Förfäder Elin Nilsdotter.   Född i Piteå socken. [1] Gift med Per Jonsson. Bonde i Lillpite. [1]
1 Anders Persson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten). [1] Bonde, nämndeman, birkarl och köpman i Lillpite 1.
Nämnd 1543-1580 i Lillpite 2, Piteå lfs. [2]
Landsköpman från 1561 till 1566 i Lillpite, Piteå lfs. [3]
Anders Persson (utan ort) birkarl 1580 i Piteå lappmark. [4]
Gift med .
  2 Per Andersson.   Ej nämnd av Johan Bure
Landsköpman från 1579 till 1580 i Lillpite, Piteå lfs. [3]
  2 Elin Andersdotter.   Född i Lillpite 1, Piteå lfs. [1] Gift med Olof Olofsson. Bonde, nämndeman, köpman och sexman i Hortlax 20.
Född omkring 1528. [5]
Två stycken Olof Olofssöner nämnda 1565-1600 i Hortlax, Piteå lfs. [2]
Ägare från 1571 till 1618 i Hortlax 20, Piteå lfs. [5]
Landsköpman från 1579 till 1593 i Hortlax, Piteå lfs. [3]
Birkarl 1590 i Hortlax, Piteå lfs. [6]
    3 Anders Olofsson.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1] Bonde i Hortlax.
Ägare från 1599 till 1628 i Hortlax 19, Piteå lfs. [5]
Gift med .
      4 Lars Andersson.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1]
      4 Augustin Andersson.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1] Nämnd 1635-1663 i Hortlax, Piteå lfs. [2]
      4 Anders Andersson.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1]
    3 Olof Olofsson.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1]
    3 Staffan Olofsson.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1] Död 1644. [5] Nämnd 1620-1635 i Hortlax, Piteå lfs. [2]
Ägare från 1617 till 1643 i Hortlax 20, Piteå lfs. [5]
Mantalsskriven från 1623 till 1644 i Piteå stad. [5]
Bårpengar betalades 1650-09-08. [5]
Gift med Elisabet . Begravd 1653-08-27. [5]
      4 Olof Staffansson.   Nämnd 1640 i Hortlax, Piteå lfs. [7]
Ägare av hemmansdel från 1630 till 1637 i Hortlax 20, Piteå lfs. [5]
Gift [5] med hustru .
Ättlingar
      4 Anders Staffansson.   Född omkring 1626. [5] Borgare 1644-1646 och 1652-1663 i Piteå stad. [5]
      4 Augustin Staffansson.   Död 1695-05-25. [5] Mantalsskriven 1645 i Piteå stad. [5]
Nämnd 1645-1690 i Hortlax, Piteå lfs. [7]
Ägare från 1649 till 1690 i Hortlax 20, Piteå lfs. [5]
Gift 1649-1650 [5] med hustru . Död 1696. [5]
Bårpengar 1696-09-05. [5]
Ättlingar
      4 Staffansdotter.   Född omkring 1628. [5]
      4 Staffansdotter.   Född omkring 1634. [5]
    3 Margareta Olofsdotter.   Född i Hortlax, Piteå lfs. [1] Gift med Moses Olofsson. Bonde i Falmarken.
Född före 1577 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8]
Död 1655 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8]
Ägare 1599-1641 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8]
      4 Olof Mosesson.   Född 1622 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8]
      4 Hans Mosesson.   Född 1621 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8] Död 1691 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8] Bonde 1639-1680 i Falmark 11, Skellefteå lfs. [8]
    3 Augustini .   Herr i Stockholm.
Ej nämnd av Johan Bure.
  2 Anna Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [1] På Bondön i Piteå, ägde tre lotter i Lappmarken.
Gift med Mårten Torfastsson. Birkarl på Bondön i Piteå. [9]
Tre lotter i lappmarken. [9]
Nämnd 1580-1585 i Bondön, Piteå lfs. [2]
Nämnd 1590-1615, 1635 i Pitholm, Piteå lfs. [2]
Landsköpman från 1579 till 1580 i Bondön, Piteå lfs. [3]
    3 Marit Mårtensdotter.   Född i Bondön, Piteå lfs. [1] Gift med Per Smed. Smed i Pitholm, Piteå lfs.
    3 Margareta Mårtensdotter.   Född i Bondön, Piteå lfs. [1]
    3 Anders Mårtensson.   Född i Bondön, Piteå lfs. [1] Nämnd 1620 i Pitholm, Piteå lfs. [2]
  2 Kerstin Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [1] Gift med Christoffer Jönsson. Bonde från 1579 till 1610 i Sunderbyn, Luleå landsförsamling. [2]
    3 Margareta Kristoffersdotter.   Född i Sunderbyn, Luleå lfs. [1] Hustru Margar. Olof Anderssons och Anders Jons. (Johan Bure). Då Olof Andersson efterträder Christoffer Jönsson på gården i Sunderbyn efter 1610 och Johan Bure skrev sin släktbok 1601, så bör Anders Jonsson vara första maken. Två Anders Jönsson nämns i Sunderbyn, men före 1675. Margaretas make var troligen måg på gården och nämns inte, utan Christoffer Jönsson står för gården.
