Förfäder Per Larsson.   Död omkring 1680 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [1] Bonde från 1669 till 1678 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [2]
Soldat 1677-12-... [3]
Dombok 1675 25/2: Per Larsson i Björsbyn döms betala 20 daler kopparmynt till borgaren Henrik Eriksson i Torneå, på en skuld som Per haft till Henriks hustrus förre man, borgaren Hans Hansson Biörn i Stockholm.

Påhl Jacobsson i Björsbyn besvärar sig över grannen Per Larsson som flyttat sina hus till annat ställe i byn till Påhls förfång, bevisar Per att han 1669 bytt egen mark mot byns och alla grannarna, även Påhls salig far, hade samtyckt.

Per Larsson beslutas få återlösa tre ängestegar utanför "Rådsteenen", vilka Påhls far hade köpt av Pers far, Lars Nilsson, för 11 daler och ett skålpund tobak. (Anders Sandström, korta domboksnotiser s 34)
Per Larsson Antagen 1677-12-00 Mönstringsår m.m.:Går för eget hemman i Biörsbyn. Ystad 1679. Hemvist Biörsbyn (Kenneth Mossberg)
Gift med Karin Henriksdotter. Född 1625 i Ängesbyn 1, Luleå landsförsamling. [4]
Död 1720-11-27 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [5]
Karin. [1]
Nämnd från 1679 till 1681 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [3]

1 Henrik Persson.   Född i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [1] Död 1746 i Luleå landsförsamling. [6] Bonde från 1682 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [3]
Gift omkring 1683 i Luleå landsförsamling [3] Brudvigningspengar 1683-12-16 i Luleå landsförsamling. [7] med Anna Jakobsdotter. Möjligen dotter till Jakob Hansson i Rutvik 1, Luleå landsförsamling.
  2 Anna Henriksdotter.   Född omkring 1684 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [8] Död av lungsot 79 år gammal 1763-09-28 i Kallax 1, Luleå landsförsamling. [9] Gift 1707-03-03 i Luleå landsförsamling [10] med Jöns Olofsson. Bonde och tolvman i Kallax 1, Luleå landsförsamling.
Född omkring 1682. [8]
Död 55 år gammal 1737-12-13 i Kallax 1, Luleå landsförsamling.
    3 Karin Jönsdotter.   Född 1707-11-15 i Kallax 1, Luleå landsförsamling. [11] Dopvittnen: Olof Olsson i Kallax och hans hustru Margeta Hermansdotter item, Peder Hindersson ifrån Björsbyn och pigan Ingeborg Olofsdotter i Kallax.
    3 Karin Jönsdotter.   Född 1710-05-04 i Kallax 1, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Henrik Jönsson.   Född 1714 i Kallax 1, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Olof Jönsson.   Född 1721 i Kallax 1, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Hans Jönsson.   Född 1725-06-03 i Kallax 1, Luleå landsförsamling. [12] Dopvittnen: Isacus Nordmark och hustru Elisabeta Unaea, U Johan Johansson i Gäddvik och hustru Kirstin Nils Hans ibidem.
  2 Per Henriksson.   Född omkring 1688 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [8] Död 75 år gammal 1763-09-13 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9] Bonde, nämndeman och kyrkvärd i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling.
Gift 1712-12-14 i Luleå landsförsamling [13] med Karin Pålsdotter. Född omkring 1691 i Börjelslandet, Luleå landsförsamling. [14]
Död av bröstsjuka 68 år 2 månader gammal 1760-01-24 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Anna Persdotter.   Född 1713-10-25 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [15] Död 1714-07-11 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9] Dopvittnen: Hindrik Pedersson, Jacob Jakobsson, hustru Brita Jönsdotter, hustru Anna Hansdotter, alla ifrån Björsbyn.
    3 Karin Persdotter.   Född 1714-12-16 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [16] Dopvittnen: Fouriren Nils Drygh, tolfmannen Jacob Jacobsson i Rutvik.
