Förfäder Brita Noraea.   Född 1667 i Silbojokk (Lappland). [1] Död av ålderdom 86 år 1753-03-03 i Arjeplog. [1] Gift 1692 [2] med Johan Laestadius. Kyrkoherde från 1698 till 1719 i Arjeplog.
Kyrkoherde från 1719 till 1730 i Silbojokk (Lappland).
Född 1664-01-30.
Död 1730-04-02 i Silbojokk (Lappland). [1]
1 Anna Laestadia.   Född i Arjeplog. [1] Död 1744-02-.. i Sorsele. [1] Gift med König Granlund. Komminister i Sorsele.
Född omkring 1682. [3]
Död 1745-05-.. i Sorsele. [1]
  2 Brita Granlund.   Född omkring 1715 i Sorsele. [2] Död 1776.

Brita lär ha varit vacker men elak till sinnet (Margareta Lindgren).
Gift 1739 i Sorsele [4] med Anders Alenius. Kyrkoherde i Arvidsjaur.
Född 1714-02-28 i Ådal 1, Nordingrå (Ångermanland). [5]
Född 1714-03-.. i Alsta, Nordingrå. [1]
Född i Ådal, Nordingrå. [6]
Död i lungsot 1763-08-.. i Arvidsjaur. [4]
Begravd 1763-12-02 i Arvidsjaur. [1]

I Härnösands Herdaminnen står skrivet om Anders Alenius: Scholaris i Härnösand 1725, gymnast 1732, student den 23/8 1735 i Uppsala, prästvigd till adjunkt i Bygdeå 1737, följande år adjunkt i Sorsele hos sin blivande svärfar av vilken han inhämtade nödig kunskap i lappska språket. i sin berättelse om visitationen i Lycksele den 10/1 1741, då Alenius vid samma tillfälle predikade, säger prosten Telin, "och det var undransvärdt hur han med lika lätthet predikade svenska som lappska". På samma gång uppläste Alenii av kgl, Lappmarks direktion givna fullmakt att vara missionär i Södra Lappmarkerna. Han tackade för nådig ynnest, men fruktade dock, att han icke kunde gå ut därmed i anseende till sin långliga opasslighet av lungsot. Ty när han får vara stilla på ett rum och i någorlunda värme, vet han icke så mycket därav, men när han skall vara i köld, gå i vatten och ligga i lappkåtor, uppväckes den ganska svårt så att han omöjligen därmed uthärda kan. "Så vet jag ej" tillägger visitator, "hvad råd man härvid skall taga" Ty omistlig är han för lapparna , i anseende till sin flit och iver för Guds namns ära och lapparnas salighet, man att han skall härigenom sätta livet till, det är en eftertänklighet. Emellertid försäkrar jag att han gör sin plikt, så länge livet varar, ty han har ett ömt, ja nästan conscientian scropulosam uti många mål, havandes en stor hjärtängslan när han hörer och märker något otillbörligt, som ofta sker, sägandes vilja söta predikstolen, men icke biktstolen. Han efterträdde sin svärfar som komminister i Sorsele 1747, förordnades till pastor i Arvidsjaur, tillträdde 1749. Efter flera års sängliggande, under en tid, då han förs sin använda möda hade hoppats att befordras till någon fördelaktid lägenhet avled han i aug. 1763 och begravdes den 2/12. Hustru och barn lämnade han i fattigt tillstånd, delvis orsakad av tvänne bränder. (Margareta Lindgren)


    3 Anna Barbara Alenius.   Född 1740 i Sorsele. [1] Död 1814-06-24 i Åsele. [4] Gift 1766 [4] med Magnus Degerman. Präst i Sorsele, Pastor i Åsele.
Född 1724-01-09 i Altomta, Viksta, Uppland. [4]
Död 1798-02-15 i Åsele. [4]

Fadern Olof Degerman, härstammade från Degerbyn i Skellefteå, kronofogde i Norunda och Örbyhus härad, modern Anna Brita Majman, var kronofogde dotter från Piteå. Magnus tog studenten 1744, prästvigd 1755 och Past. Adj. i Arvidsjaur, komminister i Sorsele 1765, utnämnd till Ibs. reg. pastorat på Hven 1780, vilket han avsade sig. Pastor i Åsele 1873, och han dog på gästgivaregården Bredbyn i Anundsjö, under hemresa från Stockholm, där han hos Konungen ansökt Piteå, då ledigt pastorat. (Margareta Lindgren)


      4 Nils Petter Degerman.   Född 1768-01-27 i Sorsele. [4] Död af våda drunknad uti brund på Åsele kyrkoplats 1823-12-01. [4] Länsman i Åsele.
Gift 1794 [4] med Catharina Persdotter. Född 1772-03-01 i Bellvik, Åsele. [4]
Död i lungsot 1828-01-25 i Åsele. [4]
Upprepning
      4 Anna Birgitta Degerman.   Född 1770 i Sorsele. [4] Död svagsint 1847-04-20 i Stennäs, Fredrika. [4] Upprepning
      4 Hedvig Sofia Degerman.   Född 1772 i Sorsele. [4] Död av barnsbörd 1803-01-06 i Åsele. [4] Gift 1802-03-25 i Åsele (Lappland) [4] med Sven Svensson Söderberg. Född 1773-02-12 i Söråsele, Åsele. [4]
Död av ålderdom 1850-02-19. [4]
Flyttade 1803 till Avaträsk, Dorotea. [4]
Upprepning
      4 Maria Elisabet Degerman.   Född 1774 i Sorsele. [4] Död i bröstvattusot 1819-12-23 i Åsele. [4] Änkan flyttade tillbaka 1808 till Åsele (Lappland). [4]
Gift 1800 [4] med Per Erik Edin. Länsman i Åsele (Lappland). [4]
Född 1762-03-13 i Åsele (Lappland). [4]
Död i gikt och lungsot 1804-07-16 i Söråsele, Åsele. [4]
Upprepning
      4 Eva Kristina Degerman.   Född 1777 i Sorsele. [4] Död 1854-12-31 i Åsele. [4] Gift 1798 [4] med Erik Millén. Skolmästare i Åsele (Lappland). [4]
Pastor i Åsele (Lappland). [7]
Född 1763-07-27 i Solvall, Sollefteå. [7]
Född 1763-07-27 i Kallenäs, Boteå. [4]
Död av vattusot 1823-06-21 i Åsele. [7]
Upprepning
      4 Sara Margareta Degerman.   Född 1780 i Sorsele. [4] Död 1862-06-23 i Åsele. [4] Familjen flyttade 1820 till Lycksele (Lappland). [4]
Sara Greta flyttade tillbaka 1835 till Åsele (Lappland). [4]
Gift 1816-10-20 i Åsele (Lappland) [4] med Jonas Nensen. Pastor i Dorotea (Lappland). [4]
Född 1791-04-03 i Själevad (Ångermanland). [4]
Död 1881-05-30 i Dorotea (Lappland). [4]
Upprepning
    3 Anders Alenius.   Född 1743-02-27 i Sorsele. Död 1820-05-10 i Lycksele. [4] Kyrkoherde i Lycksele.

Anders Alenius föddes den 27 februari 1743 i Sorsele, där hans far var adjunkt innan han senare blev kyrkoherde i Arvidsjaur. Modern, Brita Granlund var dotter till komminister König Granlund i Lycksele-Sorsele. Anders Alenius gick i skola i Piteå och Härnösand varefter han skrevs in som student i Uppsala för att sedan prästvigas i Härnösand 1768. Han blev därefter kapellpredikant i Degerfors där han "under skiftande öden, under fattigdom och sinnessvaghet framlevde 21 år". (L Bygdén, Hernösands Stifts Herdaminne II, sid 135). Sedan blev han skolmästare i Lycksele och utnämnd till kyrkoherde där år 1801. Anders Alenius var känd för att ha stora anlag för läkekonsten; speciellt skicklig var han när det gällde att bota ögonsjukdomar. "Han förhjälpte åtskilliga blinda till seende eller ledsyn". Tidvis led han av svårmod men var nitisk och from.

Han avled den 10 maj 1820.

Ingegerd Stenström

Anders prästvigdes i Härnösand, han skulle ha haft ett utmärkt gott huvud och genom otroliga försakelser kom han igenom skola och universitet varpå han prästvigdes den 24/4 1768, endast 25 år gammal, Efter endast några dagar erhöll han fullmakt som kapellpredikant i Degerfors förs. där han med skiftande öden, framlevde i 21 år. När hans bror dog fick han befattning som skolmästare i Lycksele och utnämndes till kyrkoherde i församlingen den 19/12 1801, där han uppehöll tjänsten fram till sin död. Pastor Alenius lär ha haft ovanliga anlag för läkekonsten, särskilt ögonsjukdomar, men när höga vederbörande från Stockholm ville att han skulle förklara hur han bar sig åt, kunde han inte ge ett tillfredställande svar. Han sägs tidvis varit lite svårmodig men en nitisk och from man, som efterlämnade ett aktat minne. Makarna firade sitt guldbröllop 1819, varvid pastorn med ren och stadig stämma skulle ha sjungit för de sina, ackompanjerande sig på det sällsynta instrumentet cymbal. Till minne av dagen skänkte guldbröllopsparet en mässkrud till Lycksele kyrka, som ännu finns att beskåda i kyrkan. (Margareta Lindgren)


Gift 1769-01-15 i Umeå stad [1] med Eva Maria Fluur. Född 1742-06-10 i Umeå lfs. [4]
Död av ålder 1827-04-22 i Lycksele. [1]

Eva Maria beskrivs som en mild och själfull kvinna, bildad och skrivkunnig och älskad av alla. (Margareta Lindgren)