Gift med Anders Jonsson. Gift med Olof Andersson. Bonde från 1613 till 1625 i Sunderbyn 28, Luleå landsförsamling. [2]
      4 Anders Olofsson.   Bonde från 1631 till 1659 i Sunderbyn 28, Luleå landsförsamling. [2]
Gift med Barbro Pålsdotter.
Ättlingar
    3 Ingiäl Kristoffersdotter.   Född i Sunderbyn, Luleå lfs. [1]
    3 Lisbet Kristoffersdotter.   Född i Sunderbyn, Luleå lfs. [1]
  2 Margareta Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten). [1] Hon gäste ITB 1601-02-11. [10]
Haec referebat. [10]
Gift med Måns Jöransson. Landsköpman från 1588 till 1593 i Lillpite 2, Piteå lfs. [3]
Birkarl 1590 i Lillpite 2, Piteå lfs. [6]
Möjligen son till Jöran Arvidsson (Nils Joëlson).
Måns Jöransson nämnd 1585-1620 i Lillpite 2, Piteå lfs. [2]
Han gästade ITB 1601 11 febr haec refererat. [10]
    3 Lars Månsson.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [1] Nämnd 1631 i Lillpite, Piteå lfs. [2]
Gift med Mariet . Nämnd 1635-1645 i Lillpite, Piteå lfs. [2]
      4 Hans Larsson.   Död 1671-01-05 i Lillpite 1, Piteå lfs. [11] Bonde i Lillpite 1.
Nämnd 1650-1669 i Lillpite 1, Piteå lfs. [12]
Gift med hustru . Hans Larssons änka nämnd 1671-1675 i Lillpite 1, Piteå lfs. [12]
Ättlingar
    3 Johan Månsson.   Född omkring 1580 i Lillpite, Piteå lfs. Rådman Piteå.
I Stockholm Schola (Johan Bure).
Nämnd 1615-1620 i Lillpite 2, Piteå lfs. [2]
Ägare 1611-1638 i Lillpite 2, Piteå lfs. [13]
Skriven 1623-1638 i Piteå stad. [13]
Gift med Dordi .
      4 Jöns Johansson.   Död 1653 i Piteå stad. [13] Tullnär Piteå gamla stad 1650-1654.
Gift med Brita Persdotter. Gästgiverska.
Ättlingar
      4 Måns Johansson.   Född 1622-02-.. i Lillpite, Piteå lfs. [14] Död 1692-10-13. Borgare och rådman i Piteå stad.
Riksdagsman 1660 i Göteborg. [14]
Skriven 1643-1693 i Piteå stad. [13]
Gift 1655 eller 1656 [13] med Elisabet Eriksdotter Orre. Död 1664-11-20 i Piteå stad. [13]
Gift senast 1675 [14] med Brita Nilsdotter Ruuth. Död 1723. [14]
Ättlingar
      4 Anders Johansson Backman.   Råd- och handelsman samt borgmästare i Piteå.
Skriven 1650-1652, 1662-1697 i Piteå stad. [13]
Ägare från 1650 i Lillpite 2, Piteå lfs. [13]
Gift med Maria Eriksdotter. Född i Luleå.
Ättlingar
      4 Jöran Johansson.   Död barnlös. Handlande i Piteå.
Omtalad bland de första privata bergsmännen 1636 i Nasafjäll. [15]
De hade minst en dotter (Olof Andersson 1999).
Nämnd 1631-1640 i Lillpite 2, Piteå lfs. [2]
Bosatt 1644-1671 i Piteå stad. [13]
Gift med Sara Andersdotter. Född 1626. [13]
      4 Johan Johansson.   Nämnd 1627. [13]
      4 Karin Johansdotter.   Gift med Johan Nilsson. Borgare i Piteå gamla stad.
Född i Staden, Piteå landsförs (Norrbotten). [16]
Kvarblev på sitt hemman Väster i Granden kallat. [15]
Rådman. [16]
Ättlingar
      4 Anna Johansdotter.   Död 1676-01-22 i Piteå. Gift med Erik Jonsson. Borgare i Piteå gamla stad.
Död 1667-03-03 i Piteå stad. [13]
Bosatt 1627-1665 i Piteå stad. [13]
Han uppges ha ett hemman i Öjebyn (Olof Andersson 1999).
