Förfäder Märita Burman.   Född 1630 i Bygdeå (Västerbotten). [1] Död 1689. [1] Efter alla år förefaller det märkligt att Margareta Burmans familjeförhållanden ännu inte är ordentligt utredda! Därför får jag bemöda mig med en sammanfattning. Prostänkan går att återfinna i mantalslängder för Nedertorneå åren 1682-1688. Bland rättelserna i slutet av i Bygdéns herdaminnes andra del kan man läsa följande på sida 396: ”Prosten Joh. Tornaei hustru hette Margareta Andersdotter, enl. landshöfd. frih. H. Clercks bref dat. Torneå 3/3 1682, då hon fortfarande tillförsäkrades frihet å 2:ne hemman, ett i Karungi och det andra i N. Woikala, hvilka prosten af öde upptagit (Västerb. Landtb. 1682, fol. 414).” I jordeboken 1689 finns en notering vid brukaren Lars Persson i Karungi: ”Ljfstydz förlähning under Sahl. Probstens Tornaej änkia effter Kongl. Bref af d. 18 Dec. 1648.”. Denna not saknas i 1691:års jordebok. SVAR: Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/27 (1689), bildid: A0055902_00054 SVAR: Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/28 (1691), bildid: A0055903_00059 En vänlig forskare har underrättat mig om ett mycket intressant fynd bland originalböckerna från Torneå rådhusrätt. Stort tack! "Anno 1690 d. 30 augusti: Dito upptedde Abraham Tuscherus en revers given av för detta Borgmästaren Olof Hellbohm till sal. prostänkan dygdesamma matrona hust: Margareta Andersdotter av d. 20 maj 1685 på 11 st böcker som han tagit till låns, och haver nu allenast 4 st. igenbekommit, resterar så ännu 7 st. Begärandes att få bekomma igen eller betalning efter värdering, fullmäktigen Gustaf ... sade, det han icke kan här igenfinna fler böcker än de 4 st. som han återlevt. utan vill giva sin revers att skaffa de andra med första tillbaka, emedan Befallnings. dem med sig tagit och lämnat kvar oförsålt allt hans fasta, som lär kunna betala de böcker med, så framt de ej igenskaffas; Alltdärför togs detta ad notam och förbliver härmed." Att just Abraham Tuscher kom att representera Margareta Burmans dödsbo tyder på nära släktskap. Dessutom bekräftas, att prostänkan hade varit gift minst en gång tidigare, av ett annat tingsärende i Nedertorneå 12/8 1690 emellan komminister Nils Tornaeus och hans framlidna styvmoders egna barn. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3816 (1690-1690) Bild 2950 / sid 283 (AID: v427332.b2950.s283, NAD: SE/RA/42042202) Nils Burmans släktbok (sida 258-259) är sparsam med uppgifter om barnen till Abraham Burelius. Det står bara om rådman Anders Burman i Torneå och två icke namngivna döttrar som blev gifta med resp. handelsman i samma stad. Man inser behovet av en ordentlig kartläggning som följer nedan. Den är dock inte heltäckande, varför rättelser och/eller kompletteringar emottas tacksamt. Tabell 1: Margareta Andersdotter Burman, född i Bygdeå sn. Död ca 1689 i Nedertorneå sn. Gift första gången 13/11 1646 med kyrkoherde Abrahamus Michaelis Burelius, död 1671 i Överkalix sn. Gift andra gången efter 1671 med kyrkoherde Johannes Jonae Tornaeus, död 16/7 1681 i Nedertorneå sn. Barn: 1a/ Catharina Burelia, se tabell 2. 1b/ Elsa Burelia, se tabell 3. 1c/ Barbro Burelia, se tabell 4. 1d/ Anders Burman, se tabell 5. 1e/ Abraham Burman, se tabell 6. 2f/ Jonas Tornaeus, se tabell 7. 2g/ Anna Tornaea, se tabell 8. [Not: Margareta Burman tillhörde prästerliga ätten Turdinus/Trast på mödernet, läs vidare här.] Tabell 2: Catharina Abrahamsdotter Burelia, född i Silbojokk sn. Död (bg. 31/5) 1732 i Höven, Resele sn. Gift första gången 1664 med komminister Nicolaus Laurentii Tuscherus, död 1677 i Nätra sn. Gift andra gången ca 1678 med kapten Henning Tideman, död 5/10 1701 i Höven, Resele sn. Barn: 1a/ Abraham Tuscher, född 1666 i Överkalix sn. Död 9/8 1725 i Piteå stad. Handels- och rådman i Piteå stad. Gift senast 1692 (mtl) med Sofia Noraea, född i Silbojokk sn. Död 20/7 1728 i Piteå stad. 1b/ Margareta Tuscher, född 1670 i Överkalix sn. Död 4/3 1743 i Piteå stad. Gift 1690 med handelsman Jöns Eriksson Burman, född (döpt 13/8) 1669 i Piteå stad. Död 5/2 1731 i Piteå stad. 1c/ Barbro Tuscher, dopvittnade 3/2 1711 i Piteå stad. Gift 1694 (lysning 16/6) i Piteå stad med borgare Petter Eriksson Burman, född (döpt 25/6) 1672 i Piteå stad. Död 1699. 