      4 Catharina Charlotta Alenius.   Född 1769-10-25 i Degerfors. [1] Död 1840-10-.. i Kall, Jämtland. [4] Gift 1804-01-31 [1] med Nils Gustaf Roos. Häradsskrivare och inspektor vid Huså bruk samt inspektor vid Innlands kopparverk i Jämtland.
Född 1774-07-13. [4]
Död i tvinsot 1830-02-13 i Huså, Kall. [4]
Upprepning
      4 Anders Gustaf Alenius.   Född 1771-01-10 i Degerfors. [1] Död 1834-02-02 i Arvliden, Lycksele. [4] Nybyggare i Lycksele.
Anders kom så småningom till Arvliden efter att försökt vara nybyggare i Gäddträsk, Tuggen- sele, Vänjaurträsk, Långsele och Holmträsk. Barnaskaran var stor, fattigdomen likaså och hans nybyggen vanskötta. (Margareta Lindgren)
Gift 1793-10-13 i Lycksele [4] med Brita Margareta Persdotter. Född 1774-03-14 i Gäddträsk, Lycksele. [1]
Död 1830-03-15 i Arvliden, Lycksele. [4]
Upprepning
      4 Erik Bernhard Alenius.   Född 1772-06-01 i Degerfors. [4] Död 1809. [8] Källarmästare i Nyköping.
Gift med Ulrika Johanna Grubb. Upprepning
      4 Brita Karolina Alenius.   Född 1773-12-23 i Degerfors (Västerbotten). [1] Död 1858-11-28. [4] Gift 1796 med Abraham Lindahl. Född 1760 i Sorsele (Lappland). [9]
Död 1760-02-01 i Lycksele (Lappland). [9]
Död av rötfeber 1797-03-17. [10]
Lantmäteriexamen 1784, kommissionslantmätare 1797.
Han upptog det första nybygget i Hedlunda 1793.
Gift 1802-07-04 [1] med Lorentz Svanberg. Landsfiskal i Ångermanland.
Född 1758-09-08 i Offerdal. [10]
Död 1814-05-17. [4]
Upprepning
      4 Anna Christina Alenius.   Född 1775-06-28 i Degerfors. [1] Död 1851-07-23 i Hedlunda, Lycksele. [4] Gift med Anders Beckelin. Instrument- och urmakarfabrikör i Stockholm. [4]
Gift med Israel Borgström. Klockare i Själevad (Ångermanland).
Född 1785 i Själevad (Ångermanland). [11]
Död 1842-07-09 i Översjäla, Själevad. [11]
Upprepning
      4 Eva Maria Alenius.   Född 1776-10-22 i Degerfors. [1] Död 1820-02-04 i Lycksele (Lappland). [4] Barnlös.
Gift 1796 i Umeå landsförs (Västerbotten) [11] med Per Kjellberg. Sergeant i Umeå. [4]
Född 1775 i Umeå landsförs (Västerbotten). [11]
Drunknade möjligen 1815. [4]
Gift med P Håkansson. Möjligen inte gift med Eva Maria Alenius. Möjligen samma som Per Kjellberg.
Gift 1817-04-07 i Lycksele (Lappland) [4] med Per Rådström. Skolmästare i Lycksele.
Född 1755-02-11 i Råsele, Åsele. [4]
Död 1835-09-06 i Lycksele (Lappland). [12]
Pastorsadjunkt 1779 i Åsele. [13]
Komminister från 1783 i Sorsele. [13]
Skolmästare från 1802 i Lycksele. [13]
Upprepning
      4 Sara Sofia Alenius.   Född 1778-08-04 i Degerfors. [1] Död 1856-12-03 i Arvliden, Lycksele. [4] Sara Sophia blev fostermor åt Sara Samuella Mattsdotter, född 1817, hon var endast 5 år vid giftermålet. (Margareta Lindgren)
Gift 1797-03-26 i Lycksele (Lappland) [4] med Anders Nilsson Holmgren. Nybyggare i Tannsele, Lycksele. [4]
Född 1770-11-02 i Mårdsele, Degerfors (Västerbotten). [4]
Död av håll och styng 1821-06-16 i Tannsele, Lycksele. [4]
Anders köper av Johan Johansson, med hans husrus råd och samtycke, stubbrättigheten av hans i Tannsele ägande krono Nybygge nr 1 af 1/8 dels mantals skatt med alla åtföljande ägor hus och åbyggnad qvarn och qvarnställe att nästkommande vår tillträda emot en överens kommen köpeskilling stor, fyra hundra åttio en Rd: 23 skr 1 1/3 rst Banco eller Sjuhundra Tjugo två Riks D: 10 sk 8 rst Riksgälds Sedlar dock emot det uttryckliga föbehåll att det ska åligga Holmgren såsom barn fullgjöra det accord Johansson med sina föräldrar ingått beståendes uti att de uti lifstid skola i förgånga njuta en tredje del af Nybygges gröda uti sådant skick det nu befinnes att denna tredjedelen af Holmgren bärgas och till dem hemföres, att nödig Brännved hålles dem tillhanda även som hästhjelp så till deras åker kjörning som till skjuts ifrån kyrkan. Och som jag ovanstående summa genom Revers bekommit så afhänder jag och mig och mina arvingar all rätt uti Tannsele Nybygge och det samma nu mera Holmgren såsom dess lagfågna egendom till full ägo tillängnar, (enligt Johan Johansson). Med förestående Kjöpe avhandling förklarar jag Anders Holmgren mig till alla delar nögd då jag tillika härmed utfäster mig till pricka fullgjöra alla i denna kjöpehandling af Johan Johansson gjorda förbehåll hvilka med våra namn undertecknade uti tillkallade vittnens närvaro skiedde i Lycksele den 24 november 1804. Anders Holmgren åläggande gentemot de gamla hade han ganska svårt att hålla, han blev stämd flera gånger för summande, av att inte hålla vägarna farbara under vintern, samt att se till att de gamla fick sitt hö, sin säd o.s.v. Han blev däremot belönad för att han dödat fyra björnar. I ett utslag i rätten sägs: I målet mellan gamle nybyggaren Johan Samuelsson i Tannsele, Kärande och hans Förgångsman Nybyggaren Anders Nilsson Holmgren dersammastädes, Swarande, Öfverlade Härads Rätten om följande Utslag: Härads Rätten har wid sakens öfwervägande funnit Kärande Johan Samuelsson klagan öfwer bristande åker, wara wid förra Tinget afgjord, och att Swaranden Holmgren, som honom, då ålagde ägo.upristning wärkställt, icke är till widare answar deri än hwad bärgnings skyldigheten angår förbunden. (Margareta Lindgren)
Gift 1824 [4] med Mats Matsson. Bonde i Rusele, Lycksele.
Född 1784 i Rusele, Lycksele. [14]
Upprepning
      4 Carl Magnus Alenius.   Född 1779-12-28 i Degerfors. [1] Död 1780 i Degerfors (Västerbotten). [4] Upprepning
      4 Carl Wilhelm Alenius.   Född 1781-10-27 i Degerfors. [1] Död 1802 i Lycksele (Lappland). [4] Upprepning
      4 Lovisa Beata Alenius.   Född 1783-01-21 i Degerfors. [1] Död i barnsäng 1807-09-19 i Umeå. [4] Gift 1806-10-05 [4] med Johan Olofsson Westergren. Skomakare i Umeå.
Född 1776. [4]
Upprepning
    3 Carl Gustaf Bernhard Alenius.   Född 1744-02-16 i Sorsele. Död 1790-02-12. [1] Skolmästare i Lycksele.
"dränkte sig i Hällforsen uti ängslan".
Prästvigd 1773.

Carl Gustaf Bernhard Alenius föddes den 16 februari 1744 och gick även han i skola i Piteå och Härnösand för att sedan prästvigas år 1773. Han blev därefter skolmästare i Lycksele och avled där 1790, "dränkte sig i Hällforsen uti ängslan".

(Ingegerd Stenström)

Carl tog studenten 1763, magister i Åbo 1769, präst 1773, Bataljons predikant 1776. Tillträdde skolbeställningen 1777 och innehade denna tills han drunknade i Hällforsen i Lycksele. Han hade på morgonen den 12 febr. gått ut på skidor för att hämta motion. När han ej återkom, skickade man folk för att söka efter honom, och följde efter spåren. Man hittade då hans kläder nära intill intill forsen, där han hade kastat sig i vattnet. Bredvid där kläderna låg på isen hade han med fingret skrivit i snön: "Gud är god". Kroppen återfanns, och han blev i stillhet begravd. Han var en man med goda kunskaper men av tungt sinnelag. (Margareta Lindgren)


Gift 1780 [4] med Charlotta Nyberg. Född 1762-12-06. [4]
Död 1851-11-23 i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [15]

      4 Anna Brita Alenius.   Född 1780-12-16 i Lycksele. [4] Död 1781. [4]
      4 Karl Fredrik Alenius.   Född 1781-12-29 i Lycksele. Död 1852-05-05 på Prästbordet, Umeå lfs. [4] Kyrkoherde.

Carl Fredric Alenius föddes den 29 december 1781 i Lycksele som andra barnet till Carl Gustaf Bernhard Alenius och hans hustru Charlotta Nyberg. Han utbildade sig också till präst men blev skild från prästämbetet p g a oredighet under tjänsteutövningen. Sedan försörjde han sig som barnalärare bl a i Jämtland. Carl Fredric Alenius omhändertogs under slutet av sin levnad av sin kusin Johan Anders Linder och dennes hustru.

(Ingegerd Stenström)

Carl Fredrik blev student 1803, ordinarie med nådigt tillstånd 1806 och pastorsadj. i Lycksele. Substitut vid Arjeplogs skola 1808, past. adj. i Dorotea 1821. Vakanspredikant i Sorsele 1822, vik. missionär i Pite Lappmark 1824, för fylleri i tjänsten dömd prestämbetet förlustig 1825. Detta tagit ur Isak Grapes Herdaminnen, men i Sorsele Kyrkbok finns familjen kvar till 1825. (Margareta Lindgren)
Gift 1807-03-07 i Lycksele [4] med Sara Magdalena Öhrling. Född 1786-03-01. [2]
Död 1841-08-10 i Vilhelmina. [4]

      4 Sven Alenius.   Född 1783-11-01 i Lycksele. [4] Död i bröstsjuka 1784. [4]
      4 Gustaf Alenius.   Född 1786-12-31 i Lycksele. [4] Drunknade 1830-05-07 i Lycksele. [4] Bokhållare i Lycksele.
Gustaf Alenius var också hemfallen åt brända och destillerade drycker, det nämns bl.a. i ett utlåtande: "Och thy lär Härads Rätten derwid bero, med derhos widtagit förbud at ingen häda- nefter må till Gustaf Alenius wid utsatte Sex Riksdaler 32 skillingar Böter sälja eller borga bränn- vin och starka drycker, hwilket bör ifrån Prädikstolen i Lycksele kyrka allmänneligen kungjöras". Längre fram i Domboken överlämnar länsman Holmström yttrandet att: "Alenius genom sitt omåttliga supande tydligen blivit sinnesrubbad. Han föreslog att Gustaf Alenius skulle inkvarte- ras hos någon familj, där han kunde övervakas så att han icke fick tillfälle att skaffa sig brännvin". (Margareta Lindgren)
      4 Claes Alenius.   Född 1788-01-10 i Lycksele. [4] Död 1820-11-13 i Lillsele, Degerfors. [4] Handelsman i Grubbe, Umeå lfs.

(Urtima ting U 29/11 1820): Förre handlanden Claes Alenius, son till skolmästare Alenius i Lycksele hade den 13/11 1820, då han i sällskap med sin broder prästmannen Carl Fredrik Alenius färdades från Lillsele till Lycksele, sprungit ned uti Lillsells-styckans öppna ström, varest han sig livet avhänt, bröderna Alenius hade varit berusade och haft Pehr Pehrsson och gossen Erik Hansson i Trångsele som vägvisare. Gästgivaren Per Erikssons hustru Magdalena Larsdotter i Degerfors berättade att bröderna uppehållit sig på gästgivaregården i Degerfors, nära fyra och ett halft dygn, då de omsider av länsman Falk blivit bortkörda. Båda två voro vid ankomsten till Degerfors fulla och överlastade, och under deras vistande därstädes hade de ideligen supit. Claes Alenius hade även om nät- terna nästan naken uppkommit till värdfolket för att utpressa mera brännvin medan prästen dag och natt hållit sig vid sängen, utan att på någondera kunnat förmärkas, att de av något annat än brännvin varit förstörda, eller till sina sinnen rubbade. Alenierna hade begivit sig från Degers den 9 nov. och först på fjärde dygnet därefter kommit fram till Lillsele 4Ĺ mil från Degerfors. Doktor Carlsten i Umeå intygade efter likbesiktning av Claes Alenius "så väl af omåttligt bruk av brännvin som af qväfning i vattnet döden gjutit". (Margareta Lindgren)


Gift med Sara Catharina Gällberg. Född 1775-04-17. [4]
Död 1854-07-12 i Umeå lfs. [4]

