön. Det synes troligt att det var dit de åkte när de sökte sig bort från det krigsdrabbade Torneåområdet. Möjligen skulle man i längder för Nordnorge kunna hitta dem där. Bästa hälsningar P-O Datum: lördag 23 juli 2011 10:06 Hej Per-Olof! Mycket intressant! Är det domboksnotisen 1718 som bekräftar att Annika Hansdotter (Grape) varit gift med Torfast Abrahamsson? Är det samma domboksnotis som visar att hon och dotterns familj tycks ha slagit sig ner i Norge? Eller har du hittat information någon annanstans? Tyvärr känner jag inte till något mer om Johan Bruns familj eller Torfast Abrahamssons änka. Jag har spekulerat i om Johan Brun kunde ha någon släktmässig koppling till gården Rolfs 2, men har inte kommit på hur i så fall. Mvh Leif E-brev 2011-07-22 Hej Leif! Återkommer till Hans Grapes dotter Annika. Nu har jag funnit att hon gifte sig med Torfast Abrahamsson. Det som Utterström och Torikka skrivit är fel. Det fanns två Annika Grape, dels Arendts dotter som först gifte sig med Nils Andersson Oravainen och 1705 gifte sig med Olof Halsius i Överkalix. Hans Abrahamssons dotter Annika bör i slutet av 1680-talet ha gift sig med Torfast Abrahamsson. Torfast Abrahamsson synes ha dött 1714. Änkan med mågen Henrik Persson och två döttrar fanns i Torneå till 1718 då dom tycks ha slagit sig ner i Norge. Dottern Katarina gifte sig första gången med Henrik Persson Renbäck omkring 1710 och 1724 gifter sig änkan Katarina Thorfastsdotter Hellandt med borgaren Johan Brun. Du har upptagit honom på Rolfs 2 1728. Känner du till något mer om Johan Bruns familj eller om vart Torfast Abrahamssons änka kan ha tagit vägen? Bästa hälsningar P-O Hej P-O1 Patronymikonet Persdotter på Anders Israelssons hustru har jag fått av någon Kalixforskare. Jag har inte själv sett det i någon originalkälla. Jag skulle tro att det endast är en slutledning av att hon skulle vara syster till Sigfrid Persson Fordell. Jag vet inte när Sigfrid Persson Fordell kom till Kalix. Johan Johansson och Per Larsson står för Gammelgården 10 (Björknäs) i mantalslängden 1675, men inte senare. De står som ägare för gården i jordeboken 1678, men där är det ibland eftersläpningar. Sigfrid uppbjuder Lars Erikssons hemman (Gammelgården 10) för tredje gången i november 1676. Enligt dopboken är tre barn till Sigfrid Persson Fordell födda i Björknäs 1673-1677. Jag skulle tro att han kan ha flyttat dit redan 1673 eller 1672. Jag tycker att det verkar möjligt att både Klara och Jakob Grape kan vara barn till Hans Grape och att de var bosatta på Björknäs. Men jag har inte hittat några indicier på det i skriftliga källor. Mvh Leif -----Ursprungligt meddelande----- Från: Per-Olof Snell [mailto:posnell@yahoo.se] Skickat: den 25 april 2011 09:22 Till: Leif Boström Ämne: SV: Grape Hej Leif! Tack för din information som leder till att Anders Israelssons hustru skulle kunna vara Annika/Anna Hansdotter Grape. Du har dock i din bok benämnt henne Anna Persdotter. Finns detta patronymikon angivet någonstans? Av domböcker från Torneå framgår att Denis Joris hustru Margareta med barn samt Hans Grapes barn först togs om hand av Olof Swart med hustru. När Olof Swart försvinner ur längden 1679 tar Margareta Joris hans plats men 1680 är också Margareta borta. Kan de alla då ha flyttat till Sigfrid Persson Fordell i Kalix? När kom Sigfrid till Kalix? Clara Grape som var gift med prosten Lars Lithovius i Limingo dog 1744 vid besök hos sin dotter i Ilmajoki. Clara uppges då vara 90 år. Åbo stifts Herdaminne kallar henne Clara Graap från Kalix. Detta antyder att också hon kan ha varit dotter till Hans Grape och var bosatt i Kalix när hon gifte sig med Lars Lithovius. Med tanke på att hon var född 1654 borde hon ha gift sig i slutet av 1670-talet det vill säga innan familjen eventuellt flyttade till Kalix. Ja så här kan man fortsätta att spekulera. Bästa hälsningar P-O ----- Ursprungligt meddelande ---- Från: Leif Boström Till: 'Per-Olof Snell' Kopia: Skickat: måndag, 25 april 2011 8:46 Ämne: SV: Grape Hej P-O! Jag har lite svårt för