Förfäder Måns Johansson.   Född 1622-02-.. i Lillpite, Piteå lfs. [1] Död 1692-10-13. Borgare och rådman i Piteå stad.
Riksdagsman 1660 i Göteborg. [1]
Skriven 1643-1693 i Piteå stad. [2]
Gift 1655 eller 1656 [2] med Elisabet Eriksdotter Orre. Död 1664-11-20 i Piteå stad. [2]
Gift senast 1675 [1] med Brita Nilsdotter Ruuth. Död 1723. [1]
1 Johan Månsson Häggman.   Död barnlös. [1] Handlande och borgare i Piteå.
Gift med Maria Lithovia.
1 Anna Häggman.   Gift med Samuel Petri Hortelius. Komminister.
Född i Hortlax, Piteå lfs. [3]
Född i Hortlax 18, Piteå lfs. [2]
Begravd 1700-08-26 i Piteå lfs.
Bosatta 1664-1697 i Staden, Piteå lfs. [2]

Prästvigd 1674, kollegatjänst i Piteå triv skola 1669, kollega 1679, komminister i Piteå stad 1683. (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925.)


Komminister 1683-1690 i Piteå nya stad. [3]
Komminister 1690-1700 i Piteå socken. [3]

  2 Anna Hortelia.   Född 1677. [4] Död 1744-03-21. [3] Hr Samuelis Horteli Collega dotter döptes 1676-02-13 i Piteå lfs.
Gift 1698-11-12 i Piteå lfs med Samuel Rehn. Komminister i Piteå socken 1700-1712.
Död 1712-05-04 i Piteå lfs.
Gift 1717-11-24 i Piteå lfs med Jonas Wulf. Organist i Piteå socken. [4]
Född 1666 i Umeå. [4]
Död 1751 i Piteå lfs. [4]
Av Rune Forsgren i Anbytarforum onsdag den 03 aug 2005 kl. 18.11: Jonas Wulf i Piteå efterfrågades under denna diskussion 9 maj 2004. Han var troligen son till fänriken Anders Håkansson Wulf och Karin Jonsdotter Grubbman i Grubbe. Lägger man ihop uppgifter från vårtingen 1698 o 1699 får man fram att Anders och Karin hade barnen Jonas och Catharina. Någon son Erik tror jag dock inte fanns, men som mest noteras 1 son o 2 döttrar i mtl. Anders Håkansson fanns i Grubbe från 1662 på hustruns fädernehemman. Son noteras första gång 1682 och sista 1692. Stämmer rätt bra med ett födelseår 1666, Jonas Wulf återfinns i Piteå från senast 1694. Ett syskon noteras hos honom 1699-1700, bör vara systern Catharina. Hon gifter sig sedan omkring 1703 med Erik Biur i Umeå stad. Dessa är dopvittnen i Piteå 1706 när Sara Wulf föds. Den andra systern var Ingrid Andersdotter, g m korpralen Nils Danielsson Blank i Sörfors. De bodde senare i Norrfors.
    3 Appollonia Rehn.   Född 1699-07-02 i Piteå lfs. Begravd 1699-07-23 i Piteå lfs.
    3 Samuel Rehn.   Född 1700-11-30 i Piteå lfs. Död barnlös i Skåne. [3] Korpral vid Bohusläns gröna dragoner.
    3 Anna Rehn.   Född 1702-01-22 i Piteå lfs. Begravd 1702-06-08 i Piteå lfs.
    3 Magnus Rehn.   Född 1703-02-22 i Piteå lfs. Stadsfiskal i Uleåborg.
    3 Erik Rehn.   Född 1704-03-27 i Piteå lfs. Kyrkoherde i Älvkarleby 1745-1762, Piteå socken 1763-1765.
Gift 1740-07-15 [3] med Elisabet Catharina Gedda. Född 1723-02-21 i Malax, Finland. [3]
      4 Samuel Rehn.   Född 1746-06-04 i Älvkarleby. [5] Död 1798-03-20. [5] Skolmästare vid Gysinge bruk, Fernebo sn.
      4 Abraham Rehn.   Född 1748-03-18 i Älvkarleby. [5] Död 1808-03-13. [5] Kyrkoherde i Fasta i ärkestiftet.
      4 Anna Christina Rehn.   Född 1750-02-24 i Älvkarleby. [5] Gift 1768-01-31 i Piteå landsförs (Norrbotten) [6] med Jonas Olofsson Hollsten. Prost i Luleå lfs.