    3 Brita Maria Alenius.   Född omkring 1746-04-.. på Prästbordet, Sorsele. [4] Död 1809-12-29 i Lycksele. [4] Kort efter makens bortgång flyttar Brita Maria Med sin son till Skellefteå. De bosatte sig först i fyra-fem år i en flygelbyggnad till majorsbostället i Nyborg. Därefter bodde de i kaptensbostället Strömsnäs i Kåge och flyttade sedan till ett torp under överstelöjtnant Holmströms egedom i Lund. Slutligen fick fru Linder en fristad på prästbordets mark. Under åren på Nyborg hölls sonen helt isolerad och inte förrän han var i femårsåldern avbryts hans kammararrest. Efter sin utbildning till präst kommer sonen hem till Skellefteå den 9/10 1809, vistades modern i Lycksele. Den 24 november får han bud om att hon "blivit rubbad till sina sinnen". Strax före jul var hon åter hos sonen i mycket dålig kondition och hon avled den 29 samma månad. (Margareta Lindgren)
Gift i början på 1780 [4] med Tomas Johansson Linder. Sergeant i Bygdeå.
Rustmästare i Bygdeå (Västerbotten). [4]
Född 1754-04-05 i Blåbergsliden, Burträsk. [4]
Död 1785-01-15 i Gävle på en gästgivaregård. [4]
      4 Johan Anders Linder.   Född 1783-11-20 i Rickleå, Bygdeå. [4] Död 1877-01-01 i Umeå lfs. [4] Komminister och vice pastor i Umeå socken.
Någon egentlig skolgång fick inte Johan förrän 1797 när mostern kom på besök, hon ordnade så att han kunde få komma till Uppsala förs att gå i skola. Som 14-åring och med 12 riksdaler på fickan började han sina studier. 1800 var han tillbaka i Skellefteå och 1801 skrevs han in i trivialskolan i Piteå för att förbereda sig för gymnasiet i Härnösand, där han började läsa 1803. 1805 avslutade han gymnasiestudierna och i mars 1806 åkte han åter till Uppsala där han i april tog sin studentexamen och kort därpå juniors- eller nations- och pedagogiexamen. Den 26/6 1809 prästvigdes J A Linder i finska kyrkan i Stockholm. Den 1/4 1811 utnämndes han till kapellpredikant i Norsjö. Han blev den första som verkade där, Norsjö var väglöst och idel obygd blev hans värld. Hans första uppgift var att bygga kyrka och prästgård. Hans kunnande som arkitekt och husbyggare skulle senare avsätta märkliga spår i Umeå och runt om i länet. Om Pastor Linder kan i övrigt sägas, fast han började bli gammal var hans arbetsförmåga enorm. Han arbetade med pastoralvård, husförhör och rader av byggnadsuppdrag. Han var en flitig tecknare och akvarellist. Han skrev om Lappmarkerna i Läsning för folket, skildrade Umeå socken och sysslade med sin trädgård, skrev dikter och musik, dessutom skötte han sitt jordbruk. (Margareta Lindgren)
Gift 1811-11-28 i Umeå lfs [4] med Susanna Charlotta Eurenius. Född 1792 i Umeå lfs. [4]
Död i blodstörtning 1812-11-04 i Norsjö. [4]
Gift 1814-05-12 i Uppsala [4] med Fredrika Christina Fant. Född 1787 i Uppsala. [4]
Död 1840-01-04 i Umeå lfs. [4]
Gift 1842-07-05 i Lövånger (Västerbotten) [4] med Carolina Ulrica (Ulla) Dyhr. Född 1803-10-26 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [16]
Död 1876-12-23 i Umeå landsförs (Västerbotten). [2]
    3 Margareta Alenius.   Född 1748-07-.. på Prästbordet, Sorsele. [4] Död 1752 på Prästbordet, Arvidsjaur. [4]
    3 Hedvig Sofia Alenius.   Född 1750-11-28 i Arvidsjaur. [1] Begravd 1751-03-30 i Arvidsjaur. [1]
    3 Margareta Alenius.   Född 1754-01-22 i Arvidsjaur. [1] Begravd 1754-06-09 i Arvidsjaur. [2]
    3 Margareta Sofia Alenius.   Född 1757-01-14 i Arvidsjaur. [1] Gift 1798-03-11 i Uppsala [1] med Johan M. Ahl. Stadsfysikus i Sala.
    3 König Alenius.   Född 1761-05-21 i Arvidsjaur. [1] Död 1854-12-01 i Lycksele. [4] Klockare i Lycksele.
Vid påskhelgen 1800 valde Lycksele församling ny klockare vid namn König Alenius. Den nye klockaren var en egenartad och märklig man, med stöd av upptecknad tradition och egenhän- diga minnesanteckningar (bl.a brev), har det varit möjligt att sammanställa brottstycken ur hans liv till en kultur bild från gränsskedet mellan 1700- och 1800-talet. König fullgjorde hedersamt en klockares mest angelägna åliggande, nämligen att med gott ge- hör leda kyrkosången. Det som skapade hans berömmelse var emellertid kroppskafterna; församlingsborna beundrade honom för hans stora styrka och liknade honom med Simson, gam- la testamentets krafkarl. Faderlös från andra levnadsåret, och moderlös från det femtonde, den yngste i syskonskaran, född nästan tjugo år efter sina belästa bröder, måste han av ekonomiska skäl avstå från lär- domsbanan och försörja sig med kroppsarbete. När brodern Carl-Gustaf, år 1777 tillträdde rektoratet i Lycksele, flyttade König dit. Här inhämta- ade den ovanligt begåvade sextonåringen genom självstudier och med biträde av sin lärde bro- der - jämsides med förvärvsarbetet - omfattande bokliga insikter, bl. a. kännedom om åtskilliga språk, särskilt engelskan och franskan. (Margareta Lindgren)
Gift 1793-10-17 i Lycksele [4] med Maria Degerholm. Född 1759 i Degerfors. [4]
Död 1834-01-09 i Lycksele. [4]
Gift 1834 i Lycksele [4] med Anna Maria Johansdotter. Född 1791. [4]
Död 1876-12-20 i Lycksele. [4]
      4 Anders Gustaf Efraim Alenius.   Född 1799-05-08 i Lycksele. [4] Död i en förkylning (recidiv efter påssjuka) 1830-07-11 i Lycksele. [4] Klockare i Lycksele (Lappland). [17]
Gift 1829-01-15 i Lycksele (Lappland) [18] Gift 1829. [6] med Klara Lovisa Ramgren. Född 1807 i Nysätra (Västerbotten). [4]
Vid vigseln, demoiselle från Robertsfors. [18]
  2 Barbro Granlund.   Död av lungsot, 41 år gammal 1771-12-04 i Jakob, Stockholm (Uppland). [19] Gift 1755-05-19 i Hedvig Eleonora (Uppland) [20] med Anders Nyberg. Kammartjänare.
Mönsterskrivare under överste greve Wrangels kompani omkring 1760. [2]
Död 1773-07-08 i Jakob, Stockholm (Uppland). [21]
Hans familj antecknas under södra bataljonen i Svea Livgarde fs per 1768 3/2 [AIa:4 sida 140) (Constantinus Lindfors)
    3 Anna Elisabet Nyberg.   Döpt 1756-08-05 i Hedvig Eleonora (Uppland). [2]
    3 Johan Gustaf Nyberg.   Döpt 1758-04-16 i Hedvig Eleonora (Uppland). [2] Kammartjänare.
Gift med Anna Elisabet Hasselqvist.
    3 Charlotta Nyberg.   Född 1762-12-06. [4] Död 1851-11-23 i Grubbe, Umeå landsförs (Västerbotten). [15] Gift 1780 [4] med Carl Gustaf Bernhard Alenius. Skolmästare i Lycksele.
Född 1744-02-16 i Sorsele.
Död 1790-02-12. [1]
"dränkte sig i Hällforsen uti ängslan".
Prästvigd 1773.

Carl Gustaf Bernhard Alenius föddes den 16 februari 1744 och gick även han i skola i Piteå och Härnösand för att sedan prästvigas år 1773. Han blev därefter skolmästare i Lycksele och avled där 1790, "dränkte sig i Hällforsen uti ängslan".

(Ingegerd Stenström)

Carl tog studenten 1763, magister i Åbo 1769, präst 1773, Bataljons predikant 1776. Tillträdde skolbeställningen 1777 och innehade denna tills han drunknade i Hällforsen i Lycksele. Han hade på morgonen den 12 febr. gått ut på skidor för att hämta motion. När han ej återkom, skickade man folk för att söka efter honom, och följde efter spåren. Man hittade då hans kläder nära intill intill forsen, där han hade kastat sig i vattnet. Bredvid där kläderna låg på isen hade han med fingret skrivit i snön: "Gud är god". Kroppen återfanns, och han blev i stillhet begravd. Han var en man med goda kunskaper men av tungt sinnelag. (Margareta Lindgren)


Gift 1793-03-17 i Lycksele (Lappland) [22] med Olof Enström. Pastorsadjunkt i Åsele (Lappland). [22]
Född 1754 i Sidensjö (Ångermanland). [22]
Död 1799 i Dorotea (Lappland). [22]

      4 Anna Brita Alenius.   Född 1780-12-16 i Lycksele. [4] Död 1781. [4] Upprepning
      4 Karl Fredrik Alenius.   Född 1781-12-29 i Lycksele. Död 1852-05-05 på Prästbordet, Umeå lfs. [4] Kyrkoherde.

Carl Fredric Alenius föddes den 29 december 1781 i Lycksele som andra barnet till Carl Gustaf Bernhard Alenius och hans hustru Charlotta Nyberg. Han utbildade sig också till präst men blev skild från prästämbetet p g a oredighet under tjänsteutövningen. Sedan försörjde han sig som barnalärare bl a i Jämtland. Carl Fredric Alenius omhändertogs under slutet av sin levnad av sin kusin Johan Anders Linder och dennes hustru.

(Ingegerd Stenström)

Carl Fredrik blev student 1803, ordinarie med nådigt tillstånd 1806 och pastorsadj. i Lycksele. Substitut vid Arjeplogs skola 1808, past. adj. i Dorotea 1821. Vakanspredikant i Sorsele 1822, vik. missionär i Pite Lappmark 1824, för fylleri i tjänsten dömd prestämbetet förlustig 1825. Detta tagit ur Isak Grapes Herdaminnen, men i Sorsele Kyrkbok finns familjen kvar till 1825. (Margareta Lindgren)
Gift 1807-03-07 i Lycksele [4] med Sara Magdalena Öhrling. Född 1786-03-01. [2]
Död 1841-08-10 i Vilhelmina. [4]
Upprepning

      4 Sven Alenius.   Född 1783-11-01 i Lycksele. [4] Död i bröstsjuka 1784. [4] Upprepning
      4 Gustaf Alenius.   Född 1786-12-31 i Lycksele. [4] Drunknade 1830-05-07 i Lycksele. [4] Bokhållare i Lycksele.
Gustaf Alenius var också hemfallen åt brända och destillerade drycker, det nämns bl.a. i ett utlåtande: "Och thy lär Härads Rätten derwid bero, med derhos widtagit förbud at ingen häda- nefter må till Gustaf Alenius wid utsatte Sex Riksdaler 32 skillingar Böter sälja eller borga bränn- vin och starka drycker, hwilket bör ifrån Prädikstolen i Lycksele kyrka allmänneligen kungjöras". Längre fram i Domboken överlämnar länsman Holmström yttrandet att: "Alenius genom sitt omåttliga supande tydligen blivit sinnesrubbad. Han föreslog att Gustaf Alenius skulle inkvarte- ras hos någon familj, där han kunde övervakas så att han icke fick tillfälle att skaffa sig brännvin". (Margareta Lindgren)
Upprepning
      4 Claes Alenius.   Född 1788-01-10 i Lycksele. [4] Död 1820-11-13 i Lillsele, Degerfors. [4] Handelsman i Grubbe, Umeå lfs.

