Förfäder Ella Andersdotter.   Född. [1] Gift med Petter Persson Buraeus. Komminister från 1656 till 1668 i Luleå landsförsamling. [1]
1 Anders Buraeus.   Död omkring 1705 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [1] Kollega från 1692 till 1699 i Luleå stadsförsamling. [1]
Borgare från 1701 till 1705 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [2]
Gift omkring 1699 [1] med Ingeborg Segersdotter Nenzelia.
1 Maria Buraea.   Död 1705 i Luleå stadsförsamling. [1] Gift [1] med Johan Hansson (Byrelius). Skräddare i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [1]
Skräddare från 1687 till 1709 i Luleå stadsförsamling. [1]
Johan Hansson Byrelius. Skräddare. Nämnd i Luleå gamla stad 1684-1685 (mtl), senare i nya staden 1687-1709 (mtl). Slutligen bosatt i Luleå gamla stad igen. Levde än 1718 1/7 (RR). (son till komminister Hans Hansson Byrelius i Nederluleå lfs och hh Maria Svensdotter) bou (inventarium) 1707 4/3 FIIA:2 nr 78 (Constantinus Lindfors)

Källor

  1. Constantinus Lindfors
  2. Staffan Bengtsson

Personregister       Ortsregister