Född 1717-04-04 i Hållborgen, Revsund, Jämtland. [7]
      4 Erik Rehn.   Född 1751-11-16 i Älvkarleby. [8] Död 1811-07-30 i Nätra. [8] Pastor i Åsele.

Ur herdaminnet: Inskrefs i piteå skola 1763, student i Upsala 1768-10-25; såsom stipendiat lärde han sig åren 1769 och 1770 i Jockmock lappska språket. Prästvigd 1776-03-29 till pastorsadjunkt åt erik Lindahl i Lycksele; utnämnd till skolmästare vid lappskolan i Åsele 1782 samt fick fullmakt såsom pastor i åsele 1799-12-28 med tillträde 1800-05-01. Under sin skolmästaretid erhöll han landshöfdingens tillstånd 1784-02-16 att under namn af Kullerbacka nybruk få intaga och i 50 år inneha vissa å Åsele skolebord 1783-09-25 utsynta lägenheter. Han afled i Nätra, där han vistades för brunnsdrickning, blef ock där begrafven. (Leonard Bygdén)


Gift 1783-02-.. [8] med Sara Magdalena Forsner. Född 1766-05-16. [8]
Död av nervslag 1828-12-26 på Kullerbacka, Åsele. [8]

      4 Elisabeth Margareta Rehn.   Född 1754-04-24 i Älvkarleby. [5] Sjuklig och blind (Bygdén).
Gift 1786-03-30 [5] med Erik Dyhr. Rådman och tapetfabrikör i Umeå.
      4 Catharina Helena Rehn.   Född 1756-10-01 i Älvkarleby. [5] Död 1813-10-19 i Notvik, Luleå. [5] Gift med Lars Magnus Moritz. Kapten vid Västerbottens regemente.
Bosatt på Notviks hemman i Luleå. [5]
      4 Maria Agatha Rehn.   Född 1759-10-06 i Älvkarleby. [5] Död 1817-09-09. [5] Gift med Abraham Häggström. Kyrkoherde i Överkalix 1791-1810.
Född 1754-08-07. [8]
Död 1810-08-09 i Överkalix prästgård. [8]
    3 Sophia Rehn.   Född 1705-10-07 i Piteå lfs. Begravd 1706-10-28 i Piteå lfs.
    3 Magdalena Rehn.   Född 1708-09-05 i Piteå lfs. Gift 1739-01-23 [3] med Johan Baeckman. Organist i Luleå stad.
    3 Daniel Wulf.   Född 1719 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [4] Död 1758-04-09 på Rügen, Tyskland. [9] Soldat Orre från 1747 till 1758 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9]
Familjen finns i husförhörslängd, dock struken utan notering om utflyttning. [10]
Gift 1741-12-03 i Piteå landsförs (Norrbotten) [9] med Agata Fjellström Sorsell. Född 1720. [4]
Döpt 1720-09-11 i Silbojokk (Lappland). [9]
Död som änka. [4]
Död 1782-03-10 i Ekolsunds värdshus, Husby-Sjutolft (Uppland). [9]
      4 Andreas Wulf.   Född 1742-03-11 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1795-07-15 i Svea livgarde (Uppland). [9] Betjänt. [9]
Avrest 1757 till Pommern. [9]
      4 Anna Wulf.   Född 1743-11-20 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1813-11-07 i Viggbyholm, Täby (Uppland). [9] Gift [9] med Erik Himberg. Lantbrukare och arrendator från 1783 till 1823 i Viggbyholm, Täby (Uppland). [9]
Född 1744-10-08 i Edsberg, Sollentuna (Uppland). [9]
Död 1825-10-20 i Klara (Uppland). [9]
      4 Katarina Wulf.   Född 1745-11-18 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1803-08-15 i Stockholm. [9] Avrest till Stockholm. [9]
Gift 1768-11-15 i Husby-Sjutolft (Uppland) [9] med Johan Eriksson Segerholm. Traktör. [9]
Född 1738 i Västergötland. [9]
Död 1795-03-01 i Lista gård, Sankt Ilian (Västmanland). [9]
Förestod till 1789 i Ekolsunds värdshus, Husby-Sjutolft (Uppland). [9]
      4 Magdalena Wulf.   Född 1748-02-25 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1748 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Bårpeng 1748-06-24 i Piteå landsförs (Norrbotten). [9]
