Förfäder Elisabet Munck af Fulkila.   Född 1643-01-19 i Åbo, Finland. [1] Död 1699-02-23. [1] Gift med Bernhard Rehbinder. Överste, friherre.
Född 1639-07-04. [1]
Död 1705-07-09. [1]
1 Hildegard Elisabet Bernhardsdotter Rehbinder.   Född 1663-11-10. Död 1735-11-12. Gift 1682-07-11 i Stockholm med Gustaf Engelbrektsson Enesköld. Överste. [2]
Död 1719. [3]
  2 Berendt Johan Enesköld.   Född 1683 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4] Kapten i Lyttskär, Björneborg, Finland.
Gift med Mara Eleonora von Graman.
    3 Maria Elisabet Enesköld.   Född 1724-08-19 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4]
  2 Gustaf Fredrik Enesköld.   Död 1686 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4]
  2 Elisabet Dorotea Enesköld.   Född 1686 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4]
  2 Gustaf Enesköld.   Född 1687 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4]
  2 Karl Magnus Enesköld.   Född 1688 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4] Vittnen: Majoren Christopher Cursel, Leutn. Axell Jordan, Capit. Jäger, Majorska på Saris, Probstinnan Biörneborgh.
  2 Kristina Enesköld.   Född 1691 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4] Kristina Katarina Enesköld.
Dopvittnen: Wälb. Johan Grotthuus, Rector Mag. Davidh, Hr Anders Oselius, Hr Grels Gotleben, Mag. Abraham Thuronij, J. Maria Oselia, J. Maria Arctopolitana.
Gift med Taube. Kapten.
    3 Berendt Otto Taube.   Född 1724 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4]
  2 Charlotta Enesköld.   Född 1692 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4] Dopvittnen: H:r Wulfwensköld Stadh H:r Johan GrothusStadh kyrkoherden Hwittis H:r Johan Keckonius stadh M: Skreddare Joon H:r Jonas Pacchalenius Ingemar Andersson Södhermarck Fru Maja Böningh Stadh fru Catharina Rehbinder fru Lijsa Grothuus Trompeterskan Södermarck Adrian Gottlebens käresta
  2 Otto Reinholdt Enesköld.   Född 1694-06-29 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4] Dopvittnen: Öfversten Stefken Capit: Wadenfeldt Axell Jordan Axell Jordans fru Grothussens fruu
  2 Henrik Johan Enesköld.   Född 1697-07-27 i Finland. [1] Död 1743-09-06 i Finland. [1] Löjtnant.
  2 Anna Helgardt Enesköld.   Född 1699-09-19 i Lyttskär, Björneborg, Finland. [4] Dopvittnen: Major Hirschkeidt högwälb: Captein Stefken högwälb: Capteins fru Johan Grothuus Johan Grothuus fru dygetes: Matr: Probstinnan Anna Hirschkeidt

Källor

  1. Elgenstierna
  2. Svenskt biografiskt lexikon
  3. Finsk Tammelinforskningsgrupp
  4. Hiski

Personregister       Ortsregister