Förfäder Sofia Rehn.   Död 1695. Enligt Albert Nordberg dotter till kyrkoherde Samuel Rehn.
Gift med Jacob Nilsson Ruuth. Borgmästare i Luleå 1694-1709.
Död 1709.
Nämnd 1679. [1]
1 Anna Ruuth.   Gift med Arendt Larsson Renmarck. Handlande i Luleå.
Far: Lars Erasmusson, bokhållare på Kengis Bruk. Mor: Margareta Grape, dotter till f. bruksägaren Arendt Grape och Klara Reuter. (Ernst Grape, Sture Torikka från JK Sörblom)
Gift med Erik Dahlgren. Borgmästare i Piteå.
  2 Jacob Arendtsson Renmarck.   Född 1691-10-24 i Luleå nystad. [2] Död 1755-06-30 i Luleå. [2] Kontraktsprost.
Kyrkoherde från 1736 till 1755 i Luleå lfs. [2]
Gift 1723-10-29 i Härnösand [3] med Anna Catharina Wänman. Född 1704-06-28 i Nederkalix. [3]
Död 1753-02-08 i Luleå lfs. [3]
Gift 1753-10-04 i Umeå [3] med Anna Sofia Lagerborg. Född 1719-01-20. [3]
Död 1783-10-16. [3]
    3 Carl Renmark.   Född 1724-10-19 i Härnösand. [3] Död 1773-09-18. [3] Kollega i Piteå trivialskola.
Gift med Anna Margareta Fluur. Född 1735 i Umeå lfs. [3]
Död som änka 1782-10-28. [3]
    3 Jacob Renmark.   Född 1727-02-19 i Härnösand. [3] Begravd 1727-05-19 i Härnösand. [3]
    3 Arendt Renmark.   Född 1728. [4] Död 1730-01-19. [4]
    3 Olaus Renmark.   Född 1730-02-19. [3] Begravd 1730-05-07. [3]
    3 Jacob Renmark.   Född 1732-06-05. [3] Död 1740-02-04 i Luleå. [3]
    3 Arendt Renmark.   Född 1735-01-15 i Härnösand. [3] Död 1792-03-16 i Umeå stad. [3] Vice häradshövding, avvittringsdomare i södra Lappmarken.
Gift före 1765 [4] med Anna Häggström. Född 1745-01-01 i Umeå. [4]
Död 1776-02-12 i Umeå. [4]
      4 Anna Catharina Renmark.   Född 1765-04-11 i Umeå. [4] Död 1765-04-25 i Umeå. [4]
      4 Anna Sofia Renmark.   Född 1766-08-17 i Umeå. [4] Död 1843-06-01 i Råneå. [4] Gift 1785-12-11 i Umeå [4] med Laurens Petter Bergner. Lantmätare.
      4 Christina Catharina Renmark.   Född 1767-08-22 i Umeå. [4] Död 1767-10-24 i Umeå. [4]
      4 Jacob Georg Renmark.   Född 1772-04-20 i Umeå. [4] Död 1773-05-31 i Umeå. [4]
      4 Arendt Johan Renmark.   Född 1775-04-24 i Umeå. [4] Död 1775-08-11 i Umeå. [4]
    3 Zackarias Renmark.   Född 1739-09-03 i Luleå. [3] Död 1739-09-06 i Luleå. [3]
    3 Jacob Johan Renmark.   Född 1743-02-10 i Luleå. [3] Död ogift 1810-02-19 i Nora stad. [3] Kommiss. lantmätare, andre lantmätare i Örebro län.
  2 Lars Arendtsson Renmark.   Född 1693-01-25. [4] Död 1693-04-23. [4]
  2 Anna Arendtsdotter Renmark.   Född 1699-10-11. [4] Död 1714-11-11. [4]
  2 Samuel Arendtsson Renmark.   Född 1701-11-14. [4]
  2 Lars Arendtsson Renmark.   Född 1706-03-19. [4] Död 1706-07-08. [4]
  2 Carl Arendtsson Renmark.   Född 1710-04-02. [4]

Källor

  1. Olle Malmsten
  2. Albert Nordberg
  3. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  4. J K Sörblom

Personregister       Ortsregister