(Urtima ting U 29/11 1820): Förre handlanden Claes Alenius, son till skolmästare Alenius i Lycksele hade den 13/11 1820, då han i sällskap med sin broder prästmannen Carl Fredrik Alenius färdades från Lillsele till Lycksele, sprungit ned uti Lillsells-styckans öppna ström, varest han sig livet avhänt, bröderna Alenius hade varit berusade och haft Pehr Pehrsson och gossen Erik Hansson i Trångsele som vägvisare. Gästgivaren Per Erikssons hustru Magdalena Larsdotter i Degerfors berättade att bröderna uppehållit sig på gästgivaregården i Degerfors, nära fyra och ett halft dygn, då de omsider av länsman Falk blivit bortkörda. Båda två voro vid ankomsten till Degerfors fulla och överlastade, och under deras vistande därstädes hade de ideligen supit. Claes Alenius hade även om nät- terna nästan naken uppkommit till värdfolket för att utpressa mera brännvin medan prästen dag och natt hållit sig vid sängen, utan att på någondera kunnat förmärkas, att de av något annat än brännvin varit förstörda, eller till sina sinnen rubbade. Alenierna hade begivit sig från Degers den 9 nov. och först på fjärde dygnet därefter kommit fram till Lillsele 4Ĺ mil från Degerfors. Doktor Carlsten i Umeå intygade efter likbesiktning av Claes Alenius "så väl af omåttligt bruk av brännvin som af qväfning i vattnet döden gjutit". (Margareta Lindgren)


Gift med Sara Catharina Gällberg. Född 1775-04-17. [4]
Död 1854-07-12 i Umeå lfs. [4]
Upprepning

    3 Anders Nyberg.   3 år gammal 1768-02-03 i Svea livgarde (Uppland). [23]
  2 Hedvig Sofia Granlund.   Döpt 1719-04-11 i Lycksele. [1]
  2 Elisabet Granlund.   Född 1724 i Sorsele (Lappland). [24] Död 1793-03-21 i Piteå gamla stad. [25] Gift med Anders Eriksson Sundborg. Styckjunkt., vaktmästare.
Född omkring 1728 i Piteå. [2]
Flyttade 1763 från Stockholm till Piteå. [26]
    3 Anna Margareta Sundborg.   Född 1752 i Stockholm. [2]
    3 Brita Elisabet Sundborg.   Född 1756 i Stockholm. [2]
    3 Anders Sundborg.   Född 1764-09-14 i Piteå gamla stad. [25]
    3 Jan König Sundborg.   Född 1768-10-26 i Öjebyn, Piteå lfs. [25]
  2 Johan Granlund.   Döpt 1728-01-10 i Sorsele. [1] Intogs 1740-01-06 vid Lycksele skola. [1]
Flyttade till Stockholm. [2]
Tillfällighetsfynd: Umeå lappmark i Västerbotten -------------------------------------------------------------------------------- Ort: Källa: Uppland, Lunda, Lunda C:3, döda, sidan 25 År: 1771 Fynd: Junii d: 30 Begrofs Ryttaren för Eka Johan Ekberg, född 1728 i Umeå Lappmark, hwaräst fadren Könik Granlund warit Comminister, frequenterat Scholen och Gymnasium i Hernösand 5 år, begifwit sig därifrån til Stockholm 1749 och lärde glasmä- stare profession, ankom därifrån 1760 til Eka, gift med änkan Anna Persdotter, sedan lefwat 9 1/2 år utan barn, dödde d: 25 af pleuresie, sedan han lefwat 43 år. Anbytarforum Meddelat av Maud Lindeberg 09 augusti 2008 kl 19:12
  2 Anna Margareta Granlund.   Döpt 1730-12-.. i Sorsele. [1] Anna Margareta Granlund stämdes till tinget av drängen Lars Andersson i Gråträsk år 1753 med yrkande på "...att en redan för 5 år sedan dem emellan begynt äktenskapshandel måtte bliva fullbordad, helst som han förärat henne åtskilligt både i persedlar och penningar, och hon dessutom genom flera brev försäkrat honom om äktenskap." Rättens dom blev att Anna Greta ska ge tillbaka till Lars Andersson allt vad han gett henne. (Constantinus Lindfors)
Utom äktenskap med Mattias Boström. Handelsbetjänt i Umeå stad.
Född 1738 i Åbyn 1, Burträsk. [27]
Död 1777 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [27]
Mats Boström som fick utomäktenskaplig dotter 1761 var handelsbef. i Piteå stad. Han är möjligen identisk med den Mattias Boström som fick fyra döttrar 1745-1751 i Piteå stad. Troligen är han istället identisk med handelsbetjänten Mattias Boström i Umeå, som härstammade från Burträsk.
    3 Anna Christina Boström.   Född 1761-01-27. [2] Död 1768-09-04 i Arjeplog. [2] Fosterbarn hos skolmästare Erik Fjellström och hans hustru Gertrud Gavelin (Constantinus Lindfors).
  2 Peter Granlund.   Född 1734 i Sorsele. [1] Flyttade till Stockholm. [2]
  2 Maria Christina Granlund.   Född 1737 i Sorsele. [1] Död 1776. [28] Gift 1759 [28] med Christian Fluur. Förste komminister i Umeå lfs 1768-1779.
Född 1737-10-23 i Umeå lfs. [28]
Död i vattusot 1779-08-10 i Umeå lfs. [28]
    3 Anna Katarina Fluur.   Född 1760-04-28 i Västerhiske, Umeå lfs. [29] Död 1836-08-27 i Nederluleå. [30] Gift 1783-02-27 i Luleå lfs med Carl Jacob Boström. Kronobefallningsman, häradsskrivare.
Född 1756-06-12 i Avan 1, Lövånger. [31]
Död 1836-04-20 i Luleå lfs. [31]
Skrivare från 1776 i Böle, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [32]
Upprepning
    3 Gabriel Fluur.   Född 1762-06-08 i Västerhiske, Umeå landsförs (Västerbotten). [33] Död 1801-12-08 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [33] Inspektor vid Strömsnäs glasbruk i Umeå socken.
DÖDSNOTIS: Gabriel Fluur, Inspector på Strömbäcks glasbruk, warit en gång gift, lämnat efter sig hustru och 5. barn, dog af en skada i hand, halsfluss jämte slag 49.-- (Sven-Erik Johansson 2010-12-08 i Anbytarforum Umeå landsförsamling)
Gift 1791 [34] med Kristina Elisabet Jurvelius. Upprepning
    3 Emanuel Fluur.   Handelsbokhållare.
Upprepning
    3 Brita Christina Fluur.   Gift med Jonas Bergsten. Rektor vid Vasa skola.
Upprepning
1 Barbro Laestadia.   Född 1695 i Arjeplog. Död 1772-07-.. i Stensund, Sorsele. [2] Gift 1740-02-25 i Arjeplog [2] med Anders Hansson. Bonde i Stensund, Sorsele.
Född omkring 1707.
Död av bröstsjuka 1781-01-.. i Stensund, Sorsele. [2]
  2 Andersdotter.   Jag kan inte se någon dotter till Anders Hansson och Barbro Laestadia i husförhörslängder. Ossian Egerbladhs uppgift är säkert felaktig! (Constantinus Lindfors)
Gift med Anders Johansson. Från Långträsk, Skellefteå.
  2 Anders Andersson.   Född eller döpt 1742-02-.. i Stensund, Sorsele. [2] Död "i Kåppor, som detta år gingo" 1758-05-... [14]
1 Brita Laestadia.   Död som änka 1735. [2] Gift 1721 i Piteå landsförs (Norrbotten) Lysning 1721-02-12 i Piteå landsförs (Norrbotten). med Jacob Möller. Mönsterskrivare.
  2 Henrik Möller.   Född 1721-12-13 i Piteå lfs.
1 Johan Laestadius.   Född 1700 i Arjeplog. Död 1755-09-13. Kyrkoherde i Silbojock 1731-1735, sedan i Arjeplog 1735-1755.
Gift 1733-12-13 i Umeå landsförs (Västerbotten) [2] "Hr. Johannes Laestadius Pastor i Silbojockz lappmark. Jungf. Catharina Gran från Lycksele lappmark." (Constantinus Lindfors) med Catharina Gran. Född 1719 i Lycksele (Lappland).
Döpt 1719-05-06 i Lycksele (Lappland). [2]
Död 1796-04-02. [2]
Flyttade 1759 från Arjeplog till Piteå lfs. [2]
  2 Johan Laestadius.   Född 1734-12-04. [2] Död 1735-03-27. [2]
  2 Olof Laestadius.   Född 1736-01-31 i Arjeplog. [2] Död av stenpassion 1794-01-06. Klockare i Luleå socken 1768-1794.
Han blev student 1759, valdes till klockare i Luleå socken 1767 och rekommenderades av prosten Lang, emedan han även var kunnig i lapska och kunde undervisa de i socknen vistande lapparna.
Gift 1769-02-05 i Piteå stad [35] med Catharina Burman. Född 1738-05-05 i Piteå stad. [2]
Gift 1792-04-22 med Anna Edström. Född omkring 1759. [36]
Död 1838-12-22 i Luleå stadsförsamling. [37]
Andra giftet troligen med denne guldsmed Johan Bergman i Luleå.
    3 Maria Catharina Laestadia.   Född 1770. [38] Död i barnsäng 1803-12-08 i Gammelstad, Luleå lfs. Gift 1800-09-21 i Luleå lfs med Anders Rönngren. Sockenskrivare.
Upprepning
    3 Johan Erik Laestadius.   Född 1772-02-19 i Gamla staden, Luleå landsförsamling. [39] Död 1825 i Gammelstad, Luleå lfs. [40] Smed i Gammelstad.
Gift 1793-05-07 i Luleå lfs med Helena Nilsdotter Palmqvist. Smedsdotter i Gammelstad.
Född 1768. [38]
Död 1849-02-02 i Gammelstad, Luleå lfs.
Upprepning
    3 Olof Anders Laestadius.   Född 1793-11-25 i Gammelstad, Luleå lfs. [39] Död av okänd sjukdom 2 månader gammal 1794-01-23 i Gammelstad, Luleå lfs.
  2 Elsa Brita Laestadia.   Född 1737-03-10. [41] Död 1823-11-10. [41] Gift 1761-01-01 i Nederkalix [2] med Elias Burman. Handlande, klockare och vice rådman i Piteå.
Född 1730-12-03 i Piteå stad. [35]
Död 1797. [42]
    3 Erik Burman.   Född 1762-08-02 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [7] Död 1833-08-28 i Karl Gustav. [7] Kyrkoherde i Karl Gustaf 1822-1833.
Gift 1785 [41] med Sophia Margareta Örnberg. Född 1762-11-17. [7]
Död 1831-03-27 i Karl Gustav. [7]
Hennes lefnad var utmärkt af huslighet, arbetsamhet och moderlig ömhet (Leonard Bygdén).
Upprepning
    3 Katarina Burman.   Född 1764-01-20 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [43] Gift med Per Gavelin. Kapellpredikant från 1784 till 1796 i Volgsjö, Åsele.
Född 1744 i Gavsele, Åsele. [2]
Död 1796-02-27. [2]
Gift 1803 [2] med Anders Gustaf Lang. Kapellpredikant från 1797 till 1808 i Tåsjö, Ramsele. [2]
Född 1752-01-31 i Stockholm. [2]
Död 1808-05-23. [2]
Upprepning
    3 Johannes Burman.   Född 1765-02-21 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [43] Upprepning
    3 Maria Burman.   Född 1766-12-25 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [43] Gift med Per Nyman. Upprepning
    3 Olof Burman.   Född 1772-03-25 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [7] Död 1843-12-25 i Råneå. [7] Adjunkt 1809 i Luleå landsförsamling.
Kyrkoherde 1819-1843 och prost i Råneå.
Burman fick utstå mycket obehag med anledning av den sekteristiska rörelse för vilken Lars Andersson Riström i Råneå var ledare. De vägrade höra skriftemålet, då de själva skriftade sig i stugorna. Lars och hans hustru dömdes därför till vatten och bröd. En söndagsmorgon 1823 rådde stor livlighet på Råneå kyrkplats. Lars Andersson och anhängare hade slagit sig ned på altarringen och sjöng Sions sånger. Burman kom inrusande. Han stötte sin käpp i golvet och frågade: Finns då ingen ordning i Guds hus? Lars Andersson vägrade lämna kyrkan förrän han givit sig själv syndernas förlåtelse, vilket han också gjorde. Dömdes till strängare straff, blev så småningom allt mera världsfrånvänd och till slut galen. Han reste runt i bygderna tillsammans med en ung flicka som han kallade Kristi brud. Kallade sig själv Kristus. Hamnade på Danvikens hospital. Tillfrisknade något senare själsligen, ångrade sina gärningar och skrev till Burman om förlåtelse för sina handlingar, som han förstod givit prästen mycket besvär. Själv led Burman av andtäppa och hade svag röst. (icke ordagrann avskrift av HsH gjord av JK Sörblom)
Gift 1803-10-23 i Luleå prästgård [7] med Anna Catharina Wallis. Född 1778-06-04. [7]
Död 1846-04-08. [7]
Upprepning
    3 Elias Burman.   Född 1776-08-12 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [16] Död 1776-09-13 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [2] Upprepning
  2 Anna Katarina Laestadia.   Född 1738-10-20. [2] Död 1802 i Karl Gustav. [2] Gift omkring 1764 [42] med Carl Brunnius. Komminister i Torneå stad.
Född 1738-05-15 i Torneå stad. [2]
Död 1772-04-07. [2]
Gift 1779-04-11 i Torneå stad [7] med David Niklas Cneiff. Kyrkoherde i Karl Gustav 1782-1815.
Född 1755-01-17. [7]
Död 1815-12-23 i Karl Gustav. [7]
    3 Olof Brunnius.   Född 1763-12-23 i Torneå stad. [2] Död 1763-12-23 i Torneå stad. [2]
    3 Johan Brunnius.   Född 1765-01-26 i Torneå stad. [2] Död 1828-03-01 i Skällvik (Östergötland). [2] Kyrkoherde från 1803 i Skällvik, Östergötland (Linköpings stift). [2]
Student 1784 i Uppsala. [2]
Prästvigd 1791 i Linköping. [2]
Skeppspredikant vid Ostindiska kompaniet 1791, 1799 och 1801. [2]
Prost samma år. [2]
Predikade vid prästmötet 1820. [2]
Johan Brunnius hade ett enda barn. [2]
Gift 1802-02-05 [2] med Emma Fredrika Brummer. Född 1757-09-24. [2]
Död 1812-02-15. [2]
Gift 1815-01-06 [2] med Fredrika Charlotta Rehbinder. Född 1785-03-11. [2]
Död 1824-04-03. [2]
(av friherrliga ätten 77). [2]
      4 Hedvig Fredrika Carolina Brunnius.   Född 1816-04-04 i Skällvik, Östergötland (Linköpings stift). [2] Död 1868-07-03 i Stockholm. [2] Källor: Linköpings stifts herdaminne från 1917, tredje delen, sida 569 samt Elgenstierna. [2]
Gift 1847-10-15 [2] med Carl Gustaf Duwall. Kamrer på Riksbanken. [2]
Född 1798. [2]
Död 1877-08-09 i Norrtälje. [2]
(av friherrliga ätten 64). [2]
Ägde huset nr 60 vid Hornsgatan i Stockholm. [2]
    3 Carl Brunnius.   Född 1768-12-26 i Torneå stad. [2] Död ung. [2]
    3 Erik Brunnius.   Född 1770-09-10 i Torneå stad. [2] Död under en resa hemåt från Haparanda 1815-09-17. [2] Komminister från 1803 till 1815 i Överkalix. [2]
Gift [2] med Eva Henriksdotter. Född 1774 i Bränna, Överkalix. [2]
      4 Henrik Brunnius.   Född 1803-09-26. [2] Komminister i Älvsby (Norrbotten). [2]
      4 Karin Brunnius.   Född. [2] Gift [2] med Nils Petter Westling. i Skellefteå. [2]
      4 Karl Abraham Brunnius.   Född 1806-02-20. [2] Död 1807-02-01. [2]
      4 Daniel Brunnius.   Född 1807-05-05. [2] Död 1807-11-08. [2]
      4 David Niklas Brunnius.   Född 1808-05-08. [2] Död 1809-04-05. [2]
      4 Karl Erik Brunnius.   Född 1810-11-09. [2] Död 1810-12-08. [2]
      4 Johan Gustav Brunnius.   Född 1812-06-26. [2] Bokhållare i Nederkalix (Norrbotten). [2]
      4 Margareta Sofia Brunnius.   Född 1813-08-19. [2] Gift 1833-01-27 i Luleå stadsförsamling [2] med Johan Petter Westling. Handelsbokhållare. [2]
    3 Carl Cneiff.   Född 1780. [2] Död 1780. [2]
    3 Margareta Katarina Cneiff.   Född 1781. [2] Död 1782-04-04. [2]
    3 David Cneiff.   Född 1783. [2] Död 1783-07-23. [2]
    3 Emanuel Cneiff.   Född 1785. [2] Död 1785-06-26. [2]
  2 Johan Laestadius.   Född 1740-06-19. [2] Död 1795-12-22 i Luleå stad. [2] Kollega i Piteå, rektor i Luleå.
Gift 1778-07-19 i Piteå stad [35] med Anna Eriksdotter. Född omkring 1742 i Hortlax, Piteå lfs. [44]
Död 1787-12-20 i Piteå stad. [2]
    3 Johanna Ulrika Laestadia.   Född 1778-09-04 i Piteå stad. [35]
    3 Sofia Magdalena Laestadia.   Född 1780-10-06 i Piteå stad. [35] Död 1781-09-02. [2]
    3 Sofia Agata Laestadia.   Född 1782-07-30 i Piteå stad. [35]
    3 Margareta Laestadia.   Född 1785-05-29 i Piteå stad. [35] Död 49 år gammal 1834-09-10 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [45] Gift med Högström. Logarvare. [45]
  2 Sofia Laestadia.   Född 1742-10-16. [2] Död 1789. Gift 1771-04-14 i Pajala (Norrbotten) [2] med Olof Sandberg. Prost i Övertorneå.
Född 1735 i Ytterbyn 4, Nederkalix.
Död 1805. [42]
    3 Anna Katarina Sandberg.   Född 1771-04-19 i Övertorneå. [2] Död (fru rectorskan) 53 år gammal 1826-11-25 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [2] Gift 1801-06-18 [2] med Lorens Gadd. Rektor i Piteå skola. [2]
Född 1763-05-08 i Piteå stad. [2]
Död 1837-05-28 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [2]
      4 Johan Gadd.   Född 1803-01-25 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [2] Död 1803-02-12 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [2]
    3 Sara Maria Sandberg.   Född 1772 i Övertorneå. [2] Död 1842-12-30 i Torneå stad. [2] Gift 1801 [2] med Henrik Deutsch. Provinsialläkare, doktor.
Död 1838. [2]
      4 Henrika Deutsch.   Född 1802. Död 1880 i Stockholm. Gift med Johan Bergman Olsson. Skeppsredare. [46]
Född 1800 i Näsbyn 6, Nederkalix (Norrbotten).
Död 1865. [46]
Ägare till Waldemarsudde, Stockholm. [46]
    3 Sofia Johanna Sandberg.   Född 1776-02-06 i Övertorneå. [2] Död 1861-06-26 i Björkfors, Nederkalix. [2] Gift 1806-10-07 på Katrineholm, Nedertorneå [2] med Magnus Fredrik Clementeoff. Löjtnant vid Västerbottens regemente.
Född 1773-08-23 på Björkfors bruk, Nederkalix socken. [47]
Död 1837-10-18 på Björkfors, Nederkalix socken. [47]
  2 Erik Laestadius.   Född 1743-10-26. [2] Död 1744-04-29. [2]
  2 Maria Elisabet Laestadia.   Född 1745-03-23. [2] Död 1750-03-01. [2]
  2 Carl Laestadius.   Född 1746-06-06 i Arjeplog. [48] Död 1832-03-17. [48] Smältare och bergsfogde vid Nasafjäll.
I Gammelstad i Luleå socken avlider frivolontär Carl Laestadius son Carl Johan i lungsot 5 år gammal 1773 23/2.
Gift omkring 1774 [42] med Brita Ljung. Född 1746.
Död 1798.
Gift 1799 med Anna Magdalena Johansdotter. Född 1759-06-.. i Gautsträsk (Örnäs), Sorsele. [2]
Död 1824.
    3 Carl Erik Laestadius.   Född 1775. [42] Död 1817. [42] Komminister i Kvickjock.
Gift 1806 [42] med Christina Margareta Holmbom. Född 1782. [42]
Död 1861. [42]
      4 Carl Niclas Laestadius.   Född 1807-01-08. [42] Död 1854-02-12 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [42] Kronolänsman i norra delen av Piteå socken.
Gift 1829-12-13 i Piteå stad [35] med Fredrika Wilhelmina Viander. Född 1807-08-14. [42]
Död 1878. [42]
      4 Henrik Laestadius.   Född 1808. [42] Död barnlös 1854-03-05. [42] Komminister i Kvickjock.
Gift 1837-04-02 i Nederluleå [49] med Catharina Elisabeth (Kajsa Lisa) Rosenius. Född 1819. [42]
Död 184.-..-... [42]
Gift 1845 [42] med Catharina Margareta (Kajsa Greta) Bergman. Född 1815. [42]
Död 1882. [42]
      4 Johannes Laestadius.   Född 1810. [42] Död 1810. [42]
      4 Ragnar Laestadius.   Född 1811. [42] Död barnlös 1871. [42] Kronolänsman i Jukkasjärvi, Lappland.
Gift 1842 [42] med Margareta (Greta) Hansdotter Spett. Född 1818. [42]
Bodde 1898 i Vittangi, Lappland. [42]
      4 Hedvig Maria Laestadia.   Född 1813. [42] Död som änka 1878. [42] Gift med Jacob Lundberg. Guldsmed i Stockholm.
      4 Johan Laestadius.   Född 1815-01-02 i Kvickjock. [50] Död 1895-02-24. [42] Kyrkoherde i Jokkmokk.
Flyttade 1851-06-02 från Piteå stad till Jokkmokk. [50]
Gift 1847 [42] med Wenela Charlotta Björkman. Född 1826-04-22 i Gällivare. [50]
Död 1873. [42]
      4 Brita Christina Laestadia.   Född 1816. [42] Död ogift 1895-01-01. [42] Levde 1890 i Jokkmokks kyrkoby. [51]
    3 Johan Laestadius.   Född 1777. [42] Död 1826 i Falköping (Västergötland). [2] Logarvare i Falköping (Västergötland). [2]
Enligt Falköping stadsförsamlings personregister dog en garvare Johan Laestadius, änkling, i september 1828 57 år gammal.. [2]
    3 Elsa Catharina Laestadia.   Född 1779. [42] Död 1779. [42]
    3 Lars Levi Laestadius.   Född 1800-01-10 i Arjeplog. [48] Död 1861-02-21 i Pajala. [48] Kyrkoherde i Karesuando, prost i Pajala.