1d/ Anna Tuscher, levde än 16/4 1740 (mannens bou). Gift första gången 1698 (lysning 1/1) i Piteå stad med borgare Anders Andersson Klumb, död före 18/1 1716 (mtl). Gift andra gången 26/10 1718 i Piteå stad med klockare Matts Henriksson, död 29/11 1739 i Piteå stad. 2e/ Catharina Tideman, död 1753 i Höven, Resele sn. Gift med länsman Zackris Johansson, död 1740 i Höven, Resele sn. 2f/ Anders Tideman, död 27/10 1743 i Hovförsamlingen. Kunglig köksmästare. Gift första gången med Eleonora Beata Spalchaver, född (döpt 19/5) 1696 i S:t Nikolaikirche i tyska Stralsund. Död 11/5 1727 i Tyska fs. Gift andra gången 15/10 1732 i S:t Nikolai fs med Beata Christina Hiolman, född (döpt 31/3) 1701 i S:t Nikolai fs. Död 21/1 1753 i Hovförsamlingen. 2g/ NN Tideman, född (döpt i juni) 1689 i Rösta, Resele sn. 2h/ Sofia Tideman, född (döpt 20/7) 1692 i Höven, Resele sn. Död 1697. 2i/ Justina Tideman, född (döpt 18/10) 1693 i Höven, Resele sn. Död (bg. 1/11) 1782 i Höven, Resele sn. Gift med bokhållare Henrik Winroth vid Gålsjö bruk, Boteå sn. Död 1738. 2j/ Zackarias Tideman, född (döpt 13/6) 1697 i Höven, Resele sn. Död 12/5 1771 i Multrå sn. Adjutant. Gift 1722 i Bjärtrå sn med Magdalena Hoffman, född 18/2 1692 i Härnösand. Död 7/7 1768 i Anundsjö sn. [Not: "Hr. Nils Tuscheri änkia" dopvittnade för dottern Anna Tuschers barn i Piteå stad 6/8 1703 och "Sal. Capitein Tidemans änkia" likaså för systern Anna Tornaeas barn 12/12 1704.] Tabell 3: Elsa Abrahamsdotter Burelia, levde än 1695 på Torphemmanet i Pudas, Nedertorneå sn (mtl). Nämnd 1684-1690 (mtl). Gift första gången tidigast 1670 med Matts Clemetsson Höök från Torneå, död 1674. Borgare i Umeå 1662-1674 (mtl), senare länsman på Torphemmanet i Pudas, i Nedertorneå sn. Gift andra gången senast 14/12 1676 (dombok) med Johan Mårtensson Kempe, död 1683 i Pudas, Nedertorneå sn. Nämnd 1678-1683 (mtl). Komminister i Nedertorneå 1681-1683 (mtl), ej nämnd i Bygdéns herdaminne. Barn: 1a/ Abraham Mattsson Palm. Handelsman i Uleåborg från 1696. Gift före 16/1 1697 (mtl) med Margareta Isaksdotter Bonge, död 19/10 1727 i Uleåborg 52 år gammal. 1b/ Johan Mattsson Palm. Gift första gången före 1/2 1697 (mtl) med Helena Henriksdotter, död 22/3 1731 i Nedre Vojakkala, Nedertorneå sn 66 år och 6 månader gammal. Gift andra gången 11/6 1733 i Nedertorneå sn med Agneta Persdotter från Turtola, Övertorneå sn. 2c/ Brita Johansdotter Kempe, död 1/2 1739 i Torneå 52 år gammal (fel ålder). Gift före 13/1 1713 (mtl) med sockenskrivare Anders Henriksson Hellant, död 23/7 1746 i Torneå 59 år gammal. Makarna återfinns under tabell 23c i tidigare kartlagda Torfast Abrahamssons klan. 2d/ Elsa Johansdotter Kempe, död 1742 eller 1743 (Uleåborg I Aa:5 sida 32). Gift före 16/3 1700 (mtl) med tullskrivare Abraham Isaksson Bonge, död 10/12 1739 i Uleåborg 76 år gammal. Tabell 4: Barbro Abrahamsdotter Burelia, död 20/9 1735 i Torneå 90 år gammal (fel ålder). Gift första gången senast 1674 (mtl) med handelsman Johan Nilsson Ruuth, död 1678. Nämnd i Luleå stad 1674-1678 (mtl). Gift andra gången ca 1680 (mtl) med handelsman Henrik Mårtensson Kempe, död 1696 i Torneå. Nämnd i Luleå stad 1681-1689 (mtl) och därefter i Torneå. Barn: 1a/ Abraham Ruuth, död 19/12 1716 i Ersnäs på väg hem mot Luleå. Borgare i Luleå stad. Gift 1696 (kyrkoräkenskap) med Christina Johansdotter Orre, död 16/6 1729 i Luleå stad. 2b/ Barbro Kempe, född 1688 i Luleå. Död (bg. 26/2) 1771 i Torneå (kyrkoräkenskap). Gift första gången i maj 1710 (kyrkoräkenskap) i Torneå med handelsman Johan Persson Wijppo, död 19/5 1725 i Torneå. Gift andra gången 25/8 1726 i Torneå med handelsman Lars Jönsson Nystedt, död 4/12 1750 i Torneå 57 år gammal. Tabell 5: Anders Abrahamsson Burman, död hösten 1722 i samband med ett skeppsbrott i Larsmo skärgård utanför Gamla Karleby. Rådman i Torneå. Nämnd 1703-1722 (mtl). Gift första gången före 1/2 1690 (mtl) med NN, död ca 1716 (mtl). Möjligen dotter till handelsman Johan Staffansson i Torneå. Gift andra gången 9/12 1718 i Torneå med Catharina Isaksdotter Calicia, död 13/6 1752 i Torneå 69 år gammal. Hon återfinns under punkt 12 (egentligen 13) i tidigare kartlagda Isak Erikssons klan. Barn (oviss ordningsföljd): 1a/ Abraham Burman, död samtidigt med fadern hösten 1722. 