Förfäder Nils Eriksson.   Född 1650 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1] Död 1677-07-01. [2] Bonde i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1]
Knekt Mört och Skata vid silverbruket. [1]
Antagen knekt 1666, avgått 1672. Går för fader Erik Nilsson eller eget hem- man i Hemmingsmark. Hemma 1667-72. Under Luleå Silverbruk -1672. Antagen som knekt igen 12.5 1677, avgått död 1.7 1677 vid Köge bukt. Stockholm på Rännarbanan 1677-05-12 i Livkompaniet. Soldat vid Flott- eskadern o överstelöjtnant Johan Neumeijer kompani Dalarö 1677-06-08.
Gift 1670 [1] Lysning 1670-11-13 i Piteå lfs. [1] med Brita Nilsdotter. Ägare från 1678 till 1681 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1]
Hennes namn framgår som dopvittne 1691-09-28. [2]
1 barn .   Född 1671-12-10 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1] Död 1672-03-09 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1]
1 Erik Nilsson.   Född 1675-03-21 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1] Död 1721 i Kyrkobordet, Piteå lfs. [1] Bonde från 1699 till 1701 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1]
Bårpengar 1721-02-18 i Kyrkobordet, Piteå lfs. [1]
Gift 1699 [1] Lysning 1699-01-08 i Piteå lfs. [1] med Brita Hansdotter. Död 1739-11-11 vid kyrkan, Piteå lfs. [1]
Ägare från 1702 till 1703 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1]
  2 Nils Eriksson.   Född 1701-05-21 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1] Bårpengar 1701-08-10 i Hemmingsmark 1, Piteå lfs. [1]

Källor

  1. Olof Andersson
  2. Ulf Holmberg

Personregister       Ortsregister