hur begreppet syskonbarn användes på den tiden, men har förstått att det var kusin som avsågs. I domboksnotisen står förkortat: Anders Israelssons framlidna hustrus köttsliga syskonbarn Brita Sigfridsdotter. Det som menas ska då vara att Anders Israelssons framlidna hustru och Brita Sigfridsdotter var kusiner eller syskonbarn, d v s barn till personer som var syskon. Brita Sigfridsdotters föräldrar är kända. Anders Israelssons hustru Annas ena förälder bör därmed vara syskon antingen till Sigfrid Persson Fordell eller till Margareta Hansdotter Ruuth. Jag har inte hittat någon lämplig kandidat bland Margareta Hansdotter Ruuths syskon, men det kan kanske finnas någon som jag inte känner till. Om Anders Israelssons första hustru var dotter till ett syskon till Sigfrid Persson Fordell, så kan hon ha varit dotter till Knut, David, Margareta, hustrun till Hans Grape eller till något syskon som vi inte känner till. Knut hade kanske inga barn. Davids gifte sig 1660 i Piteå lfs. Alla hans barn verkar finnas i dopboken i Piteå lfs och alla döttrar födda före 1678 finns också som begravda. Möjligen hade Margareta och Denis Joris en dotter Anna. Att Hans Grape och hans hustru hade det vet vi. Mvh Leif -----Ursprungligt meddelande----- Från: Per-Olof Snell [mailto:posnell@yahoo.se] Skickat: den 24 april 2011 11:05 Till: Leif Boström Ämne: SV: Grape Hej Leif! Tack för ditt svar. Sigfrid Persson Fordells syskon var David i Piteå, Margareta gift med Denis Joris, Karin(?) gift med Hans Grape och kanske Anna gift med Anders Israelsson. Anders förra hustrus syskonbarn vore då Birgitta Sigfridsdotter. Det som talar mot detta är att Anders Israelsson synes vara född 1662 och att Anna Persdotter borde vara född innan 1650. Kanske för stor åldersskillnad. Annika Hansdotter Grape skulle åldersmässigt passa in men då stämmer inte uppgiften om köttsligt syskonbarn. Uppgiften om Torfast Abrahamsson är ett citat ur Lydia Styrmans artikel. Jag skall själv titta närmare på originalen. Bästa hälsningar och fortsatt Glad Påsk! P-O ----- Ursprungligt meddelande ---- Från: Leif Boström Till: 'Per-Olof Snell' Kopia: Skickat: lördag, 23 april 2011 19:46 Ämne: SV: Grape Hej P-O! Att Anna Grape var 80 år vid sin död är antagligen ursprunget till att hon var född 1649. Åldersuppgiften kan vara överdriven. Jag skulle ändå tro att det innebär att Nils Anderssons och Olof Halsius hustru var dotter till Arendt Grape. Jag har misstänkt att Hans Grapes dotter Annika/Anna var gift med Anders Israelsson i Stråkanäs 3. I så fall avled hon 1692 och kan inte ha varit hustru till Torfast Abrahamsson. Anders Israelssons andra hustru Brita Sigfridsdotter, dotter till Sigfrid Persson Fordell, var köttsligt syskonbarn till Anders Israelssons första hustru, enligt dombok för Kalix i april 1698. Den enda Anna som jag hittills hittat som kan stämma är Hans Grapes dotter. Att jag antecknat att Anders Israelssons hustru Anna hade Persdotter som patronymikon är troligen felaktigt. Möjligen kan hennes far ha hetat Lars, eftersom hennes andra son får heta Lars. Hur säkert är det att Torfast Abrahamssons hustru hette Anna Grape? Lydia Styrmans uppgift från domboken 1718 ifrågasätter du ju. Mvh Leif -----Ursprungligt meddelande----- Från: Per-Olof Snell [mailto:posnell@yahoo.se] Skickat: den 23 april 2011 18:21 Till: leif boström Ämne: Grape Hej igen Leif! Hittade just att Halsius hustru Anna Grape var 80 år när hon dog 1729. Det torde innebära att Annika Grape var gift med Torfast Abrahamsson om det är korrekt att giftet mellan Anna Grape och Olof Halsius skedde 1705. Torfast Abrahamsson var nämligen i livet långt senare enligt räkenskaperna för Torneå kyrka. Mvh P-O
Gift med Torfast Abrahamsson. Född. [1]
Död omkring 1714. [2]
  2 Katarina Torfastsdotter Hellandt.   Gift omkring 1710 [2] med Henrik Persson Renbäck. Gift 1724 [2] med Johan Brun. Borgare i Torneå. [2]
Bonde 1728 i Rolfs 2, Nederkalix (Norrbotten).

Källor

  1. Styrman, Genos 51 (1980) s 57-59
  2. Per-Olof Snell

Personregister       Ortsregister