Ur Nationalencyklopedin: Präst, väckelseledare, författare, botanist; modern var av samisk härkomst. Laestadius var 1826-1849 kyrkoherde i Karesuando och från 1849 i Pajala; år 1843 blev han prost över lappmarksförsamlingarna. Som lärjunge till botanikprofessorn i Uppsala Göran Wahlenberg utgav Laestadius ett antal uppsatser om i synnerhet den lappländska floran. Han intresserade sig också för möjligheten att förverkliga odlingsprojekt i nordligaste Sverige.

Sin främsta betydelse fick Laestadius som upphovsman till laestadianismen. Efter nära tjugo år som präst genomgick Laestadius en religiös kris under viss påverkan av sameflickan Maria (Milla Clementsdotter från Föllinge i Jämtland, fostrad i norrlandsläseriet). Från denna tid framträdde han som en lidelsefull, drastisk bot- och omvändelsepredikant. Följden blev en omfattande andlig väckelse bland den samisk-, finsk- och svensktalande befolkningen i nordligaste Norrland. Den innebar även en framgångsrik kamp mot det utbredda spritmissbruket och andra sociala missförhållanden. Väckelsen spred sig snabbt till Finland, Norge, Nordamerika, t o m Ungern. Trots kontroverser med kyrkoledningen fortsatte Laestadius sin prästtjänst. Laestadius trosåskådning kan främst studeras i pastoralavhandlingen Crapula mundi (1843; "Världens rus"), Kirkkopostilla (utg. postumt 1900; "Kyrkopostilla") och det länge förlorade manuskriptet till Dårhushjonet, som gavs ut 1949-1964. Laestadius förkunnelse präglades både av pietismens lagiskhet och den evangeliska väckelsens nådelära. Han indelar människorna i säkra, väckta och benådade. De senare är de som har fått den förvandlande "himmelska passionen" i sina hjärtan, ofta i förbindelse med starka känsloupplevelser.