Gift 1731-12-12 i Luleå landsförsamling [10] med Nils Nilsson. Bonde i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [17]
Född omkring 1701 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [18]
Hos svärfadern. [19]
      4 Per Nilsson.   Född 1732-10-09 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Nils Nilsson.   Född 1735-02-.. i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Henrik Nilsson.   Född 1737-01-20 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Erik Nilsson.   Född 1740-02-15 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Jakob Nilsson.   Född 1743-03-14 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Karl Nilsson.   Född 1746-02-08 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Arendt Nilsson.   Född 1749-12-29 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Katarina Nilsdotter.   Född 1758-11-04 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Maria Persdotter.   Född 1717-05-01 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [20] Dopvittnen: Gästgivaren Anders Andersson i Gamla staden, Lars Johansson i Rutvik och hustru Anna Höök i Björsbyn samt pigan Brita Hindriksdotter ibidem.
Gift 1737-11-24 i Luleå landsförsamling [10] med Hans Hansson. Född 1713-12-09 i Bensbyn 9, Luleå landsförsamling. [21]
      4 Maria Hansdotter Benslin.   Född 1749-09-10 i Bensbyn 9, Luleå landsförsamling. [22] Död 1834. [22] Gift 1775-12-10 i Luleå landsförsamling [10] med Erik Eriksson Nordström. Född 1739-01-19 i Gäddvik 6, Luleå landsförsamling. [22]
Död 1808. [22]
Dräng från Långsund vid giftermål.
Erik och Maria var nybyggare vid Långsund, på Ersnäs gamla fäbodmark, och platsen där huset uppfördes kallades för ”Grubban”. Därav benämningen ”Grubb-karan” på männen från denna gård, som ansågs vara välbärgad. Deras kyrkstuga är nu kommunens visningsstuga i Gammelstad. När min mormor, som var från en närbelägen grannby till Långsund, konfirmerades år 1901, så hade dom lånat stugan som var extra stor. Enligt henne så kallades stugan för ”Stockarsmöyrsteugo” därför att den var stor som den enorma slåtterängen ”Stockarsmyren”. (Anders Sandström)
    3 Henrik Persson.   Född 1721-04-04 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [23] Dopvittnen: Hans Jönsson i Rutvik, Nils Nilsson ibidem, Kirstin Cnutsdotter ibidem, pig Anna ifrån Rutvik.
    3 Brita Persdotter.   Född 1722-08-22 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [24] Dopvittnen: Påhl Jacobsson och soldat Erik Dryg ifrån Björsbyn, hustru Cicilia och pigan Lisbeta ifrån Björsbyn.
Gift 1741 [25] med Nils Nilsson. Född 1712-03-24 i Björsbyn 5, Luleå sn.
      4 Margareta Nilsdotter.   Född 1744. [25] Gift 1767 [25] med Jakob Johansson. Född 1737-01-28 i Rutvik 1, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Anna Persdotter.   Född 1725-12-15 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [26] Död 1804 i Luleå landsförsamling. [6] Dopvittnen: Corporalen Erik Pihl ifrån Biörsbyn och hans hustru Anna Andersdotter item Nils Nilsson ibidem och pigan Sophia Eriksdotter Fransos af Kyrkiobordet.
Gift 1747-01-22 i Luleå landsförsamling [10] med Erik Eriksson Åström. Född 1726 i Luleå landsförsamling. [6]
Född i Avan, Luleå landsförsamling. [14]
Död 1795 i Luleå landsförsamling. [6]
      4 Maria Eriksdotter.   Född 1768 i Luleå landsförsamling. [6] Död 1815 i Luleå landsförsamling. [6] Gift med Per Isaksson. Född 1771 i Luleå landsförsamling. [6]
Död 1812 i Luleå landsförsamling. [6]
  2 Karin Henriksdotter.   Född omkring 1691 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [27] Död 52 år gammal 1743-03-24 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [28] Föräldrar: Hindrik Persson och Anna Jacobsdotter. [29]
Gift 1723-06-30 i Luleå landsförsamling [10] med Jöns Jönsson Sundman. Soldat i Björsbyn, Luleå landsförsamling.