1b/ Magdalena Burman, död samtidigt med fadern hösten 1722. 1c/ NN Burman, död senast i mars 1701 (kyrkoräkenskap). 1d/ Nils Burman, död 22/6 1749 i Torneå 47 år gammal. Handelsman i Torneå. Gift 28/12 1730 i Torneå med Maria Bartholdsdotter Ervast, död 26/2 1772 i Torneå 71 år gammal. 1e/ NN Burman, död senast i juni 1707 (kyrkoräkenskap). 1f/ NN Burman, död senast i januari 1712 (kyrkoräkenskap). 1g/ NN Burman, död senast i juni 1713 (kyrkoräkenskap). 2h/ Anna Margareta Burman, född 11/9 1719 i Torneå, död 20/9 1719 i Torneå. 2i/ Elisabeth Burman, född 23/8 1722 i Torneå, död 30/8 1722 i Torneå. Tabell 6: Abraham Abrahamsson Burman, död ca 1716 (mtl). Notarie, rådman och borgmästare i Torneå. Nämnd 1693-1716 (mtl). Gift före 15/2 1695 (mtl) med Catharina Mickelsdotter Tornström, död 6/5 1757 i Torneå 84 år gammal. Familjen återfinns under tabell 7 i tidigare kartlagda Torfast Abrahamssons klan. Barn: a/ Magdalena Burman. Gift 22/3 1719 i Torneå med sockenskrivare Israel Israelsson Swan från Övertorneå sn. Familjen utflyttad till Norge. b/ Margareta Burman. Gift 23/8 1722 i Torneå med Erik Loström, död 26/8 1752 på hemresa från Malön 60 år gammal. c/ NN Burman, död senast i maj 1701 (kyrkoräkenskap gällande ringning; gravöppning i augusti). d/ NN Burman, död senast i november 1704 (kyrkoräkenskap). e/ NN Burman, död senast i december 1705 (kyrkoräkenskap). f/ NN Burman, död senast i mars 1707 (kyrkoräkenskap). g/ Anna Burman, död 15/10 1736 i Torneå 28 år gammal. h/ dotter Burman, död senast i december 1709 (kyrkoräkenskap). i/ NN Burman, död senast i maj 1710 (kyrkoräkenskap). j/ NN Burman, död senast i oktober 1712 (kyrkoräkenskap). k/ NN Burman, död senast i april 1714 (kyrkoräkenskap). Tabell 7: Jonas Tornaeus, död i december 1715 i Nedertorneå sn. Komminister i Nedertorneå sn 1697- 1715. Gift före 4/3 1701 (mtl) med Margareta Andersdotter Planting, död 30/4 1740 i Torneå 58 år gammal. Barn (inklusive trenne söner döda i barndomen enligt Nils Burmans släktbok på sida 259): a/ NN Tornaeus, död senast i juli 1701 (kyrkoräkenskap). b/ Catharina Tornaea, död 14/6 1744 i Torneå 43 år gammal. c/ NN Tornaeus, död senast i januari 1704 (kyrkoräkenskap). d/ Margareta Tornaea, död 6/6 1751 (bou) i S:t Nikolai fs. Gift i Finska fs (lysning 11/7) 1725 med handelsman Hans Hansson Degerman från Umeå stad, död 25/6 1754 (bou) i S:t Nikolai fs. e/ NN Tornaeus, död senast juni 1707 (kyrkoräkenskap). Tabell 8: Anna Tornaea, levde än 1746 på prästbordet i Umeå lfs (AI:5 sida 216). Död 1757? Gift första gången 1695 med handelsman Nils Eriksson Häggman i Piteå stad. Gift andra gången 1698 (lysning 12/2) i Piteå stad med tullnär Erik Eriksson Burman, född (döpt 22/1) 1671 i Piteå stad. Död 3/3 1725 i Piteå stad. Barn: 2a/ Catharina Burman, död 22/2 1744 i Piteå lfs 45 år gammal. Gift första gången 26/10 1714 i Piteå stad med konrektor Isak Nordin, död 2/4 1730 i Piteå stad. Gift andra gången 13/4 1732 i Piteå stad med komminister Jonas Djupaedius Ström, död 24/10 1747 i Piteå lfs 41 år gammal. 2b/ Margareta Burman, död 3/5 1733 i Lycksele sn. Gift 15/2 1719 i Piteå stad med dåvarande skolmästare Per Fjellström, född 2/3 1697 i Silbojokk sn. Död 30/6 1764 i Lycksele sn. 2c/ Anna Burman, född (döpt 12/12) 1704 i Piteå stad. Död i juni 1757. Gift 23/8 1730 i Piteå stad med kyrkoherde Erik Johansson Fluur, född 11/11 1697 i Skellefteå lfs. Död 11/2 1757 i Umeå lfs. 2d/ Brita Burman, född (döpt 12/11) 1707 i Piteå stad. Död som barn. 2e/ Johan Burman, född (döpt 29/10) 1709 i Piteå stad. Död som barn. 2f/ Brita Magdalena Burman, född (döpt 28/10) 1712 i Piteå stad. Död före 27/11 1740 (1741:års mtl). Gift 13/3 1732 i Piteå stad med handelsman Abraham Lafvén, död 10/7 1744 i Piteå lfs. (Constantinus Lindfors 2016-03-05 Anbytarforum)
Gift 1646-11-13 i Lövånger? [1] med Abraham Burelius. Kyrkoherde 1656-1671 i Överkalix.