      4 Agata Wulf.   Född 1749-09-16 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1817-04-20 i Hälla ägor, Västerås Badelunda (Västmanland). [9] Avrest till Stockholm. [9]
Gift 1774-08-11 i Husby-Sjutolft (Uppland) [9] med Anders Bottnerus. Skomakare. [9]
Född 1718-03-14 i Åbo, Finland. [9]
Död 1813-04-06 i Hälla ägor, Västerås Badelunda (Västmanland). [9]
      4 Barbara Margareta Wulf.   Född 1752-02-01 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1843-10-11 i Klara (Uppland). [9]
      4 Erik Wulf.   Född 1754-07-18 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1803-03-19 i Svea livgarde (Uppland). [9] Fältväbel och upplysningsman. [9]
Gift 1794-04-15 i Svea livgarde (Uppland) [9] med Kristina Behm. Född omkring 1758 i Nora stadsförs (Västmanland). [11]
Jag letade efter en Kristina Behm på Disbyt tidigare och hittade en som du lagt in, gift 1794 i Svea livgardes församling med furiren senare fältväbeln Erik Wulf. När jag kontrollerar lysningssedeln framgår att den för hennes räkning skrevs under av en Emanuel Behm. Hfl 1795 och 1796 i Svea livgarde uppger att hon (bägge åren) var 34 år. Det här stämmer ganska bra på en Kristina Behm som föddes (troligen 1758) i Nora stad, dotter till målarmästaren Lars Anders Behm (1703-1759) och hans hustru Britta Maria Nordström (1717-?). Osäker på födelseåret eftersom födelsenotisen inte återfunnits och födelseuppgifterna i Nora stads hfl är notoriskt opålitliga. Pappan var bla kyrkomålare och ramlade 1759 ner från en ställning i en grannförsamling och dog någon vecka efter. De hade även en son som hette Emanuel. Kan tänkas att de vistades där men denna församling saknar födelsebok för perioden. 1796 examineras en brorson till Kristina vid regementet, hattmakaren Anders Behm, 21 år född i Nora. han var son till Kristinas äldre bror Anders (född 1739) och född 1775 (Svea livgarde AIa1:1 sid. 811). Kan det vara samma person? Har du mer uppgifter om Kristina och hennes man? (Michael Lundholm e-post 2016-11-15)
  2 Hans Hortelius.   Född 1678-01-.. i Piteå lfs. [3] Begravd 1678-02-23 i Piteå lfs.
  2 Malin Hortelia.   Född 1682-08-16 i Piteå lfs. Gift med Mathias Uhlander. Handlande i Uleåborg.
Gift med Mårten Frese. Råd- och handelsman i Uleåborg.
1 barn .   Född 1658-10-24 i Staden, Piteå lfs.
1 barn .   Född 1659-11-20 i Staden, Piteå lfs.
1 Elisabet Månsdotter Häggman.   Född 1661-06-09. Död 1746. Gift 1680 med Olof Olofsson Kråka. Bonde i Sunderbyn, borgare och handelsman i Luleå.
Drunknade hösten 1697.
Nämnd 1680.
  2 Brita Olofsdotter.   Född 1681. Död 1760. Gift med Jöns Persson. Drunknade 1709.
  2 Elisabet Olofsdotter.   Född omkring 1686. Död 55 år gammal 1741-03-30 i Gäddvik 5, Luleå landsförsamling. [12] Gift 1709-11-07 [9] med Henrik Hermansson. Bonde och tolvman i Gäddvik 5.
Född 1682 i Gäddvik 5, Luleå sn.
Död 1775-02-28 i Gäddvik 5, Luleå sn.
    3 Anna Henriksdotter.   Född 1710-10-05 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12] Död som piga 36 år gammal 1746-07-10 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
    3 Elisabet Henriksdotter.   Född 1711-12-23 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
    3 Herman Henriksson.   Född 1713-12-07 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
    3 Olof Henriksson.   Född 1716-05-27 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12] Död 1779 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. Bonde i Gäddvik 5.