Född omkring 1704. [30]
Död 1742-08-12 i Finland. [30]
Soldat Jöns Jönsson-Sundman Antagen 1722-02-00 Avgått 1742-08-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 6 1/4 tj.-år Wästerbottning gift. 1735: 31 år 13½ tj.-år Wb gift. 1739: 35 år 17½ tj.-år Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-23. (Kenneth Mossberg)
    3 Henrik Jönsson.   Född 1724-04-18 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [31] Dopvittnen: Anders Bolander, Per Hindriksson och dess hustru ifrån Björsbyn, Sophia Fransell.
Soldat Hindrich Jönsson-Sundman Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 090 Sundman. Avgått 1763-01-00 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 20 år 1 3/4 tj.-år Wästerbottning. 1748: 24 år 5 3/4 tj.-år gift Wb. 1757: 33 år 14 3/4 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-12. Rügen 1759- 02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 38 år 18 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i Stralsund. 1763: 40 år 20 tj.-år gift Wb, under kriget i Pommern fådt fallande siukan, hwarest han bewistat åtskillia krigstillfällen anmäles till underhåll och får avsked. (Kenneth Mossberg)
Gift 1745-04-21 i Luleå landsförsamling [10] med Karin Hansdotter Sund. Född 1725-05-31 i Sunderbyn, Luleå landsförsamling. [9]
Piga Karin Sund från Sunderbyn vid giftermål.
      4 Karin Henriksdotter.   Född 1746-02-28 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Jöns Henriksson.   Född 1750-09-02 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Hans Henriksson Beställsam.   Född omkring 1753. [32] Soldat i Ersnäs, Luleå landsförsamling. [32]
Möjligen son till soldat Henrik Jönsson Sundman och Kajsa Hansdotter, samt född 1753-09-07 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [9]
Gift 1774-12-11 i Luleå landsförsamling [10] med Magdalena Eriksdotter. Född omkring 1734. [32]
Från Ersnäs vid giftermål. [10]
      4 Anna Henriksdotter.   Född 1757-09-21 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [9]
      4 Henrik Henriksson.   Född 1765-06-04 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Brita Jönsdotter.   Född 1725-04-26 i Björsbyn, Luleå landsförsamling. [33] Dopvittnen: Borgaren Abraham Fransell, Påhl Jacobsson i Björsbyn och dess hustru, pigan Brita Hansdotter i Gl staden.
  2 Brita Henriksdotter.   Född omkring 1696 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [27] Död som änka av ålder 79 år gammal 1774-09-22 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [9] Gift 1722-12-02 i Luleå landsförsamling [10] med Erik Nilsson. Bonde i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling.
Född omkring 1699 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [34]
Död av bråck 62 år gammal 1761-09-21 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Karin Eriksdotter.   Född 1724-09-27 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [35] Dopvittnen: Per Hindersson i Björsbyn och hustru, Jöns Olofsson i Kallax, pig Lisbeta i Björsby.
    3 Nils Eriksson.   Född 1727-11-25 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Henrik Eriksson.   Född omkring 1730 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [36] Gift 1753-01-17 i Luleå landsförsamling [10] med Karin Johansdotter. Född i Sandön, Luleå landsförsamling. [14]
    3 Erik Eriksson.   Född omkring 1733 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [36]
    3 Nils Eriksson.   Född 1735-11-14 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Jöns Eriksson.   Född 1737-09-20 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [9]
    3 Per Eriksson.   Född 1737-09-20 i Björsbyn 3, Luleå landsförsamling. [9]
1 Lars Persson.   Född i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [27] Död. [27] I i Stockholm. [27]
1 Brita Persdotter.   Född omkring 1666 i Björsbyn 6, Luleå landsförsamling. [37] Död 1741-10-22 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [38] Gift med Lars Persson. Bonde i Persön 6, Luleå landsförsamling.