Torsten Bergsten


Gift 1827 [42] med Brita Catharina (Brita Kajsa) Alstadia. Född 1805. [42]
Död 1888. [42]

      4 Eleonora (Nora) Laestadia.   Född 1827-07-09. [48] Död 1874-07-22. [48] Gift 1850-02-06 [48] med Henrik Johansson Mäkitalo. Hemmansägare i Kangos, Pajala socken.
Född 1828. [42]
Död 1903. [48]
      4 Emma Maria Laestadia.   Född 1828-10-14. [48] Död 1828-10-22. [48]
      4 Carl Johan Laestadius.   Född 1829-09-08. [48] Död 1890-06-03 i Haparanda. [52] Grosshandlare i Härnösand.
Gift 1859-06-03 [48] med Angelica Laestadia. Född 1839. [42]
Död 1914. [48]
Levde som skollärarinna 1890 i Haparanda. [51]
Bebodde egen gård i Haparanda. [42]
      4 Sophia Wilhelmina Laestadia.   Född 1831-07-05. [48] Död 1898-12-25. [48] Gift 1855-05-13 [48] med Isak Niva. Hemmansägare i Pajala by.
Född 1830. [42]
      4 Emma Kristina Laestadia.   Född 1833-07-24. [48] Död 1882-11-20. [48] Gift 1849-05-06 [48] med Johan Hansson Oksajärvi. Kronohemmansåbo i Oksajärvi, Pajala socken.
Född 1828. [42]
      4 son Laestadius.   Född 1835. [48] Död 1835. [48]
      4 Levi Laestadius.   Född tvilling 1836-06-08. [48] Död 1839-01-04. [48]
      4 Elisabet (Lisa) Laestadia.   Född tvilling 1836-06-08. [48] Död 1897-02-11. [42] Gift 1858-07-15 [48] med Per Lorens Stenborg. Kyrkoherde i Pajala.
Född 1830. [42]
Död som änkling 1897-02-15. [42]
      4 Lorens Wilhelm Laestadius.   Född 1839-02-01. [48] Död ogift 1866-07-03 i Haparanda. [48] Agent.
      4 Fredrika Johanna (Jeana) Laestadia.   Född 1840-07-27. [48] Död 1902-11-09. [48] Gift 1860 [42] med Abraham Ferdinand Mustaparta. Inspektör och skollärare vid Björkfors.
Född 1823. [42]
Död 1865. [42]
Gift 1869 [42] med Fritiof Haeggström. Kontorsskrivare.
Född 1839. [42]
Bosatt 1898 i Pajala. [42]
      4 Hedvig Charlotta (Lotta) Laestadia.   Född 1842-06-22. [48] Död 1900-09-19 i Franklin, MN, USA. [48] Gift 1872 [42] med Mikael Jokela. Född 1849-05-01 i Finland. [52]
Bosatt 1898 i Amerika. [42]
      4 Lea Selma Laestadia.   Född 1844-12-15. [48] Död 1872. [42] Gift 1865 [42] med Johan Nilsson Hjort. Hemmansägare i Kukkola i Karl Gustafs socken.
Född 1839. [42]
      4 Gustaf Leonard Laestadius.   Född 1847-04-15. [48] Död 1904-11-17 i Stockholm. [48] Litteratör.
Bosatt 1898 i Stockholm. [42]
      4 Daniel Laestadius.   Född 1851-08-29. [48] Död 1861. [42]
    3 Petrus Laestadius.   Född 1802-02-09 i Buogt, Arjeplog. [2] Död 1841. Filosofie magister, kollega i piteå, kyrkoherde i Vibyggerå, Ångermanland.

Ur Nationalencyklopedin: Präst, kyrkoherde i Vibyggerå från 1837. Han arbetade som missionär i Pite lappmark 1826-1832 och utsågs därefter till visitator i lappmarksförsamlingarna. Hans 1831 utgivna Journal ... för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken (jämte Fortsättning... 1833; båda i faksimilupplaga 1977) år inte blott en av de viktigaste äldre dokumentationerna av same- och nybyggarkultur i Nordsverige utan även ett litterärt verk av hög klass. Han publicerade vidare sammhällskritiska Tankar om fattigdomen och fattigvården i Sverige (1840) samt politiskt radikala artiklar i bl a Aftonbladet.


Gift 1828 [42] med Carolina Fredrika Hagberg. Född 1809. [42]
Död 1879. [42]

      4 Heloisa Laestadia.   Född 1829-02-10. [42] Död ogift 1891 på Djupviken vid Umeå. [42]
      4 Carolina Matilda Laestadia.   Född 1830. [42] Död 1887. [42] Gift 1855 [42] med Georg Lindberg. Kontraktsprost, kyrkoherde i Resele, Ångermanland.
Född 1822. [42]
Död 1888. [42]
      4 Selima Laestadia.   Född 1833. [42] Död 1865. [42] Gift 1854 [42] med Anders Pettersson. Vaktmästare i Uppsala.
Född 1825. [42]
      4 Carl Peter Laestadius.   Född 1835-01-17 i Piteå stad. [35] Filosofie doktor, läroverksadjunkt i Umeå.
      4 Eva Maria Laestadia.   Född 1837-01-21 i Piteå stad. [35] Död 1842. [42]
      4 Angelica Laestadia.   Född 1839. [42] Död 1914. [48] Levde som skollärarinna 1890 i Haparanda. [51]
Bebodde egen gård i Haparanda. [42]
Gift 1859-06-03 [48] med Carl Johan Laestadius. Grosshandlare i Härnösand.
Född 1829-09-08. [48]
Död 1890-06-03 i Haparanda. [52]
  2 Margareta Laestadia.   Född 1747-09-16. [2] Död ogift omkring 1775 i Stockholm. Död i Stockholm vid 26 års ålder (Grapes herdaminne, Constantinus Lindfors).
  2 Magdalena Laestadia.   Född 1749-09-16. [2] Död som änka omkring 1810 i Piteå stad. [2] Gift 1777-09-21 i Piteå stadsförs (Norrbotten) [2] med Anders Bäckzelius. Präst och skolkollega i Piteå.
Född 1732-03-11 i Innanbäcken 4, Nederkalix.
Död 1789. [42]
Dopvittnen: Jöns Olofsson från Innanbäcken, änkan hu Anna Hindrichsdotter, soldaten Anders Andersson Höfvel med hu Margeta Michelsdotter, Erich Michelsson från Ryssbällte och pigan Gertrud Erichsdotter.

Det finns bouppteckningar efter Anders Bäckzelius och hans hustru Magdalena Laestadia i Piteå stad. Källa: under Bouppteckningar i Piteå stad 1717-1819 på Olof Anderssons hemsida http://w1.911.telia.com/~u91104655/index.htm [1790 13/1 FII:1 kv. Stadsvapnet nr 64 och 65 Framledna Kollega skola Anders Bäckzelius, död 10/9 1789 hans änka Magdalena Bäckzelia, född Lestadius sönerna Johannes 8 år och Anders 6 år, omyndiga dottern Catharina Christina 10 år, omyndig] [1810 26/5 FII:1 Änkefru Magdalena Beckzelius, född Lestadius, sonen Adjunkten Johan Beckzelius dottern Catharina Christina] (Constantinus Lindfors)


    3 Johan Anders Andersson.   Född 1778-12-05. [2] Död 1778-12-18. [2]
    3 Catharina Christina Andersdotter.   Född 1780-01-25. [2]
    3 Johan Bexelius.   Född 1782-01-30. [2] Död 1840-10-31. [2] Komminister i Lövånger.
Gift 1824-01-22 [2] med Carolina Ulrica (Ulla) Dyhr. Född 1803-10-26 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [16]
Död 1876-12-23 i Umeå landsförs (Västerbotten). [2]
      4 Johan Bexelius.   Född 1824. [42] Död ogift 1846. [42] Landskanslist i Umeå.
      4 Anton Bexelius.   Född 1826. [42] Död 1891. [42] Grosshandlare i Stockholm.
Riddare av Vasaorden. [53]
Gift 1859 [53] med Dorotea Augusta (Tea) Wertmüller. Född 1840. [53]
Bodde 1898 i Stockholm. [53]
      4 Henrik Bexelius.   Född 1827. [42] Handlare i Lövånger.
Gift 1854 [42] med Klara Åman. Född 1829. [42]
Död 1881. [42]
      4 Maria Magdalena Bexelius.   Född 1829. [42] Död 1832. [42]
      4 Carl Bexelius.   Född 1830. [42] Död 1832. [42]
      4 Isak Bexelius.   Född 1832-07-05 i Lövånger (Västerbotten). [54] Död 1901-06-19 i Råneå (Norrbotten). [54] Kyrkoherde från 1886 till 1901 i Råneå (Norrbotten). [54]
Riddare av vasaorden. [53]
Gift 1863-08-16 [54] med Maria Karolina Dyhr. Född 1833-12-01. [54]
Död 1920-10-20 i Nordmaling (Ångermanland). [54]
    3 Anders Andersson.   Född 1783-12-28. [2] Död 1806. [42] Student.
    3 Daniel Andersson.   Född 1785-02-27. [2] Död 1786-04-18. [42]
    3 Carl Andersson.   Född 1786-05-05. [42] Död 1786-05-05. [42]
    3 Theophil Andersson.   Född 1788-05-29. [2] Död 1789-09-18. [42]
  2 Maria Agata Laestadia.   Född 1751-03-08. [2] Död 1839-08-12 på Kaupila hemman, Ijo socken, Finland. [2] Gift med Abraham Frosterus. Prost i Ijo, Finland.
Född 1743-09-23. [55]
Död 1815-04-02. [55]
    3 Erik Johan Frosterus.   Född 1769-09-26. [55] Död 1847-04-18. [55] Gift med Eva Magdalena Toppelius. Född 1768-01-12. [55]
Död 1819-06-01. [55]
      4 Sara Maria Frosterus.   Född 1802-10-25. [55] Död 1802-11-18. [55]
      4 Johan Abraham Frosterus.   Född 1803-09-29. [55] Död 1805-09-... [55]
      4 Agata Magdalena Frosterus.   Född 1805-02-16. [55] Död 1891-10-29. [55]
    3 Abraham Wilhelm Frosterus.   Född 1771-01-07 i norra Ijo, Ii socken, Finland. [56] Död 1809-06-11. [55] Gift med Susanna Magdalena Appelgren. Född 1779-05-12. [55]
Död 1845-04-15. [55]
      4 Abraham Vilhelm Frosteri dödfödda flickebarn .   Död 1803-04-24 i Ijo, Ii socken, Finland. [2]
      4 Maria Kristina Frosterus.   Född 1804-04-16. [55] Död 1895-04-04. [55]
      4 Susanna Vilhelmina Frosterus.   Född 1805-12-08. [55] Död 1811-08-05. [55]
      4 Sofia Charlotta Frosterus.   Född 1807-09-30. [55] Död 1811-08-11. [55]
      4 Gustava Agata Frosterus.   Född 1809-08-13. [55] Död 1811-08-12. [55]
    3 Carl Jakob Frosterus.   Född 1774-03-21 i norra Ijo, Ii socken, Finland. [56] Död 1854-12-30. [55] Student 1796. [55]
Prästvigd 1799-12-21. [55]
Bataljonspredikant 1807-02-25 vid f d Kajana bataljon, Finland. [55]
Kollega inferior 1803-12-06 vid Uleå skola, Finland. [55]
Filosofie magister 1811. [55]
Kollega superior 1813 vid Uleå skola, Finland. [55]
Konrektor 1818 vid Uleå skola, Finland. [55]
Pastor 1822-02-11 i Muhos, Finland. [55]
Prost 1834-02-13 i Muhos, Finland. [55]
Gift med Maria Kristina Carp. Född 1781-01-09. [55]
Död 1844-08-02. [55]
      4 Maria Katarina Frosterus.   Född 1811-08-03. [55] Död 1866-02-14. [55] Gift med Johan Fredrik Thölberg. Född 1807-11-27. [55]
Död 1857-08-01. [55]
      4 Sofia Charlotta Frosterus.   Född 1812-09-16. [55] Död 1866-02-21. [55]
      4 Agata Frosterus.   Född 1814-10-01. [55] Död 1814-10-03. [55]
      4 Johanna Frosterus.   Född 1814-10-01. [55] Död 1814-10-03. [55]
      4 Abraham Frosterus.   Född 1814-10-01. [55] Död 1814-10-03. [55]
      4 Fredrika Vilhelmina Frosterus.   Född 1816-08-14. [55] Död 1892-03-01. [55] Gift med Gustaf Henrik Grönlund. Född 1804-01-25. [55]
Död 1848-11-13. [55]
      4 Emilia Frosterus.   Född 1818-10-07. [55] Död 1843-12-21. [55] Gift med Herman Fredrik Hermansson. Född 1815-08-18. [55]
Död 1903-11-15. [55]
Troligen make endast till Emila Frosterus eller Jakobina Matilda Hackzell.
      4 Karolina Frosterus.   Född 1819-08-09. [55] Död 1834-04-26. [55]
      4 Kristina Frosterus.   Född 1819-08-09. [55] Död 1819-10-14. [55]
      4 Carl Abraham Frosterus.   Född 1821-12-31. [55] Död 1822. [55]
      4 Agata Frosterus.   Född 1821-12-31. [55]
      4 Carl Johan Frosterus.   Född 1826-01-22. [55] Död 1826-04-24. [55]
    3 Sofia Katarina Frosterus.   Född 1780-05-04 i södra Ijo, Ii socken, Finland. [56] Död 1860-08-27. [55] Gift med Gustaf Frosterus. Född 1769-07-16. [55]
Död 1817-03-28. [55]
      4 Johan Abraham Frosterus.   Född 1810-11-04. [55] Död 1887-10-14. [55]
      4 Gustaf Wilhelm Frosterus.   Född 1813-05-17. [55]
    3 Magdalena Charlotta Frosterus.   Född 1783-10-26 i södra Ijo, Ii socken, Finland. [56] Död 1844-04-03. [55] Gift med Mats Backman. Född 1779-01-10. [55]
Död 1845-12-15. [55]
    3 Gustaf Fredrik Frosterus.   Född 1789-02-25 i södra Ijo, Ii socken, Finland. [56] Död 1808-07-29. [55]
    3 Johanna Maria Frosterus.   Född 1796-01-09 i södra Ijo, Ii socken, Finland. [56] Död 1887-01-15. [55] Gift med Mattias Hackzell. Född 1786-11-05. [55]
Död 1838-10-09. [55]
      4 Jakobina Matilda Hackzell.   Född 1821-12-14. [55] Gift med Herman Fredrik Hermansson. Född 1815-08-18. [55]
Död 1903-11-15. [55]
Troligen make endast till Emila Frosterus eller Jakobina Matilda Hackzell.
      4 Anna Charlotta Hackzell.   Född 1823-09-13. [55] Död 1881-05-21. [55]
      4 Maria Sofia Hackzell.   Född 1826-02-26. [55] Död 1904-01-26. [55]
      4 Albertina Fredrika Hackzell.   Född 1828-12-22. [55] Död 1901-11-11. [55] Gift med Petter Wilhelm Aurén. Född 1826-09-04. [55]
Död 1896-05-24. [55]
      4 Alexandra Amalia Hackzell.   Född 1831-01-18. [55] Död 1906-05-06. [55]
      4 Johanna Vilhelmina Hackzell.   Född 1833-08-10. [55] Död 1907. [55] Gift med Carl Robert Heikel. Född 1819-11-28. [55]
Död 1893-11-27. [55]
      4 Abraham Wilhelm Hackzell.   Född 1835-08-11. [55] Död 1863-03-28. [55] Gift med Katarina Emilia Aejmelaeus. Född 1831-03-11. [55]
Död 1905-06-23. [55]
  2 Daniel Laestadius.   Född 1753-08-14 i Arjeplog. [2] Död av stenkolik 1809-02-19 i Gammelstad, Luleå lfs. Komminister i Luleå 1792-1809.