Gift med Lisbeta Eriksdotter.
      4 Henrik Olofsson.   Född 1748-09-15 i Gäddvik 5, Luleå landsförsamling. [13] Död 1838 i Gäddvik 5, Luleå landsförsamling. [13] Bonde i Gäddvik 5.
Gift med Kristina Persdotter.
      4 Elisabet Olofsdotter.   Född 1749-11-04 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Kristina Olofsdotter.   Född 1751-04-22 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Erik Olofsson.   Född 1752-10-29 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Olof Olofsson.   Född 1754-04-14 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Elisabet Olofsdotter.   Född 1757-06-03 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Herman Olofsson.   Född 1758-11-08 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Per Olofsson.   Född 1760-08-27 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Jakob Olofsson.   Född 1762-08-31 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Isak Olofsson.   Född 1765-09-04 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
    3 Per Henriksson.   Född 1719-03-31 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12] Död 1789 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. Bonde i Gäddvik 1.
Gift 1750-11-25 i Luleå landsförsamling [12] med Maria Nilsdotter. Född 1729-07-10 i Ersnäs 1, Luleå lfs. [14]
Dopvittnen: Klockaren Olof Rutström och thes hustru?, Per Nilsson i Persön och pig Karin Hansdotter i Avan.
      4 Erik Persson.   Född 1754-03-27 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Henrik Persson.   Född 1755-07-12 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12] Gift 1779-01-17 i Luleå landsförsamling [12] med Maria Persdotter. Enligt vigselnotis från i Rutvik, Luleå landsförsamling.
      4 Elisabet Persdotter.   Född 1757-03-11 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
      4 Nils Persson.   Född 1760-10-27 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
    3 Marget Henriksson.   Född 1721-11-06 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12]
    3 Henrik Henriksson.   Född 1724-06-16 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12] Död 1724-06-30 i Gäddvik, Luleå landsförsamling.
    3 Erik Henriksson.   Född 1725-08-14 i Gäddvik, Luleå landsförsamling. [12] Död 1725-12-24 i Gäddvik, Luleå landsförsamling.
    3 Maria Henriksdotter Söderström.   Född 1730-12-26 i Gäddvik 5, Luleå landsförsamling. [9] Gift med Anders Ruuth. Borgare, handelsman i Luleå stadsförsamling. [9]
Född 1733-02-28 i Luleå stadsförsamling. [9]
Dopvittnen: Rådman Paul Ström, Handelsman Peter Wallman, Mons. Nils Berg, hustru Magdalena Liungberg, hustru Catharina Ruuth, jungfru Magdalena Engman.
      4 Maria Elisabet Ruth.   Född 1771-06-13 i Luleå stadsförsamling. [15] Död 1839 i Skellefteå. [16] Gift 1797-06-13 i Luleå stadsförsamling [17] Vigd 1797-06-13 i Luleå stadsförsamling. [18] med Nils Clausén. Född 1764-03-27 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [19]
Död 1824 i Skellefteå. [16]
  2 Christina (Kerstin) Olofsdotter Kråka.   Född 1692. Död 1765. Gift med Mikael Mikaelsson Dyhr. Länsman.
Född 1696-02-27 i Öjebyn, Piteå lfs.
Död 1778. [4]
    3 Johan Dyhr.   Född 1720-01-29 i Öjebyn, Piteå lfs. Död 1765. [4] Häradsskrivare.
Gift omkring 1754 [4] med Barbro Fluur. Född 1728. [4]
Död 1798. [4]
    3 Margeta Dyhr.   Född 1721-12-13 i Öjebyn, Piteå lfs.
    3 Olof Dyhr.   Född 1727-03-12 i Öjebyn, Piteå lfs. Död 1803-10-04 i Öjebyn 29, Piteå lfs. [9] Länsman och kommissarie i Piteå landsförs (Norrbotten). [9]
Gift 1752 [4] med Anna Hellström. Född 1725-02-16 i Öjebyn, Piteå lfs.
