Förfäder Elisabet Olofsdotter.   Död 1702. Gift 1662 [1] Lysning 1662-02-08 i Luleå landsförsamling. [2] med Erik Nilsson Höijer. Råd- och handelsman i Luleå.
Död före 1686-04-10 i Luleå stad. [3]
Möjligen son till länsman Nils Nilsson i Björsbyn, den ene av Luleå stads första borgmästare. Men enligt Göran Svensson hävdar Olle Malmsten att han inte är det. Enligt Olle Malmsten är Erik Nilsson Höjers andra hustru dotterdotter till Nils Nilsson.
Rådman från 1650 i Luleå gamla stad. [4]
Nämnd från 1650 till 1681 i Luleå stad. [1]
Erik Nilsson Höijer, möjligen *ca 1620/21, +1687 i Luleå, i testamente efter honom gavs 3/5 en ljuskrona med 16 pipor till Luleå stads kyrka (LuSH I, sid 166). Han begravdes i Gammelsta- dens kyrka där hans och hans 1:a hustrus gravsten ännu finns i korets sydöstra hörn (HSH 2:223; EGN sid 417). Enligt EGN sid 96 flyttade han in till staden såsom borgare på 1640-talet och var med vid stadens flyttning (från Gammelstad till nuvarande plats 1649). Han seglade i gemensam skuta tillsammans med Johan Påls- son Björn från år 1649, senare med Erik Eriksson. Sedan 1650 var han rådman i staden. - Han är stamfader för Norrbottenssläkten Höijer, vilket namn sannolikt syftar på hans födelseby Högsön. - Gift 1:o ca 1646 (böter för "otidigt sängelag") med Anna Dages- dotter * i Rånbyn (av Dage Jönsson [Forsman] *ca 1603, hemmans- ägare, länsman och landstingsman, och hans hustru Elin Månsdot- dotter Fordell), +1661. Gift 2:o med Elisabet Olofsdotter Kråka begravd 1702-08-03 (dotter till Olof Andersson Kråka i Sunder- byn, borgare i Luleå, borgmästare och skeppare). Hon gift 2:o 1691 med rådmannen i Luleå Olof Johansson Antman.

Son till Nils Henriksson, född ca 1597 (åldersuppgift i roteringslängden 1637), tro- ligen + senast ca 1640, arvskifte efter honom hölls ca 1640. I roteringslängden 1637 står han som ägare av ett hemman i Högsön på 5 spannland 3 skälsland, det tredje hemmanet i storlek i byn.

och hans hustru Elin Eriksdotter +1674, testamente efter henne gavs Annandag Jul av sonen Henrik Nilsson. (Nils Joëlson)
Erik erlägger testamentspenningar för sina barn 1668-12-20 i Luleå landsförsamling. [5]
Gift 1691 med Olof Johansson Antman. Rådman.
Nämnd från 1690 till 1709 i Luleå stadsförsamling. [1]
Bouppteckning efter honom 1710 i Luleå stad. [1]

1 Brita Eriksdotter Höjer.   Död omkring 1701. [6] Gift omkring 1681 [6] med Salomon Stigman. Lantmästare.
Död 1712 i Hellelä på Björkön, Nedertorneå. [1]
Salomon Steigman, död 1712 (bg. 9/2) i Hellelä på Björkön, Nedertorneå sn. Nämnd 1682-1708 (mtl), senare i Björkön 1709-1711 (mtl). (enligt längderna bruksskivare vid Lule silververk 1680-1681 och räntmästare från 1682. Sist befallningsman eller inspektör för pärlfiskeriet 1693-1712. Vissa år i Luleå gamla stad) g1 ca 1681 (mtl) m Brita Eriksdotter Höjer, död ca 1701 (mtl). från familj 119 g2 ca 1703 (mtl) m Christina Lang, död 1728 20/2 (bg. 25/3) i Hellelä på Björkön, Nedertorneå sn, 73 år 9 mån 11 d gl. (dotter till tullnären och rådmannen Jakob Andersson Lang i Uleåborg och hh Kerstin Henriksdotter och änka efter faktor Christian Eriksson på Björkön och regementspastor Nils Törner på Kyrkobordet, båda i Nedertorneå) Barn: 1a) Brita, g 1703 8/12 i Luleå stad m kyrkoherde Sven Bidenius Renhorn i Brunflo (d. 1743 30/7) 1b) Jonas Student i Uppsala 1702, auskultant vid hovrätten i Stockholm (d. 1710) 1c) Magdalena, f. 1693 (dop 23/5), d. 1707 (bg. 13/1). (Constantinus Lindfors)
1 Elias Höijer.   Begravd 1702-04-20 i Luleå nystad. [1] Predikant från 1700 till 1701 i Nederkalix (Norrbotten). [7]
Student 1693 i Uppsala. [1]

Källor

  1. Constantinus Lindfors
  2. Nederluleå LIB:1, sida 306
  3. Luleå RR; Constantinus Lindfors
  4. Albert Nordberg
  5. Nederluleå LIB:1 s. 368
  6. Constantinus Lindfors: Mantalslängder
  7. Mantalslängder; Constantinus Lindfors

Personregister       Ortsregister