Förfäder Sigfrid Persson Fordel.   Död före 1697. Befallningsman.
Sigfrid äger hemman 1661 i Håkansö, Piteå lfs. [1]
Skriven med sin hustru 1665-1667 i Piteå stad. [2]
Sigfrid Person var Olof Swarts styfson (Torneå rådhusrätt 1667 f. 259) och mor Lisbet Wolker (Torneå rådhusrätt 1682 f. 520). Sigfrid var 1667 i Piteå bosatt. (Juhani Mäkitalo)

Mynteinspekor Sigfrid Person Fordell köpte 1671 sin farfars gård Björknäsgården i Gammelgår- den i Kalix. (dombok 1682 f. 612 Kalix) (Juhani Mäkitalo)
I mantalslängd 1697 nämns under Gammelgården, Nederkalix, Hustru Margareta sal inspect och 1698 nämns Inspect Fordels änka.
Nämnd 1694 i Gammelgården 10 Björknäs, Nederkalix. [3]
Sigfrid Persson Fordell var borgare med hustru 1665-1667 i Piteå stad. Som myntinspektor köpte han 1671 sin farfars gård Björknäs i Kalix socken.62 Han var även befallningsman och inspektor över Torne lappmark under 1670- och 1680-talen. Sigfrid var gift med Margareta Hansdotter Ruuth, född 1638 i Rutvik, Luleå socken. (Genos 3, 2008)
"Dito:upplästes inspect. Sigfrid Persson Fordels skrivelse dat: Torneå d. 15 mars 1687, begärandes av Borgmästare och råd, att: Jöran stadstjänare kunde bliva examinerat, att berätta sanningen den tid han tjänt hos hans fader fader Jöns Persson i Calix, om hemmanens ägor vad det tillhörigt var, eller han kunde påläggas att dit resa nu till tinget. Jöran stadstjänare inkallades och tillspordes om han någon kunskap vet att giva inspekt. Sigfrid Persson Fordell om hans hemmans ägor, då han tjänt hos hans fader fader i Torneå. Vartill Jöran svarade, det vara emot 70 år sedan han där tjänte, och ingenting kan minnas, om hemmanets ägor, vad då därunder varit, utan enär han där tjänte, så var han en arbetsdräng och gjorde sitt arbete och icke bekymrade sig om annat till bjudandes sin ed sig icke veta eller kunna minnas eller hava någon kunskap över inspekt: Sigfrid Persson Fordells hemmans ägor i Kalix." (Torneå RR originaldombok den 16 mars 1687, ULA) (Bruno, http://htgenealogia.org/tornedalen/index.php?action=profile;u=2;sa=showPosts)
Gift med Margareta Hansdotter Ruuth. Född 1638-09-06 i Rutvik, Luleå landsförsamling. [4]
Död 1715-03-07 i Luleå landsförsamling. [5]
Nämnd 1697-1699 i Gammelgården 10 Björknäs, Nederkalix. [6]

1 Nils Sigfridsson.   Döpt 1673-03-21 i Gammelgården 10 Björknäs, Nederkalix. [5]
1 Anna Sigfridsdotter.   Döpt 1674-10-11 i Gammelgården 10 Björknäs, Nederkalix. [5]
1 Brita Sigfridsdotter.   Döpt 1677-09-03 i Gammelgården 10 Björknäs, Nederkalix. [5] Gift omkring 1699 med Anders Israelsson. Bonde från 1697 till 1714 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [6]
Född 1662 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [7]
Döpt 1662-01-12 i Nederkalix (Norrbotten). [7]
Död 1715-04-12 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8]
  2 Margeta Andersdotter.   Född 1700-06-10 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8] Dopvittnen: Herr Elias Höjer, länsman Carl Mårtensson med hustru Maria, sockenskrivare Christian Kiempe och jungfru Helena Björn.
  2 Israel Andersson.   Född 1702-05-06 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8] Dopvittnen: Per Andersson med dotter Karin i Gammelgården, Per Gustafsson med hustru Karin i Rian, hustru Lisbeta Nilsdotter i Stråkanäs.
  2 Anders Andersson.   Född 1703-12-20 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8] Död 1707-02-16 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). Dopvittnen: Carl Wänman, länsman Carl Mårtensson med hustru Maria, sockenskrivaren Christian Kämpe med hustru Karin, Anders Israelssons mor hustru Karin, Per Nilsson med hustru i Gammelgården.
  2 Karin Andersdotter.   Född 1703-12-20 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8]
  2 Anna Andersdotter.   Född 1708-03-13 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8] Dopvittnen: Anders Jönsson Lind med hustru Sophia Nyman, Johan Persson och hustru Ingeborg Israelsdotter i Stråkanäs.
  2 Lisbeta Andersdotter.   Född 1711-02-05 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). [8] Dopvittnen: Johan Persson med hustru Anna Eriksdotter i Stråkanäs, Nils Carlsson i Mårtsön, Henrik Larsson med hustru Maria Jönsdotter i Bondersbyn, corporalskan hustru Ingeborg Israelsdotter i Stråkanäs.
  2 dotter .   Född 1712-10-.. i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). Död 1713-03-08 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten).
  2 Barthold Andersson.   Född 1714 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). Död 1715-01-16 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten).
  2 Holger Andersson.   Född 1714 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten). Begravd 1715-01-16 i Stråkanäs 3, Nederkalix (Norrbotten).

Källor

  1. Olle Malmsten
  2. Olof Andersson 1999
  3. Tiondelängd
  4. C:1 dödsnotis
  5. C:1
  6. Mantalslängder
  7. Nederkalix C:1
  8. Nederkalix C:2

Personregister       Ortsregister