Han blev student 1770, prästvigd 1775, komminister i Överkalix 1784 och i Luleå socken 1792. Bland många sökande voro på förslag uppsatta Laestadius, sacri ministerii candidaten Fredric thingvall och s. m. adjunkten Nils Björk. Laestadius fick de flesta rösterna och utnämndes den 1 sept. s. å. Han var "allmänt älskad". Albert Nordberg


Gift 1786-07-02 [2] med Maria Lidberg. Klockaredotter i Burträsk (Västerbotten). [2]
Född 1741. [40]
Makarna hade blott ett barn, som dog kort efter födelsen (Albert Nordberg).

    3 Daniel Laestadius.   Född 1788-11-05. [2] Död 1789-01-11. [2]
  2 Ulrika Johanna Laestadia.   Född 1755-09-23. Död 1809. 1755: Die 23 Sept. hora 11.30 Minut. postmeridiem nata est postmortem Patris honoratissimi Beat. Johannes Lústadii Pastoris filia baptizata dies eiusdem Ulrica Johanna. Testes Baptisimi fuere partim absens partim prúsentes Anders Andersson i Sörwästerbyn och hustru Gunnila Jonsdotter. Lars Andersson i Norrwästerbyn och hustrun Cherstin Andersdotter. Johan Pålsson i Arjeploug och hustrun Anna Michelsdotter, drängen Olof Mårtensson och pig. Brita Jönsdotter Däms i gaml. Staden och Piteå sochn.Ē Fritt översatt blir den: Ē1755: Den 23:e september klockan 11.30 efter middagen (= 23.30) föddes, efter (vår) högst välsignade faders salig Pastor Johannes Lústadius död, hans dotter (som) döptes samma dag (till) Ulrica Johanna. Vittnen (vid) dopet var dels frånvarande, dels närvarande (Ö)Ē (Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2009-07-19)
Gift 1780 [42] med Samuel Öhrling. Prost i Lycksele.
Född 1747-11-18 i Arjeplog. [16]
Död 1799-10-06 i Lycksele (Lappland). [2]
    3 Margareta Katarina Öhrling.   Född 1781-10-14. [2] Död 1781-12-10. [2]
    3 Ulrika Johanna Öhrling.   Född 1783-03-16. [2] Död 1783-09-19. [2]
    3 Johan Samuel Öhrling.   Född 1784-06-11. [2] Död 1786-05-03 i Kvikkjokk (Lappland). [2]
    3 Sara Magdalena Öhrling.   Född 1786-03-01. [2] Död 1841-08-10 i Vilhelmina. [4] Gift 1807-03-07 i Lycksele [4] med Karl Fredrik Alenius. Kyrkoherde.
Född 1781-12-29 i Lycksele.
Död 1852-05-05 på Prästbordet, Umeå lfs. [4]

Carl Fredric Alenius föddes den 29 december 1781 i Lycksele som andra barnet till Carl Gustaf Bernhard Alenius och hans hustru Charlotta Nyberg. Han utbildade sig också till präst men blev skild från prästämbetet p g a oredighet under tjänsteutövningen. Sedan försörjde han sig som barnalärare bl a i Jämtland. Carl Fredric Alenius omhändertogs under slutet av sin levnad av sin kusin Johan Anders Linder och dennes hustru.

(Ingegerd Stenström)

Carl Fredrik blev student 1803, ordinarie med nådigt tillstånd 1806 och pastorsadj. i Lycksele. Substitut vid Arjeplogs skola 1808, past. adj. i Dorotea 1821. Vakanspredikant i Sorsele 1822, vik. missionär i Pite Lappmark 1824, för fylleri i tjänsten dömd prestämbetet förlustig 1825. Detta tagit ur Isak Grapes Herdaminnen, men i Sorsele Kyrkbok finns familjen kvar till 1825. (Margareta Lindgren)

      4 Carl Samuel Alenius.   Född 1809. [14]
      4 Frans Emil Alenius.   Född 1815. [14] Frans Emanuel. [4]
    3 Margareta Johanna Öhrling.   Född 1788-02-25. [2] Död 1862. Gift med Per Nordenstedt. Komminister i Nätra.
Född 1773. [14]
Död 1837. [14]
      4 Sara Margareta Nordenstedt.   Född 1819. [14] Gift med Lars Häggqvist. Komminister i Stugun.
Född 1802. [14]
Död 1860. [14]
    3 Katarina Agata Öhrling.   Född 1789-12-07. [2] Gift med Per Olof Grönlund. Kyrkoherde i Vilhelmina (Lappland).
Född 1788-08-06 i Arvidsjaur. [28]
Död 1846-07-08 i Vilhelmina (Lappland). [57]
Möjligen far till Per Olof Granström.
      4 Jonas Ulrik Grönlund.   Född 1814-09-24 i Lycksele (Lappland). [57] Död 1816-02-25 i Lycksele (Lappland). [57]
      4 Katarina Lovisa Grönlund.   Född 1816-03-06 i Lycksele (Lappland). [29] Död 1884-10-09 i Nora (Ångermanland). [29] Gift 1836-01-06 i Vilhelmina [29] med Uno August Sundelin. Kyrkoherde i Stensele 1861-1881.
Född 1811-01-22 i Arjeplog. [57]
Död 1881-06-22 i Stensele (Lappland). [57]
      4 Samuel Reinhold Grönlund.   Född 1818-04-26 i Stensele (Lappland). [57] Död 1886-05-18 i Vilhelmina (Lappland). [57] Handlande och jordbrukare i Svannäs, Vilhelmina (Lappland). [57]
Gift med Anna Persdotter Bergsten. Född 1818-09-24 i Gårdsnäs, Sånga (Ångermanland). [57]
Död 1904-09-12. [57]
      4 Carl Olof Lambert Grönlund.   Född 1822-03-17 i Stensele (Lappland). [57] Död 1838-04-21 i Härnösand. [57]
      4 Jonas Ulrik Grönlund.   Född 1824-07-05 i Stensele (Lappland). [57] Död 1884-11-03 i Stockholm. [57] Kommersråd i Paris.
Gift 1855 [57] med Rosa Clara Godbold. Född 1825-01-17 i Orkneyöarna, England. [57]
Död 1906-02-02. [57]
    3 Johan Fredrik Öhrling.   Född 1792-07-20. [2] Död 1831-04-28 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [16] Överläkare och medicine doktor i Piteå stadsförs (Norrbotten).
Gift med Brita Johanna Lönnberg. Född 1793. [14]
    3 Ulrika Samuella Öhrling.   Född 1796-06-01. [2] Död 1865 i Svannäs, Vilhelmina. Gift 1818-12-27 i Lycksele (Lappland) [58] Drängen och skomakarlärlingen Daniel Holmlund från Vindelgransele och jungfru Ulrika Samuella Öhrling. med Daniel Holmlund. Skomakare i Lycksele.
Född 1793-08-.. i Vindelgransele, Lycksele (Lappland). [59]
Döpt 1793-08-25 i Lycksele (Lappland). [59]
Död 1838-01-29 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland). [60]
Ålder vid dödsfall 44 år 5 månader 7 dagar. [61]
Förrymt till Norge i juli 182(3?), återkommit 1825 i oktober i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland). [62]
Gift 1832-03-04 i Lycksele (Lappland) [63] Hemmansägaren Erik Östergren i Nyliden (andra giftet) 61 och änkan Ulrika Samuella Öhrling 36. med Erik Östergren. Bonde i Nyliden, Örträsk.
Född 1768. [14]
Död 1845. [14]
Snickare och målare (Bo Ulfvenstierna).
      4 Ulrika Johanna Charlotta Holmlund.   Född 1819-11-03 i Lycksele (Lappland). [64]
      4 Sara Katarina Holmlund.   Född 1822-01-11 i Lycksele (Lappland). [64]
      4 Jon Östergren.   Född 1833 i Nyliden, Lycksele. [64]
      4 Erik Ulrik Östergren.   Född 1834-06-01. [64] Bonde i Dalasjö, Vilhelmina.
Gift med Stina Margareta Eriksdotter. Född 1838. [14]
Änka från Åsele vid giftermål med Östergren (Ossian Egerbladh).
      4 Katarina Lovisa Östergren.   Född 1836-11-07. [64] Gift med Jonas Aron Hansson. Bonde i Joranträsk, Stensele.
Född 1848. [14]
Flyttade till Byssträsk, Stensele. [65]
1 liten son .   Johan Laestadius betalar testamentspenning till Arjeplogs kyrka efter sin lilla son 1702-04-... [2]
1 Agata Laestadia.   Född omkring 1703 i Arjeplog. [2] Död 1784 i Rognan, Saltdal, Norge. [2] Gift 1744-12-28 i Arjeplog [2] med Peder Hansen Wangberg. Skeppare och länsman i Rognan, Saltdal sn, Norge. [66]
Skeppare i Norge (Leonard Bygdén).
Född 1712. [66]
Död 1757. [66]
Var barnlös 1748. [42]
1 Margareta Laestadia.   Född 1707-02-10 i Arjeplog. [2] Död 1778-12-25 i Jokkmokk (Lappland). [2] Gift 1742-12-25 i Arjeplog [2] med Johan Samuelsson Öhrling. Kyrkoherde i Arjeplog 1758-1775, sedan i Jokkmokk.
Född 1718-03-18 i Örträsk, Lycksele. [2]
Död 1778-05-03 i Jokkmokk (Lappland). [2]
  2 Johan Öhrling.   Född 1744-10-13 i Arjeplog. [16] Död 1800-03-12 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [2] Landskamrer i Umeå.
  2 Samuel Öhrling.   Född 1747-11-18 i Arjeplog. [16] Död 1799-10-06 i Lycksele (Lappland). [2] Prost i Lycksele.
Gift 1780 [42] med Ulrika Johanna Laestadia. Född 1755-09-23.
Död 1809.
1755: Die 23 Sept. hora 11.30 Minut. postmeridiem nata est postmortem Patris honoratissimi Beat. Johannes Lústadii Pastoris filia baptizata dies eiusdem Ulrica Johanna. Testes Baptisimi fuere partim absens partim prúsentes Anders Andersson i Sörwästerbyn och hustru Gunnila Jonsdotter. Lars Andersson i Norrwästerbyn och hustrun Cherstin Andersdotter. Johan Pålsson i Arjeploug och hustrun Anna Michelsdotter, drängen Olof Mårtensson och pig. Brita Jönsdotter Däms i gaml. Staden och Piteå sochn.Ē Fritt översatt blir den: Ē1755: Den 23:e september klockan 11.30 efter middagen (= 23.30) föddes, efter (vår) högst välsignade faders salig Pastor Johannes Lústadius död, hans dotter (som) döptes samma dag (till) Ulrica Johanna. Vittnen (vid) dopet var dels frånvarande, dels närvarande (Ö)Ē (Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2009-07-19)
    3 Margareta Katarina Öhrling.   Född 1781-10-14. [2] Död 1781-12-10. [2] Upprepning
    3 Ulrika Johanna Öhrling.   Född 1783-03-16. [2] Död 1783-09-19. [2] Upprepning
    3 Johan Samuel Öhrling.   Född 1784-06-11. [2] Död 1786-05-03 i Kvikkjokk (Lappland). [2] Upprepning
    3 Sara Magdalena Öhrling.   Född 1786-03-01. [2] Död 1841-08-10 i Vilhelmina. [4] Gift 1807-03-07 i Lycksele [4] med Karl Fredrik Alenius. Kyrkoherde.
Född 1781-12-29 i Lycksele.
Död 1852-05-05 på Prästbordet, Umeå lfs. [4]