Född 160. i Burträsk?. [1]
Död 1671 i Överkalix (Norrbotten).
Gift 1672 med Johannes Jonae Tornaeus. Kyrkoherde från 1640 till 1681 i Nedertorneå (Norrbotten). [2]
Född i Torneå. [2]
Död 1681-07-16 i Torneå. [2]
Student 1625-02-16 i Uppsala. [2]
1 Katarina Burelia.   Född omkring 1648 i Silbojokk (Lappland). [1] Död 1732 i Höven, Resele. [1] Gift 1664 med Nils Laurentii Touscher. Komminister i Överkalix och Nätra.
Född 163. i Hammerdal/Z?. [1]
Född omkring 1634 i Gävle. [3]
Död 1677 i Södersvedje, Nätra. [1]
Gift omkring 1678 [4] med Henning Tideman. Kapten och länsman i Myre, Sidensjö och Höven, Resele.
Född omkring 1626 i Stralsund, Tyskland?. [1]
Död 1701-10-05 i Höven, Resele (Ångermanland). [1]
  2 Anna Touschea.   Död efter 1739. [1] Gift 1718-10-03 i Piteå stad [5] med Mats Andersson.
  2 Abraham Nilsson Touscher.   Född omkring 1666. Död 1725-08-09 i Piteå stad. Råd- och handelsman i Piteå, riksdagsman.
Gift 1691 eller 1692 [6] med Sofia Noraea. Död 1728-07-20 i Piteå stad. [6]
    3 Barbro Touscher.   Född 169.. [7] Gift 1726 [7] med Petter Burström. Borgare i Piteå. [7]
    3 Sofia Abrahamsdotter Touschea.   Född 1701 i Piteå stad. [8] Död 1743. [7] Gift 1718-10-28 i Piteå stad [5] med Erik Eriksson Glasmästare Häggman. Skeppare, rådman, glasmästare och handlande i Piteå stad.
Född 1667 i Piteå stad. [8]
Död 1734-1735. [8]
Borgare från 1688 till 1734 i Piteå stad. [8]
Gift 1741 [7] med Nils Persson Hamnberg.
      4 Anna Sofia Häggman.   Född 1720-10-19 i Piteå stad. [8] Död 1739-09-04. [8]
      4 Katarina Häggman.   Född 1724-02-23 i Piteå stad. [8] Död 1743-04-10. [8]
      4 Ulrika Häggman.   Född 1726-01-09 i Piteå stad. [8]
      4 Margareta Häggman.   Född 1728-01-11 i Piteå stad. [8]
    3 Margareta Touscher.   Född omkring 1702. [7] Död 1781. [7] Gift 1720 [7] med Lars Fahlberg. Sergeant.
Född 1688. [7]
Död 1739. [7]
      4 Margareta Fahlberg.   Född 1722-11-11 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [4] Bouppteckning: [1785 18/4 FII:1a afl. Madame Margareta Sorsel i Piteå gl stad Hennes barn: Guldsmedsgesällen Erik Sorsel Urmakargesällen Isak Sorsel dottern Sophia Margareta gift med Styrman N. Mantell dottern Anna Agata gift med Sockenskräddaren Fredrik Wilhelm Walderström i Piteå De frånvarandes rätt sköttes av Christopher Lestander]. (Källa: Olof Anderssons hemsida). (Constantinus Lindfors)
Gift 1746-09-13 [4] med Erik Sorsell. Organist i Piteå socken.
Född 1717. [7]
Död 1774-02-24 i Öjebyn, Piteå landsförs (Norrbotten). [4]
Erik Sorsell tog över Gammelgården i Öjebyn efter länsmannen Jöns Persson Holms änka Margareta Laestadia (som dock bodde kvar på gården tills sin död år 1753) (Constantinus Lindfors).
  2 Margareta Touscher.   Född 1670. [7] Död 1743-03-04 i Piteå. [1] Gift 1690 [7] med Jöns Burman. Handelsman i Piteå.
Född 1669-08-13 i Staden, Piteå lfs.
Död 1731. [6]
    3 Erik Jönsson Burman.   Född 1693. [7] Död 1771. [7] Gift 1727-12-12 i Piteå stad [5] med Maria Eliadotter Högberg. Upprepning
    3 Olof Burman.   Född omkring 1701. Död 1743-04-15 i Piteå stad. [9] Tullnär i Piteå stad.
Möjligen son till Jöns Burman.
