Förfäder Birgitta Rhen.   Död (hustru Brita Samuelsdotter Reen) 1675-09-26 i Piteå lfs. Gift med Lars Henriksson Strand. Komminister i Piteå lfs 1664-1679.
Född i Härnösand. [1]
Död 1679. [2]
Begravd 1679-12-07 i Piteå lfs. [2]
Hustru Elisabet Burman efter sahl hr Lars och två barn 1680-11-28 i Piteå lfs (BD).
Erik Holmlund (Holmlund) Registrerad användare Postat tisdagen 06 april 2010 - 20:59 -------------------------------------------------------------------------------- Jag har hittat en "ny" ättling till familjen Rhen i Piteå. Jag sätter "ny" inom citationstecken eftersom jag inte har sett honom uppräknad i någon Rhensk barnaskara någonstans. Dock är han lite svårplacerad. Enligt CDn Piteanor 2008 finns i Piteås födelsebok en Samuel som föds 1662 i januari. Hans föräldrar nämns inte vid namn, men där står istället 'Hr Samuels dotterson'. Hr Samuel bör utan tvekan vara komministern i Piteå, Samuel Edvardi Rhen(d.1680 i Råneå), härefter kallad SER. Av SER:s döttrar så som de är uppgivna i herdaminnet, ser jag bara följande två som kan vara moderskandidater, men ingen av dem passar in riktigt bra: 1) Birgitta Samuelsdotter Rhen, som var gift med SER:s efterträdare Lars Henriksson Strand. Enligt herdaminnet har de bl.a. en son Henrik, född 1661 och en icke namngiven dotter född 1663-01-25. Det tycks väl tajt att få in en son Samuel däremellan även om det är teoretisk möjligt. 2) Margareta Samuelsdotter Rhen, som var gift med borgaren i Luleå, Jöns Jönsson Sund. Enligt webbsidan 'Luleå Stad åren 1690-1780' av Constantinus Lindfors, hade paret en son Samuel. Han dyker dock upp som son i mtl först år 1687, vilket pekar på att han var född ca 1669-73 och alltså för ung för att vara den Samuel som föddes 1662-01. Jöns Jönsson Sund nämns i mtl från 1669 och parets äldsta kända barn är Margareta f.1669. Var paret verkligen gifta så pass tidigt som 1661? Vem var mor till Samuel, född 1662 i januari? Någon av de ovanstående? Eller kan det månne finnas någon hittills okänd Samuelsdotter, dotter till Samuel Edvardi Rhen, som inte räknas upp i herdaminnet? Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat onsdagen 07 april 2010 - 06:54 -------------------------------------------------------------------------------- Hej Erik, Det var ett intressant fynd som du gjort. Tänka sig att ingen annan forskare observerat detta tidigare...! Kollat mantalslängder för åren 1659-1663; i dessa har Hr. Samuel (Rehn) 0 döttrar 1659, 1 dotter 1660, 2 döttrar 1662 och 1 dotter 1663. I samma längder har Hr. Lars (Strand) ingen hustru 1659-1662 och en hustru 1663. Det lystes emellertid för Lars redan 1657 13/12 (källa: Piteå lfs LI:1). Lars Strand har inte återfunnits i mtl för 1658. Jag konstaterar då att Henrik Strand (som var gymnasist redan 1677) antingen kommer från faderns ev. första äktenskap - i så fall född redan 1658. Eller så hann pojken hitta ut innan föräldrarnas vigsel under året 1662 och därmed är notisen utformad som den gör i dopboken. Brita Rehn bör ha varit i 18-årsåldern (hennes föräldrar gifte sig 1643). En Jöns Jönsson i Sunderbyn erlägger visserligen lysningspengar i april 1663 (källa: Nederluleå lfs LIB:1) men han var son till Jöns Hansson i Sunderbyn, som får en sonhustru uppförd i mtl. Jöns Jönsson Sunds far Jöns Jönsson (d. 1670) i samma by har inga sonhustrur i längderna. Mvh / Constantinus Erik Holmlund (Holmlund) Registrerad användare Postat söndagen 18 april 2010 - 20:53 -------------------------------------------------------------------------------- Constantinus> Intressanta observationer från MTL! Märkligt att Lars Strand lyses 1657-12-13 men står utan