Född omkring 1663 i Persön 1, Luleå landsförsamling. [39]
Död 1745-03-08 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [40]
  2 Margeta Larsdotter.   Född i Persön, Luleå lfs. [41] Död möjligen som bondeänka av melankoli 70 år gammal 1769-06-06 i Sunderbyn, Luleå lfs. Gift 1727-12-10 i Luleå lfs med Olof Jönsson. Född 1702-03-02 i Sunderbyn 13, Luleå landsförsamling. [5]
Död 1742-10-02 i Finland. [30]
Dopvittnen: Olof Nilsson i Ersnäs m fl.
Nämnd åtminstone från 1724 i Sunderbyn 13, Luleå lfs (BD). [3]
Soldat Wågman 1724-04-09 i Sunderbyn, Luleå lfs. [30]
Utbytt mot dess broder 1724-08-12. [30]
Återinsatt som soldat Wågman 1728-07-11 i Sunderbyn, Luleå lfs. [30]
1740: Olof Jönsson hade ingen karl till utbytning, blifver derföre stående till dess han kan sig utbyta, i roten finns intet manbart folck (Kenneth Mossberg).
    3 Jöns Olofsson.   Född 1728-09-18 i Sunderbyn 13, Luleå landsförsamling. [38] Död 1769-02-04. [42] Soldat Vågman.
Dopvittnen: Christopher Jönsson, Erik Jönsson Vågman, Nils Johanssons hustru och pigan Märta Jönsdotter, alla i Sunderbyn.
Soldat Jöns Olofsson-Wågman Antagen 1747-05-25 Avgått 1753-12-29 Till: Lösgiven. Vacant 1744-10-01--1747-05-25. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. Lösgiven som odugelig. (Kenneth Mossberg)
Gift 1750-12-02 i Luleå landsförsamling [10] med Maria Andersdotter. Född 1725-04-10 i Rutvik, Luleå landsförsamling. [42]
Död 1793-11-26. [42]
      4 Olof Jönsson.   Född 1753-05-07 i Sunderbyn, Luleå landsförsamling. [10] Död 1820-07-20 i Sunderbyn, Luleå landsförsamling. [10] Bonde i Sunderbyn, Luleå landsförsamling.
Gift 1775-02-12 i Luleå landsförsamling [10] med Maria Larsdotter. Född 1749-10-... [29]
Född möjligen 1749-11-09 i Boden, Luleå landsförsamling. [10]
Död av håll och styng 1807-04-02 i Sunderbyn, Luleå landsförsamling. [10]
Från Gamla staden vid giftermål 1775-02-12 i Luleå landsförsamling. [10]
Olof Jönssons hustru Maria Larsdotter möjligen dotter till Lars Larsson Falk i Boden.
    3 Anna Olofsdotter.   Född 1730-05-23 i Sunderbyn 13, Luleå lfs (BD). [38] Dopvittnen: Christopher Olsson, drängen Nils Christophersson, Christopher Jönssons hustru uti Sunderbyn, hustru Barbro ifrån Långön eller Gammalstaden.
    3 Lars Olofsson.   Född 1732-01-31 i Sunderbyn 13, Luleå lfs (BD). [38] Dopvittnen: Jöns Hansson och soldat Johan Bäck i Sunderbyn, Jöns Pärssons änka ifrån Persön och hustru Göli Sko i Sunderbyn.
    3 Erik Olofsson.   Född 1734-04-25 i Sunderbyn 13, Luleå lfs (BD). [38] Dopvittnen: Lars Christophersson, Anders Andersson, Erik Jönssons hustru Kerstin Hans?dotter och pigan Margeta Pärsdotter, alla i Sunderbyn.
    3 Margeta Olofsdotter.   Född 1736-11-01 i Sunderbyn 13, Luleå lfs (BD). [38] Dopvittnen: Pär Olofsson och hans hustru Lisbeta Nilsdotter, drängen Nils Johansson i Sunderbyn och pigan Anna Pärsdotter ifrån Persön.