Gift med Dorotea Ljung. Född omkring 1710.
Död 1786-10-18 i Piteå stad. [9]
Upprepning
    3 Jöns Burman.   Född 1704-03-25 i Piteå stad. [5] Upprepning
    3 Maria Burman.   Född 1705-08-09 i Piteå stad. [5] Upprepning
    3 Sofia Burman.   Född 1707-01-18 i Piteå stad. [5] Död 1765. Gift med Johan Fabricius. Piteå.
Upprepning
    3 Margareta Burman.   Född 1708-05-15 i Piteå stad. [5] Upprepning
    3 Helena Burman.   Född 1712-03-30 i Piteå stad. [5] Upprepning
  2 Barbro Touscher.   Död efter 1711 i Piteå. [1] Gift 1694 [1] med Petter Burman. Borgare i Piteå.
Född 1672-05-26 i Staden, Piteå lfs.
Död 1699. [6]
Begravd 1699-08-13 i Piteå lfs.
Gift med Johan Olofsson Hara.
    3 Erik Pettersson Burman.   Född 1698-12-28 i Pitholm, Piteå lfs. Död 1751. Rådman.
Gift Troligen denne Erik Pettersson Burman. med Maria Melberg. Upprepning
    3 Olof Johansson.   Född 1701-12-16 i Pitholm 18, Piteå lfs. [10]
    3 Nils Johansson.   Född 1704-03-10 i Pitholm 18, Piteå lfs. [10]
  2 Karin Tideman.   Född 1678 i Höven, Resele (Ångermanland). [11] Död 1753 i Höven, Resele (Ångermanland). [11] Gift 1700 i Resele (Ångermanland) [11] med Zakris Johansson. Bonde, nämndeman, länsman i Höven, Resele (Ångermanland). [11]
Född 1667 i Höven, Resele (Ångermanland). [11]
Död 1740 i Höven, Resele (Ångermanland). [11]
    3 Kerstin Zakrisdotter.   Född 1708-11-08 i Höven, Resele (Ångermanland). [11] Död 1778 i Myre, Resele (Ångermanland). [11] Gift 1732-10-22 i Resele (Ångermanland) [11] med Henrik Nilsson. Född 1707 i Myre, Resele (Ångermanland). [11]
Död 1783-04-.. i Myre, Resele (Ångermanland). [11]
    3 Zakarias Zakariasson Tideman.   Född 1720 i Resele (Ångermanland). [12] Död 1797 i Resele (Ångermanland). [12] Gift 1751 i Resele (Ångermanland) [12] med Brita Olofsdotter. Född 1722 i Resele (Ångermanland). [12]
Död 1815 i Resele (Ångermanland). [12]
      4 Malin Tideman.   Född 1755 i Resele (Ångermanland). [12] Död 1850 i Resele (Ångermanland). [12] Gift med Anders Hermansson. Född 1755 i Resele (Ångermanland). [12]
Död 1816 i Resele (Ångermanland). [12]
  2 Anders Tideman.   Död 1743-10-27 i Hovförsamlingen (Uppland). [4] Kunglig köksmästare. [4]
1 Elsa Abrahamsdotter Burelia.   Gift med Mats Clemetsson. Borgare från 1662 till 1674 i Umeå stadsförs (Västerbotten). [13]
Länsman 1674 i Torneå socken. [14]
Död 1674 i Torneå socken. [14]
Matts Clemetsson var borgare i Umeå stad. Han finns uppförd i längderna 1662-1674. I senare delen av Rådstugurättsprotokollet från 1674 i Umeå uppges att Matts tänker boflytta till Torneå. I slutet av 1675, också enligt domboken, så är Matts död. Hans änka Elsa Abrahamsdotter omnämns i samband med att hon uppsäger ett borgensåtagande. Elsa var Matts andra hustru. Hon uppges 1679 vara omgift med vällärde Johan Kämpe i Torneå. En uppgift i domboken 1683 antyder att de flyttat från Torneå till Umeå. Någon Johan Kämpe finns dock inte i mantalslängderna för Umeå stad vid den tiden. Endast år 1692 finns en Johan Kämpe i längderna. Jag har en anteckning från vårtinget 1673 i Umeå socken då Matts Clemetsson omnämns. Han har då ett tillnamn som jag vid det tillfället (för över 10 år sedan) inte kunde tyda. Den "avbildning" som jag gjorde ser närmast ut som "Squäk". Men det kanske kunde vara Höök? Matts har en bror Per Clemetsson, utan angiven hemvist enligt en uppgift 1673. (Staffan Bengtsson i Anbytarforum 2000-10-12 Torneå)

Såg att Mats Clemetsson från Torneå som blev borgare i Umeå var i sitt första gifte svåger med borgaren och rådmannen Simon Olofsson i Umeå. Simons far Olof Christersson i Ytterhiske uppges vara borgarsläkten Sandmans anfader och möjligen far till skolmästaren i Torneå 1655-60 Johan Sandman. (Per-Olof Snell i e-brev 2010-09-25)
Gift med Johan Kempe. Kaplan i Torneå. [14]
Sockenskrivare i Nederkalix (Norrbotten).