hustru 1659. Första hustrun måste ha dött. Eller ja, det kanske man inte tvärsäkert kan säga. Det som krånglar till det litegrann är ju att Lars Strand senare efterträder Samuel Edvardi Rhen. Kan möjligen Lars Strand som inflyttad från Härnösand ha hamnat som inneboende hos sin svärfar? Och att hans hustru skrivs som dotter till Hr Samuel ist.f. som hustru åt mågen? Själva dopnotisen är ju märklig också. Varför står det "Hr Samuels dotterson"? Man tycker ju att föräldrarna borde vara uppgivna. I dödboken för Piteå finns en Sigrid, dotter åt "Dni Samueli", som dör i april 1658. Kanske var Lars Strand gift först med en samuelsdotter, som dog. Och sen omgift med en annan samuelsdotter? Bara en spekulation... Angående Samuel E. Rhen skriver du att han gifter sig 1643. Har du månne verfierat det på nåt sätt, exempelvis genom att det är då som hustrun dyker upp i mtl? I herdaminnet uppges det något oprecisa "omkr.1643" som år för giftermålet. Det skulle ju öppna för möjligheten att de gifte sig något eller några år tidigare, dvs om det nu inte finns någon konkret källuppgift som pekar mot just 1643. Om det inte finns någon sådan uppgift som pekar på 1643, så öppnar det ju för möjligheten att Hr Samuel E.Rhen kunnat haft någon dotter i "lysningsmogen" ålder redan i dec 1657. Man skulle också kunna flika in en helt annan möjlighet, om än kanske en liten sådan, nämligen att den upptäckta dopnotisen ev. skulle kunna syfta på en helt annan Hr Samuel än Samuel E.Rhen. Den tidigare avlidne Samuel Kuuth, d.1643, komminister i Nederluleå socken, hade kopplingar till Piteå. Kuuths svärmor Margareta Rhen blev änka 1649 efter Johannes Hossius (khde i Piteå 1629-49) och hon fick skattefrihet 1650 för gården Granden i kyrkbyn, Piteå. Margareta Rhen dog 1669. Kanske dottern (med barnbarn?) som ju också blivit änka i Luleå flyttat till sin moder i Piteå som satt på en gård med skatteförmåner? En möjlighet som borde undersökas i MTL, även om jag nog tycker att dopnotisen borde syfta på den Hr Samuel som levde och verkade i Piteå vid tiden för dopnotisen. Men helt säker kanske man inte kan vara. Constantinus Lindfors (Ratengo) Registrerad användare Postat söndagen 18 april 2010 - 21:58 -------------------------------------------------------------------------------- Du har rätt, Samuel Rehn gifte sig omkr. 1643! Något säkert årtal går inte att få fram dels för att Hr. Samuel noteras i mtl först år 1646 och dels för att noteringar om lysningspengar börjar föras först år 1650. Om Samuel Kuuth hade åsyftats, tycker du inte att det skulle ha stått "Sal. Hr Samuels dotterson" i dopboken då? Han hade varit död sedan ca tjugo år tillbaka. För övrigt har jag inget mer att tillägga.
1 Henrik Strand.   Född 1661. [3] Gymnasist 1677 i Härnösand. [3]
Student 1679 i Åbo. [3]
Informator 1686 i Stockholm. [3]
1 dotter .   Född 1663-01-25. [3] Död 1663-02-14. [3]
1 son Strand.   Född 1663-12-... [3]
1 barn .   Född 1665-08-06 i Piteå lfs. [3]
1 Samuel Strand.   Född 1666-11-11 i Piteå lfs. [3] Begravd 1666-12-01 i Piteå lfs. [3]
1 Andreas Strand.   Född 1668-02-16 i Piteå lfs. [3]
1 Emerentia Strand.   Begravd 1670-04-02 i Piteå lfs. [3]
1 Samuel Strand.   Född 1671-01-06 i Piteå lfs. [3]
1 Brita Strand.   Född 1672-04-28 i Piteå lfs. [3] Död 1675 i Piteå lfs. [3]
1 Catharina Strand.   Begravd 1673-09-28 i Piteå lfs. [3]
1 Emerentia Strand.   Född 1675-05-18 i Piteå lfs. [3] Begravd 1675-07-03 i Piteå lfs. [3]

Källor

  1. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
  2. Carl Henrik Carlsson
  3. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne

Personregister       Ortsregister