    3 Karin Olofsdotter.   Född 1739-08-15 i Sunderbyn 13, Luleå lfs (BD). [38] Död 1808-06-11 i Sunderbyn, Luleå lfs. Dopvittnen: Erich Jönsson och Lars Jönsson, Jöns hanssons hustru Anna Christophersdotter, Nils Nilssons hustru Sara Eriksdotter, alla i Sunderbyn hemma.
Gift 1775-02-12 i Luleå lfs med Nils Danielsson. Soldat Hedman - Kastspjut - bonde i Sunderbyn.
Född 1753-11-11 i Ängesbyn, Luleå lfs. [40]
Död 1814-01-22 i Sunderbyn, Luleå lfs.
Dopvittnen: herr Magister Carl Renman, Johan Bergman, Jungfru Elisabet Plantin och hustru Margeta Olofsdotter i Ängesbyn.
      4 Daniel Nilsson.   Född 1775-11-06 i Ängesbyn, Luleå lfs. [43] Död 1825-05-24 i Sunderbyn, Luleå lfs. Bonde i Sunderbyn.
Gift 1800-07-28 i Luleå lfs med Helena Henriksdotter. Född omkring 1776 i Överkalix. [29]
Död 1816-01-03 i Sunderbyn, Luleå lfs.
Nybyggaredotter från Överkalix.
Gift 1816-07-14 i Luleå lfs med Helena Jonasdotter. Född omkring 1772 i Ersnäs, Luleå lfs. [29]
Död 1838-09-18 i Sunderbyn, Luleå lfs.
      4 Olof Engström.   Född 1778-09-26 i Ängesbyn, Luleå lfs. [44] Bonde i Ersnäs 5.

Troligen denne Olof. Enligt husförhörslängderna född 1778. Enligt vigselnotis dräng från Sunderbyn.
Gift 1805-03-10 i Luleå lfs Dräng i Sunderbyn med Maria Sundström, piga i Ersnäs. med Maria Jonsdotter. Född 1780-01-26 i Ersnäs, Luleå lfs. [44]
Död 1839-07-16 i Ersnäs 5, Nederluleå. [21]
Dopvittnen: Gästgivaren Jöns Larsson, dräng Carl Abom, hustru Stina Johansdotter, piga Catharina Larsdotter, alla ifrån Ersnäs.

      4 Nils Nilsson.   Född 1781 i Ängesbyn, Luleå lfs. [45] Gift 1807-04-12 [21] med Maja Stina Nilsdotter. Född 1787-07-11 i Sunderbyn, Luleå lfs. [21]
  2 Lars Larsson.   Född 1700-11-04 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [46] Dopvittnen: Hindrik Jacobsson, Jacob Nilsson, hustru Kirstin, Märit piga ibid.
  2 Per Larsson.   Född 1703-03-04 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [47] Dopvittnen: Nils Nilsson, Jacob Andersson och hans hustru Karin, alla i Persön, samt hustru Karin på Kyrkobordet.
  2 Henrik Larsson.   Född 1704-01-25 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [48] Död avskedad förare 87 år gammal av ålderdomsbräcklighet 1789-02-16 i Persön, Luleå landsförsamling. [9] Korpral i Persön, Luleå landsförsamling.
Förare Lifbom.
Dopvittnen: Hr Erik Höjer och hustrun, klockaren Hans Pedersson och hustru Margeta ifrån Persön.