  2 Brita Johansdotter Kempe.   Död 1739-02-01 i Torneå. [4] 2c/ Brita Johansdotter Kempe, död 1/2 1739 i Torneå 52 år gammal (fel ålder). Gift före 13/1 1713 (mtl) med sockenskrivare Anders Henriksson Hellant, död 23/7 1746 i Torneå 59 år gammal. (Constantinus Lindfors)
Gift med Anders Hellant. Sockenskrivare. [4]
Död 1746-07-23 i Torneå. [4]
1 Barbro Abrahamsdotter Burelia.   Död 90 år gammal 1735-09-20 i Torenå stad, Finland. [15] Barbro nämnd åtminstone 1679 i Luleå stad. [16]
Nämnd som änka 1697 i Torneå stad. [17]
Barbro nämnd som dopvittne och mor till Abraham Ruuth i dopnotis 1701-08-04 i Jokkmokk. [18]
Gift med Johan Nilsson Ruuth. Borgare.
Död 1679.
Nämnd åtminstone 1675 i Luleå stad. [16]
Gift omkring 1680 [15] med Henrik Kempe. Född. [1]
Borgare från 1681 till 1689 i Luleå stadsförsamling. [17]
Säger upp sitt burskap och flyttar till Torneå stad 1689. [19]
Borgare från 1690 till 1696 i Torneå stad. [17]
Bosatt i Torenå stad, Finland. [1]
  2 Abraham Ruuth.   Död 1719-12-19 i Luleå stad. [20] Borgare i Luleå.
Dräpt av härjande ryssar i Ersnäs by, på hemväg från Stockholm. Enligt Gudrun Utterström son till Johan Nilsson Ruuth, enligt Olle Malmsten och Albert Nordberg son till hans bror Jacob Nilsson Ruuth.
Gift med Kristina Orre. Död 1729-06-16 i Luleå stad. [21]
    3 Catharina Ruuth.   Född 1698-01-25 i Luleå stad. [4] Gift [4] med Jonas Öman. Handlande i Luleå, slutligen soldat.
Född tvilling 1700-06-26 i Gammelstad, Luleå lfs. [22]
Student 1726. [22]
    3 Johan Ruuth.   Döpt 1699-08-20 i Luleå stadsförsamling. [4] Begravd 1699-09-24 i Luleå stadsförsamling. [4]
    3 Barbro Ruuth.   Döpt 1701-08-04 i Jokkmokk. [18] Dopvittnen: Borgmästaren Jakob Ruuth Erik Engman Hustru Katarina Biörn des svärmoder Hustru Barbru des moder Matth Groth och hustrun

Abraham Ruuth var vid den här tiden bokhållare vid silververket i Kvikkjokk i vilket borgerskapet i Luleå hade intressen. (Gunnar Gidlöf).

    3 Johan Ruut.   Född omkring 1702 i Luleå stadsförsamling. [4] Död 1767-09-10 i Luleå stadsförsamling. [4] Borgare i Luleå stadsförsamling. [4]
Sakfälld för lönskaläger 1721-08-29 i Nystaden, Luleå. [23]
Utom äktenskap med Marget Pålsdotter. Född omkring 1680 i Sören 4, Nederkalix (Norrbotten).
Död 1746-12-14 i Björsbyn 5, Luleå landsförsamling. [24]
Nämnd i mantalslängder från 1696 i Siknäs 3, Nederkalix (Norrbotten).
Sakfälld för begånget lönskaläger 1721-08-29 i Nystaden, Luleå. [23]
Gift 1728-03-12 [21] med Justina Malmström. Död 50 år gammal 1753-03-26 i Luleå stadsförsamling. [4]
      4 Johan Johansson.   Född 1721-06-10 i Björsbyn 5, Luleå landsförsamling.
      4 Margareta Johansdotter.   Född oäkta och tvilling 1721-06-10 i Björsbyn 5, Luleå landsförsamling. Död 1791-08-19 i Boden, Luleå landsförsamling. Dopvittnen: Com. Isaac Nordmark, Nils Jönsson i Björsbyn, Pahl Jacobsson Sundman, Erik Nilsson Kröger, hust Karin Nilsdotter, hust ..ta Jönsdotter, pigan Ingeborg Hansdotter, p Anna Påhlsdotter, alla ifrån Björsbyn.
Gift 1752-11-01 i Luleå stad med Per Persson. Bonde i Boden 6, Luleå landsförsamling.
Född 1726-06-12 i Boden 9, Luleå landsförsamling. [25]
Död av ålderdom 84 år gammal 1809-05-28 i Boden, Luleå landsförsamling. [26]
Dopvittnen: Olof Eriksson? och dess hustru i Svartbjörsbyn, Per Eriksson? och dess hustru i Buddbyn.
      4 Catharina Christina Ruuth.   Född 1729-01-04 i Luleå stad. Dopvittnen: Anders Liungberg, hustru Cherstin Luur, Jonas Öman, hustru Margareta Berg, Carl Malmström, jungfru Juliana Malmström.
      4 Ulrika Ruuth.   Född 1730-10-13 i Luleå stadsförsamling. [4] Död 1731-03-02 i Luleå stadsförsamling. [4]
      4 Anders Ruuth.   Född 1733-02-28 i Luleå stadsförsamling. [4] Borgare, handelsman i Luleå stadsförsamling. [4]
Dopvittnen: Rådman Paul Ström, Handelsman Peter Wallman, Mons. Nils Berg, hustru Magdalena Liungberg, hustru Catharina Ruuth, jungfru Magdalena Engman.