Död som hustru 1776-12-07 i Piteå lfs. [6]
Gift 1777-06-15 [6] med Anna Helena Sundberg.
      4 Christina Margareta Dyhr.   Född 1753-08-22 i Piteå lfs. Död 1761-04-27 i Piteå lfs. [6]
      4 Mikael Dyhr.   Född 1754 i Öjebyn 29, Piteå lfs. [9]
      4 Anna Katarina Dyhr.   Född 1756-07-03 i Öjebyn 29, Piteå lfs. [9] Död 1822-09-07 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Gift [9] med Per Johansson Nordsvan. Bonde i Öjebyn 19, Piteå lfs. [9]
Född 1750-10-10 i Öjebyn 19, Piteå lfs. [9]
Död 1829-02-06 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9]
      4 Erik Dyhr.   Född 1757-10-31 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [9] Död 1816. [4] Rådman.
      4 Johan Dyhr.   Född 1759-04-07 i Öjebyn, Piteå lfs. [6] Död 1761-04-30 i Piteå lfs. [6]
      4 Helena Elisabet Dyhr.   Född 1760-05-11 i Öjebyn, Piteå lfs. [6] Gift 1783-10-30 i Piteå landsförs (Norrbotten) [9] med Adam Andersson Hellström. Korpral Karlahjärta. [9]
Förare Hellström. [9]
Född 1754 i Böle, Piteå lfs. [20]
      4 Olaus Dyhr.   Född 1762-05-29 i Öjebyn, Piteå lfs. [6] Död 1763-01-08 i Piteå lfs. [6]
      4 Olof Dyhr.   Född 1763-07-11 i Öjebyn, Piteå lfs. [6] Död 1816-07-25 i Öjebyn, Piteå lfs. [6] Kammarskrivare och klockare.
Gift [9] med Margareta Hellman. Född omkring 1763. [21]
Död 73 år gammal 1836-12-27 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [22]
      4 Johan Dyhr.   Född 1765-09-29 i Öjebyn, Piteå lfs. [6] Död 1850. [4] Kronofogde, assessor och häradsskrivare.
Gift med Maria Elisabet Hernodia. Född 1771. [4]
Död 1836. [4]
    3 Sara Dyhr.   Född 1731 i Öjebyn 27, Piteå lfs.
  2 Maria Olofsdotter Kråka.   Född 1694 i Luleå. Död 1729-08-24 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Bouppteckning 1730-10-29 i Piteå lfs. [23]
I bouppteckningen uppges att inventarium (efter Elias Johanssons föräldrar/far) upprättats 1722-11-22. Som medarvingar upptages brodern Erik och systrarna Margareta och Christina.
Gift med Elias Johansson. Född 1692-10-06 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs.
Död 1739-11-28 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. [24]
    3 Johan Eliasson.   Född 1718-01-25 i Öjebyn, Piteå lfs. Bårpengar 1718-04-26 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. [25]
Upprepning
    3 Sara Eliadotter Rehn.   Född 1719-02-22 i Öjebyn, Piteå lfs. Gift 1754-11-21 i Piteå lfs med Samuel Rosenius. Kyrkoherde i Råneå 1770-1779.
Född 1720-05-21 i Rosvik, Piteå lfs.
Död 1779-04-19 i Råneå. [26]
Upprepning
    3 Lisbeta Eliasdotter.   Född 1721-12-13 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. [25] Gift med Erik Andersson. Född 1721-07-29 i Hortlax 2, Piteå landsförs (Norrbotten). [27]
Upprepning
    3 Anna Eliadotter.   Född 1724-02-22 i Öjebyn, Piteå lfs. Upprepning
    3 Olof Eliasson Rehn.   Född 1726-01-31 i Öjebyn, Piteå lfs. Död 1769-06-25 i Keupan, Piteå lfs. [28] Bonde i Öjebyn 24.
Gift 1749-04-09 i Piteå lfs Hon piga från Pitholm vid giftermål. med Brita Andersdotter. Född 1730-09-04 i Pitholm 26, Piteå lfs. [25]
Upprepning
    3 Johan Eliasson Rhen.   Född 1728-02-12 i Öjebyn 23 Hamnen, Piteå lfs. Död 1798-07-09 i Öjebyn, Piteå lfs. [24] Bonde i Öjebyn 27 Ståhl.