Ättlingar
      4 Brita Johansdotter.   Gift med Jöns Olofsson. Född i Långnäs, Piteå lfs. [13]
Borgare i Piteå gamla stad.
Bodde 1662-1669 i Piteå stad. [13]
Ättlingar
      4 Margareta Johansdotter.   Död barnlös. Gift med Nils Portselius. Handelsman i Piteå.
      4 Dordi Johansdotter.   Gift med Nils Jonsson. Borgare i Piteå.
Död 1728. [15]
Ättlingar
    3 Kerstin Månsdotter.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [1]
    3 Henrik Månsson.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [1]
  2 Karin Andersdotter.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [10] Död i barnsäng med första barnet. [10] Antingen gift med denne Per Olofsson, eller med hans sonson.
Gift med Per Olofsson. Bonde från 1543 till 1555 i Bäck, Bygdeå (Västerbotten). [2]
    3 Olof Persson.   Bonde i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17]
Bonde från 1561 till 1605 i Bäck, Bygdeå (Västerbotten). [2]
Gift med Lucia Karlsdotter. Född i Bure 8, Skellefteå lfs. [1]
      4 Per Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17] Bonde 1615 i Bäck, Bygdeå (Västerbotten). [2]
Gift med Malin Andersdotter. Per med förra hustru H. Malin? Anders Jonssons dotter i Lövånger tvillingar alle döda (Johan Bure).
Gift med Persdotter. med Per Skräddares dotter, dotter i Öregrund (Johan Bure).
Ättlingar
      4 Jakob Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17] Bonde från 1615 till 1625 i Bäck, Bygdeå (Västerbotten). [2]
Tjänte Lars Bengtsson. [18]
Länsman 1620 i Bäck, Bygdeå (Västerbotten). [2]
Gift med .
Ättlingar
      4 Anna Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17] Gift med Per Germundsson. Bonde från 1602 till 1641 på Holmön, Umeå lfs. [19]
Ättlingar
      4 Mariet Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17] Död. [18]
      4 Dordi Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17] Död i barnsäng. [18] Fick tvillingar. [18]
Gift med Olof Jonsson. Bonde i Rickleå, Bygdeå. [18]
Nämnd 1600 i Rickleå, Bygdeå. [2]
      4 Mårten Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17] Död. [1]
      4 Nils Olofsson.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17]
      4 Maria Olofsdotter.   Född i Bäck, Bygdeå (Bygdebäck). [17]
  2 Andreas Andreae.   Född i Lillpite, Piteå lfs. [1] Komminister i Kimsta, Finland. [1]
Gift med .
    3 Brita Andersdotter.   Född. [1]
    3 Elias Andersson.   Född. [1]
    3 Sara Andersdotter.   Född. [1]
    3 Anders Andersson.   Född. [1]
1 Jon Persson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten). [1] Död ung. [1]
1 Staffan Persson.   Född i Lillpite, Piteå landsförs (Norrbotten). [1] Borgare i Uppsala. [1]
1 Jöns Persson.   Möjligen även far till Per Jonsson i Lillpite. Troligen den son till Per Jonsson, som Johan Bure skrev dog ung.
Gift med Torbjörnsdotter. Född. [20]
  2 Jönsdotter.   Gift med Olof Mosesson. Bonde från 1543 till 1575 i Lillpite, Piteå lfs. [2]

Källor

 1. Johan Bure
 2. Skattelängder
 3. Västerbottens landskapshandlingar
 4. Västerbottens landskapshandlingar 1580:5
 5. Olof Andersson i Ätt och bygd nr 73 2001
 6. Västerbottens landskapshandlingar 1590:2
 7. Mantalslängder
 8. Ulf Lundström
 9. Johan Bure sid Y
 10. Johan Bure X 36 sid Y
 11. Renskrift av dödbok
 12. Mantalslängder, Kenneth Mossberg
 13. Olof Andersson 1999
 14. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 23 mars 1989
 15. Nils Joëlson i Ätt och Bygd nr 24 juni 1989
 16. Olof Andersson
 17. Johan Bure X 36 sid K; Ulf Lundström
 18. Johan Bure X 36 sid K
 19. Staffan Bengtsson
 20. Ulf H Larsson

Personregister       Ortsregister