Gift med Maria Henriksdotter Söderström. Född 1730-12-26 i Gäddvik 5, Luleå landsförsamling. [4]
      4 Beata Ruuth.   Född 1738-10-30 i Luleå stadsförsamling. [4]
      4 Abraham Ruuth.   Född 1745-12-24 i Luleå stadsförsamling. [4] Död 1743-03-14 i Luleå stadsförsamling. [4]
    3 Kerstin Ruuth.   Född 1703-08-05 i Luleå stad.
    3 Anna Ruuth.   Född 1704-09-29 i Luleå stad.
    3 dödfött barn .   Begravd 1706-02-20 i Luleå stadsförsamling. [4]
    3 Christina Ruuth.   Född 1710-02-03 i Luleå stad.
  2 Barbro Henriksdotter Kempe.   Född 1688. [4] För en stund sedan gick jag igenom Torneå stads hfl från 1766 och fann en Barbro Henriksdotter Kempe på sida 8 ( länk: http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tornio/kinkerikirja_1766-1766_ik211/8.htm ). Hon föddes 1688 och dog 17... (oläsligt, hittar ej på HiSki). Jag hade inte stött på hennes patronymikon tidigare så tack vare dagens fynd är hon halvsyster till Abraham Ruuth (din ana) i Luleå stad. Barbro Kempe tycks först ha varit gift med borgaren Johan Wipo (död 1725 19/5) och senare med tidigare sergeanten Lars Jönsson Nystedt (död 1750 4/12) i Torneå. (Constantinus Lindfors 2008-03-02)

Abraham Ruuths halvsyster Barbro Kempes dödsdatum saknas i Torneås dödbok men hon begravdes nog 1771 26/2 enligt kyrkoräkenskaperna; den dagen fick man in pengar för ringning, bårkläde och gravöppning åt madame Nystedt. Länk: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/tornio/tilit_1763-1786_ik195/20.htm (vänster sida) (Constantinus Lindfors 2008-08-11)
Gift med Johan Wipo/Wijppo. Borgare i Torneå. [4]
Död 1725-05-19. [4]
Gift med Lars Jönsson Nystedt. Död 57 år gammal 1750-12-04 i Torneå. [4]

    3 Margareta Wistedt.   Född 1718-08-03 i Torneå. [4] Död 1757-07-27. [4] Gift med Nils Lidgren. Hattmakare i Stockholm. [4]
Född 1763-11-... [4]
Bouppteckning 1764 i Stockholm. [4]
      4 Johan Peter Lidgren.   Född omkring 1746. [4]
      4 Brita Margareta Lidgren.   Döpt 1747-04-19 i Katarina, Stockholm (Södermanland). [4]
      4 Lovisa Lidgren.   Döpt 1748-08-03 i Katarina, Stockholm (Södermanland). [4]
      4 Magdalena Lidgren.   Döpt 1750-02-25 i Katarina, Stockholm (Södermanland). [4]
      4 Ulrika Lidgren.   Döpt 1751-07-30 i Katarina, Stockholm (Södermanland). [4]
      4 Natanael Lidgren.   Döpt 1753-10-24 i Katarina, Stockholm (Södermanland). [4] Död före modern. [4]
      4 Barbro Sofia Lidgren.   Döpt 1756-08-01 i Katarina, Stockholm (Södermanland). [4]
1 Anders Abrahamsson Burman.   Född. [1] Död 1722 i Torneå stad. [27] Rådman i Torneå.
Rådman i Torneå stad. [28]
Möjligen Anders Johansson Burman född 1688-01-17 i Piteå stadsförs (Norrbotten).
Gift 1718-12-09 i Torneå stad [28] med Katarina Isaksdotter. Född omkring 1682 i Torneå stad. [29]
Död 69 år gammal 1752-06-13 i Torneå stad. [28]
  2 Anna Greta Burman.   Född 1719-09-11 i Torneå stad. [28] Död 1719-09-20 i Torneå stad. [28]
  2 Elisabet Burman.   Född 1722-08-23 i Torneå stad. [28] Död 1722-08-30 i Torneå stad. [28]
1 Abraham Abrahamsson Burman.   Född. [4] Död omkring 1716. [4] Notarie, rådman och borgmästare i Torneå. [4]
Nämnd från 1693 till 1716 i Torneå. [4]
Gift före 1695-02-15 [4] med Katarina Mickelsdotter Tornström. Död 84 år gammal 1757-05-06 i Torneå. [4]
  2 Magdalena Burman.   Död 1751 i Nordland, Norge. [30] Gift 1719-03-22 i Torneå [4] med Israel Israelsson Svan. Sockenskrivare.
