Förfäder Margeta Persdotter.   Nämnd som hustru Margeta Joris 1678 i Torneå stad. [1]
Nämnd som hustru Margeta 1679. På samma plats i mantalslängden 1680 finns borgaren Olof Mört utan hustru.
Gift [2] med Denis Joris. Styckgjutare från 1665 till 1667 i Kengis bruksförs (Norrbotten). [3]
Nämnd utan hustru från 1658 till 1659 i Kengis bruksförs (Norrbotten). [3]
Nämnd med hustru 1660 i Kengis bruksförs (Norrbotten). [3]
Nämnd från 1662 till 1663 i Torneå stad. [3]
Denis Joris fanns vid Färna bruk 1656-1657 där han på holländska avfattade brev till sina principaler bröderna Momma. Dennis Joris kom till Kengis i slutet av 1650-talet och försökte tillsammans med Simon Nopp, Arendt Grape och Sven Jönsson starta Kalix kopparbruk omkring år 1660. Vid rådstugan i Torneå begärde Lars Lindroth den 7 september 1661 exekution på Denis Joris som i underpant upplät sin andel i bruket på två års tid. Denis Joris finns i Torneå borgarlängd med hustru 1662 och 1663. Tobak konfiskerades 1676 hos Denis Joris änka Margareta och samtidigt uppgavs att Annika Grape sålt tobak. Båda fick böta 8 daler silvermynt.61 Då godset på Hans Danielssons skuta från Torneå som led skeppsbrott 1696 redovisas var Petter Joris i Torneå en av ägarna. Troligen var han son till Denis Joris. (Genos 3, 2008)
1 Petter Joris.   Född. [4]

Källor

  1. Mantalslängd
  2. Juhani Mäkitalo
  3. Mantalslängder
  4. Per-Olof Snell

Personregister       Ortsregister