Carl Fredric Alenius föddes den 29 december 1781 i Lycksele som andra barnet till Carl Gustaf Bernhard Alenius och hans hustru Charlotta Nyberg. Han utbildade sig också till präst men blev skild från prästämbetet p g a oredighet under tjänsteutövningen. Sedan försörjde han sig som barnalärare bl a i Jämtland. Carl Fredric Alenius omhändertogs under slutet av sin levnad av sin kusin Johan Anders Linder och dennes hustru.

(Ingegerd Stenström)

Carl Fredrik blev student 1803, ordinarie med nådigt tillstånd 1806 och pastorsadj. i Lycksele. Substitut vid Arjeplogs skola 1808, past. adj. i Dorotea 1821. Vakanspredikant i Sorsele 1822, vik. missionär i Pite Lappmark 1824, för fylleri i tjänsten dömd prestämbetet förlustig 1825. Detta tagit ur Isak Grapes Herdaminnen, men i Sorsele Kyrkbok finns familjen kvar till 1825. (Margareta Lindgren)
Upprepning

    3 Margareta Johanna Öhrling.   Född 1788-02-25. [2] Död 1862. Gift med Per Nordenstedt. Komminister i Nätra.
Född 1773. [14]
Död 1837. [14]
Upprepning
    3 Katarina Agata Öhrling.   Född 1789-12-07. [2] Gift med Per Olof Grönlund. Kyrkoherde i Vilhelmina (Lappland).
Född 1788-08-06 i Arvidsjaur. [28]
Död 1846-07-08 i Vilhelmina (Lappland). [57]
Möjligen far till Per Olof Granström.
Upprepning
    3 Johan Fredrik Öhrling.   Född 1792-07-20. [2] Död 1831-04-28 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [16] Överläkare och medicine doktor i Piteå stadsförs (Norrbotten).
Gift med Brita Johanna Lönnberg. Född 1793. [14]
Upprepning
    3 Ulrika Samuella Öhrling.   Född 1796-06-01. [2] Död 1865 i Svannäs, Vilhelmina. Gift 1818-12-27 i Lycksele (Lappland) [58] Drängen och skomakarlärlingen Daniel Holmlund från Vindelgransele och jungfru Ulrika Samuella Öhrling. med Daniel Holmlund. Skomakare i Lycksele.
Född 1793-08-.. i Vindelgransele, Lycksele (Lappland). [59]
Döpt 1793-08-25 i Lycksele (Lappland). [59]
Död 1838-01-29 i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland). [60]
Ålder vid dödsfall 44 år 5 månader 7 dagar. [61]
Förrymt till Norge i juli 182(3?), återkommit 1825 i oktober i Kyrkbyn, Lycksele (Lappland). [62]
Gift 1832-03-04 i Lycksele (Lappland) [63] Hemmansägaren Erik Östergren i Nyliden (andra giftet) 61 och änkan Ulrika Samuella Öhrling 36. med Erik Östergren. Bonde i Nyliden, Örträsk.
Född 1768. [14]
Död 1845. [14]
Snickare och målare (Bo Ulfvenstierna).
Upprepning
  2 Emanuel Öhrling.   Född 1751-04-20 i Arjeplog. [2] Död 1808-12-11 i Lövånger (Västerbotten). [2] Skolmästare i Arjeplog. [16]
Prost i Lövånger.
Gift 1784-09-12 i Stockholm [2] med Catharina Zebulon. Född 1752-05-15 i Torneå stad. [2]
Död 1809-08-27 i Lövånger (Västerbotten). [2]
    3 Johan Öhrling.   Född 1785-09-06 i Arjeplog. [16] Död 1796 i Skolmästargården, Arjeplog. [16]
    3 Emanuel Öhrling.   Född 1786-09-20 i Arjeplog. [16] Död 1838-11-15 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [16] Vaktmästare i Piteå stadsförs (Norrbotten).
Gift med Anna Lisa Jacobsdotter Bodin. Född 1783. [14]
Änka vid giftermål med Öhrling (Ossian Egerbladh).
      4 Kajsa Lovisa Öhrling.   Född 1814-12-12. [67]
      4 Frans Emil Öhrling.   Född 1814. [14] Inflyttad 1831 till Stockholm. [14]
      4 Elisabet Sofia Öhrling.   Född 1821-01-31 i Piteå stad. [16] Död som hustru 1855-08-10 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [16] Inflyttad till Stockholm. [14]
Gift med Peter Lundgren. Sadelmakare.
      4 Emanuel Öhrling.   Född 1824-03-28. [67] Handlande i Haparanda. [68]
Inflyttad till Stockholm. [14]
Gift 1856-12-26 [68] med Margareta Katarina Dahlberg. Född 1820-01-26. [68]
      4 Brita Karolina Öhrling.   Född 1832-06-25 i Bodan 5, Lövånger (Västerbotten). [67]
    3 dödfött barn .   Död 1787-10-30 i Arjeplog. [16]
    3 Jacob Erik Öhrling.   Född 1788-12-21 i Arjeplog. [16] Död 1789-07-24 i Arjeplog. [2]
    3 Margareta Christina Öhrling.   Född 1790 i Arjeplog. [16] Död 1797 i Skolmästargården, Arjeplog. [16]
    3 Carl Fredrik Öhrling.   Född 1793 i Arjeplog. [16] Död 1823. [14]
    3 Johan Öhrling.   Född 1797-01-10 i Arjeplog. [2] Död 1863-10-06. [2] Kapellpredikant i Holmön.
Barnlösa.
Gift med Anna Ulrika Söderberg. Född 1809 i Mariebäck, Bjurholm.
1 Erik Laestadius.   Hr Kyrkoherde Listadii son Monsr Ericus Listadius begravd 1708-12-06 i Piteå lfs.
1 Erik Laestadius.   Född 1712 i Arjeplog. [1] Död ogift 1783-10-27 i Kvikkjokk (Lappland). [1] Handelsbetjänt i Stockholm.
Enligt herdeminne sinnesrubbad, satte eld på Silbojocks kyrka 1747, bodde tidvis hos sin bror Johan i Arjeplog och en längre tid hos systern Margareta (Elisabeth Sundh).

Källor

 1. Elisabeth Sundh
 2. Constantinus Lindfors
 3. Bygdén
 4. Margareta Lindgren
 5. Lars-Erik Sundström, Ådal
 6. Gunila Stjernstedt
 7. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 8. Elisabeth Sundh, Herdaminne
 9. Lycksele C:1 (1702-1777) s108
 10. Elisabeth Sundh, Margareta Lindgren
 11. Sven-Erik Fahlesson
 12. Eric Johansson
 13. Staffan Bengtsson
 14. Ossian Egerbladh
 15. Constantinus Lindfors; Umeå lfs F:1
 16. Piteanor 2002
 17. Lycksele C:3 (1813-1831) s 129
 18. Lycksele F:1 (1778-1831) s 167
 19. Constantinus Lindfors; F:5 sida 110
 20. Constantinus Lindfors; HV:9 sida 66
 21. Constantinus Lindfors; F:5 sida 115
 22. Stig-Lennart Johansson i Anbytarforum 2011-06-17 Lycksele
 23. AIa:4 sida 140
 24. Constantinus Lindfors, Piteå lfs hfl
 25. Constantinus Lindfors, Piteanor 2002
 26. Constantinus Lindfors, husförhörslängd
 27. Kenneth Mossberg
 28. Hernösands stifts herdaminne
 29. Per Olov Österlind
 30. Nederluleå AI:8c
 31. Agneta Olofsson
 32. Demografiska databasen Umeå Universitet
 33. Släktnamn i Umeå 1622-1820; Sven-Erik Johansson
 34. Släktnamn i Umeå 1622-1820
 35. Piteanor 2000
 36. C:4 födelsenotis 1793 sonen Olof Anders
 37. Lottie Rasmusson
 38. dödsnotis
 39. Nederluleå C:4
 40. Albert Nordberg
 41. J K Sörblom
 42. Svenska ättartal 1898
 43. Piteanor 2011
 44. Svenska ättartal 1898 (år), Constantinus Lindfors (ort)
 45. Piteanor 2005
 46. Stefan E Sundbäck
 47. Steckzén
 48. Michel Nelson
 49. E:2
 50. Jokkmokk AI:8 (1868-1877) s 287
 51. Folkräkningen
 52. Svenska ättartal 1898, Michel Nelson
 53. Örnberg 1898
 54. Leonard Bygdén
 55. Martti Strang
 56. Hiski, Constantinus Lindfors
 57. Släktföreningen Lindahl
 58. Lycksele F:1 (1778-1831) s 150
 59. Lycksele C:2 (1778-1813) (Genline bild 78/175)
 60. Lycksele AI:8 (1829-1838) s 10; Lycksele F:2 (Genline bild 16/110)
 61. Lycksele F:2 (Genline bild 16/110)
 62. Lycksele AI:7 (1817-1828) s 5
 63. Lycksele E:1 (1832-1876) (Genline bild 6/179)
 64. Kjell-Åke Lundström
 65. Ossian Egerbladh, Lars-Olof Delsing
 66. Hermod Moursund, Constantinus Lindfors
 67. Lövånger AI:6 1826-1835 s 62
 68. Haparanda AI:3 (1867-1876) s 14

Personregister       Ortsregister