Gift 1750-03-25 i Piteå lfs [24] med Brita Eriksdotter Ståhl. Född 1727 i Öjebyn, Piteå lfs. [24]
Död 1796 i Öjebyn, Piteå lfs. [24]
Upprepning
  2 Margareta Olofsdotter.   Död före 1770. Varit gift på Svartsjölandet/B.
1 barn .   Född 1662-07-06 i Staden, Piteå lfs.
1 barn .   Född 1664-02-07 i Staden, Piteå lfs.
1 barn .   Född 1670-03-20 i Staden, Piteå lfs.
1 Månsdotter.   Född 1671-06-12 i Staden, Piteå lfs.
1 Månsdotter.   Född 1672-08-09 i Staden, Piteå lfs.
1 Nils Månsson Häggman.   Född 1676-01-28. [1] Död 1742-07-13. [1] Råd- och handelsman i Piteå.
Barnen kan möjligen delvis vara Nils Eriksson Häggmans barn.
Gift 1699-03-05 [5] med Brita Strand. Född 1678-03-06 i Piteå lfs. [5]
Död 1720-03-16 i Piteå. [5]
Enda överlevande dotter till komminister Strand enligt Eurenius likpredikan. [1]
Gift 1722-08-19 [1] med Brigitta Larsdotter Bookman. Död 1743-02-23. [1]
Änka vid giftermål med Nils Häggman. Barnlöst äktenskap med honom. (Nils Joëlson)
  2 Måns Häggman.   Gift 1722-01-04 i Piteå stad [6] med Birgitta Boman. Född i Bodan 1, Skellefteå lfs. [29]
    3 Nils Häggman.   Född 1722-12-12 i Piteå stad. [6] Död 1724-05-03 i Piteå stad. [6]
    3 Jonas Häggman.   Född 1724-12-18 i Piteå stad. [6]
    3 Brita Häggman.   Född 1726-08-26 i Piteå stad. [6]
    3 Anna Häggman.   Född 1727-10-20 i Piteå stad. [6]
  2 Brita Häggman.   Född 1704-05-31 i Piteå stad. [30]
  2 Nils Häggman.   Född 1705-09-29 i Piteå stad. [30]
  2 Kristina Häggman.   Född 1707-09-17 i Piteå stad. [30]
  2 Andreas Häggman.   Född 1711-02-21 i Piteå stad. [30]
  2 Jakob Häggman.   Född 1719-10-02 i Piteå stad. [30]
1 Hans Månsson.   Född 1677-06-17 i Piteå stad. [2] Död 1677-09-01 i Piteå stad. [2]
1 Måns Månsson.   Född 1678-06-21 i Piteå stad. [2] Död 1678-07-20 i Piteå stad. [2]
1 Brita Häggman.   Född i Piteå stad. Gift med Westling. Handelsman i Kristinestad i Finland.
1 Margareta Månsdotter.   Född 1680-05-29 i Piteå stad. [2] Död 1680-06-12 i Piteå stad. [2]

Källor

 1. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 23 mars 1989
 2. Olof Andersson 1999
 3. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925
 4. Svenska ättartal 1898
 5. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 6. Piteanor 2002
 7. Julius Sundström
 8. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 9. Constantinus Lindfors
 10. Piteå lfs AI:2 s 125
 11. Michael Lundholm
 12. Eivon Renberg
 13. Albert Nordberg
 14. C:2
 15. Luleå stad C:2 (1738-1780) Genline 104/148
 16. Staffan Tronestam
 17. Luleå stad C:3 (1781-1809) s 111
 18. Piteå stad C:1 (1703-1806) s 176
 19. Piteå stad C:1 (1703-1806) Genline 88/231; StigLennart Johansson
 20. hfl, Piteanor 2000
 21. StigLennart Johansson
 22. Constantinus Lindfors, StigLennart Johansson
 23. HI:1, Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 22, 1988
 24. Ingegerd Andersson
 25. Olof Andersson i Ätt och bygd nr 86 2000
 26. Hernösands stifts herdaminne
 27. Birgitta Löfgren
 28. JK Sörblom
 29. Ulf Lundström
 30. Piteanor 2000

Personregister       Ortsregister