Soldat Hindrich Larsson-Nors Antagen 1724-08-12. Mönstringsår m.m; Av 104:e roten Rupa anskaffad, förflyttad till Soldat 104 Rupa i Luleå socken 1725-08-04, dess egen rote. Soldat Hindrich Larsson-Nors-Rupa Antagen 1725-08-04 Från: Soldat 060 Nors. Avgått 1740-06-23 Till: Corpral 111 Skytt. Mönstringsår m.m; 1728: Hit till dess egen rote, 24 år 4 tj.-år Wästerbottning ogift. 1735: 31 år 11 tj.-år Wb ogift. 1739: Corpral 35 år 15 tj.-år Wb ogift, commenderad till Finland 1739- 09-23. Corpral Hindrich Larsson-Rupa-Skytt-Lifbom Antagen 1740-06-23 Från: Soldat 104 Rupa. Mönstringsår m.m; Rustmästare character 1741 -09-20 och kallar sig Lifbom. Kvitterat 1741 års lön i Luleå 1742-03-18; hans fullmäktige Brita Hansdotter. Förflyttad till Rustmästare 1742-01-02. (Kenneth Mossberg)
Gift 1743-03-27 i Luleå landsförsamling [49] Trolovade 1739-09-26 i Luleå landsförsamling. [49] med Brita Hansdotter. Född 1713-02-25 i Persön 3, Luleå landsförsamling. [50]
Död 1749-01-26 i Persön 6, Luleå lfs. [21]
Dopvittnen: Erik Eriksson Skräddare och dess hu Brita, gästgivaren Anders Andersson på Kyrkobordet, Jöns Jönsson Spester(?) i Persön.
Gift 1749-11-21 i Luleå landsförsamling [21] med Dordi Olofsdotter. Född 1721 i Sundom, Luleå lfs. [21]
  2 Lars Larsson.   Född 1706-01-27 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [51] Död i Persön 5, Luleå landsförsamling. [21] Dopvittnen: Olof Smed på Kyrkobordet, drängen Hans Olofsson ibidem, hustru Margeta och pig Ella, bägge ifrån Persön.
Gift 1741-12-03 i Luleå lfs (BD) [21] med .
  2 Brita Larsdotter.   Född 1710-04-03 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [21]
  2 Per Larsson.   Född 1712-09-12 i Persön 6, Luleå landsförsamling. [21]
  2 Kerstin Larsdotter.   Född i Persön 6, Luleå landsförsamling. [21]
  2 Ella Larsdotter.   Född i Persön 6, Luleå landsförsamling. [21]

Källor

 1. Anders Sandström i Boden-anan 1/2005
 2. Anders Sandström i Boden-anan 1/2005, Mantalslängder
 3. Mantalslängder
 4. C:1 dödsnotis
 5. C:1
 6. Siw Synnerman
 7. LIb:3
 8. åldersuppgift i dödsnotis
 9. Eivon Renberg
 10. Sammanställning
 11. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 39 AD 73
 12. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 191 AD 364
 13. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 91 AD 174
 14. vigselnotis
 15. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 100
 16. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 110 AD 211
 17. Nederluleå AI:2a (1732-1739) s 144
 18. Nederluleå AI:1b (1708-) s 233
 19. Nederluleå AI:2a (1732-1739) s 141
 20. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 127 AD 244
 21. Julius Sundström
 22. Anders Sandström
 23. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 149 AD 289
 24. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 158 AD 307
 25. J K Sörblom
 26. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 197 AD 370
 27. Nederluleå AI:1b (1708-) s 236
 28. Nederluleå C:3
 29. dödsnotis
 30. Kenneth Mossberg
 31. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 175 AD 337
 32. Nederluleå AI:5c (1776-1805) s 1210
 33. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 189 AD 362
 34. Nederluleå AI:4a (1749-1756) s 76
 35. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 180 AD 347
 36. Nederluleå AI:3b (1740-1748) s 143
 37. C:2 dödsnotis
 38. C:2
 39. C:3 dödsnotis
 40. C:3
 41. C:2 vigselnotis
 42. Ingrid Vikström
 43. AI:5a, Julius Sundström
 44. C:4
 45. AI:5a
 46. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 7 AD 9
 47. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 19 AD 33
 48. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 24 AD 43
 49. Sammansällning
 50. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 94
 51. Nederluleå C:1 (1696-1725) s 27 AD 49

Personregister       Ortsregister