  2 Margareta Abrahamsdotter Burman.   Gift 1722-08-23 [4] med Erik Löfström.
1 Jonas Tornaeus.   Född omkring 1673 i Nedertorneå. [1] Död 1715-12-.. i Nedertorneå. [1] Komminister 1697-1715 i Nedertorneå. [1]
Skrevs in på Uppsala universitet 1693-11-27. [4]
Troligen son till Nils Torneus istället. [31]
Av Constantinus Lindfors: Postat fredagen 19 april 2013 - 16:44 -------------------------------------------------------------------------------- Bygdéns herdaminne (andra delen, sida 257) nämner inga barn till komminister Jonas Johansson Tornaeus, död i december 1715 i Nedertorneå sn, men han blev gift före 4/3 1701 (mantalslängd) och fick minst två döttrar: Catharina Tornaea, som dog ogift 14/6 1744 i Torneå stad vid 43 års ålder, och Margareta Tornaea, död 6/6 1751 i Nikolai fs, Stockholm; vigd 1725 (lysning 11/7) i Finska fs, Stockholm med handelsman Hans Degerman från Umeå stad (son till Hans Jonsson Degerman och Anna Jakobsdotter Grubb), död 25/6 1754. Makarna fick åtminstone fyra barn. Jonas Tornaeus maka Margareta Andersdotter Planting, död 58-årig 30/4 1740 i Torneå stad, blev omgift 15/12 1718 i Torneå stad med befallningsman, senare borgmästare Petter Johansson Pipping i dennes första äktenskap, död 72-årig 3/5 1766 i Torneå stad. (Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2013-04-19)
Gift [1] med Margareta Andersdotter Planting. Född. [1]
Död 58 år gammal 1740-04-30 i Torneå stad. [4]
  2 Katarina Tornaea.   Död ogift 43 år gammal 1744-06-14 i Torneå stad. [4]
  2 Margareta Tornaea.   Död 1751-06-06 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland). [4] Gift 1725 i Finska, Stockholm (Uppland) [4] Lysning 1725-07-11 i Finska, Stockholm (Uppland). [4] med Hans Degerman. Handelsman.
Född i Umeå stadsförs (Västerbotten). [4]
Död 1754-06-25. [4]
1 Anna Tornaea.   Född omkring 1670 i Nedertorneå förs. [32] Död 1757 i Piteå. [32] Gift 1695 i Piteå landsförs (Norrbotten) [4] med Nils Eriksson Häggman. Handelsman i Piteå stadsförs (Norrbotten). [4]
Gift 1698-02-.. i Piteå [33] med Erik Burman. Tullnär i Piteå.
Född 1671-01-22 i Piteå stad. [6]
Död 1725-03-03 i Piteå stadsförs (Norrbotten). [4]
Sex barn, varav fyra - alla döttrar - nådde vuxen ålder. (Carl Henrik Carlsson)
  2 Katarina Eriksdotter Burman.   Född troligen på 1690-talet i Staden, Piteå lfs. Gift 1714-10-26 i Piteå stad [5] med Isak Nordin. Kandidat.
Konrektor i Piteå.
Död 1730-04-02 i Piteå. [34]
Gift 1732-04-13 i Piteå stad [5] med Djupedius. Upprepning
  2 Margareta Burman.   Född omkring 1702. Död 1733-05-03. [4] Gift 1719-02-15 i Piteå stad [5] med Per Fjellström. Prost i Lycksele.
Född 1697-03-02. [4]
Död 1764-06-30. [4]
Upprepning
  2 Anna Burman.   Född 1704-12-12 i Piteå stad. [5] Död 1757-06-.. i Umeå lfs. [35] Av barnen, 6 söner och 6 döttrar, avled 7 före fadern.
Gift 1730-03-23 [35] med Erik Johansson Fluur. Kyrkoherde i Umeå lfs.
Född 1697-11-11 i Skellefteå förs. [35]
Död 1757-02-11 i Umeå lfs. [35]
Upprepning
  2 Brita Burman.   Född 1707-11-12 i Piteå stad. [5] Upprepning
  2 Johan Burman.   Född 1709-10-29 i Piteå stad. [5] Upprepning
  2 Brita Magdalena Burman.   Född 1712-10-28 i Piteå stad. [5] Gift 1732-03-09 i Piteå stad [9] med Abraham Laf. Upprepning

Källor

 1. Carl Szabad
 2. Bygdén del II s 246
 3. J K Sörblom
 4. Constantinus Lindfors
 5. Piteanor 2000
 6. Carl Henrik Carlsson
 7. Svenska ättartal 1898
 8. Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001
 9. Piteanor 2002
 10. Piteanor 2005
 11. Ove Malmqvist
 12. Örjan Libert
 13. Staffan Bengtsson
 14. P-O Snell
 15. Carl Szabad; Constantinus Lindfors
 16. Mantalslängder
 17. Mantalslängder; Constantinus Lindfors
 18. Gunnar Gidlöf
 19. Torneå rådhusrätt 1689 1/10; Constantinus Lindfors
 20. Olle Malmsten, Albert Nordberg
 21. Olle Malmsten
 22. Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne
 23. Dombok, Luleå tingslag
 24. Nederluleå C:3 (1743-1764) s 116 (120)
 25. Nederluleå C:1
 26. Eivon Renberg
 27. Sture Torikka 2004-09-30 Anbytarforum Nederkalix
 28. Hiski
 29. Kjell Lassinantti
 30. Torfinn Akselsen
 31. Per-Olof Snell
 32. Margareta Lindgren
 33. Ulf Holmberg
 34. Berit Nilsson
 35. Hernösands stifts herdaminne

Personregister       Ortsregister